Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

8CONTEXTReţeaua

8CONTEXTReţeaua Europeană a instituţiilor Avocatul CopiluluiReţeaua Europeană a instituţiilor Avocatul Copilului (ENOC) a fost înfiinţată oficial în iunie1997, la întâlnirea de la Trondheim, Norvegia. Reţeaua asigură legătura dintre instituţiileindependente destinate copiilor din 24 de ţări din Europa. Are ca obiectiv încurajareaimplementării depline a Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, susţinerea unuilobby colectiv pentru drepturile copilului, diseminarea de informaţii, abordări şi strategii şipromovarea dezvoltării eficiente a unor instituţii independente pentru copii.ENOC organizează întâlniri anuale în diferite ţări membre. Suplimentar, ENOC a dezvoltatun website comun, care este destinat schimbului de informaţii şi promovării activităţiiinstituţiilor independente destinate copiilor, precum şi iniţierii de discuţii şi dezbateri.Website-ul are ca scop:• să încurajeze şi să sprijine reţeaua şi schimbul de informaţii;• să disemineze informaţii despre ENOC şi despre poziţia reţelei referitoare la politici,precum şi despre structura şi activitatea instituţiilor membre;• să sprijine şi să încurajeze crearea de instituţii independente destinate copiilor înţările în care nu există în prezent astfel de instituţii;• să sprijine eforturile de a face lobby ale ENOC prin prezentarea online a poziţiei saleactuale referitoare la politici.RESURSEENOC are următoarea adresa de web: http://www.ombudsnet.org sau http://www.crin.org/enoc/care conţine multe informaţii utile despre reţea şi despre membrii acesteia. Website-ul conţineşi informaţii generale valoroase despre modul în care funcţionează instituţia Avocatul Copiluluietc. Alte adrese utile unde pot fi consultate ghiduri, analize, publicaţii periodice privinddrepturile copilului:www.salvaticopiii.rowww.savethechildren.org.ukwww.savethechildren.se

9Care este legătura dintre Avocatul Copilului şi Convenţia ONUcu privire la Drepturile Copilului?Avocatul Copilului precede Convenţia ONUcu privire la Drepturile CopiluluiIdeea de Avocat al Copilului îşi are originea în perioada în care CDC era în faza iniţială deredactare. În jurul Anului Internaţional al Copilului din 1979, au apărut multe iniţiative pentru a damai multă vizibilitate şi importanţă problemelor copiilor. În multe ţări, ONG-urile şi alte instituţiis-au raliat pentru ca drepturilor copilului să li se acorde mult mai multă atenţie. Primele instituţiiAvocatul Copilului au fost înfiinţate, având un mandat concentrat pe protecţia intereselor copiilorşi de a vorbi în numele copiilor. Acestea au avut loc cu câţiva ani înainte de adoptarea CDC.Chiar dacă nu este menţionată în CDC, instituţia AvocatuluiCopilului corespunde prevederilor referitoare la implementareşi monitorizareUn aspect de pionierat al CDC este descrierea detaliată a mecanismelor de implementare şimonitorizare pe care le prevede. Avocatul Copilului nu este menţionat în mod specific în CDC, dareste clar că numirea acestuia corespunde cu Articolul 4, care cere Statelor Părţi să ia toate măsurilelegislative, administrative şi de orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilorrecunoscute în prezenta Convenţie. Comitetul pentru Drepturile Copilului recomandă tuturorStatelor care nu au un Avocat al Copilului să numească unul. De asemenea, Comitetul a publicat unComentariu General privind Rolul instituţiilor naţionale independente privind drepturile omului înprotecţia şi promovarea drepturilor copilului, care promovează cu tărie Avocatul Copilului ca pe unelement important al mecanismelor naţionale de implementare.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?