Views
3 years ago

Parcări „privatizate” în Sibiu - Sibiu 100

Parcări „privatizate” în Sibiu - Sibiu 100

6

6 SOCIALSibiuAnul II, nr. 95, 15 - 21 mai 2010ACTUAL 7EDUCAŢIEPorţi deschise la Avram IancuCei care vor să urmeze cursurilela Grupul Şcolar ,,AvramIancu” Sibiu şi nu numai, suntinvitaţi la Ziua Porţilor Deschise.Evenimentul va avea loc în datade 19 mai 2010, între orele 11-17.Cu această ocazie se organizeazăşi cea de-a XVII-a ediţie a concursuluijudeţean de informatică„Infoliceanul” la care sunt invitaţisă participe elevi din licee, culucrări care pun în valoare spiritullor creativ.Hram la SălişteGrupul Şcolar Economic ,,IoanLupaş” Sălişte, judeţul Sibiu, invităpe toţi cei interesaţi să sărbătoreascăalături de ei „Zilele Şcolii”.Ediţia a II-a a acestei manifestărise va desfăşura în perioada 20 –22.05.2010. În data de 20 mai vorfi activităţi sportive, vineri va fihramul şcolii Sfinţii Constantinşi Elena, iar sâmbătă dans şi voiebună sub intitularea „Cânt şi Jocîn Mărginime”.Concurs la LazărA V-a ediţie a concursului ,,Gh.Lazar - Junior 2010” destinat elevilordin clasele a III-a, a IV-a, aV-a şi a VI-a va avea loc în data de29 mai. Tot atunci se vor deschideşi porţile Liceului Gh. Lazăr pentrucei interesaţi. Festivitatea depremiere va avea loc duminică,30 mai, ora 10, în Sala de Festivităţi,anunţă organizatorii.Tabără muzicalăInspectoratul Şcolar JudeţeanSibiu anunţă unităţile de învăţământdin municipiul Sibiu şi zonăcă au sosit invitaţiile pentru tabăramuzicală ,,Music Camp International”- 27 iunie - 2 iulie 2010.Vârsta participanţilor: 11-14 ani,contribuţie personală 20 lei.Haideţi să citim în Sibiu!„Citim, discutăm, ne cunoaştemşi îi invităm şi pe alţii să facăla fel. Oferim cărţi trecătorilor”,aşa sună mesajul echipei de voluntariLecturi Urbane Sibiu careva organiza prima acţiune în PiaţaMare în 29 mai între orele 13-14.Lecturi Urbane Sibiu este un proiectde implicare civică, iniţiat decivika.ro, cu scopul de a promovalectura în locurile publice şi înmijloacele de transport în comun,în particular, şi actul cititului, îngeneral. Organizatorii colecteazăcărţi pentru a fi donate pe stradăîn cadrul acţiunii la Librăria CafeneaErasmus şi Imperium Pub.Bolnavă şi singură pe lumeA fost bucătăreasă o viaţă şi a gătit pentru miile de oameni care treceau prin restaurantele pe undea lucrat. Acum doar mai visează la acele bucate. Deşi ştie toate reţetele, nu are bani nici măcarsă-şi cumpere o pâine. Boala a răpus-o şi viaţa i s-a transformat în coşmar. Margareta Mureşansuferă de coxartoză (artoza şoldului) şi are nevoie urgentă de operaţie. S-a zbătut cu ultimele forţesă facă rost de proteza pentru şold, însă are nevoie de circa 400 de lei pentru a face nişte infiltraţiipremergătoare operaţiei.Liliana Nenciuredactie@sibiu100.roAre 52 de ani şi nu mai are penimeni pe lume. Şi cum unnecaz nu vine niciodată singur,femeia a rămas în urmă cu câţivaani şi fără casă. Spune că a locuitîntr-o casă naţionalizată, în Agnita,şi a fost dată afară după ceproprietarii de drept au preluatcasa. Acum locuieşte cu chirieîn Sibiu. Are o singură cameră şispune că se descurcă foarte greudeoarece nu are niciun venit. Îşidoreşte foarte mult să lucreze,dar boala o împiedică. „Am fostbucătăreasă şi am mers la lucrupână când n-am mai rezistat dedurere. Mă doare şoldul şi cândstau jos şi când stau în picioare.Trebuia să mă operez de acumdoi ani, dar a durat până am făcutrost de proteză pentru şold. Amscris zeci de scrisori la MinisterulSănătăţii, altfel ar fi trebuit săplătesc 5.000 de lei. Nu primescpensie de boală deoarece mi-auspus că-mi vor stabili gradul deîncadrare după operaţie. Suntîntr-o situaţie foarte grea şi nuştiu încotro să mai apuc. Acumam făcut rost de proteză, m-ausunat de la Casa de Asigurări deSănătate că a venit proteza, însătrebuie să fac obligatoriu nişte infiltraţiiînainte de operaţie. Costă360 de lei şi nu se compensează.M-a mai ajutat un preot din Lazaret,căruia îi mulţumesc. Suntîntr-o situaţie foarte grea”, ne-aspus, cu lacrimi în ochi, MargaretaMureşan.O viaţă greaDincolo de ochii triştişi plânşi ai femeii se vedeo fire puternică, dornicăsă se descurce prin propriileforţe, dar care aajuns la limita posibilităţilor.Simte că oricât s-arzbate, nu mai găseşte niciocale de ieşire. Am venitcu o urmă de speranţă,atunci când am găsit-o la Punctulde Egalitate de Şansă Sibiu. Amvăzut o licărire pe faţa tristă şigreu încercată de necazurile vie-ţii. Speră ca oamenii de bine să oajute să reuşească să facă aceastăoperaţie şi să ducă o viaţă normală.„Soţul mi-a murit. Am avut uncopil, dar a murit când era foartemic. Nu am pe nimeni...decât credinţami-a mai rămas”, se plângefemeia.Toţi oamenii cu suflet marecare doresc să o ajute pe MargaretaMureşan o pot contacta lanumărul de telefon 0740. 674.315.Interviu cu primarul comunei Şura Mică, Mircea Dorel Marcu„Luna viitoare 48 de familii vor primi o nouă locuinţă”Rep: Cum se prezintă situaţia economicăa comunei Şura Mică?Mircea Marcu: Din punct devedere economic aşteptăm ca înanul acesta să reuşim să realizămveniturile planificate. Anii trecuţine puteam lăuda cu o situaţiefinanciară destul de bună, dar separe că anul acesta criza îşi aratătot mai mult colţii. Doar 20%din firme au reuşit să-şi plăteascătaxele până în prezent pe semestrulacesta, pare destul de îngrijorătordacă ar fi să comparăm cuanii trecuţi. Derulăm în prezentcâteva proiecte importante, darlipsa banilor ne face să amânămînceperea lucrărilor.Putem spune că situaţia eco-CarmOlimp a fost creată pentrua răspunde celor mai exigentecerinţe privind producţiade carne şi preparate din carneşi pateuri, produse recunoscutepentru calitatea, diversitatea şirespectul pentru tradiţia mezelurilorromâneşti. „Noi am constru-nomică în prezent este într-ouşoară stagnare, dar sperăm săne revenim în semestrul următor.Rep: Ce ne puteţi spune despre lucrărilepe care le demaraţi în prezent?M.M.: Anul acesta încercăm săfinalizăm înlocuirea rigolelor, atrotuarelor până în toamnă şi sărealizăm ceea ce ne-am propus.Luna viitoare 48 de familii vorprimi o nouă locuinţă. Aceştialocuiau în gospodării comune acâte 3 şi chiar 4 familii, gospodăriicare au fost restituite foştilorproprietari. Proiectul l-amdemarat împreună cu CompaniaNaţională de Investiţii, iar noi amco-finanţat acest proiect cu 28%din valoarea totală şi bineînţelesam venit cu terenul şi utilităţile.Un alt proiect este cel ce vizeazăconstruirea unei săli de sport dedimensiuni mari, proiect ce va figata până la finele lunii iunie. Deasemenea, sperăm să finalizămşcoala de la Rusciori unde a fostnevoie să alocăm din bugetul localpeste 3 miliarde pentru a finalizaproiectul.Totuşi cel mai îndrăzneţ proiectpe care îl demarăm este construireaunei clinici medicale încare vor fi prinse trei cabinetepentru medicii de familie şi altedouă pentru medici specialişti.Încă din faza de proiectare amîncercat să neasigurăm înprivinţa încadrăriiproiectuluila standardeeuropene printoate avizele necesare.Clinicase întinde pe osuprafaţă de 600metri pătraţi şi va fi gata până lasfârşitul anului.Rep: Cum vedeţi viitorul comuneipeste câţiva ani?M.M.: Sperăm în mai bine şi credcă situaţia va fi altfel după aceastăperioadă grea pe care o traversăm.Dani SupţirelCarmOlimp, pe gustul sufletului tăuit o industrie modernă pornindde la ideea că pentru a realizaproducţie la standarde europeneavem nevoie de animale sănătoaseşi de bună calitate, iar bunăstareaanimalelor depinde deîngrijirea şi hrana oferită”, declarădirectorul CarmOlimp Sibiu.CarmOlimp deţine un abatorpropriu, o sală de tranşare, depoziteşi o hală de procesare, dotatecu utilaje de ultima generaţie,pentru minimalizarea contactuluidirect cu produsele şi materiaprimă. Având în dotare atât fermele,cât şi fabrica de procesare şilanţul de distribuţie a produselor,CarmOlimp reuşeşte să controlezeşi să garanteze întregul flux deproducţie.Când eşti producător de carne,o modalitate de a-ţi comercializaprodusele este dezvoltareapropriei reţele de supermarketuri.Afacerea de retail a începutîn urmă cu patru ani cu un magazinîn Braşov. Ritmul de creştereal comerţului modernnu a ocolit niciCarmOlimp, careîn acest momentare peste 50 magazineîn Braşov, Târnăveni,Tg. Mureş,Bacău, Galaţi, etc.În Sibiu, CarmOlimp vă aşteaptă în magazinele situate în:Str. Lungă nr. 63, cartier Terezian, fost Restaurant SibiulNou;Str. Semaforului, cartier Vasile Aaron, în incinta Pieţeiagroalimentare;Calea Cisnădiei nr. 20, zona Cireşica;Calea Cisnădiei nr. 8, colţ cu Bd. M. Viteazu.Nimic din toate acestea n-ar fi fost posibil fără competenţaangajaţilor şi a întregii echipe manageriale CarmOlimp.

World Challenge Day: Sibienii contra sârbilor şi ... - Sibiu 100
Afaceri deocheate, sub ochii autorităţilor - Sibiu 100
Sibiu 100% premiat pentru promovarea voluntariatului
ÎN INTERIOR - Sibiu 100
Starea civilă pentru perioada 26.04.2010 - Sibiu 100
Sâmbãtã, se înscãuneazã ºef la PSD Cãlãraºi Dan ªova - Obiectiv
No.1r Cercetări în transporturi - "Intersections" International Journal
Iulian Dumitrescu s-a integrat rapid în comunitãþile din ... - Obiectiv
Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte ...
Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G
Victorioºi în varã victorioºi la referendumul furat victorioºi în ... - Obiectiv
Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie ...
Recomand[ri pentru `ngrijirea p[rului cre\ J u l i a n n e M o o r e
VÂNĂTOAREA ÎN REUNIUNEA DE LUCRU VÂNĂTOAREA - AGVPS
K E V 1 S T Â • I L ILV N A R. A 24HI15 Dec. 19227 eie ir ... - BCU Cluj
D Daniel Florea, un politician tânãr dar cu o experienþã ... - Obiectiv
Tărăcilă: „Copilul pe care l-am - Obiectiv
Repartizarea locuinţelor, încă sub semnul întrebării - Obiectiv
„Ingineria şi tehnologiile electronice în relansarea economiei”
Page 1 JAI. SLL, ` '„¿7 Mh f, Lac».- ÁREA DE CULTURA YACCIÓN ...
Patru autocisterne înmatriculate în R. Moldova æi aproximativ ...