Nr. 21 (4/2008) - caiete de drept international

caietedrept.eu

Nr. 21 (4/2008) - caiete de drept international

XXXMarian MIHĂILĂKarl Habsburg-LOTHRINGEN -AustriaNicoleta DIACONULygia NEGRIER-DORMONT- FranceNicolae PURDĂLaura MACAROVSCHITudor TĂNĂSESCUArpad CZIKASolomia ANDREŞClaudia ANDRIŢOIDan STANDoina RADACristina PIGUIDaniel HAGEANUCUPRINS / SOMMAIRE / CONTENT / INHALTEDITORIAL / LEITARTIKEL / EDITORIAL / EDITORIALTărâmul fără de linişte sau Ciad-ul ultimilor 20 de aniThe peaceless realm or Chad in the last 20 years 5STUDII, SINTEZE, ANALIZE / ÉTUDES, SINTHÈSIS, ANALYSESEvenimentele din Azerbaidjan si legislaţia internaţionala in segmentul protecţiei bunurilor culturaleThe events in Azerbaijan and the international legislation in the protection of cultural goodssegment 7Protecţia bunurilor culturale non-materiale – fapte şi perspectiveImmaterieller Kulturgüterschutz – Fakten und Perspektiven 11Cadrul juridic general de determinare a condiţiei juridice a străinului în RomâniaLe cadre juridique général pour la détermination condition juridique des étrangers en Roumanie 15Reflexiuni criminologice asupra coborârii limitei de vârstă a responsabilităţii penaleReflexions criminologiques sur l’abaissement de l’äge de la responsabilite penale 20Tribunalele penale internaţionale pentru Fosta Iugoslavie şi RwandaInternational crime courts for the Former Yugoslavia and for Rwanda 25Interpretarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie din perspectiva raporturilor deconcubinaj, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiInterpretation right to respect for private and family life, reports from the perspective of civil union,in the jurisprudence of the European Court of Human Rights 33Dreptul de a folosi limba maternă în cazul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionaleThe Right to Use the Mother Tongue in cases of Persons Pertaining to National Minorities 38Kosovo o problemă din trecut, prezent si viitorKosovo, a past, present, and future problem 45Importanta managementului si a comunicarii in succesul afacerilor internationaleThe importance of management and comunication in the success of international business 55Unicitatea, dualitatea sau pluralitatea ordinii juridice în procesul de aplicare a normelor de dreptintern şi internaţionalThe uniqueness, the duality and the plurality of judicial order in the application process of theinternal and international law 67Respectarea principiului autonomiei locale şi al cooperării internaţionale a autorităţilor şicolectivităţilor locale in raport cu principiile dreptului internaţionalRespectassions de principe de l’autonomie locale et de la coopération internationale des autoritéset collectivités locales, en rapport avec les principes du droit international 70Consolidarea şi apărarea patrimoniului întreprinderii prin actul de controlConsolidation and protection of company patrimony throug the act of control 76Raportul dintre dreptul naţional şi cel internaţional. Aplicarea unor decizii internaţionale privindsituaţia persoanelor de drept privat in ordinea juridică naţională (I)National and International Law Relationship.The Application of the International Decisionsconcerning the Private Person Situation in the National Legal Order (I) 83Evaluarea costurilor integrării militare a României în N.A.T.O.Assessment of the costs of Romania’s military joining of N.A.T.O. 96CURIER JURIDIC / COURRIER JURIDIQUEXXXConvenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismuluiConvention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme 102RECOMANDĂRI EDITORIALE / RECOMMANDATIONS ÉDITORIALESXXXBianca Selejan-Guţan, Laura-Maria Crăciunean, Drept internaţional public, EdituraHamangiu Bucureşti, 2008, 284 paginiBianca Selejan-Guţan, Laura-Maria Crăciunean, Drept internaţional public, printed byEditura Hamangiu Bucureşti, 2008, 284 pagini 115PERSONALITĂŢI ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL / PERSONALITES DU DROIT INTERNATIONALXXX Linus PAULING 116

More magazines by this user
Similar magazines