Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

22Relaţia dintre

22Relaţia dintre Avocatul Copilului şi ONG-uriEste important să înţelegem că Avocatul Copilului şi ONG-urile, datorită mandatelor lor şi a modului de operare, auroluri şi funcţii diferite. În cele mai multe cazuri, aceste roluri sunt complementare şi pot fi combinate în mod eficient,astfel încât impactul să fie mai mare. În alte cazuri, rolurile lor sunt diferite şi nu pot fi combinate.Când Avocatul Copilului şi ONG-urile au interese comuneAdvocacy pentru drepturile copiluluiAvocatul Copilului poate colabora cu ONG-urile în eforturile acestora de a informa despredrepturile copilului şi de a promova implementarea eficientă a acestora. Împreună, pot stabiliparteneriate puternice, cu un mare impact. În multe ţări, astfel de alianţe au funcţionat, în sensul căau câştigat o mai mare atenţie şi un mai mare interes pentru drepturile copilului în general saupentru probleme speciale legate de drepturile copilului. Activitatea de advocacy poate include şilobby-ul pe lângă administraţia guvernamentală sau Parlament de a promova noi legi, politici saumodificări ale legilor sau politicilor existente.Promovarea participării copiilorAvocatul Copilului şi ONG-urile pot lucra împreună pentru a promova participarea copiilor, lanivel local sau naţional. În unele ţări, Avocatul Copilului a colaborat cu ONG-uri în activităţi careau vizat promovarea opiniilor copiilor la Comitetul pentru Drepturile Copilului, Guvern sau înraportul suplimentar prezentat de ONG-uri.Monitorizarea responsabilităţilor GuvernuluiAvocatul Copilului şi ONG-urile au interese comune în a vedea că Guvernul face tot ce esteposibil pentru a-şi îndeplini obligaţiile asumate în cadrul CDC. Avocatul Copilului şi ONG-urile îşipot completa sarcinile în mod eficient, de exemplu, combinând informaţii din diferite surse şidiferite arii de competenţă. Avocatul Copilului şi ONG-urile pot să-şi unească forţele în importantasarcină de a reaminti Guvernului despre obligaţiile sale de a urmări aplicarea recomandărilorComitetului pentru Drepturile Copilului şi de a implementa măsurile necesare pentru a îmbunătăţirespectarea CDC.

23Când Avocatul Copilului şi ONG-urile au interese diferitesau diferite domenii în care opereazăONG-urile pot monitoriza Avocatul CopiluluiONG-urile pot juca un rol important în a urmări cu atenţie activitatea Avocatului Copilului. Esteacesta atât de activ precum ar trebui să fie? Există probleme legate de drepturile copilului sauîncălcări pe care Avocatul Copilului nu le vede sau de care nu doreşte să se ocupe? Atunci, ONGurilepot acţiona, fie adresându-se Avocatului Copilului direct, fie făcând aceste lucruri publice.Avocatul Copilului poate monitoriza activitatea ONG-urilorAvocatul Copilului trebuie să fie liber să se pronunţe dacă ONG-urile îşi neglijează rolul deapărători şi protectori ai drepturilor copilului. De asemenea, ONG-urile pot folosi practici care nusunt compatibile cu CDC. Avocatul Copilului nu trebuie să se abţină să se pronunţe, dacă ONG-urileacţionează cu privire la drepturile copilului într-un mod care poate fi pus la îndoială, chiar dacăacestea ar fi parteneri şi susţinători importanţi ai Avocatului Copilului.Privilegii speciale ale Avocatului CopiluluiAvând mandate şi roluri diferite, ONG-urile şi Avocatul Copilului pot avea acces la diferite surse şitipuri de informare. În unele ţări, Avocatul Copilului poate avea drepturi exclusive în privinţa unorinformaţii interne din cadrul guvernului şi a unor documente ale tribunalelor sau acces la informaţiila care publicul nu are acces. ONG-urile trebuie să aibă încredere şi să accepte că AvocatulCopilului foloseşte astfel de informaţii în beneficiul copiilor. Avocatul Copilului poate avea accesmai uşor la Guvern şi la Parlament. ONG-urile pot considera folosirea Avocatului Copilului dreptcanal de informare a autorităţilor.Avocatul Copilului şi ONG-urile trebuie să accepte că au roluri diferite. Acestea trebuie să vadăacest lucru ca pe un punct forte, deoarece aceste roluri sunt mai degrabă complementare şi nu seexclud reciproc.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul