Views
2 years ago

50 puncte star bt secţiunea 1. organizator - Banca Transilvania

50 puncte star bt secţiunea 1. organizator - Banca Transilvania

50 puncte star bt secţiunea 1. organizator - Banca

REGULAMENTUL OFICIALAL CAMPANIEI DE VANZARE A CARDULUI DE CREDIT MASTERCARD FORTE - 50 PUNCTE STAR BTSECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEICampania de vanzare a cardului de credit Mastercard Forte (denumită în cele ce urmează “Campania”) esteorganizat de Banca Transilvania SA cu sediul central în Cluj-Napoca, str. G Baritiu, nr. 8, cod 400027, inregistratala Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr J12/4155/1993, avand Codul Unic deInregistrare 5022670 si numar de Operator de date cu caracter personal 8728 (denumită în continuare„Organizator”)Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei(denumit în continuare “Regulament Oficial”).Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. RegulamentulOficial al Campaniei va fi publicat si pe site-ul www.bancatransilvania.roOrganizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel demodificari sa intre in vugoare numai dupa publicarea acestor modificari pe site-ul www.bancatransilania.ro.Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturorprevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile.SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEICampania este organizată pentru persoanele fizice cu cetăţenie română şi varsta minim 18 ani impliniti pana ladata promotiei, care solicită băncii cardul de credit Master Card Forte şi cărora banca le aprobă solicitarea înperioada promoţiei.SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEICampania se va desfăşura până la data de 31.01.2012.Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEIParticipanţii trebuie să solicite acordarea unui card de credit Master Card Forte si implicit programul Star BTpana la data de 31.12.2011 (pot fi consideraţi ca participanţi eligibili doar acele persoane a căror solicitare deacordare a cardului de credit le-a fost aprobată de către bancă la data finalizării campaniei). Toti participantiivor beneficia de un bonus de 50 puncte STAR BT acordate pe cardul de credit Mastercard Forte.SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILORÎn cadrul promoţiei se vor acorda automat 50 de puncte STAR BT pe cardul de credit Mastercard Forte tuturorparticipanţilor care contractează un card de credit MasterCard Forte şi implicit serviciul de loializare Star BT.SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILORCaştigătorii premilor vor fi anuntaţi de către organizator despre acordare premiului prin intermediul extrasuluide cont de card transmis lunar clientilor.Organizatorul nu va suporta nici un fel de cheltuieli dupa punerea caştigatorilor in posesia premiilor.SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARECampania publicitară este deschisă tuturor persoanelor fizice (cu vârsta de minim 18 ani), avânddomiciliul/reşedinţa în România, cu excepţia angajaţilor Banca Transilvania SA .

Regulamentul oficial de participare la campania - Banca Transilvania
Regulamentul oficial de participare la campania - Banca Transilvania
PARTENERI STAR BT 10 PLUS 4% acumulare puncte Star BT si 6 ...
PARTENERI STAR BT DORIS 5% acumulare puncte Star BT si 3 ...
Lista unitatilor BT Securities si Banca Transilvania unde se poate ...
card de credit - Visa Gold BT Rotary - Banca Transilvania
Regulamentul campaniei - Banca Transilvania
Vezi aici regulamentul concursului - Banca Transilvania
Semnatura Banca Transilvania SA Semnatura client Pagina 1 din 6 ...
Contract card de credit MasterCard Forte - Banca Transilvania
Semnatura Banca Transilvania SA Semnatura client Pagina 1 din 6 ...
Regulamentul oficial de participare la campania - Banca Transilvania
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLIENT Pagina 1 din 17 TERMENI SI ...
Raportul anual conform Reg nr 1/2006 al CNVM - Banca Transilvania
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLIENT Pagina 1 din 22 TERMENI SI ...