Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

10Cum

10Cum este definit Avocatul CopiluluiCare sunt criteriile care definesc instituţia Avocatul Copilului?IndependenţăAvocatul Copilului, ca instituţie separată sau ca departament al unei instituţii naţionale privinddrepturile omului, trebuie să fie complet independent şi liber să-şi urmeze mandatul fără riscul dea i se face imputări sau de a-şi pierde funcţia. Acestea sunt prevăzute în mod corespunzător, dacăexistă o bază legală adoptată de către legislativul naţional (Parlament). Suplimentar, AvocatulCopilului trebuie numit de către Parlament sau de către Guvern. O astfel de bază legală ar servidrept garanţie că Avocatul Copilului este mai presus de partizanate politice şi că are ofuncţie permanentă.În ţările în care Avocatul Copilului este parte a unei instituţii generale privind drepturile omului,mandatul acestuia este cel mai adesea stabilit printr-o decizie administrativă. Rămâne de văzut dacăaceasta este suficientă pentru a asigura independenţa şi un mandat specific, de care AvocatulCopilului are nevoie.Chiar dacă Avocatul Copilului este numit de către Guvern sau Parlament, acesta nu trebuie privitca parte a structurii guvernamentale. Este recomandabil ca instituţia Avocatul Copilului să fielocalizată, atât din punct de vedere administrativ, cât şi fizic, în exteriorul administraţiei de stat.Atâta timp cât Avocatul Copilului funcţionează în limitele mandatului său, nu sunt necesare eforturidin partea Guvernului de a da instrucţiuni sau de a influenţa într-un alt mod activitatea acestuia.Independenţa se manifestă în mod real, nu doar prin aplicarea bazei legale. Este nevoie deintegritate absolută şi de abilităţi diplomatice din partea Avocatului Copilului şi a personaluluiacestei instituţii. Mai presus de orice, este necesară capacitatea instituţiei de a-şi baza deciziileîntotdeauna pe informaţii juridice şi profesionale solide, susţinute de cercetări şi de doveziştiinţifice. Independenţa nu este deloc utilă, dacă nimeni nu ascultă sau nu ia în serios comentariilesau recomandările Avocatului Copilului.Mandat şi atribuţii clareTrebuie ca Avocatul Copilului să aibă un mandat şi atribuţii clare. Dacă Parlamentul stabileşte unastfel de mandat, este foarte probabil să i se acorde cea mai înaltă recunoaştere a statutului şi aimportanţei sarcinilor pe care le are. În unele ţări care sunt state federale sau care sunt formatedin provincii sau regiuni independente, au fost înfiinţate instituţii ale Avocatului Copilului care nuacoperă întreaga ţară. Acesta este, de exemplu, cazul Belgiei, unde există instituţii separate înpartea Valonă şi în cea Flamandă, sau în Marea Britanie, unde există instituţii separate ale AvocatuluiCopilului în Irlanda de Nord, Scoţia şi Ţara Galilor. Totuşi, trebuie reţinut că, în conformitate cuCDC, Statele Părţi (guvernele naţionale) sunt răspunzătoare de toţi copiii aflaţi sub jurisdicţia lor.Aceasta face ca drepturile copilului într-o ţară să fie o responsabilitate naţională şi necesitămecanisme de monitorizare la nivel naţional.

11Resurse necesarePentru a funcţiona corespunzător, Avocatul Copilului are nevoie de personal cu calificarerelevantă şi de alte resurse. Finanţarea trebuie să fie suficientă şi să provină din surse constante,în mod predictibil. Activităţile de informare sunt costisitoare şi Avocatul Copilului trebuie să aibădisponibile resursele necesare pentru a produce şi disemina eficient diferite iniţiative privindinformarea, relevante pentru mandatul său. Nu ar trebui să apară nici un risc legat de încetareafinanţării, dacă Avocatul Copilului ar exprima critici la adresa guvernului sau a altor instituţii.Transparenţă şi acces la informareInstituţia Avocatul Copilului trebuie să dea dovadă de transparenţă totală în funcţionarea sa,precum şi în procedurile de numire a Avocatului Copilului. Procesul de înfiinţare a unei astfel deinstituţii şi numirea Avocatului Copilului trebuie, de asemenea, să fie transparentă pentru opiniapublică. Avocatul Copilului trebuie să aibă acces la informaţii relevante pentru îndeplinireamandatului său şi nu trebuie împiedicat în niciun mod să facă investigaţii privind probleme care i-au fost supuse atenţiei.ResponsabilitateAvocatul Copilului trebuie să răspundă în faţa Parlamentului şi/sau a Guvernului şi, în mod normal,trebuie să i se ceară să prezinte un raport anual privind activităţile şi realizările instituţiei.Raportul trebuie să fie disponibil în mod public şi într-o formă în care poate fi înţeles de copii.Acest lucru este important pentru a demonstra că Avocatul Copilului îşi exercită atribuţiile într-unmod care serveşte copiilor. Cei faţă de care Avocatul Copilului trebuie să răspundă în final suntcopiii care trăiesc în ţara respectivă.Accesibilitate pentru copiiPentru a realiza obiectivul de promovare şi protecţie a drepturilor copilului, Avocatul Copiluluitrebuie să comunice cu copiii în mod regulat. În primul rând, este important să existe canalede informare a copiilor despre drepturile copilului, precum şi privind existenţa şi funcţiileAvocatului Copilului. În al doilea rând, este important ca Avocatul Copilului să primească informaţiide la copii despre situaţia lor şi despre factorii care influenţează situaţia şi drepturile lor. În acelaşitimp, trebuie să fie deschise canale şi mecanisme bine stabilite pentru ca Avocatul Copilului să fieinformat de către copii despre încălcarea drepturilor lor sau despre situaţii care nu suntcompatibile cu drepturile stabilite în CDC. Copiii ale căror drepturi au fost încălcate trebuie săpoată informa Avocatul Copilului. Plângerile pot fi soluţionate individual sau se poate crea o bazăpentru mai multe intervenţii importante din partea Avocatului Copilului.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?