Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

20Avocatul Copilului

20Avocatul Copilului poate avea o influenţă semnificativăîn implementarea CDCAvocatul Copilului nu va avea un rol formal în implementarea CDC. Totuşi, poziţia specială a Avocatului Copilului faceca acesta să aibă sarcina importantă de a reaminti în mod constant Guvernului despre responsabilitatea sa de amări gradul de conştientizare a publicului larg privind probleme relevante pentru implementarea şi monitorizareaCDC şi colaborarea cu parteneri relevanţi în acest sens.Se angajează în dialog cu Guvernul şi cu legislativulMulte ţări trebuie să modifice legi naţionale ca urmare a ratificării CDC pentru a asiguraconcordanţa deplină cu prevederile acesteia. De asemenea, trebuie să se asigure că politicile au cascop implementarea optimă a prevederilor CDC. După examinarea de către Comitetul pentruDrepturile Copilului, guvernele trebuie să urmeze recomandările privind amendamente înimplementarea acesteia. Avocatul Copilului poate influenţa acest proces în două moduri:1. Să stabilească un dialog cu guvernul şi cu legislativul pentru a le reaminti de obligaţiile lor dea implementa activ CDC. Prin acest dialog, Avocatul Copilului poate prezenta ideiconstructive şi sugestii privind modul în care să aibă loc implementarea. Să reaminteascăGuvernului că toate grupurile de copii au drepturi, fără discriminare.2. Dacă această abordare nu funcţionează, Avocatul Copilului are obligaţia să ridice acesteprobleme în mod public.Informează publicul şi este un apărător actival drepturilor copiluluiÎn multe ţări, gradul general de conştientizare privind drepturile copilului este scăzut. Există şiopinii conform cărora copiii nu ar trebui să aibă propriile lor drepturi. Prin urmare, AvocatulCopilului are o sarcină importantă şi se confruntă cu o provocare în informarea publicului largdespre CDC şi ce înseamnă aceasta în mod practic la toate nivelurile societăţii. Această sarcinăinclude şi informarea publicului despre observaţiile Comitetului pentru Drepturile Copilului, înspecial când acestea necesită amendarea legislaţiei, a politicilor sau a practicilor care suntincompatibile cu CDC.Primeşte informaţii şi plângeri de la copiiSpre deosebire de alte organisme pentru anumite tratate ONU privind drepturile omului,Comitetul pentru Drepturile Copilului nu este mandatat să primească plângeri individuale.(1)Acestea trebuie administrate la nivel naţional. În unele ţări, Avocatul Copilului este mandatat să seocupe de plângerile individuale şi are puterea şi mecanismele pentru a schimba situaţia sau de aaplica sancţiuni. În ţările în care Avocatul Copilului nu este mandatat în mod specific să se ocupe deplângeri, acesta poate colecta informaţii de la copii, în mod individual. Dacă se constată odiscriminare continuă sau neglijarea CDC, Avocatul Copilului poate acţiona la nivel general, prin aatrage atenţia guvernului sau altor instituţii care răspund de această problemă.

21(1)Consiliul Drepturilor Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Geneva a adoptat în17 iunie 2011 proiectul final al protocolului facultativ care stabileşte un mecanism de luare înconsiderare a plângerilor privind violările drepturilor copilului. După adoptarea de către AdunareaGenerală şi ratificarea de către Statele părţi la CDC, noul protocol va permite ComitetuluiDrepturilor Copilului să examineze plângerile provenite de la copii şi reprezentanţii lor cu referirela încălcări ale drepturilor lor.Transmiterea de informaţii către Comitetul ONUpentru Drepturile CopiluluiComitetul pentru Drepturile Copilului apreciază contribuţiile şi informaţiile suplimentaretransmise de Statele Părţi, acestea fiind examinate de Comitet. Astfel de informaţii pot, de exemplu,să aducă în atenţia Comitetului situaţii în care Guvernul neglijează sau încalcă principiile enunţateîn CDC sau situaţii în care Guvernul reţine informaţii relevante. Avocatul Copilului poate transmiteun raport suplimentar individual către Comitet sau poate transmite un raport comun cu ONG-urile.Avocatul Copilului va avea ocazia să se întâlnească personal cu Comitetul şi să transmită informaţiileindividual. Experienţa arată că Comitetul acordă o mare importanţă unor astfel de informaţii.De exemplu, le foloseşte ca bază pentru formularea de întrebări pentru reprezentanţii StatuluiParte în timpul examinării în cadrul Comitetului.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?