Raport de activitate socio-umane.pdf - Colegiul Național Bilingv ...

cosbucbilingv.ro

Raport de activitate socio-umane.pdf - Colegiul Național Bilingv ...

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂCENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂAdresa : B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 3-5, sector 2 , BucurestiTelefon / fax : 031.805.56.98 ; 021.232.30.11.www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.roRAPORT DE ACTIVITATEAN SCOLAR 2009 – 2010Catedra de socio-umane si cabinetul de consiliere scolaraNrcrtActivitati desfasurateconform Registruluide activitati de lacabinetul de asistentapsihopedagogica1 A. Informarea siconsiliereaelevilor :1. Cunoastere siautocunoastere2. Adaptarea elevilorla mediul scolar3. Adaptarea scoliila nevoile elevilor inconformitate custandardelecurriculare4. Optimizarearelatiei elevi-parintiprofesori5. Stil de viatasanatos6. Prevenireacomportamenteloragresive7. Consecinteleabandonului scolarB. Informarea siconsiliereaparintilor1. Cunoastere siautocunoastere2. Adaptarea elevilorla mediul scolar3. Adaptarea scoliila necesitatileelevilor4. Optimizarearelatiei elevi-parinti-Nr. copiiconsiliatiindividualNr. sedinte consiliereindividualaIndicatori de performantaBeneficiariNr. copii consiliati incadrul grupurilor182 280 60 ELEVICLASA XIGRUPATI IN 6GRUPURI24316410340Nr. parinticonsiliatiindividual15 281212Nr. sedinte consiliereindividualaNr. parinticonsiliati incadrul grupurilorNr. sedintelorde consilierede grup10 SEDINTEEFECTUATECUFIECAREGRUPNr. sedintelor deconsiliere de grup


profesori5. Stil de viatasanatos6. Prevenireacomportamenteloragresive7. Consecinteleabandonului scolarC. Informarea siconsiliereaprofesorilorNr. profesoriconsiliatiindividual10 14Nr. sedinte consiliereindividualaNr. profesoriconsiliati incadrul grupurilorNr. sedintelor deconsiliere de grup1. Cunoastere siautocunoastere2. Adaptarea elevilorla mediul scolar3. Adaptarea scoliila necesitatileelevilor4. Optimizarea 9relatiei elevi-parintiprofesori5. Stil de viatasanatos6. Prevenireacomportamenteloragresive7. Consecinteleabandonului scolar8. Strategii didactice 1moderne2 Lectii de consiliere educationala cu tematica specifica (in afara obligatiei de catedra) – numar/tematica:3 Intalniri metodice : Nr. participari- la nivel de sector 10- la nivel de4municipiu4 Implicare in studiipsihosociologice lanivel de scoala,sector, CMBRAE,alte institutii:a) ca organizatorb) ca participant5 Activitati cucontinut metodicostiintifica) cursuri deformare/perfectionareDenumire Calitatea de :formator/InstitutiaorganizatoareINTERVENTIIVALIDATESTIINTIFIC INDEPRESIA LACOPII SIADOLESCENTIparticipantPARTICIPANTSALVATICOPIIIPerioada13-14NOV.2009Nr. Ore/credite5


SEMINARII DEPSIHANALIZAPARTICIPANTFUNDATIAGENERATIAANSCOLAR2009-2010b)seminarii,simpozioane,conferinteDenumire Calitatea de :- partici-pant culucrare- partici-pantfara lucrareTitlul lucrarii Data Locul desfasurariic) articole, participarila emisiuni radio/TV,editare cartiTitlul/ tema emisiunii Institutia/ Editura Datad) alte activitati6 Problematica(cazuistica) cu ceamai mare frecventainregistrata inunitatea dvs simodalitatile desolutionare7 Copii cu CES (cudiagnostic)- AUTOCUNOASTERE, OPTIMIZAREA STIMEI DE SINE--Nr. cazuri in unitatea scolaraNr copii in process de consiliere la nivelulcabinetuluiALTE ACTIVITATI :PREGATIREA ELEVILOR PENTRU OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE, DE ECONOMIESI DE FILOSOFIE PENTRU ETAPA PE SCOALA PE SECTOR SI PE MUNICIPIUOBTINEREA LOCULUI I LA OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE PE SECTOROBTINEREA LOCULUI I LA OLIMPIADA DE ECONOMIE PE SECTOROBTINEREA UNEI MENTIUNI LA OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE PE MUNICIPIUEVALUATOR LA OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE SI ECONOMIE PE SECTOR –CONTESTATIIMENTOR PENTRU PRACTICA PSIHOPEDAGOGICA A STUDENTILOR DE LAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE- UNIVERSITATEA BUCURESTI ANUL IIIMETODIST CU ACTIVITATEA DE CONSILIERE SCOLARA LA NIVELULSECTORULUI 2PROIECTEMentor pentru practica Psihopedagogica a studentilor din anul III de laFacultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei


Mentor pentru practica de consiliere scolara a studentilor de la masterul deConsiliere Scolara de la Facultatea de Psihologie si Stiintele EducatieiMetodist cu activitatea de consiliere scolara pe sectorul II –organizarea desedinte metodice lunare la nivel de sector ;Efectuarea a 2 inspectii de monitorizare a activitatii derulate in cabinetele depsihologie scolara de catre psihologi debutanti si a unei inspectii speciale pentruacordarea gradului didactic IPROIECT « TRAINING FOR ACTION » ORGANIZAT IN PARTENERIAT CU LECS SIYOUTH IN ACTION – TRAININGURI ADRESATE ADOLESCENTILOR DIN C.N.B.« GEORGE COSBUC » PRIVIND METODE NON-FORMALE DIFERITE DE SISTEMULTRADITIONAL DE INVATAMANTPROIECT IN COLABORARE CU CENTRUL ROMAN DE EDUCATIE MENTALA SICOMPORTAMENTALA – PROIECT DEZVOLTAT DE ORGANIZATIAM SALVATICOPIII ROMANIA, CU ASISTENTA TEHNICA SALVATI COPIII NORVEGIA –PROIECT CARE ARE CA SCOP PROMOVAREA SANATATII MENTALE SIIMBUNATATIREA CALITATII INGRIJIRII PENTRU COPIII SI ADOLESCENTIIVULNERABILIPROIECT INITIAT DE COMPANIA PROCTER&GAMBLE SI IMPLEMENTAT DECOMPANIA GREY WORLDWIDE ROMANIA-PROGRAMUL EDUCATIONALALWAYS-PROIECT CARE VIZEAZA TEME LEGATE DE SANATATE SI IGIENAFEMININADerularea unui protocol de colaborare pe parcursulanului scolar 2009-2010 intre Colegiul National Bilingv“George Cosbuc” si Scoala Waldorf cu clasele 1-8 “ITAWEGMAN” cu privire la oferirea de lectii de limbaengleza de catre elevii colegiului elevilor scolii WaldorfDerularea proiectului « ALEGETI LICEUL POTRIVIT »proiect in care elevii C.N.B. George Cosbuc au promovatcolegiul nostru in 40 scoli generaleelevilor de clasa VIIIDerularea proiectului »DESCOPERA ECONOMIA » PRINJunior Achievment- lectii interactive de economie cuelevii claselor XIU1 si XI U2

More magazines by this user
Similar magazines