Views
3 years ago

macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania

macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania

Страна 6 - Pagina

Страна 6 - Pagina 6Исто така на средината на месец јули, еден настанкој премина во традиција се одвива во Македонија,во селото Галичник - средба на печалбарите.Знаејки се дека низ времето месноста учествувалаво феноменот на миграцијата на работната сила, накое се надодава фактот дека печалбарите сепокажаа како конзервативни во поглед насоздавањето фамилија и свршувајки се само вокадарот на месноста од каде што доаѓаат, сево овапридонело да нивната годишна средба се одвива восклопот на Галичката свадба.МАКЕДОНСКАТА ГАЛИЧКАСВАДБАОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ КОНЕДНО ДРУГО ВРЕМЕЧасовникот се враќа назад секоја година воселото Галичник, каде што традиционалниотсвадбен ритуал ги оживува обичаите од минатото.Македонското село Галичник е местото нагодишниот настан кој овозможува дасе видат старите обичаи и традиции.На денот на Св.Петар илјадницигаличани и потомци на локалнитесемејства доаѓаат да се потсетат наживотот каков што некогаш бил тука.Во времето на најголематанаселеност, во селото се одржувалепо 30 свадби секоја година наСв.Петар. Оттогаш Галичник станапознат по емиграциите, при штолуѓето заминуваа во потрага поподобар живот во странство. Сепак војули -- како што се случува секое лето-- уште еднаш се слушнаа тапаните воселото.Традиционално свадбенатацеремонија започнува во сабота наизгрејсонце. Зетот го украсувабајракот со цвеќиња пред домот нанеговото семејство и пука од пушка.Неговата мајка се поздравува сосемејството и роднините со домашенлеб и бокал во рацете, а потоа гоповедува таканареченото „свекрвинооро“.Затот, неговиот кум и другитепријатели тогаш со факели сеупатуваат до куќата на невестата.Факелите го симболизираат бркањетона демоните кои може да го следатмладиот пар. Тие го осветлуваатпатот до трите чешми, каде што невестата ги полнибокалите со вода за последен пат како немаженадевојка.Галичката свадба претставува мешавина одхристијански и пагански обичаи. Еден од нив енеделното „капење на мртвите“, кога роднините назетот ги посетуваат гробовите на нивните предци.Тогаш тие заминуваат во домот на кумот, каде штозетот бара благослов. Следат едни одMACEDONEANUL - МАКЕДОНЕЦОТTot la mijlocul lunii iulie, un eveniment devenit tradiţiese desfăşoară în Macedonia, în satul Galicnikîntâlnireapecialbarilor. Ştiut fiind faptul că de-a lungultimpului localitatea a contribuit în mod consistent şicontinuu la fenomenul de migraţie al forţei de muncă, lacare s-a adăugat faptul că pecialbarii s-au arătat a ficonservatori în ceea ce priveşte constituirea unei familii,şi căsătorindu-se numai în cadrul comunităţii de undeproveneau, toate acestea au făcut ca întâlnirea loranuală să se desfăşoare sub auspiciile “Nunţii de laGalicnik” .NUNTA MACEDONEANĂ DINSATUL GALICNIKO FEREASTRĂ DESCHISĂCĂTRE O ALTĂ ERĂÎn fiecare an timpul este dat înapoi în satulGalicnik, unde un ritual tradiţional de nuntă învieobiceiurile din trecut.Satul macedonean Galicnik este scena unuieveniment anual care oferăocazia de a cunoaşteobiceiuri şi tradiţii arhaice. Înziua de Sf. Petru mii deoameni născuţi în Galicnik şidescendenţi ai familiilorlocale vin să îşi aminteascăde un mod de viaţă preţuitcândva aici.În perioada sa deglorie, în acest sat aveau loccam 30 de nunţi în fiecare ande ziua Sf. Petru. De atunciGalicnik a devenit cunoscutpentru emigrare, oamenii deaici plecând în străinătate încăutarea unei vieţi mai bune.Şi totuşi în iulie - în fiecarevară - se aud din nou tobeleÎn mod tradiţionalritualul de nuntă începesâmbătă la apus. Mireledecorează un steag cu floriîn faţa casei familiei sale şise aruncă o puşcă. Mama saîntâpină rudele cu pâine decasă şi un borcan în mâini şiîncepe apoi aşa-numituldans al soacrei (Svekrvinooro).Mirele, cavalerul deonoare şi alţi prieteni mergapoi cu torţe aprinse la casa miresei. Torţelesimbolizează alungarea demonilor care ar putea urmăritânăra pereche. Acestea luminează calea către treifântâni, unde mireasa umple ulcioare cu apă pentruultima dată ca femeie necăsătorită.Nunta din Galicnick este un amestec de ritualuricreştine şi păgâne. Unul este îmbăierea morţilor deduminică, când familia mirelui vizitează mormintelestrămoşilor lor. Apoi pleacă spre casa cavalerului deГаличка свадба - Nunta din Galicnik

Шеста Anul şase, страница Numărul - Pagina 61 6најинтересните свадбарски обичаи. Зетот се бричи,како знак на преминот од момче во маж. Потоа сестрижи. Потоа се става паричка во неговатапоткастрена коса, за богатство и деца.Потоа зетот и неговите гости се упатувааткон куќата на невестата. Облечена вотрадиционална галичка носија, украсена со сребро излато, една од најубавите и најбогатите македонскинародни носии, невестата го дочекувамладоженецот на балконот од својата куќа. „Низпрстен те гледам, во срце да ти влезам“, вели таа,гледајќи низ прстенот.Качена на коњ, невестата потоа се упатувакон домот на нејзиниот сопруг, каде што јапречекува нејзината свекрва со домашен леб. Таамора да сврти три круга околу свекрвата, допирајќиго лебот како знак дека ќе биде послушна.Потоа се одржува свадбената церемонија воцрква. Со ората, меѓу кои е и „невестинско оро“парот го прославува почетокот на брачниот живот.Потоа се враќа во куќата на младоженецот, кадешто ги чека веселба. Тие ја започнуваатзаедничката иднина истовремено сеќавајќи се наминатото -- времето кога имало живост во селото икога се водел различен живот.од М. С. за SETMACEDONEANUL Pagina - МАКЕДОНЕЦОТ7 - Страна 7onoare, unde mirele este binecuvântat. Urmează apoiunul dintre cele mai interesante obiceiuri de nuntă.Mirele este bărbieruit, ilustrând transformarea sa dinbăiat în bărbat. Apoi este tuns. În părul său tuns sepune apoi o monedă, reprezentând bogăţie şi urmaşi.Apoi mirele şi oaspeţii săi pleacă spre casamiresei. Îmbrăcată în costumul popular tradiţional dinGalicnick, cu aur şi argint, unul dintre cele mai frumoaseşi bogate costume din costumele popularemacedonene, mireasa întâmpină mirele pe balconulcasei sale. "Prin acest inel te privesc, primeşte-mă îninima ta," spune ea, privind prin inel.Mireasa se îndreaptă pe cal către casa nouluisoţ, unde este întâmpinată de soacra ei cu pâine decasă. Apoi trebuie să o înconjoare pe soacra ei de treiori, atingând pâinea, ca semn că va fi supusă.Ceremonia de căsătorie are apoi loc la biserică.Prin dansuri populare, printre care "dansulmiresei" (Nevestinsko oro), perechea sărbătoreşteînceputul vieţii de cuplu căsătorit. Apoi se întorc la casamirelui, unde îi aşteaptă un ospăţ. Cei doi îşi începviitorul împreună, amintindu-şi în acelaşi timp de trecut -- o perioadă în care statul era prosper şi predomina unalt mod de viaţă.de M. S. pentru SETГаличка свадба ; Православен календар - Nunta din Galicnik ; Calendar ortodox

macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedo ea ul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - Asociatia macedonenilor din Romania
Ziar 100 noiembrie 2009.pub - asociatia macedonenilor din romania
Ziar 101 decembrie 2009.pub - asociatia macedonenilor din romania
detalii revista nr. 14-15 - RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
columna sept.qxd - Societatea de Scleroza Multipla din Romania
JURNAL IPA cop I - 4:JURNAL IPA cop I - 4.qxd.qxd - IPA Romania
arhitec}ii {i bucure{tiul - Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Sibiu ...
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania