RADIODIAGNOSTIC CLINIC - Cursuri Medicina

cursurimedicina.ro
  • No tags were found...

RADIODIAGNOSTIC CLINIC - Cursuri Medicina

creştere insuficientă în lungime, în timp ce osteogeneza periostală estenormală. Oasele au metafizele lărgite şi îngroşate şi epifizele hipertrofiate,deformate. Pacienţii afectaţi, rămân pitici cu membre scurte, capulmare, trunchiul normal dezvoltat. Nu au tulburări psihice.Distrofii direcţionale. Exostozele cartilaginoasemultipleBoala exostozantă Ombredanne se caracterizeazăprin excrescenţe multiple cu structură osoasăîn centru şi cartilaginoasă la periferie. Afectareainteresează faţa metafizară a cartilajului de creşteredin care se desprind muguri cartilaginoşi careformează exostoze laterale. Creşterea osului înBoala Recklinghausen lungime este afectată.Radiologic, se traduc prin excrescenţe şi formevariabile, unele pediculate. Oasele afectate se încurbează.Osteopatii condensateBoala oaselor de marmură sau osteopetroza Albers Schönberg- Boala oaselor de marmură sau osteopetroza Albers Schönbergeste ereditară şi familială.Prezintă clinic fracturi patologice, diminuarea vederii, anemie progresivăcu debut în copilărie. Afecţiunea se datorează perturbării rezorbţieiosoase, ceea ce produceîngroşarea trabeculelorosoase şi compacte. Radiologic,prezintă oase cu densitatecompactă, hipertrofie înmăciucă a extremităţilorosaose, striaţii paralele,opace, alterând cu benzitransparente în regiunea decreştere. Vertebrele cuaspect specific în sandwichcu platourile mai lărgite şiopace. Craniul voluminos,bolta îngroşată şi îngustareagăurilor de la bază.250Diagnostic diferenţial cu boala Camurati Enghelman, în care sclerozaapare doar la diafiză.Osteita deformantă PagetOsteita deformantă Paget cu evoluţie lungă, craniul creşte îndimensiuni, tibia şi femurul sunt hipertrofiate, alungite şi încovoiate.Radiologic, leziunile osoase au caracter parcelar, procesul începe ladiafiză şi este delimitat în V faţă de osul sănătos. Sunt mai multe faze.Faza de decalcifiere cu hiperemie, osul are aspect şters, aparapoziţii periostale, ţesutul spongios şi compacta conţine structură fibrilară.În faza ulterioară de recalcificare, osul sealungeşte, se încovoaie, apar linii de fractură,structura osoasă este anarhică, scămoşată,uneori "în carte înfoiată". În cazuri rare, sclerozăşi eburnare.Craniul este mărit, iniţial cu zone de transparenţăcrescută, ulterior cu condensare progresivăşi îngroşarea oaselor pe seama tăblieiAcromegalia externe. Vertebrele sunt scămoşate, pătate,turite, caracteristic fiind vertebra cu chenar.Osteopatia hipertrofiantă toxică pneumicăMaladia Banberger - Pierre Marie. Osteita încapsulatăSe traduce radiologic prin îngroşări bilaterale şi simetrice aleoaselor tubulare de la mâini şi picioare şi a oaselor lungi, în urma unorapoziţii periostice sub formă de manşoane.Neurofibromatoza cutanată - boala lui Reklinghausen IIRadiologic se găsesc hipoplazii şi eroziuni osoase în vecinătateaneurofibroamelor din părţile moi. Apare cifoscolioză, pneumatoza tibiei.Cauza bolii este tulburarea vazomotorie şi nutritivă pe teritoriul neurofibroamelordezvoltate în schelet.MeloreostozaMeloreostoza este o distrofie cu condensare a compacte, asociatăcu hiperostoza de ambele părţi ale compactei. Este mai frecventăde partea dreaptă şi se traduce radiologic prin benzi opace de-a lungulosului, comparată fiind cu ceara topită ce se scurge de-a lungul uneilumânări.251

More magazines by this user
Similar magazines