Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

12Colaborarea cu alte

12Colaborarea cu alte instituţiiChiar dacă funcţionează ca o instituţie independentă, nu înseamnă că Avocatul Copilului trebuie săacţioneze izolat. Acesta trebuie să menţină contacte apropiate cu o mulţime de alte instituţiiinteresate în ceea ce priveşte drepturile copilului (guvernul, societatea civilă, sindicatele,organizaţiile profesionale, mass-media, universităţile şi, în mod special, cu copiii. În al doilea rând,pentru a-şi îndeplini mandatul, Avocatul Copilului trebuie să stabilească o bază de informare câtmai largă posibil privind condiţiile de viaţă ale copiilor. În al treilea rând, colaborarea cu alteinstituţii este necesară pentru a crea alianţe puternice care să asigure că drepturile copiluluisunt cunoscute pe scară largă şi sunt respectate.Asigurarea reparaţiilor pentru încălcările drepturilor copiluluiComitetul pentru Drepturile Copilului recomandă ca Avocatul Copilului să poată primi plângeri şipetiţii individuale şi să facă investigaţii. Unele instituţii de acest tip au în cadrul mandatului lordreptul de a primi şi de a se ocupa de plângerile individuale. Altele nu au această atribuţie, dar potacţiona în numele unor grupuri de copii, atunci când observă o problemă comună pentru mai mulţicopii. Trebuie remarcat aici că tratarea cazurilor individuale ar putea necesita resurse foarte mari şiar putea fi imposibil ca o insituţie a Avocatului Copilului cu resurse limitate să se ocupe de acestea.De asemenea, ar putea pune în umbră perspectiva principală şi globală pe care ar trebui să o aibăun Avocat al Copilului, dacă acesta s-ar concentra prea mult pe rezolvarea cazurilor.Fie că se poate ocupa de plângeri individuale sau nu, este important ca Avocatul Copilului săsupravegheze în mod constant pe cei care ar putea încălca drepturile copilului şi să aducă acesteinformaţii în atenţia părţilor responsabile la nivel guvernamental, precum şi a publicului larg.Plângerile individuale ar putea fi folosite pentru a forma baza pentru mai multe iniţiative principalesau generale, care să facă sugestii pentru amendarea legislaţiei sau alte măsuri care să fie luatepentru a evita încălcări ale drepturilor copilului.

13Cine trebuie să fie responsabil pentru înfiinţarea unei instituţiia Avocatului Copilului?Guvernul sau Parlamentul trebuie să o considere ca fiindresponsabilitatea lorDacă se doreşte ca Avocatul Copilului să aibă un real impact într-o ţară, instituţia trebuie să aibă unsprijin larg din partea tuturor structurilor guvernamentale şi a celor juridice. De asemenea,Avocatul Copilului trebuie să fie bine cunoscut de către opinia publică şi să fie perceput ca unavocat al tuturor copiilor, nu al anumitor grupuri de populaţie. Astfel, ar urma în mod natural caGuvernul sau Parlamentul să poată da legimitatea necesară Avocatului Copilului. Acestea trebuie sărăspundă de înfiinţarea acestei funcţii şi de numirea Avocatului Copilului.Instituţie de sine-stătătoare sau integrată?De-a lungul anilor, au apărut două tipuri organizaţionale de instituţii ale Avocatului Copilului:instituţii de sine-stătătoare care se ocupă exclusiv de problemele copiilor sau departamentecare sunt integrate sau ataşate la instituţia naţională a Avocatului Poporului sau la ComisiileNaţionale pentru Drepturile Omului. Există avantaje şi dezavantaje ale ambelor variante. Oinstituţie de sine-stătătoare se poate concentra mai mult pe activitatea sa şi are mai multăvizibilitate pentru opinia publică, dar poate fi marginalizată sau văzută ca un semnal că drepturilecopilului sunt diferite de drepturile omului. Un departament integrat reprezintă integrareadrepturilor copilului, dar poate duce la punerea în umbră a drepturilor copilului de alte probleme.Trebuie gândit cu mare atenţie care este cea mai bună soluţie în fiecare ţară. Cel mai importanteste ca soluţia aleasă să dea importanţa necesară problemelor copiilor şi drepturilor copiilor.Societatea civilă şi ONG-urile pot sta la originea cererii deînfiinţare a unui Avocat al CopiluluiSocietatea civilă poate juca un rol important în susţinerea numirii unui Avocat al Copilului şi îngenerarea cererii publice de înfiinţare a acestuia. Mulţi parteneri din societatea civilă au experienţanecesară pentru a susţine înfiinţarea şi activitatea instituţiei Avocatului Copilului, cum ar fi avocaţii,medicii, psihologii şi ONG-urile care acţionează în domeniul drepturilor copilului. Aceasta poateavea loc în diferite moduri: de la mari campanii publice, la un lobby mai liniştit pe lângă persoanelecheie din Guvern, Parlament sau din Comisia pentru Drepturile Omului (în ţările în care există).O combinaţie între acestea este probabil cea mai eficientă, în funcţie de situaţia ţării şi de modul încare funcţionează sistemul politic şi cel administrativ.Ca exemple, pot fi aduse organizaţia Salvaţi Copiii din Suedia, care, încă din 1970 a creat instituţiaAvocatul Copilului într-o formă incipientă, dezvoltată şi legiferată mai târziu, dar şi demersulorganizaţiei Salvaţi Copiii din România care în 2001, 2007 şi 2009 a promovat utilitatea şinecesitatea acestei instituţii în România.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?