Raspunsuri 4

ima.imi.ro

Raspunsuri 4

Raspunsuri - Calificare profesionala aintermediarilor in asigurari persoane fiziceT 41 ) In legatura cu agentul de asigurare persoana fizica precizati care afirmatie, dintre cele de mai jos, esteadevarata:c) agentul de asigurare persoana fizica trebuie sa detina din partea unui asigurator o autorizatie valabila de a actiona innumele acestuia2 ) Care dintre informatiile urmatoare trebuie furnizate clientului inainte de incheierea contractului, in modsuplimentar pentru asigurarile de viata?*a) informatii despre primele aferente fiecarui beneficiu (principal, respectiv suplimentac) *3 ) Cine poate fi considerat beneficiar intr-o polita de asigurare:a) persoana mentionata in contractul de asigurare, indreptatita sa primeasca despagubirea / indemnizatia in cazulproducerii riscurilor asigurate4 ) Denumirea agentului persoana juridica trebuie:*e) sa cuprinda obligatoriu sintagma ”agent de asigurare” *5 ) Obiectul contractului de intermediere in asigurari il constituie:e) negocierea si incheierea politelor de asigurare in numele asiguratorului *6 ) Prin contractul de intermediere, intermediarii in asigurari:d) pot efectua si operatiuni accesorii contractelor de asigurare *7 ) Precizati care este varianta completa si corecta privind principalii factori generatori de risc:c) accidentele, natura, activitatea profesionala, sanatatea, natura umana *8 ) Precizati varianta falsa in legatura cu conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un eveniment generator depagube pentru a constitui un risc asigurat:e )riscul sa fie neevaluabil *9 ) Riscul este un element de baza, esential si obligatoriu, de la care porneste o asigurare deoarece:e) este un eveniment posibil, viitor si probabil la care sunt expuse bunurile, patrimoniul, viata, sanatatea sau integritateafizica a persoanelor10) Informarea detaliata, corecta si clara a clientilor, asupra contractelor de asigurare, a preturilor produselor, aconditiilor contractuale si a riscului face parte din:*c) etica profesionala *11) Care dintre urmatoarele informatii trebuie furnizate de operator la cererea persoanelor vizate:c) dreptul de interventie asupra datelor si conditiile de exercitare a acestuia *12) In ce situatie nu este cerut consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea de date cu caracter personal ?c) cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte *13) Persoanele imputernicite (agenti, brokeri s.a.) sunt obligate:


a) sa respecte instructiunile operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal *14) Beneficiarul unui contract de asigurare de viata este:a) persoana desemnata sa incaseze indemnizatia de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat *15) Care este caracteristica unei asigurari pentru ipoteca?a) este o asigurare de viata pe termen limitat cu suma asigurata descrescatoare care se foloseste, de obicei, pentrugarantarea creditelor (ipotecare)16) Cine stabileste raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti in cazul asigurarilorobligatorii?*c) legea in vigoare la momentul respectiv *17) Notiunea de fond de investitii este caracteristica urmatoarelor categorii de produse de asigurare:a) asigurari lor de tip Unit Linked *18) Polita CASCO acopera daune provocate:b) autoturismului propriu *19) Polita CASCO poate fi incheiata:a) atat de persoane fizice cat si de juridice *20) Care sunt cele 4 categorii de activitati din etapa de pregatire a vanzarii care il ajuta pe consultant sa isi planificevanzarile viitoare?b) organizarea timpului, fixarea de obiective, prospectarea si ratele de conversie *21) Care sunt coordonatele managementului propriei afaceri?e) sa iei decizii corecte, sa actionezi conform acelor decizii, sa evaluezi rezultatele, sa te adaptezi la schimbare *22) Etapa de service „Identificare si analiza necesitati” are scopul de a:d) dimensiona noile necesitati aparute, restabilirea prioritatilor, acoperirea necesitatilor neacoperite *23) Pentru calificarea potentialilor clienti avem nevoie de:e) toate cele de mai sus *24) Precizati ce metoda de rezolvare a obiectiilor, se potriveste pentru: ”nu imi permit sa platesc acum”:a) “ignorare” *25) Service-ul este important pentru agent pentru ca:b) poate face revanzare contract/produs *

More magazines by this user
Similar magazines