Views
3 years ago

Moartea pe şosele în judeţ - Sibiu 100

Moartea pe şosele în judeţ - Sibiu 100

6 ACTUALAnul III, nr.

6 ACTUALAnul III, nr. 127, 29 ianuarie - 4 februarie 2011 Anul III, nr. 127, 29 ianuarie - 4 februarie 2011SĂNĂTATE 7Ce şi-ar doritinerii de laoraşul în caretrăiesc?La finalul proiectului ,,Colorează-ţicomunitatea”, Asociaţia Colors şipartenerii săi au făcut publice răspunsurileoferite de tinerii din Sibiu la întrebareace lucruri şi-ar dori de la oraşulîn care trăiesc. Acestea, precum şibroşura finală a proiectului pot fi descărcatede pe site-ul www.1001culori.ro. Proiectul, desfăşurat în Braşov şi Sibiuîntre aprilie 2010 şi ianuarie 2011, ainclus o serie de activităţi nonformale,dezbateri şi expoziţii, centrate în jurulunui blog foto, cu scopul de a scoate laiveală şi a promova culorile şi lucrurilepozitive din comunitate. Asociaţia Colorsa lucrat cu bloggeri şi voluntari dinONG-urile locale, aceştia dezvoltânduşiabilităţi şi cunoştinţe în domeniileweb 2.0 şi ale promovării cauzelor. Cuajutorul acestora şi al voluntarilor, organizatoriiproiectului au colectat dincele două oraşe răspunsuri la două întrebări:care este culoarea oraşului tăuşi ce ţi-ai dori de la oraş? Tinerii care auluat parte la dezbateri au vârste cuprinseîntre 13 şi 40 de ani, marea majoritatefiind liceeni, răspunsurile acestoraîn formă brută, fiind postate pe site-ulwww.1001culori.ro. Majoritatea percepSibiul ca un oraş colorat, culoareaschimbându-se în funcţie de anotimp,zona din oraş sau starea personală a celuicare a răspuns. Sibiul are în ochii tinerilornuanţe diferite, de roşu sau gri.Mai interesante sunt răspunsurilela cea de-a doua întrebare, tinerii fiindpreocupaţi de subiecte de actualitateprecum protejarea mediului, dezvoltareainfrastructurii şi a serviciilor oraşului,renovarea şi menţinerea clădirilor,dezvoltarea activităţilor de timpliber şi dezvoltare personală destinatetinerilor. ,,În cadrul proiectului ne-ampropus o simplă evaluare a percepţieitinerilor faţă de oraşul în care trăiescşi nevoile vârstei lor şi activarea lor îna propune servicii şi activităţi care săcontribuie la dezvoltarea lor personală.Din acest punct de vedere, răspunsurilelor sunt îmbucurătoare”, a declaratClaudia Popa, preşedintele AsociaţieiColors. ,,Colorează-ţi comunitatea” esteun proiect al Asociaţiei Colors în parteneriatcu Asociaţia Dram Center 07,Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, Casade Cultură a Studenţilor Sibiu şi finanţatde către CEE Trust.(C.P.),,Carol I” în ItaliaReprezentanţii Grupului Şcolar de Construcţiişi Arhitectură Carol I au participatîn Italia la cea de-a şaptea reuniune deProiect european Comenius în perioada 11-16ianuarie, proiect început în septembrie 2009.Proiectul „We are so different... but still weare the same” este derulat între 10 licee din 8state europene. La activităţile din Italia, ţinutela Cisterna di Latina - Roma au participatprofesorii Alina Soare (coordonator) şi LilianaBozan, alături de elevii Şandru Ioan Paulşi Bunea Persida. Aceştia s-au întâlnit cu profesorişi elevi din ţările implicate în proiect,respectiv din: Portugalia, Grecia, Lituania,Letonia, Turcia, Polonia, Italia şi România. Peparcursul celor şase zile de proiect, au fost organizateşi desfăşurate o serie de activităţi şivizite de documentare în: Roma, Napoli, Pompei,Sermoneta. Toate activităţile şi produsele finale ale proiectului pot fi vizualizate pe adresa www.differentbutsame.orgsau pe adresa www.grupcarol.ro.(C.P.)Lăzărişti în FranţaElevi şi profesori de la Colegiul Naţional „GheorgheLazăr” Sibiu au participat în 10-15 ianuarie înAngoulême, Franţa, la o reuniune în cadrul proiectuluiComenius SLAE - School Libraries Across Europe(Biblioteci şcolare în Europa). Acest proiect are dreptscop promovarea unei largi game de activităţi în bibliotecă.Partenerii de proiect sunt şcoli din: Polonia,Turcia, Grecia, Danemarca, Franţa, Italia, Portugalia şiSpania. ,,Cu prilejul reuniunii din Franţa a fost aleasăforma finală a produselor realizate în cadrul acestuiproiect: expoziţiile din bibliotecile şcolare participante,pagina web, revista şi dicţionarul poliglot”, adeclarat Marinela Tatiana Rusu, responsabil de proiect.(C.P.)Caută cele mai bune oferte la produsele din carneîn magazinele CarmOlimp• str. Lungă, nr. 63 (fost restaurant Sibiul Nou),• str. Semaforului, cartier V. Aron (în incinta Pieţei Agroalimentare)• şos. Alba-Iulia, nr. 47 A (vis-a-vis de Autogara Turnişor• Calea Cisnădiei, nr. 8, colţ cu Bd. M. Viteazu• Calea Cisnădiei, nr. 20, zona CireşicaNOU • Calea Dumbrăvii, nr. 1430 de kilometri de reţele deapă şi canal vor fi reabilitateÎn cadrul Proiectului „Extinderea şireabilitarea infrastructurii de apăşi canal în judeţele Sibiu şi Braşov”finanţat prin POS Mediu, la nivelulmunicipiului Sibiu vor fi reabilitatesau extinse reţelele de apă şi canal peaproximativ 60 de străzi.Extinderea de reţeleReţelele de alimentare cu apă vor fiextinse în cartierul Viile Sibiului, undese vor introduce aproximativ 3 kilometride conducte, dar şi zona Compaunde se vor introduce reţele noi în lungimede aproximativ 1 km. Extindereareţelelor de canalizare vizează următoarelezone: cartierul Viile Sibiului,prelungirea Săcel şi cartierul Veterani,unde se vor introduce conducte pe olungime de peste 4 kilometri.Reabilitarea de reţele existenteO atenţie deosebită se acordă înlocuiriireţelelor de distribuţie a apei realizatedin azbociment. Acest tip de reţelevor fi înlocuite pe o lungime de 3,5kilometri. Străzile pe care se vor realizaaceste lucrări şi care deservesc peste7.500 de locuitori sunt: Privighetorii,Ştefan Octavian Iosif, Calea Cisnădiei– Plugarilor, Aaron Pumnul, Gorăslău– Aleea Haiducului, Rahovei – AleeaŞelimbăr, Aleea Roşiorilor şi OctavianGoga.Şi în cartierul Valea Aurie vor fiînlocuite reţelele existente de apă pe olungime de aproximativ 4 kilometri,asigurând pentru un număr de 5.400 deconsumatori o mai bună calitate a apeilivrate. Străzile cuprinse sunt: Agârbiciu,Calea Poplăcii, Cindrelului, Dobârca,Iazului, Poiana, Rozdeşti, Sibiel,Theodor Mihaly. De aceleaşilucrări vor beneficia şi locuitoriicartierului Vasile Aaron,respectiv aproape 12.000 deconsumatori. Reţeaua de apăva fi înlocuită pe o lungime deaproximativ 4,5 kilometri pentruurmătoarele străzi: Iezer,Şurianu, Oaşa, Negoveanu,Muncel, Onceşti, Aleea Frumoasei,Ştefleşti şi Şoimului.Canalizare nouăÎn ceea ce priveşte reţeauade canalizare, aceasta va fi înlocuităpe aproximativ 13 kilometri. De aceastălucrare vor beneficia peste 10.000 deconsumatori racordaţi. Lucrările se vordesfăşura în următoarele cartiere:• Lazaret pe străzile: Toamnei, Diaconovici,Ecaterina Varga, Luceafărului,Arcului, Lupeni, Libertăţii, Lebedei,Abrud, Mureşului, Moara de Scoarţă,Călan, Anatole France, Solidarităţii;• Terezian-Ţiglari pe străzile: Lungă,Măgheranului, Cuptorului, Ţiglari –zona de blocuri.• Ştrand pe străzile: Gârlei – Fântânii,Transilvaniei – Cârlova – Maramureşului,Octavian Goga.• Hipodrom – Vasile Aaron pe străzile:Aleea Biruinţei, Aleea Fraţii Buzeşti,Aleea Buia, colector Cristian – Cantemir– Bârsei.• Centru – Ştefan cel Mare: colector I.Creangă – Tirajului – Ştefan cel Mare,Coposu – Calea Guşteriţei, Gheţăriei,Fabricii, Şerbota.În municipiul Sibiu, lucrările ce sevor desfăşura în cadrul proiectuluiamintit sunt evaluate la aproximativ11,8 milioane de Euro, iar procedura delicitaţie este programată a avea loc înprimul trimestru al acestui an. (C.P.)

Parcări „privatizate” în Sibiu - Sibiu 100
ÎN INTERIOR - Sibiu 100
Afaceri deocheate, sub ochii autorităţilor - Sibiu 100
World Challenge Day: Sibienii contra sârbilor şi ... - Sibiu 100
Sibiu 100% premiat pentru promovarea voluntariatului
Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie ...
Catalogul revistelor şi publicaţiilor culturale finanţate în anul ... - AFCN
Energia eoliană şi alte în România Wind Energy ... - Energy Tomorrow
Autorităţile au declarat război etnobotanicelor - Sibiu 100
Transalpina, în flăcări - Sibiu 100
În Sibiu nu există carne infestată - Sibiu 100
A început marea împroprietărire la Sibiu! - Sibiu 100
Ştrand sau pădure în Dumbrava? - Sibiu 100
Analiza cazurilor de pruncucidere în judeţele Mureş şi Sibiu între ...
Ziarul tău în interior - Sibiu 100
Piaţa imobiliară la Sibiu nu resimte criza - Sibiu 100
Ilie Carabulea, condamnat la un an şi şase luni de ... - Sibiu 100
pagina 9 Stăpânii Sibiului, în patru labe - Sibiu 100
Consilierii locali PDL cer socoteală primarului Iohannis - Sibiu 100
Consilierii locali PDL cer socoteală primarului Iohannis - Sibiu 100
A început marea împroprietărire la Sibiu! - Sibiu 100
Sibiu Jazz Festival 2012 6-13 mai - Sibiu 100
Mame de îngeri - Sibiu 100
„Cei mai mulţi operatori de telefonie, cablu şi internet nu ... - Sibiu 100
Teatrul Radu Stanca şi FITS înghit de la buget 3,9 ... - Sibiu 100