Views
3 years ago

teme licenta ap 2012-2013 - Facultatea de Drept

teme licenta ap 2012-2013 - Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”, GALAŢIFACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICESPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂFORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI ŞI IDANUL UNIVERSITAR 2012/2013TITLURILE LUCRĂRILOR DE LICENŢĂTitular : Conf.univ.dr. Neculina CHEBACTelefon : 0723533932 neculinachebac@yahoo.comGESTIUNEA FINANCIARĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂAP ZI1. Execuția veniturilor bugetare – componentă a procesului bugetar.2. Execuția cheltuielilor bugetare – componenta a procesului bugetar.AP ID1. Analiza veniturilor aferente administrație publice.2. Analiza cheltuielilor aferente administrație publice.3. Particularități ale investițiilor realizate în instituțiile publice.4. Decizia financiară – componentă a politicii financiare în administrațiapublică.CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICEAP ZI1. Aspecte ale contabilității finanțărilor în instituțiile pu blice.2. Contabilitatea activelor imobilizate aferente instituțiilor publice.AP ID1. Contabilitatea stocurilor aferente instituțiilor publice.2. Contabilitatea decontărilor cu terții aferente instituțiilor publice.3. Contabilitatea operațiilor de trezorerie aferente instituțiilor publice.4. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și finanțărilor aferente instituțiilorpublice.

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”, GALAŢIFACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICESPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂFORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI ŞI IDANUL UNIVERSITAR 2012/2013TITLURILE LUCRĂRILOR DE LICENŢĂTitular: Conf.univ.dr. Simona-Petrina GAVRILĂTelefon : 0723200332 *E-mail : gavrilasimonapetrina@yahoo.comDREPTUL FAMILIEIAP ZI1. Regimul juridic al nulităţii căsătoriei2. Divorţul prin consimţământ mutual3. Efectele desfacerii căsătoriei4. Desfacerea şi desfiinţarea căsătoriei5. Regimul comunităţii de bunuriAP ID1. Rudenia fireasca;2. Filiaţia fireasca şi filiaţia adoptivă3. Paternitatea copilului din căsătorie şi din afara căsătoriei4. Rudenia şi afinitatea în dreptul românesc5. Datoriile comune ale soţilor6. Obligaţia legală de întreţinere dintre soţi şi foşti soţi7. Obligaţia legală de întreţinere dintre părinţi şi copii8. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului9. Autoritatea părinteasca;10.Decăderea părintelui din drepturile părinteşti* NOTĂ : Discuțiile telefonice doar între orele 16 00 – 19 00 .

sesiunea iulie 2012 situație socială - Facultatea de Drept
anale_udj-fascicula_.. - Facultatea de Drept
Studiu BestJobs (Top Facultăţi) - Facultatea de Drept - Universitatea ...
broșură eveniment - Facultatea de Drept - Universitatea Alexandru ...
tematica + bibliografie licenta ap - Facultatea de Drept
teme de disertatie master apie 2012-2013 - Facultatea de Drept
rezultate licenta ap.. - Facultatea de Drept
teme licenta Drept penal general I 2009 - 2010 - Universitatea ...
TEME LICENTA 2012 - Catedra de Tehnologii Textile - Universitatea ...
TEME PROIECTE DIPLOMA DE LICENTA 2011-2012 Echipa ...
restante toamna ap z.. - Facultatea de Drept
Teme de licenta 2012 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza
teme propuse pentru licenta fbc 2013 - Universitatea Crestina ...
Plan înv. LICENTA anii I-IV - Facultatea de Drept - Universitatea ...
Plan înv. LICENTA anii I-IV - Facultatea de Drept - Universitatea ...
titlurile lucrarilor.. - Facultatea de Drept
Teme pentru lucrari de licenta (PDF)
Subiecte licenta 2012 Specializarea CCIA - Facultatea de ...
rezultate licenta dr.. - Facultatea de Drept
Teme grad I_2010-2012 - Facultatea de Chimie
CAZARE 2012-2013 - Facultatea de Drept - Universitatea Alexandru ...
Teme licenta - Drept constitutional si institutii politice-Lect. univ. dr ...
Teme licenta - Drept international public-Prof. univ. dr. Ion SUCEAVA
Metodologia examenului de licenta IULIE 2012 - Facultatea de ...
rezultate drept anul.. - Facultatea de Drept
propuneri teme de licenta, dizertatie, doctorat
centralizare teme gradul I 2012-2014- site - Facultatea de Chimie
LICENTA IUNIE 2011 - Tabel nominal - Facultatea de Drept
titlurile lucrarilor.. - Facultatea de Drept