Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

18Copilului pentru

18Copilului pentru toţii copiii din ţara respectivă. Acesta trebuie să aibă contacte extinse cu copiii dinîntreaga sa zonă de acţiune pentru a crea o bază solidă pentru acţiunile sale, care au în vedereprobleme generale sau specifice cu care se confruntă copiii.Iniţiativele pe care Avocatul Copilului trebuie să le promoveze pentru a facilita dialogul cu copiii arputea include, de exemplu: linii telefonice la care copiii pot suna gratuit pentru a vorbi despreideile şi preocupările lor; întâlniri cu copiii în comunităţile în care trăiesc; forumuri naţionale sauîntâlniri la care copiii sunt invitaţi să discute sau să ridice probleme de interes naţional; grupuriconsultative ale copiilor prin care Avocatul Copilului poate testa anumite idei sau îi poate consultaprivind politicile; audieri ale copiilor; redactarea de materiale adecvate vârstei copiilor.Să faciliteze participarea copiilorÎn cele mai multe ţări nu există tradiţii puternice legate de implicarea copiilor în proceseledemocratice sau participarea lor la luarea deciziilor în cadrul comunităţilor lor. Avocatul Copiluluipoate facilita participarea copiilor prin crearea condiţiilor în care copiii să-şi poată exprimaopiniile. Având un dialog cu copiii, Avocatul Copilului va şti care sunt problemele care preocupăgrupuri largi de copii şi îi va putea ajuta, aducând în centrul atenţiei aceste probleme. Ascultareaopiniei copiilor, implicarea lor în procesul de luare de decizii sau de formulare a punctelor devedere şi în activităţile practice ale Avocatului Copilului contribuie hotărâtor la eficienţa activităţiiacestei instituţii.Pentru a fi credibil atunci când vorbeşte în numele copiilor, Avocatul Copilului trebuie să menţinăun contact apropiat cu copiii, să asculte care sunt preocupările lor şi să le transmită mai departe,astfel încât mesajul să nu fie distorsionat. Şi mai important este faptul că Avocatul Copilului poatedezvolta modalităţi şi mijloace prin care copiii să poată vorbi direct guvernului, politicienilor,legislativului sau publicului larg despre experienţele şi preocupările lor.Să i se adreseze plângeri privind încălcarea drepturilor copiluluiUn rol special pe care Avocatul Copilului îl poate avea este acela de a primi plângeri de la copiidespre neglijarea sau încălcarea drepturilor lor. În unele ţări, Avocatul Copilului are mandatul oficialde a primi plângeri individuale şi de a le soluţiona prin canale relevante. În alte ţări, AvocatulCopilului nu are acest drept, dar poate sfătui copilul care adresează plângerea cui să se adresezepentru a fi ajutat. Când se acumulează mai multe plângeri de la copii, acestea pot servi drept bazăpentru iniţiativele Avocatului Copilului de a propune modificări ale legislaţiei sau ale politicilor carenu servesc copiii sau încalcă drepturile lor.

19Avocatul Copilului deţine o poziţie unică pentru a colabora cu alţiiÎn situaţia sa unică de agenţie independentă, Avocatul Copilului deţine o poziţie specială pentru a colabora cu alţii.De asemenea, atunci cînd resursele sunt limitate, este dificil ca Avocatul Copilului să facă tot ceea ce se înscrie încadrul mandatului său. De aceea, stabilirea de parteneriate cu alţi actori sociali interesaţi şi relevanţi urmează înmod natural. Există două grupuri principale de parteneri pentru Avocatul Copilului:Parteneri guvernamentaliStabilirea unui dialog constructiv cu Guvernul, la toate nivelurile, ar deschide canale pentru caAvocatul Copilului să poată contribui cu sugestii şi să poată influenţa acordarea unei mai mariimportanţe drepturilor copilului. În mod normal, Avocatul Copilului nu face parte din administraţiaguvernamentală, dar trebuie să aibă acces la informaţii relevante deţinute de Guvern, atunci cândsunt necesare. Dacă este inclusă în mandatul oficial al Avocatului Copilului, o sarcină importantăpentru acesta ar fi să stabilească mecanisme bine puse la punct pentru a contribui şi a facecomentarii în cazul revizuirilor legislative şi al elaborării de politici.ONG-urile şi partenerii din cadrul societăţii civileAvocatul Copilului poate stabili parteneriate sau alianţe cu ONG-uri (de la ONG-uriinternaţionale sau naţionale, până la grupuri care activează la nivel local) care lucrează pentru şi cucopii. Împreună, pot susţine acordarea unei mai mari atenţii situaţiei copiilor din ţara respectivă,pot cere ca legislaţia să asigure drepturile şi interesele copiilor sau schimbări la nivelul politicilor îndomenii în care interesele copiilor sunt neglijate.O altă arie în care Avocatul Copilului şi ONG-urile ar putea lucra împreună este colectarea deinformaţii privind implementarea CDC, pentru a fi prezentate Comitetului ONU pentruDrepturile Copilului. Atunci când transmit rapoarte suplimentare comune sau individuale, se puneîntrebarea ce anume este mai potrivit sau practic. În fiecare caz, coordonarea acestor contribuţiiva genera un mai mare impact asupra Comitetului.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?