Sistem computerizat integrat de prelucrare optimizata prin

cnmp.ro
  • No tags were found...

Sistem computerizat integrat de prelucrare optimizata prin

Nr. Proiect 72-194Titlul proiectului:Sistem computerizat integrat de prelucrareoptimizată prin electroeroziune asistată deultrasuneteAcronim: CIMEDM+USCoordonator:Universitatea “Politehnica” din BucurestiDirector proiect: Conf. dr.ing. Daniel GHICULESCU


Parteneri in consortiu:72-194CO – Universitatea “Politehnica” din Bucuresti –Centrul de Tehnologii Avansate pentru Noile Materiale -UPB-CTANM (N.I. Marinescu, D.Ghiculescu, T. Savu, O.Alupei,S.Nitisor)P1 – Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei RomaneBucuresti – IMSAR (C. Rugina)P2 – S.C. Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologicapentru Constructii Masini S.A. Bucuresti - S.C. ICTCM S.A.(Gh. Orasanu)P3 - EDMING SERV CONSULT SRL – EDMing (Gh. Jitianu)BugetCofinantare1.950.000 lei 371.702 leiAdresa web a proiectului:http://www.imst.pub.ro/tcm/inpn/proiecte/proiecte_upb.html


Obiectivul/Rezultatul final ale proiectului72-194Realizarea şi transferul tehnologic a unui sistem computerizat integrat defabricaţie (CIM) pentru prelucrarea optimizata prin EDM asistată de USPrin asistarea cu US, in regim de finisare / microprelucrări, in anumitecondiții de optimizare fata de EDM clasică, se vor obține:(OS 1) creşterea productivităţii prelucrării EDM cu până la 500%(OS 2) reducerea uzurii volumetrice relative cu până la 50%;(OS 3) reducerea rugozităţii suprafeţei prelucrate cu până la 50%;(OS 4) reducerea stratului afectat chimico-termic (stratul alb) cu celpuţin 50%;(OS 5) reducerea timpului de pregătire a fabricaţiei pentru osuprafaţă complexă prelucrabilă prin EDM cu cel puţin 50%.


72-194Elementele de noutate: imbunatatirea prin asistare US a tuturor parametrilortehnologici ai EDM: productivitate, uzura volumetrica relativa, rugozitate.Jmica; t i mare Pl:+,impulsuri comandatesculaUS preleveazamaterial în starelichida și solidăSunt preferate,impulsurilecomandatepiesaMicrojeturicumulativeJmare; t imic; Pl: -z~ 100MPa;reducerea duratei deviata a bulei de gaz


Concentrare si pe cresterea flexibilitatii EDM+US -Originalitate: trei CBI+ brevet obtinut:72-194Simularea conditiei derezonanta si obtinereaprin CIM a lantului USSincronizarepentru a beneficiade efectulmicrojeturilorcumulativeBeneficiarii rezultatelor: P2 si P3 prin transfer tehnologic.Potential de aplicare in economie: agentii economici careutilizeaza EDM de finisare/microprelucrări de serie micăspre mare


Stadiul de realizare a proiectului (AA 2010) 72-194Etape/ActivitatiEtapa 1. Studii si analize privindstadiul actual al tehnologieielectrorozive asistate de ultrasunete(EDM+US) - 28.02.2009Activitatea I.1 Stadiul actual altehnologiei EDM+US, lanturi US,generatoare US, solutii AD/CAE/CAM.Sinteza solutiilor aplicabile pentruCIMEDM+USActivitatea I.2 Stadiul actual altransductoarelor PZT si asamblari pelanturile US utilizabile la EDM+USActivitatea I.3 Stadiul actual aldispozitivelor de prindere pentruEDM+USActivitatea I.4. Stadiul actual algeneratoarelor de impulsuri compatibilecu EDM+USActivitatea I.5. Diseminarea larga arezultatelor, proiectare siteCIMEDM+US, publicarea rezultatelor,participare conferinte nationale siinternationaleCofinantareCO-UPBP1-IMSARP2-ICTCMP3-EDMingCO-UPBBugetParteneri104.716 9.48138.484 011.473 09.496 3.16525.263 6.31620.000 0Achizitii realizate:Osciloscop digital TDS2014B portabil Tektronix,valoare 6129 lei, P4 - EDMing


Stadiul de realizare a proiectului (AA 2010) 72-194Etape / activitatiEtapa 2. Proiectarea modeluluiexperimental al lantului ultrasonic -01.12.2009Activitatea II.1. Proiectare lanturi US,software dimensionare concentratoriUS, software CAM, componente lantUS, integrare componente sistemtehnologic (ST) in sistemul CIMActivitatea II.2. Diseminarea sipublicarea rezultatelor participareconferinte nationale si internationaleCofinantareCO-UPBCO-UPBBugetParteneri64.085 057.069 07.016 0Achizitii realizate: 0


Stadiul de realizare a proiectului (AA 2010) 72-194Etape / activitatiEtapa 3. Proiectarea modelului experimental alsistemului computerizat integrat de fabricatieCIMEDM+US -15.12.2010Activitatea III.1 Proiectare generator USActivitatea III.2. Proiectare transductor PZT; solutiiasamblare componente lant acusticActivitatea III.3. Proiectare dispozitive de prinderesemifabricate si lanturi US pe masina EDMActivitatea III.4. Proiectare modul generator pentruEDM+US, interfete cu generatorul US si procesulEDM+USActivitatea III.5. Diseminarea si publicarea rezultatelorparticipare conferinte nationale si internationale,actualizare siteActivitatea III.6. Publicarea rezultatelor, participareconferinte nationale si internationaleParteneriCO-UPBP1-IMSARP2-ICTCMP3-EDMingCO-UPBP1-IMSARBugetCofinan-tare321751 42686121964 044534 070456 2348676797 191206000 02000 0Achizitii realizate: Comsol Multiphysics, valoare 3000 EUR, CO


Buget consumat: 25,16% (stadiul actual si proiectare ME)72-194Realizat in avans (2010): simulare/modelare EDM+US, executieechipamente de prindere si reglare lanturi US si semifabricatprotejare IPR (trei CBI si brevet), experimentari preliminareArticole modelare proces EDM+US: 7 ISI si 2 Springer, 8 baza de dateCambridge si Copernicus, 4 in B+Echipamente de prindere si reglare executateExperimentari preliminareVW [mm 3 /min]0,10,090,080,07EDM+US: y = 0,024Ln(x) - 0,0089R 2 = 0,9777PcUS=50W, I=0,8 A0,06EDM0,05EDM+US0,040,03EDM: y = 0,0041x 0,434R 2 = 0,9360,020,010ti [μs]0 10 20 30 40 50 60ν [%]403530PcUS=100W, I=0,8AEDM: y = 38.25x -0.0983R 2 = 0.996925EDM20EDM+US15105EDM+US: y = 30.819x -0.2012R 2 = 0.9514ti [μs]00 10 20 30 40 50 60Ra [μm]1,41,210,80,60,40,20PcUS=100W, I=0,8 AEDM+US: y = 0.1275Ln(x) + 0.5217R 2 = 0.9914EDM: y = 0,0845Ln(x) + 0,9624R 2 = 0,9451EDMEDM+USti [μs]0 10 20 30 40 50 60


Tineri cercetatori implicati: 19 masteranzi si 2 cercetătoriabsolventi master (unul responsabil proiect ICTCM)față de 14 în propunerea de proiect72-194Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti22.05.2010, ora 9:00INGINERIA SI MANAGEMENTUL DEZVOLTARII DEPROIECTE SI PRODUSE INOVATIVESala CB201Comisia de examinareProf. dr. ing. Marian GHEORGHE – presedinte, Prof. dr. ing. Constantin STANCESCU, Prof. dr. ing. Niculae MARINESCU,S.l. dr. ing. Daniel MANOLACHE, S.l. dr. Ing. Bogdan ABAZA, Student Denisa - Elena NEAGU – secretarConducatori stiintifici: Conf. dr. ing. Daniel GHICULESCU, Prof. dr. ing. Niculae MARINESCU1. Cercetari privind fenomenologia si solutiile constructive la asistarea cu ultrasunete a WEDMStudenti: Andrei MIHAI-TOADER, Mihaela MORARU, Eduard SUPEALA, anul IMaster, Facultatea IMST2. Echipamente pentru asistarea cu ultrasunete a prelucrarii prin electroeroziune cu firStudenti: Valentina GHEORGHE, anul I CIMA, Oana POPESCU, anul I CIMA, Iulian TURCILA, anul I INPN, Facultatea IMST3. Cercetari privind fenomenologia specifica la asistarea cu ultrasunete a prelucrariimicrofantelor prin EDMStudenti: Stefan BEJGU, Liliana BURUIANA, Andrei MIHAI, anul I CIMA, LucianSTRETEA, anul I INPN, Facultatea IMST4. Echipament pentru prelucrarea prin electroeroziune asistata de ultrasunete amicrofantelorStudenti: Adrian CODESCU, Monica CUSTUREA, Marius MICLESCU, anul I CIMA, Facultatea IMST5. Cercetari privind prelucrarea prin electroeroziune asistata de ultrasunete a microfantelor adânciStudenti: Anca MARINESCU, Alexandra OPREA, Costel POHRIB, anul I IAAC,Facultatea IMST6. Echipament pentru prelucrarea microfantelor adânci prin electroeroziune asistata deultrasuneteStudenti: Alin CIUCHINA, anul I IAAC, Florin LITA, anul I INPN, CosminSTRECHE, anul I IAAC, Facultatea IMSTAutori 19 masteranzi: 6 lucrari,3 teme de disertatie master(proiecte individuale si de grup)facultatea IMST pe temaCIM EDM+US, tema de doctorat“Contributii la modelarea simanagementul procesuluiEDM+US”


Indicatori de rezultat72-194Documentatii proiectare ME, studii stadiul actual,modelare proces, (conform planului de realizare)Cereri brevet: 3 - A/01016 din 23.12.2008, A/01069/ 22.12.2009 ,A 2010/00353/ 21.04.2010,Brevet inventie: RO-123.017/2010,Autori: D. Ghiculescu, N.I. Marinescu, S. Nanu.Recunoastere internationala: 6 medalii aur târguriinvenții (Bruxelles 2008, 2009, 2010, Geneva 2009,Zagreb 2009, Inventika 2008), 6 premii internationale(Chevalier- European Innovation Award, AGEPI, Rusia,IWIS Polonia, Michel Daerden Belgia, Academia Kiev)Articole: 7 ISI si 2 Springer, 8 baza de date Cambridge siCopernicus, 4 in B+, 1 Proceedings SISOM 2010Capitol carte: Tehnologii cu energii concentrate pentrumicro si nanostraturi, Marinescu, N.I., Ghiculescu. D., s.a.ISBN 978-606-521-104-9, Printech, Bucuresti, 2008


Activitati prevazute in 2011 72-194Etape / activitati Parteneri Buget CofinantareEtapa 4. Simularea realizarea si experimentarea modelului experimental (ME) sistem computerizatintegrat de fabricatie CIMEDM+US, Proiectarea prototipului (P) sistemului computerizat integrat defabricatie CIMEDM+US -1.0620111009448 203535Activitatea IV.1. Simulare computerizata cu metoda elementelor finite a comportarii elementelorsistemului tehnologic ME la EDM+US; Asamblare elemente sistem tehnologic pe masina EDM;Realizarea generator USActivitatea IV.2. Analiza rezultate MEF si algoritmi dimensionare lant US, realizare transductor US siasamblare pe lant acusticCO-UPB 172491 0P1-IMSAR 75685 0Activitatea IV.3. Realizare dispozitive de prindere semifabricate si lant US pe masina EDM P2-ICTCM 93716 31239Activitatea IV.4. Realizare modul generator pentru EDM+US si interfete cu generatorul US si procesulEDM+USActivitatea IV.5. Realizare prin CAM componente lant acustic; implementare software transfer informatiiCAD-CAMActivitatea IV.6. Verificarea suprapunerii frecvente proprii in lant acustic si functionarea la rezonanta;Verificarea parametrilor generator US;Verificarea obtinerii cavitatiei prin US; Prelucrari EDM+US la finisare cu impulsuri de relaxare; Verificareparametrii tehnologici Vw, v, RaP3-EDMing 161893 40473CO-UPB 33562 0CO-UPB 55936 0Activitatea IV.7. Verificarea obtinerii parametrilor de functionare transductor PZT P1-IMSAR 22375 0Activitatea IV.8. Verificarea preciziei prinderii cu dispozitive semifabricate si lant acustic pe masina EDM;Prelucrari EDM+US la finisare cu impulsuri comandateActivitatea IV.9. Verificarea parametrilor functionare modul generator de impulsuri pentru EDM+US;verificarea sincronizarii cu generator US, Verificarea dinamicii EDM+USActivitatea IV.10. Diseminare actualizare site; Publicarea rezultate; Participare conferinte nationale siinternationaleP2-ICTCM 44749 14916P1-EDMing 11187 2797CO-UPB 44749 0Activitatea IV.11. Publicarea rezultatelor; Participare conferinte nationale si internationale P1-IMSAR 2237 0Activitatea IV.12 Proiectare lanturi US (P); Simularea CAE a functionarii; software dimensionareconcentratori US (P); Software CAM componente lant US (P); integrare componente sistem tehnologic (ST)in sistemul CIM (P); proiectare generator US (P)CO-UPB 87261 0Activitatea IV.13. Proiectare transductor PZT (P) P1-IMSAR 24612 0Activitatea IV.14. Proiectare dispozitive (P) de prindere semifabricate si lanturi US pe masina EDM P2-ICTCM 78311 78311Activitatea IV.15. Proiectare modul generator (P) pentru EDM+US, interfete (P) cu generatorul US siprocesul EDM+USActivitatea IV.16. Diseminarea larga a rezultatelor, actualizare site CIMEDM+US, publicarea rezultatelorparticipare conferinte nationale si internationaleP3-EDMing 53699 35799CO-UPB 44749 0Activitatea IV.17. Publicarea rezultatelor, participare conferinte nationale si internationale P1-IMSAR 2237 0


Activitati prevazute in 2011 72-194Etape / activitatiParteneriBugetCofinantareEtapa 5. Realizarea, experimentarea, verificarea prototipuluisistemului computerizat integrat de fabricatie CIMEDM+US -01.10.2011450.000 116.000Activitatea V.1. Realizarea generator US (P) experimentare,verificarea finala a parametrilor; realizare CAM componente lant US(P)Prelucrari finisare EDM+US impulsuri relaxare cu CIM (P);Verificarea obiectivelor specifice OS 1...OS 5la agentul economic P2 -microproductieActivitatea V.2. Realizare transductor PZT (P), asamblare lant US(P); Experimentare, verificare parametrii finali transductor PZTActivitatea V.3. Realizare dispozitive prindere (P) Verificareapreciziei prinderii semifabricate, lant acustic pe masina EDM cudispozitive (P); Prelucrari finisare EDM+US impulsuri comandate cuCIM (P)Activitatea V.4. Realizarea modul generator (P) de impulsuri pentruEDM+US, Experimentare, verificarea finala a parametrilorfunctionare; Verificarea finala dinamica EDM+USCO-UPB 196.000 0P1-IMSARP2-ICTCMP3-EDMing51.000 050.000 50.00099.000 66.000Activitatea V.5. Atribuirea drepturilor de proprietate, brevetare CO-UPB 2.000 0Activitatea V.6. Diseminare finalizare site; Publicare rezultate;Participare conferinte nationale si internationaleActivitatea V.7. Publicarea rezultatelor; Participare conferintenationale si internationaleCO-UPB 50.000 0P1-IMSARBuget 2011: 1.459.448 RONcu mentinerea tuturor obiectivelor sielementelor de originalitate2.000 0

More magazines by this user
Similar magazines