Capitolul 2 - Wikia

images2.wikia.nocookie.net

Capitolul 2 - Wikia

Aspecte generale ale masinilor de curent alternativ 67Forma de variatie a câmpului de inductie în spatiu s-a reprezentat în figura 2.24. Se observaîn acest caz o mai mare apropiere de o sinusoida, si deci un continut mai sarac de armonicisuperioare.Toate relatiile stabilite la armatura cu poli aparenti ramân valabile si la cea cu poli înecati,modificându-se doar( ) . k 1fArmaturile cu poli aparenti se folosesc la masini sincrone cu viteze mici de rotatie (sub1000 rot/min) cum ar fi hidrogeneratoarele sincrone, datorita pericolului de smulgere a pieselorpolare sub actiunea fortelor centrifuge.Armaturile cu poli înecati se folosesc la masini sincrone cu viteze mari de rotatie (peste1000 rot/min) cum ar fi turbogeneratoarele sincrone.Figura 2.23 Figura 2.24Câmp magnetic rotitor obtinut pe cale electricaCâmpul magnetic rotitor poate fi obtinut si cu ajutorul unei armaturi tip stator pe care se aflao înfasurare polifazata (în practica trifazata sau bifazata) strabatuta de un sistem simetric polifazatde curenti alternativi. În practica acest procedeu este des întâlnit la masinile de c.a. cum ar fi masinaasincrona si masina sincrona.Pentru a vedea cum se produce un astfel de câmp vom considera o armatura statorica pe carese afla o înfasurare de tipul: m = 3; Ω = 0;2⋅p = 2;q = 1;y = τ.Aceasta armatura este reprezentata înfigura 2.25 si este strabatuta de un sistem trifazat simetric de curenti alternativi:iiiUVW= I= Imm= Im⋅cosω⋅t;⎛ 2⋅π⎞⋅cos⎜ω⋅t− ⎟;⎝ 3 ⎠⎛ 4⋅π⎞⋅cos⎜ω⋅t− ⎟.⎝ 3 ⎠(2.29)

More magazines by this user
Similar magazines