12.07.2015 Views

Visual FoxPro

Visual FoxPro

Visual FoxPro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiUNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICEŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTIFACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂDomeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENTSpecializarea INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ4 ani / ziSesiunea IULIE 2010Nr.crt.Numele şi prenumeleREZULTATUL INIŢIALAL CONCURSULUI DE ADMITERELISTA CANDIDAŢILORPENTRU LOCURILE CU TAXĂMedia de concurs(Media BAC 100%)1 COSTACHE ŞT. ANCA - MIHAELA9,50 Admis buget BIOTHBIOTH2 LUPU A. MĂDĂLIN - DUMITRU9,46 Admis buget IMAPAIMAPAObs.3 DUŢULESCU C. SORINA-CRISTINA9,43 Lipsă acte original4 ILIE L. GEORGIANA - ADELINA9,41 Admis buget IMAPAIMAPA5 POSTELNICU A. DANIEL-IONUŢ9,33 Exmatr.buget6 MATEI A. ANDREEA - MALVINA9,30 Admis buget IMAPAIMAPA7 CALOTĂ V. CRISTINA - ANDREEA9,21 Lipsă acte original8 JAPIE GH. ELENA - ALINA9,20 Admis buget IMAPAIMAPA9 BÎRLEANU C. CRISTIAN - OCTAVIAN 9,17 Admis buget IMAPAIMAPA10 PAVEL N.C. ALEXANDRA - MARIA9,16 Admis buget IMAPAIMAPA11 REGEP G.V. IOANA - ROXANA9,15 Lipsă acte originalIMAPA12 GOJE C. DAN-MARIAN9,11 Admis buget ZOOTHZOOTH13 TRIFAN M.C. ELENA-CRISTINA9,10 Lipsă acte original14 FLORESCU M. MARILENA9,10 Admis buget IMAPAIMAPA15 MIREA S.I. MĂDĂLINA - MIRELA9,08 Admis buget IMAPAIMAPA16 ICHIM C. ISABELA - ANDREEA9,06 Admis buget IMAPAIMAPA17 HORJAN I. NICOLETA GABRIELA9,06 Admis buget MVMED_VET18 NISTOR C. SIMONA - DENISA9,06 Admis buget IMAPAIMAPA19 DOGARU GH. SONIA9,05 Admis buget IMAPAMED_VET20 PAVĂL F. ALEXANDRU - DANIEL9,04 Stud.bugetIMAPA21 MUSTEAŢĂ F. CRISTIAN-ADRIAN8,96 Exmatr.buget22 SANDU G. LĂCRĂMIOARA - SILVIA 8,96 Admis buget IMAPAIMAPA23 DOSPINESCU C. CĂTĂLINA8,91 Admis buget IMAPAIMAPA24 PĂTULEA C. IULIA DIANA8,91 Admis buget IMAPAMED_VET25 COMAN N. ANDRA8,88 Admis buget TPPATPPA26 CUŞNIR A. VADIM8,87 Exmatr.buget27 PATACHE D. MĂDĂLINA - IOANA8,86 Admis buget IMAPAIMAPA28 PÎRVU C. ROBERT8,85 Admis buget IMAPAIMAPA29 DUMITRU N. DIANA - GABRIELA8,83 Lipsă acte originalIMAPA30 OLTEANU M. RĂZVAN8,81 Admis buget IMAPAIMAPA31 STOENE N. ANGELA - ALEXANDRA 8,80 Lipsă acte originalIMAPA32 BALACI I. MARIA-LOREDANA8,77 Lipsă acte original33 BURCEA I. CORNELIA - MARIANA8,73 Lipsă acte originalIMAPA34GHEORGHE M. FLORENTINA -GABRIELA8,73Admis buget IMAPAIMAPA35 CALOIAN P. CĂTĂLIN8,71 Admis buget IMAPAIMAPAPagina 1


Nr.crt.Numele şi prenumeleMedia de concurs(Media BAC 100%)Obs.36 SÎRBU GH. FLORIN-ALEXANDRU8,67 Exmatr.buget37 DASCĂLU N.S. ANDREEA - ISABELA 8,63 Admis buget IMAPAIMAPA38 RUSCU G.G. MIHAI-ALEXANDRU8,61 Lipsă acte original39 RUŞCĂ C. VLAD-IOAN40 NICOLAE M. CARMEN-DANIELA41 CARAŞ C. MARIUS - CONSTANTIN8,60IMAPA42 PRODAN C. OANA-GENOVEVA8,60IMAPA43 VÎLCU C. BOGDAN - GABRIEL8,58IMAPA44 DAVID I. CORINA - VIORICA8,56IMAPA45 PRUNĂ C. ANDREEA - RALUCA8,56IMAPA46 PAVEL S. CLAUDIU-IONUŢ8,55IMAPA47 BOROIU I. ALEXANDRU - COSTIN8,55IEC48 BUGIULESCU I. ALEXANDRU-VALENTIN 8,55IMAPA49 BARBU I. RALUCA-GABRIELA50 MARE A. IULIA - CĂTĂLINA8,51IMAPA51 ANGHEL I. NICOLETA8,51IMAPA52 CIOBOTARU C. LILIANA - CRISTINA 8,48IMAPA53 TUTOVEANU R. CLAUDIU8,48IMAPA54 MIREA F. ADELINA-IOANA55 BANZEA V. MIHAI - CLAUDIU8,46IMAPA56 COSTACHE V. MIHAI-CATALIN57 DRUGEA N. IONUŢ-LUCIAN58 GEORGESCU R.I. ADRIAN-SPIRIDON59 CALBOREAN I. SORIN60 MOLDOVEANU V. ADRIANA-CRISTIANA61 MINCEA C. VALENTIN62 VĂTAFU D. FLORIN63 PAVEL M. ANA-MARIA64 POPOVICI C. MARIANA65 BÎRLOG G.D. ANDREEA-GEORGIANA66 BĂLAN C. IONEL8,36CEPA67 FLORESCU M. MARIANA68 MĂRGĂRIT M. BOGDAN - CRISTIAN69 STOCHIŢĂ V. RALUCA-ELENA70 CREŢU V. DARIUS-DANIEL8,35TPPA71 CĂLUŞARU R. ELENA-VALENTINA72 TĂNĂSESCU S.D. BOGDAN-ALEXANDRU73 MUŞAT D. SORANA74 ŢILICĂ GH. GEORGIANA8,33IMAPA75 BRATU L. CRISTIAN-IOAN76 PLĂTICĂ M. ANA-MARIA77 ILIE C. ALEXANDRU78 ANGHEL V. STEFAN79 CRISTESCU I. COSMIN-MARIAN8,30IMAPA80 VECHIU A. ALEXANDRU8,28IMAPA81 UDREA I. CRISTIAN-IONUŢ82 CHIRIGIU ŞT. LUIGI-CRISTIAN83 AGAPIE C. ALEXANDRU-GEORGE84 FILIP F. ROXANA-DANIELA85 PETRE S. BIANCA-DANIELA8,618,618,538,488,458,458,458,448,438,418,418,408,408,388,368,358,358,348,338,338,338,328,308,308,268,258,258,258,25Pagina 2


Nr.crt.Numele şi prenumele86 CIORICARU GH. DORINA87 DĂNCIULESCU A. MARIA-CĂTĂLINA88 PARASCHIV GH. IOAN-ALEXANDRU89 BAROSAN GH.I. ALEXANDRU90 STANA GH. ANA-MARIA91 SORA I. RALUCA-GEORGIANAMedia de concurs(Media BAC 100%)92 GRIGORESCU M. ALEXANDRA8,18IMAPA93 CHIOVEANU A. OANA94 SANDU I. MARIUS-LAURENŢIU-CRISTIAN95 DINU I. DANIELA-MARILENA96 DOBRE B. GEORGIANA - ALEXANDRA 8,13IMAPA97 STOICESCU B. BOGDAN-MIHAI98 DĂNCIULESCU R. RALUCA-IOANA99 BURLACU S. RADU100 TURIGA I. BOGDAN-COSTIN101 STANCU M. ALINA102 MOCĂNESCU P. ALEXANDRU8,08GEODEZ103 HUIDAN I. DRAGOŞ - RĂZVAN8,08IMAPA104 CĂLIN N.I. ANA-MARIA-CĂTĂLINA105 ZAHARIA M. SIMINA-ALINA106 COSTACHE C. CRISTINA - ANDREEA 8,06IMAPA107 OAE F. GEORGETA8,05IMAPA108 PÎRLOG I. MIHAELA8,05IMAPA109 MIHAI M. ALEXANDRU110 VLADU F. ŞERBAN8,03IMAPA111 CAVAL R.M. RICHARD-ŞTEFAN112 TĂNASE N. ELENA113 IVAŞCU N. CĂTĂLIN MARIAN8,01AGRON114 DOGARU V. SIMONA8,00IMAPA115 VIERU P. OANA-ANDREEA116 VULPE I. VALENTINA117 TUDOR I.D. ANDREI-DANIEL118 BORCAN C. FLORIAN-IONUŢ119 DUCANU A. DIANA-ELENA120 MARIN C. GEORGIANA121 COJANU I. RODICA122 BAROSAN G. CORINA-ELENA123 LIPOVEANU F. ANIŞOARA7,95MED_VET124 TIPA R. RUXANDRA-MARIA125 GHEORGHE V. MIHAI - MARCEL7,90IMAPA126 KOZOR R.R. CRISTIAN-ANDREI7,90IMAPA127 ALEXANDRU V.I. IULIANA-ELENA7,90IMAPA128 COMAN C.T. MARIUS129 GRIGORE N. VALENTIN-FLORIN130 RĂDULESCU L. DAN7,86TPPA131 ADEM D.S. CLAUDIU ALEXANDRU7,85MED_VET132 LUNGU N. MARIUS7,85IMAPA133 BĂLUŢĂ M. ALEXANDRU-RĂZVAN134 TOMA I. ELENA-ROXANA135 UNGUREANU M. NICOLETA-ANDREEA8,238,238,218,208,208,188,188,158,158,138,118,108,108,088,068,068,058,038,017,987,987,987,987,967,967,967,957,937,877,877,857,837,83Obs.Pagina 3


Nr.crt.Numele şi prenumeleMedia de concurs(Media BAC 100%)136 CRĂCIUN D. IOANA GRAŢIELA7,80MED_VET137 BURLACU V. IULIAN-MARIAN138 NICOLA V. FLORIN139 ROMAN I. GEORGETA140 PARASCHIV I. COSTINEL141 MIU S. IOAN-CRISTIAN142 RADU I. MARIANA7,78IMAPA143 RĂDOI V. ANA -MARIA7,78IMAPA144 TRIFU ŞT. LAURENŢIU-ŞTEFAN145 TEODORESCU A. IOAN-GABRIEL7,77IMAPA146 DUŢĂ M. ELENA147 EL-SHARE Q. AHMAD148 DUMITRU N. GEORGE149 ANGHEL M. ALIN-ANDREI150 MITRAN D. GEORGE - VALENTIN7,72IMAPA151 MIRICĂ A. MARIAN COSMIN7,71AGRON152 CALOIANU M. GEORGE - VALENTIN 7,70IMAPA153 COJOCARU C. CONSTANTIN-DRAGOŞ154 MÂRÂITU GH. IONUŢ7,70AGRON155 MĂNĂILĂ I. GABRIELA7,70IMAPA156 LECU V. ALEXANDRU-CĂTĂLIN7,70IMAPA157 NEDELCU D. RODICA-ALINA158 SĂVOIU F. ADRIAN-IONUŢ7,67IMAPA159 ŞTEFAN GH. LAURA-CARMINA160 BUCINSCHI M. ALEXANDRU7,66IMAPA161 CIOCAN F. MIHĂIŢĂ-PETRIŞOR7,66IMAPA162 DINU I. CRISTIANA-ALEXANDRA7,66IMAPA163 MUSCALU N. ROXANA - MARIA7,65IMAPA164 BODÂRLĂU F. FLORIN-IULIAN165 SAVU A.D. CRISTIAN-FLORINEL166 FIFU GH. CONSTANTIN-DAVID167 COMAN GH. DRAGOŞ-MIHAI168 OPREA M. ELENA-MIRELA169 NICULESCU A. BOGDAN-CRISTIAN170 BARCAN I. CRISTINA171 IONESCU G. MARIA-ALEXANDRA172 STAN S.L. TEODORA-RAMONA173 CHIORU P. IOANA-LOREDANA174 VARTIC V. MARIA-ALEXANDRA7,58IMAPA175 CRĂCIUN C. GEORGIANA7,56IMAPA176 PĂNOIU B.I. LAURENŢIU - FLORIN7,56IMAPA177 CHIRCĂ N. MARIUS-ALIN178 RADU F. PANDELUŢ-MARIUS179 ULMEANU P. MIHĂIŢĂ-GABRIEL180 STANCU C. IULIAN181 ILIE GH. ELENA182 ALBEIU GH. MIHAELA183 DINULESCU N. COSMIN-ŞTEFAN7,45IMAPA184 PASCU D. DANIELA7,44ING_MED185 NĂSTASE S. CORNEL7,44AGRON7,807,807,807,807,787,787,767,757,757,737,707,687,667,657,647,637,637,627,617,617,617,617,607,567,557,537,507,507,48Obs.Pagina 4


Nr.crt.Numele şi prenumeleMedia de concurs(Media BAC 100%)186 IONICĂ P. DANIELA7,43IMAPA187 BĂRCAN M. CĂTĂLINA188 PIGULEA C. ANDREEA-NICOLETA189 TOMA I. DELIA - ELENA7,41GEODEZ190 SAVA A. CĂTĂLIN-MIHAI191 IRIMIA I. CRISTINA7,38BIOLOGIE192 SAFTA L. ION-LEONTIN193 MITREA N. FLORIN7,36IMAPA194 VOCHECI O. ALEXANDRU-LUCIAN195 NACU GH. NATALIA-MARIA196 PETROIU I. ALEXANDRU197 DANILIUC C. ELENA-CARMEN198 OLĂRIŢA I. MARINELA7,26IMAPA199 LEŞANU A. ANDREI-ALEXĂNDRUŢ7,26IMAPA200 VIŞAN P. FLORINA201 ALPOIANIS A. MIHAI-ALEXIS202 RUSA V. ŞTEFAN203 ŞTEFAN N. NICOLAE-DORIN7,23IMAPA204 ILIE G. DANA-VALENTINA205 SIMION A. ADRIAN-NICUŞOR7,23TPPA206 DAN A. MIHAI207 AŞTEFĂNOAIE D. DANIELA-ALEXANDRA208 ZAMAN I. PETRIŞOR-IONUŢ209 PANAET I. PETRU - COSMIN7,20IMAPA210 NEAGU C. RADU-COSTIN211 SULTANA I. OANA7,16IMAPA212 DRAGU D. ROBERT-IRINEL213 PETCU F. ALEXANDRA- FLORENTINA 7,15IMAPA214 ADAM L. LIVIA7,15IMAPA215 PREDA M. MAGDALENA-GEORGIANA216 BORCĂIAŞ T. ANDREI-EMILIAN217 ZAMAN C. ALEXANDRU-DENIS218 MOISE N. FLORIN219 GEORGESCU M. PAUL220 CHERA-DINDERE H. MARIA7,08IMAPA221PURCĂREA F. LAURENŢIU - LIVIU -GHEORGHE222 CRISTEA N. OANA-ALEXANDRA223 APOSTOL S. MIHAELA-ADRIANA224 BOLOCAN GH. ALINA-VALENTINA7,437,417,387,367,337,337,317,307,257,257,237,237,217,217,207,187,167,157,137,117,107,107,077,067,037,03Obs.IMAPA225 BOGDAN C. MARIANA-LILIANA7,00IMAPA226 DRAGHICIU V. SILVIU-VIOREL227 MOCANU C. TIBERIU-MĂDĂLIN228 COMAN N. CLAUDIU - GABRIEL6,96IMAPA229 COJOCARU V. ANA-MARIA230 PARASCHIVESCU I. IOANA-EMILIA231 PÂRVAN C.N. ADRIAN-MIHAI232 ROŞCA ŞT. IONUŢ-GABRIEL233 STOICA V. CĂTĂLINA-SIMONA6,91IMAPA234 PISTOL G. VLAD6,986,966,956,936,936,916,90Pagina 5


Nr.crt.Numele şi prenumele235 LUPAŞCU M.I. PAVEL-DANIEL236 TILOIU GH. ROXANA-SABINA237 STOICA GH. ELENAMedia de concurs(Media BAC 100%)238 ARGHIR P. GHEORGHE6,88IMAPA239 PĂTRAŞCU M. ALINA-BIANCA240 ALBU I. MARIUS-MĂDĂLIN241 CHETRONE M.S. SILVIU242 ADAM N. GEORGE-CRISTIAN243 TOMA I. GEORGE - ALEXANDRU6,83IMAPA244 MATEI I. GHEORGHE6,81IMAPA245 PĂUN I. GEORGE-SORIN6,81IMAPA246 GÎLCĂ M.P. DĂNUŢ-NICUŞOR247 PALCU M. ANDREEA-IOANA248 MACĂU I. MARIANA-MIRABELA249 MIŢULESCU S. ALIN-MIHAI250 COŞEREA GH. VALENTIN-ADRIAN6,77IMAPA251 LUPŞA A. ALEXANDRU - CLAUDIU6,76IMAPA252 MOŞTEANU M. ANDREI253 RADU L. ALIN GEORGIAN6,65AGRON254 MAREŞ B.G. ANDREEA-SIMONA255 OLAH I.E. FLAVIA-PAULA256 POPA M. GEORGE-GABRIEL257 HOŢESCU F.D. IOANA-DANIELA258 MIHALCEA T. IONUŢ-COSMIN259 STAN C.I. GABRIEL-ANDREI260 ZAHARIA GH. SIMONA-MIHAELA261 CRISTEA V. MĂDĂLIN-IULIAN262 OPREA M. ADRIANA6,43IMAPA263 ICHIM L. ANA - MARIA6,40IMAPA264 ANDREI I. SIMION - ROBERT6,40IMAPA265 POPESCU C. ANDREI - BOGDAN6,40IMAPA266 BECHERU GH. IONUŢ-ADRIAN267 RĂDULESCU O.L. IONUŢ-DORIN6,36IMAPA268 HANGU N. GEORGIAN - ALIN6,35IMAPA269 TOACĂ GH. ŞTEFAN-DANIEL270 DINCĂ E. MARIAN271 CHIRIGIU P.F. MUGUREL-FLORENTIN 6,30IMAPA272 CAPDEFER ŞT. ALEXANDRU-IONUŢ273 ENE C.M. IONUŢ-DANIEL274 BUZEA C. ANDREEA-MARIA6,25IMAPA275 IGNAT I. CONSTANTIN-CLAUDIU276 DAVID C. PETRE-VLAD277 PIELE GH. CRISTIAN-MARIAN278 TĂTARU O. ANDREI - GEORGE6,23IMAPA279 BARBU V. ŞTEFANIA-CLAUDIA6,20IMAPA280 UNGUREANU S. BOGDAN-NICOLAE281 LABEŞ GH. SIMONA-NICOLETA6,18IMAPA282 BUCLUC P.ŞT. ELENA-SABRINA283 TĂNASE F. COSMIN-VIOREL284 MITACHE C. MARIUS6,906,886,886,866,866,856,856,816,806,806,786,736,656,656,556,536,536,486,456,456,366,356,336,306,286,256,256,256,206,186,136,13Obs.Pagina 6


Nr.crt.Numele şi prenumele285 SPRÂNCEANĂ C. EUGEN286 GHIOCA A. IONUŢ-ALEXANDRU-VLĂDUŢ287 STAN V. IONUŢ-MĂDĂLINMedia de concurs(Media BAC 100%)288 MIRCIOIU T. ANDREI - SORIN6,06IMAPA289 SIMION A. CONSTANTIN6,05IMAPA290 IACOB G. MARIAN-RĂZVAN291 TEODORESCU E. TOMA-LEE292 MANOLE N. SEBASTIAN - DENIS6,03IMAPA293 MIHAI S. EUGEN294 SAVA I. GEORGIAN-CĂTĂLIN6,03IMAPA295 SANDU L. COSTINEL-CRISTINEL6,116,106,106,056,056,036,01Rezultatul final se va afişa pe data de 3 august 2010, după plata taxei deînmatriculare şi a primei tranşe din taxa de şcolarizare (26 - 31 iulie 2010).Obs.Preşedinte Comisiede Admitere FacultateDecanProf.univ.dr. DINU TOMA ADRIANSecretar Comisiede Admitere FacultateConf.univ.dr. CONDEI RETAPreşedinte Comisie de AdmitereRectorProf.univ.dr. DIACONESCU ŞTEFANSecretar Comisie de AdmitereProf.univ.dr. NĂMOLOŞANU IOANPagina 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!