Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

6Avocatul Copilului –

6Avocatul Copilului – istoric şi contextCe este Avocatul Copilului?Conceptul este originar din ţările scandinaveOmbudsman. Conceptul unei instituţii independente care să monitorizeze activităţile guvernuluiîn vederea protejării drepturilor persoanelor fizice a apărut în Suedia când primul apărător public(ombudsman) a fost numit în 1809. Numirea de către parlamentul suedez era garanţia păstrăriiindependenţei totale a funcţiei de mediator în relaţiile acestuia cu regele, guvernul sauadministraţia publică, conferindu-i, pentru acea perioadă, o remarcabilă originalitate în rândulinstituţiilor juridice. În prezent, conform Institutului Internaţional al Ombudsman-ului, există 125de state în care funcţionează instituţia Ombudsman-ului. Denumirile folosite astăzi diferă de la oţară la alta: Avocatul Poporului (România), Défenseur des droits (Franţa), Defensor del Pueblo(Spania), Provedor de Justiça (Portugalia), State Comptroller (Israel), Volksanwaltscheft (Austria),Diwan el Mezalem (Egipt), Difensore Civoco (Italia), Parlamentary Commissioner forAdministration (Marea Britanie) etc.Avocatul Copilului. Similară Avocatului Poporului, Avocatul Copilului este un reprezentantnumit public pentru interesele copiilor dintr-o ţară. Conceptul de Avocat al Copilului a fost iniţialdezvoltat în ţările scandinave. Salvaţi Copiii Suedia a promovat in mod activ această idee pe care aasociat-o cu Anul Internaţional al Copilului în 1979. Primul Avocat al Copilului numit de un guvern,printr-o lege naţională adoptată de Parlament, şi-a început activitatea în Norvegia, în anul 1981.Sunt folosiţi şi alţi termeniAvocatul Copilului poate fi numit şi comisar pentru copii sau apărător al (drepturilor) copiilor. UNICEFşi Comitetul pentru Drepturile Copilului au introdus termenul de instituţii independente pentruprotecţia drepturilor copilului. Acesta a fost gândit ca un termen generic, care permite diferiteorganizări instituţionale. În mod normal, Avocatul Copilului are un birou sau un secretariat care îlsprijină. Când vorbim despre Avocatul Copilului, ne referim atât la persoana care este numităoficial în această funcţie, cât şi la biroul sau instituţia Avocatului Copilului.Unele ţări au Comisii Naţionale pentru Drepturile Omului sau un Avocat al Poporului cu unmandat general privind drepturile omului. O parte dintre acestea au birouri, filiale saudepartamente care funcţionează ca Avocat al Copilului. Acestea vor fi de asemenea incluse inconceptul de Avocat al Copilului.

7Avocatul Copilului în peste 40 de ţăriConform celor mai recente informaţii, în prezent, există Avocaţi ai Copilului în peste 40 de ţări.Cei mai mulţi dintre aceştia funcţionează la nivel naţional. Totuşi, în unele ţări, există Avocaţi aiCopilului ale căror mandate sunt limitate la o singură provincie sau la un singur oraş. În aceste ţări,există adesea mai mulţi Avocaţi ai Copilului. Acesta este, de exemplu, cazul Italiei, Bosniei-Herţegovinaşi al Rusiei.Reţeaua Europeană a instituţiilor Avocatul CopiluluiReţeaua Europeană a instituţiilor Avocatul Copilului (ENOC) a fost înfiinţată în anul 1997. Aceastaserveşte drept forum pentru schimbul de experienţă şi pentru dezvoltarea ulterioară a acestui concept.ENOC a lucrat activ pentru a încuraja toate ţările europene să numească un Avocat al Copilului.ENOC are şi un website care asigură resurse valoroase referitoare la instituţia Avocatul Copiluluişi la activitatea acesteia. Resursele ENOC pot fi utile pentru instituţiile Avocatul Copilului şi pentrucei interesaţi de experienţa altor ţări.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?
"Balena lui IONA" si virusul
Realizarea metafizica si virusul