Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

38SUEDIANumele şi

38SUEDIANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copilului (Barnombudsmannen)Norr Malarstrand 6, Box 22 106,S- 104 22 Stockholm, SwedenEmail: bo@bo.seWebsite: www.bo.seData înfiinţării: 1993Fundamentul constituţional:Primul Avocat al Copiilor din Suedia a fost numit pe1 iulie 1993. Numirea unui ambasador special alcopiilor şi tinerilor a fost discutată în parlamentulsuedez în mai multe ocazii, începând din 1980 şipână la începutul anului 1990. Mai multe proiecteaduse în faţa parlamentului au atras atenţia asuprafaptului că nu există un reprezentant al copiilor caresă poată invoca legea pentru protejarea intereselorlor. Avocatul Copiilor din Norvegia a fost datadeseori drept exemplu pentru o asemeneainstituţie.În 1990, parlamentul suedez a ratificat ConvenţiaNaţiunilor Unite cu privire la Drepturilor Copilului.În acelaşi timp guvernul a decis să numească ocomisie de cercetare care să examineze problemaunui Avocat al Copiilor desemnat de guvern. Înseptembrie 1991, comisia a înaintat raportul său„Un Avocat al Copiilor şi Tinerilor”. Comisia arecomandat ca Suedia să numească un Avocat alCopiilor cu sarcina de a proteja şi promova încomunitate drepturile şi interesele copiilor şi aînaintat un proiect de lege în acest sens. InstituţiaAvocatul Copilului a luat fiinţă în 1993.Avocatul Copilului este numit de guvernul suedezpe o perioadă de 6 ani.Atribuţii şi responsabilităţi:Potrivit prevederilor Legii privind AvocatulCopiilor, activitatea acestuia trebuie să aibă uncaracter general şi să se axeze în principal pestrângerea de informaţii şi derularea unoractivităţi de formare de opinii în chestiuni privinddrepturile şi nevoile copiilor şi tinerilor. AvocatulCopiilor nu ar trebui să se concentreze asupracazurilor individuale.Principala îndatorire a Avocatului Copiilor estesă promoveze drepturile şi interesele copiilor şitinerilor aşa cum a fost stabilit în ConvenţiaDrepturilor Copilului (CDC). Instituţiamonitorizează implementarea CDC în Suedia.Avocatul Copiilor înaintează guvernului suedezproiecte pentru schimbări legislative şipromovează aplicarea CDC în instituţiileguvernamentale, consiliile municipale şiregionale. Deciziile privind activitatea instituţieisunt luate de parlament.Avocatul Copiilor este împuternicit să ceară de laagenţiile guvernamentale individuale şi autorităţilemunicipale şi regionale informaţii despre activităţilelor pentru a asigura acordul cu CDC. În fiecare anAvocatul Copiilor trimite un raport guvernului.ŢARA GALILORNumele şi adresa instituţiei:Comisarul Copiilor(Children's Commissioner forWales – UK)Oystermouth House, Phoenix Way,Swansea Enterprise Park, Llansamlet,Swansea SA7 9FS, United KingdomEmail: post@childcomwales.org.ukWebsite: www.childcomwales.org.ukData înfiinţării: 2001Fundamentul constituţional:Organizaţiile pentru copii au dus o campaniesusţinută pentru înfiinţarea unui comisar pentrucopii mai bine de 10 ani. La începutul anului 2000,Sir Ronald Waterhouse a recomandat ca ţaraGalilor să aibă un comisar pentru copii pentru aîncerca stoparea unor situaţii de abuz ca aceleagăsite în unele case de copii din nordul ŢăriiGalilor. Parlamentul a aprobat legea, iar din 2002Comisarul şi-a preluat atribuţiile.

38IV. LISTA ŢĂRILOR MEMBRE ENOCAUSTRIA– Avocatul Federal al CopiilorBELGIA – Delegatul general pentru drepturile copilului pentru comunitatea franceză– Comisarul pentru Drepturile Copiilor (comunitatea flamandă)BOSNIA şi HERŢEGOVINA– Avocatul CopiluluiCIPRUCROAŢIA– Comisarul pentru Drepturile Copilului– Avocatul CopiilorDANEMARCA – Consiliul Naţional pentru CopiiFINLANDAFRANŢAGEORGIAGRECIAIRLANDA– Avocatul Copilului– Apărătorul Copiilor– Biroul Apărătorului Public pentru Drepturile Copilului– Autoritatea Independentă a Avocatului pentru Drepturile Copiilor– Avocatul CopiilorIRLANDA DE NORD – Comisarul pentru Copii şi TineriISLANDALETONIALITUANIA– Avocatul Copiilor– Avocatul Poporului – Departamentul pentru Drepturile Copiilor– Avocatul CopiilorLUXEMBURG – Comitetul pentru Drepturile CopiluluiMACEDONIA – Avocatul CopiilorMALTAMOLDOVA– Comisarul pentru Copii– Centrul pentru Drepturile OmuluiMUNTENEGRU – Protectorul Drepturilor şi Libertăţilor OmuluiNORVEGIAOLANDAPOLONIA– Avocatul Copilului– Avocatul Copilului– Avocatul CopiilorPORTUGALIA – Biroul Avocatul PoporuluiRUSIASERBIASLOVACIASLOVENIASPANIASUEDIA– Avocatul Poporului pentru Moscova– Avocatul Copiilor pentru regiunea Kaluga– Comisarul pentru Drepturile Copiilor pentru regiunea Volograd– Avocatul Copiilor pentru St. Petersburg– Comisarul pentru Drepturile Copiilor pentru Ekaterinenburg– Protectorul Cetăţenilor– Biroul Apărătorului Public al Drepturilor Omului– Biroul Avocatului pentru Drepturile Omului– Avocatul Copiilor în Madrid– Adjunctul Avocatului Poporului – Barcelona– Avocatul Copiilor şi TinerilorUK (Marea Britanie)– Comisarul Copiilor pentru Ţara Galilor– Comisarul pentru Copii şi Tineri din ScoţiaUNGARIA – Comisarul Parlamentar pentru Drepturile Civile

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul