Ghid arhitectura de sistem T1 pentru industria apei - Schneider Electric

schneider.electric.ro

Ghid arhitectura de sistem T1 pentru industria apei - Schneider Electric

Arhitecturade sistem T1O uzină de tratare pentru 5 000 de locuitori18


T1: O uzină de tratare pentru 5 000 de locuitoriCamera de comandă la distanțăClient Web2Stație de lucru operator1OperatorîntreținereInternetGSM/ADSLPSTN/radio5431Vijeo Citect SCADA62123Client web - FactoryCast HMIModicon M3408Instrumentație45Magelis XBT GT / Web gateInterfaţă ETG 3000 - FactoryCast HMIgateway767Magistrală CANopenCANopen TSX CANTDM48Până la 16 startere TeSys U9910Altivar 31Starter TeSys T11RFID Ositrack1112 Instrumentaţie 4-20 mA10


Arhitectura T1Compactăşi autonomă20


Managementul informaţieiArhitectura de sistem de tipT1 este concepută pentruuzine de apă fără personalpermanent, ce permite controlulşi monitorizarea de la distanţă.> Monitorizarea simplă şi optimizatăde la distanţă este necesarăpentru a controla procesul dintr-ouzină de tratare a apei de tip T1.Un sistem centralizat la distanţăVijeo Citect SCADA asigură toateserviciile pentru a supravegheauna sau mai multe uzine de apă:+ Rapoartele, alarmele, graficele(calitatea apei...), servereleI/O pentru toate uzinele suntconduse de Vijeo Citect.> Un modul FactoryCast HMIgateway ETG3000 furnizează osoluţie eficientă integrată de unitatede comandă de la distanţă (tip RTU)şi reprezintă conexiunea între uzinade apă şi sistemul de monitorizare.+ Este o soluţie avansată şideschisă pentru monitorizareşi control la distanţă.+ Oferă funcţiuni HMI/SCADAîncorporate ce pot fi utilizate pe rândîn combinaţie cu sistemul SCADA.+ Asigură jurnalul intern deînregistrări cu marcarea momentelorde timp sau transmiterea la obază de date aflată la distanţă(SQL, Oracle) pentru înregistrareatuturor evenimentelor, alarmelorsau stărilor uzinei de apă.+ Furnizează un server Webadaptabil, inclusiv monitorizaregrafică şi alarme.> Pentru funcţionarea locală,este amplasată local o interfaţăde operare grafică MagelisXBT GTW sau XBT GK.+ Acestea oferă o gamă largă deinterfeţe, de la ecrane de 3,8’’ laecrane de 15’’ pentru supraveghereaatentă a proceselor motoarelor,pompelor, valvelor, rezervoarelor...Managementul controluluimotoarelor> Caracterul compact al arhitecturiieste un criteriu important în oferireade soluţii de tip “tablou integrat” demonitorizare a tuturor motoarelor,valvelor sau pompelor din diferiteetape ale procesului (filtrare,decantare, tancuri biologice)> Procesul asociat unei uzinede tip T1 este în mod uzualsimplificat. Diferitele etape aleprocesului sunt adesea concentrate,existând un număr limitat deechipamente de condus.> Într-o asemenea uzină trebuieconduse un număr de pânăla 16 pompe sau motoare.+ Diferite tipuri de dispozitivede control ale motoarelorconectate la o reţea CANopenasigură protecţia motoarelorşi măsurarea într-o arhitecturăintegrată într-un singur tablou.• Control motoare TeSys U• Control motoare TeSys T• Variatoare Altivar 31 şi Altivar 61• Toate aceste dispozitive decontrol au o interfaţă accesibilăCANopen încorporată.


Managementul controluluide proces> Modicon M340 reprezintă oarhitectură compactă şi de mareperformanţă pentru uzinelemici de apă şi de tratare aapelor reziduale (T1).+ Design compact pentru spaţiulimitat+ Arhitectură puternică:• Reţea de mare viteză încorporată(Ethernet, CANopen)• Ofertă accesibilă de contorizare,potrivită pentru procesele de apă• Productivitate îmbunătăţită+ Software multi-platforme unicpentru toate tipurile de uzine detratare, de la tipul T1 la tipul T4.• Reutilizarea aceloraşiblocuri funcţionale (pompe,motoare, decantoare, filtre),timp pentru instruire redus.+ Întreţinere simplificată:• Cardul SD permite salvareaautomată a programului aplicaţiei.Arhitectură multi-locaţie> Mai multe uzine de apă de tipT1 sunt monitorizate de obicei deo cameră de control centralizatutilizand comunicaţii permanentesau non-permanente.> Modulul gateway FactoryCast HMIETG3000 asigură servicii avansatede comunicaţii având port dualEthernet şi modem încorporat pentrucomunicaţie PSTN sau GSM/GPRS.+ Asigură întreţinere şi managementde la distanţă şi permite diagnozaweb de la distanţă şi notificări dealarme via SMS/e-mail.+ Oferă acces direct la o bază dedate relaţională (SQL, Oracle,...)pentru a stoca valori de proces,evenimente, alarme sau stări aleprocesului de tratare a apei.> Vijeo Citect furnizează toatedriverele de comunicaţie pentruserviciile de monitorizare de ladistanţă utilizând protocolul Modbuspentru uzinele de tratare apei de tipT1.


Bine de ştiutAsigură o soluţie optimizatăpentru localităţile mici> Localităţile mici (500 până la 2000 de locuitori)necesită o soluţie de automatizare foarte compactăşi eficientă din punct de vedere al costurilor.Poate fi propusă arhitectura de tip T1 avândconexiuni cablate între automatul programabilModicon M340 şi partea de control motor.Optimizează controlul de ladistanţă al uzinei dumneavoastră> Gama de interfeţe de operare Magelis XBT GTasigură funcţiuni de comunicaţie avansate pentrucontrolul şi diagnoza de la distanţă a uzinei detip T1. Un browser web standard poate accesaaplicaţia HMI locală.Protejează uzina dumneavoastrăde apă> Modulul RFID Ositrack poate fi conectat la oreţea CANopen pentru a controla accesul la uzinade apă de tip T1. În cazul forţării accesului se trimiteo alarmă la un operator aflat la distanţă.

More magazines by this user
Similar magazines