Implementarea si adaptarea tehnologiilor cu verigi ecologice in cultura

cnmp.ro

Implementarea si adaptarea tehnologiilor cu verigi ecologice in cultura

PITESTITI - MARACINENITelefon: 0248 278066Fax: 0248 278477E-mail: office@icdp-pitesti.roWeb: www.icdp.ro


Proiect Nr. 52 154/1.10.2008Titlul proiectului: „ IMPLEMENTAREA ŞI ADAPTAREATEHNOLOGIILOR MODERNE DE CULTURĂ A CIREŞULUI CUSOIURI ŞI PORTALTOI AUTOHTONI VALOROŞI ÎN CONDIŢIILEPEDOCLIMATICE DIN ROMÂNIA”,Acronim: ROFRUCTCoordonator/director proiect: Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni –ICDPPiteşti Mărăcineni –Nicolae Tanasescu


Parteneri în consorţiu:-Coordonator - INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTAREPENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI MĂRĂCINENI-Partener 1 : STAŢIUNEA DE CRCETARE-DEZVOLTARE PENTRUPOMICULTURĂ IAŞI-Partener 2 : SC FRUCTEX SA BACĂU-Partener 3 : UNIVERSITATEA DIN PITEŞTIBuget/cofinantare: 2.000.000 / 140 000 leiAdresa web: http://www.icdp.ro/ro-index.php?target=ro-ro-fructinfo


Obiectivul/rezultatul final al proiectului- Optimizarea secvenţială a principalelor verigi tehnologice privind:- producerea materialului săditor de cireş în sistem containerizat, în spaţii protejate, pentru reducereaperioadei de obţinere a materialului de plantare- întreţinerea şi exploatarea livezilor intensive de cireş altoit pe portaltoi vegetativi de mică vigoare cuvizarea către fertilizare, irigare, fitoprotecţie integrată, întreţinere a solului, tăieri-forme de coroană, etc., inscopul grăbirii intrării pe rod, creşterii producţiei de fructe şi reducerii inputurilor mai ales carburanţi,pesticide, fertilizanţi-realizarea unei tehnologii modernizate cu aplicarea unor verigi tehnologice noi, privind înfiinţareaşi întreţinerea livezilor intensive de cireşElementele de noutate ale proiectului, originalitate:- Introducerea în cultura cireşului a unor soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi, creaţi de cercetareapomicolă, mai puţin cunoscuţi de producătorii de fructe, prin demonstrarea calităţilor biologice aleacestora în loturi demonstrative de cultură intensivă, înfiinţate în trei zone din ţară, consacrate pentrucultura cireşului ( Iaşi, Bacău şi Piteşti), cu aplicarea unor verigi tehnologice mai puţin cunoscute sauutilizate de pomicultorii din România- optimizarea secvenţelor tehnologice studiate reprezintă un element de noutate, prin concepţie, prinmetoda utilizată şi prin integrarea acestora într-o tehnologie unitară, inovativă, în domeniul pomiculturii,ramură cu grad foarte ridicat de intensivizare.Beneficiarii rezultatelor, potenţialul de aplicare in economie:Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Unităţile de cercetare şi învăţământ deprofil, fermierii particulari şi companii publice private cu investiţii în pomicultură


Stadiile de realizare (1)Etapa: IBuget de stat(lei)Cofinanţare(lei)I(1.10.2008 – 10.01.2009)55 00010 000Bază de date suport -Documentare pentru abordarea tehnologiei deînfiinţare şi întreţinere a livezilor intensive de cireşPrecursori/RezultateintermediareModel conceptual privind:a. elaborarea şi optimizarea secvenţelor tehnologice luate în studiub. realizarea schemelor experimentale ce se vor aplica în loturiledemonstrativePregătirea terenurilor destinate înfiinţării loturilor demonstrativeAchiziţiirealizate(3807,12 lei)CO: ICDP Pitesti -Imprimanta HP 2500CPP1: SCDP Iaşi –Multifuncţional, Hp Photo value pack


Stadiile de realizare (2)Etapa: IIBuget de stat -credit deangajament (lei)Cofinanţare (lei)Precursori/Rezultateintermediare(10.01.2009 – 15.12.2009)59 3620Scheme experimentale (2):1. Schemă experimentală de producere a materialului săditor încontainere2. Schemă experimentală trifactorială de întreţinere tehnologicăde tipul 5 x 2 x 3, cu 5 soiuri, 2 portaltoi, 3 forme de coroană.Model experimental (realizarea în teren a schemelor experimentalepropuse):- obţinerea materialului săditor necesar- înfiinţarea lotului experimental de livadă intensivă de cireş, însuprafaţă de 2 ha la ICDP Piteşti (Coordonatorul proiectului)Activităţi experimentale tehnologice în lotul demonstrativ ( reţete,teste , observaţii, măsurători, analize)Achiziţii realizate(0 lei)


Stadiile de realizare (3)Etapa: IIIBuget de stat – creditde angajament (lei)Cofinanţare (lei)Precursori/RezultateintermediareAchiziţii realizate(24 150 lei)III(15.12.2009 – 15.12.2019)275 48224 170Realizarea loturilor experimentale de cireş la Partenerii (SCDPIaşi şi SC Fructex Bacău), vizite de lucru între parteneriiproiectuluiMaterializarea în teren a schemelor experimentale propuse înnoile loturi înfiinţate ( teste, observaţii, măsurători, analize)Aplicarea secvenţelor tehnologice în livezile experimentale(fertilizări, irigări, fitoprotecţie, întreţinere sol, tăieri deformare a coroanelor, palisări, etc.)CO: ICDP Pitesti -Echipament de irigare localizată şi desusţinere a pomilorParteneri 1 şi 2 (SCDP Iaşi şi SC Fructex Bacău) –instalaţii deirigare


Stadiile de realizare (4)Etapa: IV(de realizat)Buget de stat (lei)Cofinanţare (lei)RezultatepreconizateAchiziţiiIV(15.12.2010 – 30.09.2011)1 610 156105 830-Aplicarea secvenţelor tehnologice propuse îjn anul IIIde la înfiinţare (fertilizări, irigări, întreţinere sol,fitoprotecţie, tăieri diferenţiate, etc).-Demonstrarea funcţionalităţii modelului experimentaltehnologic. (observaţii, măsurători, analize, la sol şiplante)-Obţinerea primei producţii de fructe în loturile intensivede cireş- Realizarea şi publicarea unei tehnologii îmbunătăţiteprivind înfiinţarea şi întreţinerea livezilor intensive decireş, cu soiuri şi portaltoi autohtoni-Brevetarea unui portaltoi vegetativ românesc pentrulivezi intensive de cireş-Echipament pt. determinarea fotosintezei tip LC pro,-Senzor pt. determinarea sevei în trunchi (Sap velocitysystem –SV 1)


Diseminări:- număr articole publicate/acceptate spre publicare: 2Interne: 2 - cu participare internaţională, recunoaştere CNCSIS BInternaţionale: -- număr de cărţi publicate/acceptate spre publicare: -- comunicări ştiinţifice: 1Interne: 1 - cu participare internaţională, recunoaştere CNCSIS CInternaţionale: -


Sumedrea D., N. Tănăsescu, E. Chiţu, D. Moiceanu, I. Ţintarcu, 2009. Prezent şi perspectivă întehnologiile pomicole din românia în condiţiile schimbărilor climatice globale. Sesiunea anuală a ICDPPiteşti Mărăcineni, cu participare internaţională – Cercetarea pomicolă – o şansă pentru agriculturaRomâniei..Tanasescu N., Popescu Cr., Motounu Monica, „STUDIES REGARDING THE SOME PROCESS OF VEGETATIVEGROWING IN THE END OF SECOND VEGETATION PERIOD AT SEVERAL CHERRY CULTIVARS GRAFTED ONDIFFERENT VEGETATIVE ROOTSTOCKS”, Simpozionul ştiinţific cu participare internaţională „Agriculturadurabilă – Agricultura viitorului” organizat la Universitatea din Craiova în perioada 19 - 20 noiembrie 2010.Elena Iurea, Sorina Sîrbu, G. Corneanu, L. Petre 2010, Research about Some Physical and ChemicalFeatures Dynamics During Maturation at Some Sweet Cherry Cultivars, Sesiunea de referate ştiinţifice aICDP Piteşti, cu participare internaţională, cu tema: „Cercetarea pomicolă – o şansă pentru agriculturaromânească, din 21 octombrie 2010,


Aspecte din solariile înmulţitor cumaterial săditor de cireş


Lotul demonstrativ (2 ha) de cireş, anulI, cu sistem de susţinere şi irigarelocalizată, la ICDP Piteşti, 2009


Aspecte din loturile demonstrative,cireş, anul II, 2010


Soiuri româneşti de cireş Soiul Daria Soiul Bucium

More magazines by this user
Similar magazines