Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

2I. ARGUMENTÎn 1990,

2I. ARGUMENTÎn 1990, România a ratificat Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, angajându-se săasigure condiţiile necesare pentru respectarea drepturilor tuturor copiilor din România.Convenţia stipulează principiile care trebuie să ghideze întregul sistem de protecţie a copilului:• Interesul superior al copilului – în orice decizie care-l priveşte, trebuie să primezeinteresul superior al acestuia;• Dezvoltare şi supravieţuire – fiecare copil are dreptul la viaţă; statele au obligaţia săasigure supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor la potenţialul maxim al resurselor acestora;• Nediscriminarea – toate drepturile se aplică tuturor copiilor fără excepţie. Esteobligaţia Statului să protejeze copiii de orice formă de discriminare şi să ia măsuri pozitivede promovare a drepturilor acestora;• Participarea copilului – copilul are dreptul la libertate de expresie, opinie şi religie,acces la informaţii, libertate de asociere, implicare în deciziile care îl afectează.Fără a nega paşii importanţi pe care i-au făcut Guvernul şi Parlamentul în elaborarea şi adoptareaunei legislaţii moderne care să apere drepturile copilului în România şi implementarea lor înconformitate cu prevederile Convenţiei ONU, trebuie totuşi arătat că încălcări ale acestor drepturise petrec în continuare: există copii care nu beneficiază de un nivel de trai decent, pentru unelecategorii de copii accesul la serviciile medicale sau la educaţie este redus, nu există o protecţieeficientă împotriva discriminării, iar vocea copilului este ascultată de multe ori doar formal.Chiar dacă numeroase instituţii guvernamentale din România au înscrise în statutul lor protejarea şimonitorizarea respectării drepturilor copilului, nu funcţionează o instituţie specială, totalindependentă, care să preia aceste atribuţii, aşa cum funcţionează în cele peste 40 ţări europene -Avocatul Copilului -, care poate fi găsită şi sub alte titulaturi, dar cu aceleaşi obiective – apărareaşi susţinerea drepturilor copilului, reprezentarea lui în faţa celorlalte instituţii.Salvaţi Copiii a promovat ideea înfiinţării instituţiei Avocatul Copilului încă din anul 2001, ca ourmare firească a respectării prevederilor Constituţiei, a Convenţiei ONU cu privire laDrepturile Copilului şi a alinierii la politica europeană în acest domeniu.În ultimii ani, asistăm la situaţii diverse în care intervenţia unei astfel de instituţii ar fi fost salutară(lipsa accesului la educaţie sau asistenţă medicală pentru copiii din comunităţile dezavantajate,discriminare în şcoli faţă de copiii cu dizabilităţi sau copiii romi, interesul scăzut al unor autorităţilocale pentru crearea de servicii de sprijin pentru copiii aflaţi în dificultate etc.).Salvaţi Copiii consideră că este momentul reluării demersurilor pentru crearea instituţieiAvocatul Copilului în România, similar cu cele mai multe ţări ale Europei, ai cărei membri cudrepturi şi obligaţii depline suntem, iar materialul prezentat se constituie într-o informare şipledoarie în acest sens, adresându-se deopotrivă autorităţilor şi societăţii civile, care poateimpulsiona acest proces.Gabriela AlexandrescuPreşedinte ExecutivSalvaţi Copiii România

II. CE ESTE AVOCATUL COPILULUI?3Un reprezentant al intereselor copiilor şi apărător al drepturilor lorAvocatul Copilului este numit public pentru a reprezenta interesele copiilor şipentru a apăra drepturile lor la nivel naţional, într-o anumită ţară. Pentru a lucraeficient, Avocatul Copilului trebuie să aibă un mandat care este stabilit printr-olege naţională şi are nevoie de personal care să-l asiste în îndeplinirea mandatuluisău. În limbaj obişnuit, termenul de Avocat al Copilului nu se referă doar lapersoana numită în acea funcţie,ci şi la biroul Avocatului Copilului.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?
"Balena lui IONA" si virusul
Realizarea metafizica si virusul