Nr. proiect: 22-108/2008 Titlu proiect: Sistem integrat turbomotor ...

cnmp.ro
  • No tags were found...

Nr. proiect: 22-108/2008 Titlu proiect: Sistem integrat turbomotor ...

Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roNr. proiect: 22-108/2008Titlu proiect:Sistem integrat turbomotor - postardere, de reducere a noxelor sicrestere a eficientei la centralele cogenerative pe combustibiligazosi(Acronim proiect: SICOGEN)Coordonator / Director proiect:Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI(INCDT COMOTI Bucuresti) / Dr. ing. Ene BARBU


Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roParteneri in consortiu:INCDT COMOTI Bucuresti (CO)Fondat in anul 1985, sub numele de Centrul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Motoare de Aviatie in cadrul fostului INCREST, dupa mai multe reorganizari,devine in anul 1996 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare. Activand ca o puternica unitate de cercetare - dezvoltare si inovare institutul obtine rezultateremarcabile in domeniul motoarelor cu turbina cu gaze, pentru aviatie si aplicatii industriale, cat si in domeniul masinilor paletate de turatie inalta. INCDT COMOTI participa activla procesul de retehnologizare si modernizare a industriei romanesti, prin introducerea echipamentelor si tehnologiilor performante specifice domeniului motoarelor cu turbina cugaze. Aplicatiile industriale ale motoarelor cu turbina cu gaze s-au concretizat in grupuri de putere aeroderivative, turbocompresoare de gaze si centrale termoelectrice cogenerative.PETROM Grup OMV (Partener P1)A avut o evolutie spectaculoasa dupa privatizarea din 2004, avand activitati in domeniile: Explorare si Productie, Rafinare, Marketing Gaze naturale. Procesul de modernizare initiatin 2005 este in curs de desfasurare, conform strategiei de dezvoltare.UPB-CCT Bucuresti (Partener P2)Are preocupari legate de: dezvoltarea solutiilor energetice avansate pentru motoarele cu aprindere prin scanteie si motoarele diesel functionand cu combustibili clasici sineconventionali; dezvoltarea durabila a instalatiilor si sistemelor de ardere a combustibililor lichizi si gazosi (clasici si neconventionali) pentru producerea energiei electrice sitermice cu evidentierea activitatii de mentenanta si promovare a tehnologiilor de reducere a emisiilor poluante; analiza termoeconomica a sistemelor termice.SC ICEMENERG SA Bucuresti (Partener P3)Asigura servicii de cercetare si inginerie in domeniile: eficienta energiei, relatia energie-mediu, surse regenerabile de energie (energie eoliana, energie solara, biomasa, etc.),expertiza si testarea materialelor si echipamentelor energetice, fundamentarea strategiilor energetice, studii privind procesele si echipamentele pentru producerea, transportul,distributia si utilizarea energiei electrice si termiceSC ERG SRL Cluj-Napoca (Partener P4)Este specializata in proiectarea echipamentelor termoenergetice (cazane de abur, apa calda si apa fierbinte) pe diversi combustibili (gaz, lichid, solid), a echipamentelor specificepentru centrale termice (schimbatoare de caldura, boilere, recipiente sub presiune) si elaborarea de proiecte de centrale termice complete.SC TERMOCAD SRL Cluj-Napoca (Partener P5)Este autorizata ISCIR pentru proiectare si executie automatizari cazane, arzatoare, centrale termice..Buget / Cofinantare: 2.000.0000 / 450.000Adresa web (functionala): http://www.comoti.ro/ro/Proiect_SICOGEN.htm


Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roObiectivul / rezultatul final al proiectului:Realizarea unei tehnologii moderne de reducere a noxelor si crestere a eficientei la centralele cogenerative, printr-o abordare sistemica a ansamblului turbomotorpostardere(fizic proiectul va conduce la un sistem automatizat turbomotor-postardere cu noxe reduse si eficienta crescuta, avand drept combustibil gazelenaturale).Obiectivul proiectului se cuantifica pe parcursul desfasurarii etapelor proiectului in principal prin:• studiu privind tehnologiile performante de ardere in vederea reducerii emisiilor de noxe si cresterii eficientei la centralele cogenerative;• model numeric privind postarderea, respectiv injectia de apa in turbomotor;• proiect tehnic privind sistemul si echipamentele aferente (parte termomecanica, automatizare, etc.);• executie echipament de injectie apa in turbomotor, modernizare instalatie de postardere;• executie modernizare pentru sistemul de reglare clapeti by-pass gaze;• recuperarea emisiilor de vapori de ulei de la turbomotor;• automatizarea corespunzatoare corelarii sistemului turbomotor-postardere;• experimentare sistem integrat turbomotor-postardere ;• propunere de brevetare;• tehnologie si proiect tehnic cadru.• diseminare rezultate (pagina Web, articole stiintifice, etc.).Elementele de noutate ale proiectului, originalitate:• realizarea unei tehnologii moderne de reducere a noxelor si crestere a eficientei la centralele cogenerative, printr-o abordare sistemica aansamblului turbomotor-postardere;• unele solutii propuse sunt originale, fiind brevetabile.Beneficiarii rezultatelor, potentialul de aplicare in economie: PETROM Grup OMV, TRANSGAZ, CFR, NAVROM, UTON - Onesti, PETROSTAR - Ploiesti,NEPTUN - Campina, ERG SRL, TERMOCAD SRL, ICPET, ICEMENERG, ISPE, ICPE, UPB, UP Timisoara, IP Iasi, Universitatea Galati


Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roStadiul de realizare al proiectului in 2010 (etape conform planului de realizare - act ad. 2010):Etapa 1 (28.02.2009): Analiza datelor referitoare la metodele de reducere a noxelor si de crestere a eficientei la centralele cogenerative. Caracterizaresistem si alegere amplasamentBuget de stat : 100.000 leiCofinantare: 5.000 leiActivitati efectuate:Activitate 1.1 Tehnologii performante de ardere, privind reducerea noxelor si cresterea eficientei.Activitate 1.2 Centrale cogenerative cu turbine cu gaze Metode de reducere a noxelor si crestere a eficientei. Instalatii de postardere. Caracterizarea si alegerealocului de experimentare la beneficiar a tehnologiei.Activitate 1.3 Cicluri mixte cu turbine cu gaze cu/fara postardere. Calcule energeticeAchizitii realizate:Etapa 1I (10.11.2009): Solutii tehnice pentru sistemul integrat turbomotor – postardereBuget de stat: 58.500 leiCofinantare: 3.190 leiActivitati efectuate :Activitatea 2.1 Definirea solutiilor tehnice pentru sistemul integrat turbomotor-postardere, elaborare schema termomecanica, proiect arzator postardere de labeneficiar, fise tehnice.Activitatea 2.2 Solutii tehnice privind injectia de fluide in turbomotorAchizitii realizate:


Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roStadiul de realizare al proiectului in 2010 (etape conform planului de realizare - act ad. 2010):Etapa III (10.12.2010): Documentatie de executie utilaje si ansamblu instalatie de laborator injectie apa – postardere. Modelarea numerica aproceselor la injectia apei in turbomotor. Teste de laborator la injectorBuget de stat: 227.561 leiCofinantare: 29.442 leiActivitati efectuate :Activitate 3.1 Documentatie de executie stand injectie apa turbomotor- postardere;Activitate 3.2 Modelarea numerica a proceselor la injectia de apa in camera de ardere a turbomotorului. Principii si metode de optimizare a injectiei de apa inturbomotor cu postarderea;Activitate 3.3 Sisteme de pulverizare cu fluide auxiliare. Injectoare;Activitate 3.4 Documentatie de executie. parte termomecanica, privind injectia de apa in turbomotorul centralei cogenerative si reglare postardere. Fise tehnice;Activitate 3.5 Documentatie de executie, parte automatica, privind injectia de apa in turbomotorul centralei cogenerative si reglare postardere. Fise tehnice;Activitate 3.6 Realizare injector si teste de laborator privind pulverizarea;Activitate 3.7 Realizare camera de postardere pentru stand si incercare la presiune;Activitate 3.8 Realizare module de ardere pentru postarderea de la beneficiarAchizitii realizate:


Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roImplicarea tinerilor cercetatori- proiectare, modelare numerica, masurari, prelucrarea datelor si analiza rezultatelor, diseminarea rezultatelor, etc.: Popescu Jeni, Vilag Valeriu, Ionescu Silviu,Ionescu Adina, Hossu Ioana, Cuciumita Cleopatra, Ciobanu Cristina; Spataru Georgiana; Vulpe Marian;- probe si montaj camera de postardere : Vilag Valeriu, Olaru Daniel, Mihalache Radu;- rezultatele cercetarii au fost folosite de 5 tineri in cadrul activitatilor de la masterat si doctorat (Popescu Jeni, Vilag Valeriu, Ionescu Silviu, Ionescu Adina,Cuciumita Cleopatra).Participarea tinerilor cercetatori la proiectul 22-108/2008(proiectare, modelare numerica, masurari, probe si montaj, prelucrarea datelor si analiza rezultatelor, diseminarea rezultatelor)


Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roIndicatori de rezultat realizati in cadrul proiectului 22-108/2008:- tehnologie sistemica turbomotor-postardere = 1 buc. (model conceptual);- proiect tehnic arzator postardere = 1 buc.;- produs „Turbomotor TA2-GN duplex “ = 1 buc (model conceptual);- tehnologie de executie module de postardere – nivel de laborator=1 buc (model functional);- proiect tehnic privind standul injectie apa - postardere = 1 buc;- model numeric preliminar privind injectia de apa in turbomotor = 1 buc (model functional);- proiect tehnic parte termomecanica, sistem injectie apa – reglare postardere = 1 buc.;- proiect tehnic parte automatica, sistem injectie apa – reglare postardere = 1 buc.;- injector combustibil - apa = 1 buc (obiect fizic);- camera postardere stand – montata pe pozitie = 1 buc (obiect fizic);- module postardere (obiect fizic - piese schimb) = 3 buc (produs transferabil).Diseminare: 7 lucrari stiintifice (3 indexate ISI)1. Barbu E., Zavodnic F., Ionescu S., Vilag V., Popa E., Toma T., Cercetari privind functionarea la sarcini partiale a postarderii de la centrala 2xST 18, A VIII-a Conferinta Nationalade Echipament Termomecanic Clasic si Nuclear si Energetica Urbana si Rurala 2009, 26 iunie 2009, Bucuresti, p. 15-18, ISSN 1843 – 33592. Barbu E., Codoban R., Fetea Gh., Zavodnic F., Lefcadus C., Vilag V., Research on superheating system of steam to 2xST 18 cogenerative power plant, International SymposiumPower Plants 2008, 28-31 october 2008, Vrnjacka Banja, Serbia, pp. 573. Cuciumita C., Barbu E., Ionescu S., Prisecaru T., Vilag V., Vilcu C., The numerical and experimental of the NO emissions for two types of natural gas burners, Proceedings of theInternational Conference on Energy and Environment Technologies and Equipment, Bucharest, Romania, April 20 22, 2010, pp. 27-30, ISSN 1790-5095. ISBN 978-960-474-181-64. Barbu E., Ionescu S., Vilcu C., Prisecaru T., Petcu R., Vilag V., The integrated analysis of afterburning in cogeneration power plant, Proceedings of the International Conference onEnergy and Environment Technologies and Equipment, Bucharest, Romania, April 20-22, 2010, pp. 31-34, ISSN 1790-5095. ISBN 978-960-474-181-65. Barbu E., Ionescu S., Vilcu C., Ionescu A., Cuciumita C., Prisecaru T., Pop E., Pisa I., Mihaescu L., Toma T., Barbu V., Cercetari cu privire la un arzator monomodular depostardere pe combustibil gazos, ETCNEUR 2010, 25 iunie 2010, Bucuresti, p. 9-12, ISSN 1843-33596. Barbu E., Popescu J., Vilag V., Cretu M., Ionescu S., Vilcu C., Ionescu A., Hossu l.,Toma T., Barbu V., Integrarea postarderii cu turbomotorul la centralele cogenerative pecombustibil gazos, ETCNEUR 2010, 25 iunie 2010, Bucuresti, p. 13-16, ISSN 1843-33597. Barbu E., Ionescu S., Vilag V., Vilcu C., Popescu J., Ionescu A., Petcu R., Prisecaru T., Pop E., Toma T., Integrated analysis of afterburning in a gas turbine cogenerative powerplant on gaseous fuel, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 6, Vol. 6, June 2010, pp. 405-416


Sistem integrat turbomotor – postardere, de reducere a noxelor si crestere aeficientei la centralele cogenerative pe combustibili gazosi(SICOGEN), Proiect nr. 22-108/2008INCDT COMOTI, Iuliu Maniu 220 D, 061126, Bucuresti, barbu.ene@comoti.roActivitati prevazute a se realiza in 2011:- Activitate 4.1 Executie componente si montaj utilaje stand injectie apa turbomotor - postardere. Teste functionale;- Activitate 4.2 Documentatie de experimentare pentru standul de injectie apa turbomotor - postardere;- Activitate 4.3 Experimentari pe standul de injectie apa turbomotor- postardere;- Activitate 4.4 Analiza date experimentale. Perfectionare model numeric;- Activitate 4.5 Elaborare tehnologie sistemica turbomotor-postardere, de reducere a noxelor si crestere a eficientei la centralele cogenerative cu turbine cu gaze –nivel laborator;- Activitate 4.5 Sinteza rezultate si proiect tehnic de implementare la beneficiar a tehnologiei sistemice turbomotor-postardere;- Activitate 4.6 Diseminarea rezultatelor obtinute in urma cercetarilor. Elaborare materiale pentru diseminare. Reactualizare pagina Web;- Activitate 4.7 Intocmirea si depunerea documentatiei de brevetare.Obiective ce vor fi atinse, rezultate preconizate in 2011:1. tehnologie sistemica turbomotor-postardere - nivel de laborator = 1 buc. (model functional);2. produs „Turbomotor TA2-GN duplex “ = 1 buc (model functional laborator– obiect fizic);3. model numeric perfectionat privind injectia de apa in turbomotor (validat cu date experimentale) = 1 buc (model functional);4. stand injectie apa – postardere (functionare automatizat – manual) = 1 buc (model functional – obiect fizic);5. proiect tehnic de implementare la beneficiar a tehnologiei sistemice turbomotor-postardere = 1 buc;6. serviciu de intretinere si reparatii arzator postardere multimodular = 1 buc;7. protocol de implementare la beneficiar a modulelor de postardere – piese de schimb = 1 buc;8. pagina Web reactualizata = 1 buc;9. depunere cerere de brevet = 1 buc;10. lucrari stiintifice = 2 buc. Ca urmare a publicarii lucrarii „Integrated analysis of afterburning in a gas turbine cogenerative power plant on gaseous fuel” amprimit, din partea InTech (http://www.intechweb.org), invitatia de a participa la elaborarea cartii "Gas Turbines".Elemente de originalizate preconizate:1. turbomotorul TA2-GN duplex ;2. sistemul de injectie a apei in turbomotor;3. sistemul turbomotor - postardere.Estimarea necesarului de finantare in 2011 (buget acceptat la contractare pentru 2011 = 900.000 lei): 900.000 lei

More magazines by this user
Similar magazines