Views
2 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

4Instituţie

4Instituţie independentăAvocatul Copilului poate fi o instituţie de sine-stătătoare sau un departament al instituţieiAvocatul Poporului sau al Comisarului pentru Drepturile Omului. În ambele cazuri, doar unmandat concentrat exclusiv pe promovarea drepturilor copilului stabileşte fundamentul pentrumunca Avocatului.Caracteristici esenţialeŢările lumii au ales modalităţi variate pentru a organiza un birou al Avocatului Copilului, înconcordanţă cu sistemele lor politice şi juridice. Totuşi, toate au anumite caracteristici comune.Acestea includ:• Independenţa faţă de Guvern, sistemul judiciar şi de societatea civilă: Avocatul Copiluluitrebuie să acţioneze independent, fără presiuni politice sau cenzură, în cadrul mandatuluistabilit, acesta fiind singurul termen de referinţă.• Drepturile copilului - prioritate şi preocupare exclusivă: copiilor nu le va fi acordatărecunoaşterea şi vizibilitatea la care au dreptul în lipsa unei instituţii de acest tip dedicatăexclusiv cauzei drepturilor copilului.• Mandat şi atribuţii clare: acestea sunt acordate prin lege sau decret adoptat de cătreParlament.• Resursele necesare trebuie asigurate, astfel încât Avocatul Copilului să-şi poată îndeplinimandatul.• Transparenţă şi acces la informaţii: Avocatul Copilului trebuie să funcţioneze cu ceamai mare transparenţă posibilă, dar are nevoie şi de acces la toate informaţiile relevante.• Responsabilitate: Avocatul Copilului trebuie să pregătească un raport periodic pentru ceicare l-au numit, precum şi pentru opinia publică şi copii.• Accessibilitate pentru copii: Avocatul Copilului trebuie să fie uşor accesibil pentru toţicopiii şi tinerii din ţara respectivă, prin diferite canale. Comunicarea cu copiii trebuie săincludă şi registrul informal, adaptat pentru diferite categorii de vârstă şi comunităţi specifice.O atenţie specială trebuie acordată copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile.• Colaborare: pentru a avea impact, Avocatul Copilului trebuie să colaboreze cu toţi ceilalţiactori din societate care susţin drepturile copilului, din cadrul Guvernului sau al societăţii civile.• Acordarea unei atenţii speciale încălcării drepturilor copilului: Avocatul Copiluluitrebuie să fie atent la posibilele încălcări ale drepturilor copilului. În unele ţări, AvocatulCopilului poate primi şi se poate ocupa de plângeri individuale. În toate ţările, AvocatulCopilului trebuie să fie gata să vorbească în numele grupurilor de copii ale căror drepturi aufost neglijate sau încălcate.

5Rolurile şi funcţiile Avocatului CopiluluiPrincipalul rol al Avocatului Copilului constă în aducerea în mod constant a drepturilor copilului înatenţia publicului larg şi a Guvernului. Acesta trebuie să susţină acordarea unei mai mari atenţiiimplementării drepturilor copilului în toate situaţiile relevante şi la toate nivelurile societăţii.Avocatul Copilului nu are capacitatea de a adopta legi, de a implementa politici sau de a dasancţiuni atunci când drepturile copilului sunt încălcate. Acesta poate propune în mod liber – pebaza experienţei relevante – noi legi sau amendarea legilor existente. Poate contribui cu idei ladezvoltarea şi implementarea politicilor şi la înfiinţarea de servicii pentru copii.Toate acţiunile Avocatului Copilului trebuie să se raporteze la informaţiile actuale despre situaţiacopiilor, inclusiv la informaţiile colectate în mod direct de la copii şi tineri.Avocatul Copilului va avea rolul important de a atrage atenţia Guvernului şi autorităţilor localeasupra situaţiei vulnerabile a copiilor într-o societate dominată de adulţi şi interesele lor, cât şiasupra obligaţiilor stabilite de Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC).COMENTARIUPoziţia vulnerabilă a copiilor- Copiii se află într-o situaţie de vulnerabilite atunci când este vorba despre reclamareadrepturilor lor, întrucât nu dispun de posibilitatea de a produce schimbări prin vot sau de ainfluenţa direct modul în care autorităţile îşi exercită puterea de decizie politică saueconomică.- Puţine ţări concretizează, prin acţiuni şi servicii adecvate, recunoaşterea formală adrepturilor civile şi politice ale copilului. Acest lucru ar contribui la protecţia copiilorîmpotriva violării drepturilor lor şi ar reduce pericolul ca înseşi autorităţile să permită sau săîncurajeze nerespectarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.- Imaginea tradiţională a copilului ca proprietate a părinţilor persistă în multe societăţi, iarimixtiunea autorităţilor în favoarea copiilor e resimţită ca o ameninţare a drepturilorpărinteşti. Ideea conform căreia copiii au propriile drepturi sau interese diferite de cele alepărinţilor este greu acceptată, inclusiv în ţările democratice şi dezvoltate din punct devedere economic.- Structurile legale sau sociale care permit recunoaşterea separată şi respectarea drepturilorcopilului nu există încă în multe ţări. Deseori, responsabilitatea privind promovarea şirespectarea drepturilor copilului este împărţită între mai multe ministere şi departamente,iar comunicarea între aceste instituţii fie lipseşte, fie este ineficientă, având ca rezultat eşeculîn dezvoltarea integrată a serviciilor destinate copiilor sau absenţa unei evaluări reale aimpactului lor asupra vieţii copiilor. (Hodgkin and Newell, 1996).

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul