Views
5 years ago

RO RO AMENDAMENTELE - Europa

RO RO AMENDAMENTELE - Europa

RO RO AMENDAMENTELE -

6.9.2012 PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Comisia pentru industrie, cercetare și energie AMENDAMENTELE 94 - 642 Proiect de raport Ivo Belet (PE491.285v01-00) 2011/0309(COD) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție Propunere de regulament (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)) AM\911374RO.doc PE494.690v01-00 RO Unită în diversitate RO

 • Page 2 and 3: RO AM_Com_LegReport PE494.690v01-00
 • Page 4 and 5: RO Amendamentul 96 Alyn Smith Propu
 • Page 6 and 7: RO economiile de coastă împotriva
 • Page 8 and 9: RO responsabilitatea de a plăti to
 • Page 10 and 11: RO regimurile de responsabilitate e
 • Page 12 and 13: RO aibă dreptul, în această priv
 • Page 14 and 15: RO continuare „autoritatea compet
 • Page 16 and 17: RO gestionare fiabile. dorite prin
 • Page 18 and 19: RO Propunere de regulament Consider
 • Page 20 and 21: RO Amendamentul 122 Alyn Smith Prop
 • Page 22 and 23: RO Amendamentul 126 Peter Skinner P
 • Page 24 and 25: RO Marea Mediterană și Marea Neag
 • Page 26 and 27: RO Amendamentul 134 Radvilė Morkū
 • Page 28 and 29: RO Propunere de regulament Consider
 • Page 30 and 31: RO garantare financiară, inclusiv
 • Page 32 and 33: RO financiară, inclusiv disponibil
 • Page 34 and 35: RO Amendamentul 147 Vicky Ford Prop
 • Page 36 and 37: RO submarine și infrastructurii co
 • Page 38 and 39: RO Propunere de regulament Articolu
 • Page 40 and 41: RO Amendamentul 159 Vicky Ford, Fio
 • Page 42 and 43: RO o autorizație acordată de stat
 • Page 44 and 45: RO terțe independente” înseamn
 • Page 46 and 47: RO Amendamentul 172 Vicky Ford, Fio
 • Page 48 and 49: RO Justificare Dacă este definită
 • Page 50 and 51: RO daunele semnificative cauzate in
 • Page 52 and 53:

  RO Justificare Modificat pentru cla

 • Page 54 and 55:

  RO Amendamentul 187 Vicky Ford Prop

 • Page 56 and 57:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 58 and 59:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 60 and 61:

  RO comparație cu standardele adecv

 • Page 62 and 63:

  RO pentru prevenirea accidentelor m

 • Page 64 and 65:

  RO Amendamentul 208 Vicky Ford Prop

 • Page 66 and 67:

  RO Amendamentul 212 Michèle Rivasi

 • Page 68 and 69:

  RO Amendamentul 216 Corinne Lepage

 • Page 70 and 71:

  RO cauză, în special răspunderea

 • Page 72 and 73:

  RO Amendamentul 222 Michèle Rivasi

 • Page 74 and 75:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 76 and 77:

  RO activități petroliere și gazi

 • Page 78 and 79:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 80 and 81:

  RO Amendamentul 236 Vicky Ford Prop

 • Page 82 and 83:

  RO Amendamentul 240 Rachida Dati Pr

 • Page 84 and 85:

  RO autorizare și licențiere, atun

 • Page 86 and 87:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 88 and 89:

  RO să fie prezentată autorități

 • Page 90 and 91:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 92 and 93:

  RO adecvate pentru îndeplinirea sa

 • Page 94 and 95:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 96 and 97:

  RO Amendamentul 263 Corinne Lepage

 • Page 98 and 99:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 100 and 101:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 102 and 103:

  RO Amendamentul 276 Vicky Ford, Fio

 • Page 104 and 105:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 106 and 107:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 108 and 109:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 110 and 111:

  RO Amendamentul 292 Vicky Ford, Fio

 • Page 112 and 113:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 114 and 115:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 116 and 117:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 118 and 119:

  RO inclusă în raportul privind ri

 • Page 120 and 121:

  RO Amendamentul 314 Ivo Belet Propu

 • Page 122 and 123:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 124 and 125:

  RO majore este adecvat, actualizat

 • Page 126 and 127:

  RO Amendamentul 327 Gaston Franco P

 • Page 128 and 129:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 130 and 131:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 132 and 133:

  RO pentru construcția și echipare

 • Page 134 and 135:

  RO Amendamentul 342 Vicky Ford Prop

 • Page 136 and 137:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 138 and 139:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 140 and 141:

  RO Amendamentul 352 Vicky Ford Prop

 • Page 142 and 143:

  RO Amendamentul 356 Fiona Hall Prop

 • Page 144 and 145:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 146 and 147:

  RO Amendamentul 364 Vicky Ford Prop

 • Page 148 and 149:

  RO unei părți relevante din aceas

 • Page 150 and 151:

  RO Amendamentul 372 Vicky Ford Prop

 • Page 152 and 153:

  RO Amendamentul 376 Michèle Rivasi

 • Page 154 and 155:

  RO Amendamentul 380 Vicky Ford Prop

 • Page 156 and 157:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 158 and 159:

  RO rapoartelor anuale. Amendamentul

 • Page 160 and 161:

  RO Propunere de regulament Articolu

 • Page 162 and 163:

  RO Amendamentul 396 Corinne Lepage

 • Page 164 and 165:

  RO Justificare În furnizarea de in

 • Page 166 and 167:

  RO Amendamentul 405 Ivo Belet Propu

 • Page 168 and 169:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 170 and 171:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 172 and 173:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 174 and 175:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 176 and 177:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 178 and 179:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 180 and 181:

  RO entitățile publice, cât și d

 • Page 182 and 183:

  RO Amendamentul 439 Vicky Ford Prop

 • Page 184 and 185:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 186 and 187:

  RO cu anexa II punctele 1, 2, 3, 6;

 • Page 188 and 189:

  RO Justificare Dacă aceste cerinț

 • Page 190 and 191:

  RO Amendamentul 455 Corinne Lepage

 • Page 192 and 193:

  RO care funcționează în baza unu

 • Page 194 and 195:

  RO Amendamentul 463 Vicky Ford Prop

 • Page 196 and 197:

  RO posibil), asupra solicitărilor

 • Page 198 and 199:

  RO Amendamentul 471 Vicky Ford, Pet

 • Page 200 and 201:

  RO Amendamentul 476 Vicky Ford Prop

 • Page 202 and 203:

  RO Amendamentul 481 Vicky Ford Prop

 • Page 204 and 205:

  RO Amendamentul 485 Vicky Ford Prop

 • Page 206 and 207:

  RO Amendamentul 490 Vicky Ford Prop

 • Page 208 and 209:

  RO Amendamentul 494 Vicky Ford Prop

 • Page 210 and 211:

  RO și zonele de acostare ale insta

 • Page 212 and 213:

  RO Transferat în lista de cerințe

 • Page 214 and 215:

  RO Justificare efectuate de la inst

 • Page 216 and 217:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 218 and 219:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 220 and 221:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 222 and 223:

  RO Amendamentul 526 Vicky Ford Prop

 • Page 224 and 225:

  RO Amendamentul 530 Michèle Rivasi

 • Page 226 and 227:

  RO reprezenta cea mai bună practic

 • Page 228 and 229:

  RO Justificare Nu există niciun fe

 • Page 230 and 231:

  RO acesteia în calea pierderii con

 • Page 232 and 233:

  RO Propunere de regulament Anexa 2

 • Page 234 and 235:

  RO Amendamentul 553 Vicky Ford Prop

 • Page 236 and 237:

  RO de gestionare pentru instalații

 • Page 238 and 239:

  RO aplicarea legislației și modul

 • Page 240 and 241:

  RO Propunere de regulament Anexa 3

 • Page 242 and 243:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 244 and 245:

  RO Amendamentul 576 Vicky Ford Prop

 • Page 246 and 247:

  RO Amendamentul 582 Michèle Rivasi

 • Page 248 and 249:

  RO Amendamentul 587 Vicky Ford Prop

 • Page 250 and 251:

  RO Justificare ținând seama de co

 • Page 252 and 253:

  RO Amendamentul 591 Vicky Ford Prop

 • Page 254 and 255:

  RO operațiunii. operațiunii, și

 • Page 256 and 257:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 258 and 259:

  RO Amendamentul 607 Vicky Ford Prop

 • Page 260 and 261:

  RO Textul propus de Comisie Amendam

 • Page 262 and 263:

  RO ridicată de supraviețuire pers

 • Page 264 and 265:

  RO Amendamentul 621 Vicky Ford Prop

 • Page 266 and 267:

  RO Amendamentul 624 Vicky Ford Prop

 • Page 268 and 269:

  RO Amendamentul 630 Vicky Ford Prop

 • Page 270 and 271:

  RO Amendamentul 635 Vicky Ford Prop

 • Page 272 and 273:

  RO Amendamentul 639 Vicky Ford Prop

 • Page 274:

  RO articolul 24, într-un mod care

Manualul de punere în aplicare a Directivei privind serviciile - Europa
SITUAŢIA DROGURILOR ÎN EUROPA - EMCDDA - Europa
Orient?ri ?i recomand?ri - Esma - Europa
AL TREILEA RAPORT DE MONITORIZARE AL COR ... - Europa
Sistemul comunitar de comercializare a emisiilor - Europa
Europa suntem noi toţi - AESAEC
ivo andrle aerofilms, czech republic distrital - Europa Cinemas
Auto Club ace-online.delclubvorteile - ACE Auto Club Europa ev
EUROPA LEAGUE CHELSEA LONDRA ... - Activ Tours ERP
Campeanu Europa 2.pdf - Institutul de Istorie
Manual pentru transmiterea datelor - ECHA - Europa
Configurarea sistemului IMI: ghid pentru primul utilizator în ... - Europa
Norme noi pentru comitetele europene de întreprindere - Europa
европейская - European Central Bank - Europa
Ghid privind OPCVM-urile de tip ETF ?i alte aspecte ... - Esma - Europa
RO RO AMENDAMENTELE - PARTEA III - Europa
RO RO AMENDAMENTELE – Partea 3 - Europa
P7_TA-PROV(2013)0085 Regulamentul privind OCP unică ... - Europa
RO - EUR-Lex - Europa