13.07.2015 Views

ro awm 9100 bs tabelul cu programe 5019 301 15244 - Whirlpool ...

ro awm 9100 bs tabelul cu programe 5019 301 15244 - Whirlpool ...

ro awm 9100 bs tabelul cu programe 5019 301 15244 - Whirlpool ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RO AWM <strong>9100</strong> BSTABELUL CU PROGRAMEA. Butonul “Pornit/Oprit”B. Selectorul de p<strong>ro</strong>grameC. Butonul “Start (Pauză)”D. Butoanele pentru opţiuniE. Butoane pentru modificareF. Butonul “Pornire <strong>cu</strong> întârziere”G. Butonul “Favorite”H. Butonul “Reset (Eva<strong>cu</strong>are)”GACHBFID}E}I. Indicatorul pentru etapele de desfășurareale p<strong>ro</strong>gramuluiCând selectaţi o opţiune, se aprinde un indicatorluminos. Când combinaţia de p<strong>ro</strong>gram, opţiunisuplimentare/modificatori și temperatură nueste posibilă, indicatoarele luminoase se stingautomat și se aude un semnal a<strong>cu</strong>stic.❉ : opţional / Da: e necesară dozarea.P<strong>ro</strong>gramIgienizare /(Antibacterian)IntensivTip de rufe/NoteSimboluriîntreţinere 2)- Respectaţi recomandările p<strong>ro</strong>ducătorului de pe etichetă.Articole normal murdare: cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, p<strong>ro</strong>soape, cămășietc., din bumbac și in.La o temperatură de 95°C, acest p<strong>ro</strong>gram elimină bacteriile, asigurând igienizarearufelor dv. Eficienţa înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie similarăstandardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.Articole puţin murdare sau normal murdare: cearșafuri, feţe de masă, cămăși,pantaloni etc., din bumbac și in.Încărcăturămax.kgFoartemurdarerpmDetergent și aditivi Opţiuni speciale și modificatori VitezăPrespălareprincipală Spălare Balsam Pornire <strong>cu</strong> Eco Călcare Oprire SkinCare Clătire Pre-Clean + Murdare max. dede rufe întârziere ușoară <strong>cu</strong> apaintensivă spălare centrifugareîn <strong>cu</strong>văTemperatură10,0 ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 max.10,0 ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 20 - 60°CSinteticeArticolepentru copiiArticolepurtate o ziExpresSportArticolevoluminoaseArticole puţin murdare sau normal murdare: bluze, cămăși etc. din poliester (Diolen,Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec <strong>cu</strong> bumbac.Articole normal murdare, din bumbac, pentru copiiPentru rufe foarte murdare, selectaţi opţiunea “Prespălare”.P<strong>ro</strong>gram pentru articole puţin murdare sau normal murdare, din bumbac și/sau fibresintetice.Articole puţin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidăși în amestec <strong>cu</strong> bumbac.Articole sportive murdare și transpirate normal, din tricot de bumbac sau mic<strong>ro</strong>fibră.Acest p<strong>ro</strong>gram include un ciclu de prespălare - puteţi adăuga, de asemenea,detergent în compartimentul de prespălare. Nu adăugaţi balsam de rufe.Pături din fibre sintetice, <strong>cu</strong>verturi matlasate de pat, umplute <strong>cu</strong> poliester sau altefibre artificiale, saci de dormit, covorașe de baie și alte articole similare.5,0 ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 20 - 605,0 ❉ Da ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 20 - 605,0 — Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ — ❉ — 1000 20 - 605,0 — Da ❉ ❉ — — — ❉ ❉ — ❉ — 1000 20 - 304,0 ❉ Da — ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ — — 1000 20 - 604,0 ❉ Da ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ — ❉ 1000 20 - 95Delicate Perdele și articole delicate, <strong>ro</strong>chii, fuste, cămăși și bluze. 4,0 ❉ Da ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ — 800 1) 20 - 40LânăSpălaremanualăAlb strălucitor1)Pentru o p<strong>ro</strong>tecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte,2)viteza de centrifugare este limitată la aceste p<strong>ro</strong>grame.În coloana aceasta sunt indicate cele mai adecvate etichetede întreţinere, dar nu toate cele pentru care se pot folosi aceste p<strong>ro</strong>grame.Doar articole din lână, etichetate <strong>cu</strong> marcajul pentru lână “Woolmark” și identificateca fiind lavabile în mașina de spălat.Acest p<strong>ro</strong>gram (40°C) este testat și ap<strong>ro</strong>bat de “The Woolmark Company” pentrulâna care poate fi spălată în mașina de spălat rufe.Ţesături din mătase, in, lână și viscoză, marcate <strong>cu</strong> eticheta “spălare manuală”.Acest p<strong>ro</strong>gram prevede o centrifugare foarte delicată.Rufe rezistente, din bumbac alb. Cu o clătire suplimentară, pentru a eliminareziduurile, acest p<strong>ro</strong>gram este ideal pentru a fi folosit <strong>cu</strong> su<strong>bs</strong>tanţe de scos petele pebază de oxigen; selectaţi opţiunea “Curăţare +” în acest caz.CentrifugareAcest p<strong>ro</strong>gram prevede o centrifugare delicată. Este același <strong>cu</strong> ciclul de centrifugaredelicată—de la p<strong>ro</strong>gramul pentru “Lână”.Clătire și3,0 — Da ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ — — — 1000 20 - 403,0 — Da ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ — — — 800 1) 20 - <strong>301</strong>0,0 — Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 20 - 6010,0 — — — ❉ — — — — — — — — 800 1) —Centrifugare— Este același <strong>cu</strong> ultima clătire și centrifugarea finală de la p<strong>ro</strong>gramul “Intensiv”. 10,0 — — ❉ ❉ — — — ❉ ❉ — — — 1000 —Eva<strong>cu</strong>are șiCentrifugare—Folosiţi acest p<strong>ro</strong>gram pentru a eva<strong>cu</strong>a apa din mașina de spălat rufe sau pentru aeva<strong>cu</strong>a apa și a centrifuga rufele.Pentru ţesăturile delicate, articolele care trebuie spălate manual și cele din lână,trebuie să se eva<strong>cu</strong>eze apa fără centrifugare sau <strong>cu</strong> o centrifugare la viteză redusă,pentru a evita deteriorarea ţesăturilor.10,0 — — — ❉ — — — — — — — — 1000 —Ciclul de spălare pentru lână al acestei mașini a fost testat și ap<strong>ro</strong>bat de The Woolmark Company pentru spălareaarticolelor de îmbrăcăminte din lână etichetate pentru “spălare <strong>cu</strong> mașina”, <strong>cu</strong> condiţia ca acestea să fie spălate înconformitate <strong>cu</strong> instrucţiunile de pe etichetă și <strong>cu</strong> cele oferite în acest tabel <strong>cu</strong> p<strong>ro</strong>grame. M0805<strong>Whirlpool</strong> is a registered trademark of <strong>Whirlpool</strong> USA<strong>5019</strong> <strong>301</strong> <strong>15244</strong>


Tehnologia <strong>cu</strong> senzor adaptează automat durata p<strong>ro</strong>gramului, consumul de apă și de energie la mărimea încărcăturii de rufe.DATE DESPRE CONSUMP<strong>ro</strong>gramTemperatură(°C)Încărcătură(kg)Apă(l)Adăugaţi detergentul după <strong>cu</strong>m se arată în <strong>tabelul</strong> <strong>cu</strong> p<strong>ro</strong>grameși în capitolul “Detergenţi și aditivi” din instrucţiunile de utilizare.1. Apăsaţi pe butonul “Pornit/Oprit” pentru a porni mașina despălat rufe. Indicatorul luminos al p<strong>ro</strong>gramului selectat seaprinde, iar butonul “Start (Pauză)” clipește intermitent.2. Rotiţi selectorul de p<strong>ro</strong>grame până la p<strong>ro</strong>gramul dorit -este marcat de un indicator luminos.3. Temperatura și viteza de centrifugare pre-stabilite potfi modificate apăsând pe butoanele de modificare“Temperatură” și “Viteză de centrifugare” .Când selectaţi o opţiune sau un modificator, se aprinde unindicator luminos. În cazul în care combinaţia de p<strong>ro</strong>gram,opţiuni sau modificatori nu este posibilă, indicatoareleluminoase se sting automat și se aude un semnal a<strong>cu</strong>stic.Butonul “Eco”• Durata spălării este prelungită, iar temperatura esteredusă. Astfel se economisește energie electrică, dar seobţin rezultate la fel de bune ale spălării.Butonul “Călcare ușoar㔕 Reduce șifonarea prin mărirea cantităţii de apă și printr-ocentrifugare foarte delicată.Butonul “Oprire <strong>cu</strong> apa în <strong>cu</strong>v㔕 Rufele rămân în ultima apă de clătire, fără să mai fiecentrifugate: acest lucru evită șifonarea și decolorarea.Energie pentru Energie pentruspălare <strong>cu</strong> apă spălare <strong>cu</strong> apărece (kWh) caldă** (kWh)Durata ap<strong>ro</strong>ximativă ap<strong>ro</strong>gramului pentruspălarea <strong>cu</strong> apă rece(ore : minute)Durata ap<strong>ro</strong>ximativă ap<strong>ro</strong>gramului pentruspălarea <strong>cu</strong> apă caldă(ore : minute)**Igienizare (Antibacterian) 95 10,0 102* 3,02 1,98 2:50 2:05Intensiv <strong>cu</strong> “Eco” și“Foarte murdare”***60 10,0 76 1,51 0,82 3:10 3:10Intensiv 60 10,0 78 1,59 0,75 2:10 2:00Intensiv 60 5,5 58 1,20 0,70 1:45 1:40Intensiv 60 3,0 44 0,90 0,65 1:30 1:25Intensiv 60 1,0 28 0,60 0,46 1:20 1:20Intensiv 40 10,0 96 1,04 0,25 2:10 1:25Intensiv 40 5,5 50 0,52 0,22 1:30 1:20Intensiv 40 3,0 40 0,50 0,20 1:15 1:10Intensiv 40 1,0 30 0,36 0,19 0:55 0:50Sintetice 40 5,0 61 0,75 0,35 1:45 1:45Sintetice 40 3,0 55 0,65 0,32 1:45 1:35Articole pentru copii 40 5,0 75 0,64 0,25 1:45 1:30Articole purtate o zi 40 5,0 50 0,70 0,25 1:00 1:00Expres 30 5,0 40 0,35 0,09 0:30 0:30Sport 30 4,0 52 0,47 0,17 1:30 1:30Articole voluminoase 40 4,0 80 0,60 0,34 1:20 1:20Delicate 30 4,0 86 0,45 0,45 0:55 0:55Lână 40 3,0 68 0,70 0,70 0:45 0:45Spălare manuală 30 3,0 97 0,45 0,45 0:40 0:40Alb strălucitor 60 10,0 98 1,35 0,75 2:15 2:10Durata celorlalte p<strong>ro</strong>grame poate fi și ea diferită faţă de valorile din tabel, deoarece depinde de mărimea încărcăturii, de temperatura apei de alimentare etc.;indicaţia pentru timpul rămas este cal<strong>cu</strong>lată din nou și actualizată, dacă este nevoie, la circa 20 de minute după începerea p<strong>ro</strong>gramului.Datele privind consumul pentru “Intensiv” se referă la o setare a p<strong>ro</strong>gramului fără opţiunile “Eco” și “Foarte murdare”, <strong>cu</strong> excepţia datelor care sunt indicate pe liniamarcată <strong>cu</strong> “***”.* Pentru a reduce temperatura apei, se adaugă puţină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să eva<strong>cu</strong>eze apa.** Coloanele colorate în gri arată consumurile de energie și duratele p<strong>ro</strong>gramului pentru mașina de spălat rufe conectată atât la apă rece, cât și la apăcaldă, <strong>cu</strong> o temperatură a apei calde de alimentare de 60°C. Coloanele din stânga acestora arată consumurile de energie și duratele p<strong>ro</strong>gramuluipentru mașina de spălat rufe conectată numai la apă rece, <strong>cu</strong> ajutorul adaptorului în formă de Y.*** P<strong>ro</strong>gram de referinţă pentru datele de pe eticheta energetică (Intensiv 60°C <strong>cu</strong> setările implicite).ADĂUGAŢI DETERGENT, ÎNCHIDEŢI UȘA ȘISELECTAŢI PROGRAMULSELECTAŢI ORICE OPŢIUNE SAUMODIFICATOR DORITE• Această opţiune este recomandată în mod special pentrup<strong>ro</strong>gramul “Sintetice” sau “Delicate”.• Această funcţie este foarte utilă dacă doriţi să amânaţicentrifugarea sau dacă doriţi să eva<strong>cu</strong>aţi doar apa.• Nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat dacă selectaţi“Oprire <strong>cu</strong> apa în <strong>cu</strong>vă”.Notă: p<strong>ro</strong>gramul se oprește la “Oprire <strong>cu</strong> apa în <strong>cu</strong>vă” cândindicatorul luminos al butonului “Oprire <strong>cu</strong> apa în <strong>cu</strong>vă” clipeșteintermitent; indicatorul luminos al butonului “Start (Pauză)”clipește intermitent, de asemenea.Terminarea opţiunii “Oprire <strong>cu</strong> apa în <strong>cu</strong>vă” :• Apăsaţi pe butonul “Oprire <strong>cu</strong> apa în <strong>cu</strong>vă” sau “Start(Pauză)” ; p<strong>ro</strong>gramul se va termina automat <strong>cu</strong> ciclulde centrifugare finală al p<strong>ro</strong>gramului de spălare respectiv.• Dacă nu doriţi să centrifugaţi rufele, apăsaţi și ţineţiapăsat butonul “Reset (Eva<strong>cu</strong>are)” timp de câtevase<strong>cu</strong>nde. După aceea, apa este eva<strong>cu</strong>ată, înainte ca ușasă poată fi deschisă.Modificator “Viteză centrifugare”• Fiecare p<strong>ro</strong>gram are o viteză de centrifugarepredeterminată, automată.• Apăsaţi pe buton pentru a stabili o altă viteză de centrifugare.• Dacă selectaţi viteza de centrifugare “0”, centrifugareafinală este anulată și se eva<strong>cu</strong>ează doar apa laterminarea p<strong>ro</strong>gramului.Modificator “Clătire”• “SkinCare” : se adaugă cantitatea de apă maximă,iar ciclul de clătire este prelungit.• “Clătire intensivă” : se adaugă mai multă apă laclătire, iar ciclul de clătire este prelungit.• Această opţiune este ideală pentru zonele <strong>cu</strong> apă foartedulce, pentru spălarea hainelor bebelușilor și pentrupersoanele care suferă de alergii ale pielii.Modificatorul “Opţiuni”➡ Prespălare :• Adaugă un ciclu de prespălare la p<strong>ro</strong>gramul selectat.• Folosiţi numai pentru rufe foarte murdare (de exemplunisip, murdărie granulară).• Mărește durata ciclului <strong>cu</strong> ap<strong>ro</strong>x. 25 de minute.• Nu folosiţi detergenţi lichizi pentru p<strong>ro</strong>gramul principal despălare dacă selectaţi opţiunea “Prespălare”.➡ Clean +• Alegeţi această opţiune dacă utilizaţi la spălare un aditivpentru îndepărtarea petelor (pulbere, de exemplu Vanish).• Optimizează eficienţa aditivului, pentru a obţine rezultatemai bune la spălare și la îndepărtarea petelor.• Alegeţi temperatura de 30 sau 40°C și utilizaţi <strong>cu</strong>încărcătură maximă.• Adăugaţi la spălare o cantitate corespunzătoare de aditivpentru înlăturarea petelor (pulbere) în compartimentulpentru prespălare.• Adecvat pentru utilizarea su<strong>bs</strong>tanţelor de îndepărtatpetele și a înălbitorilor pe bază de oxigen. Înălbitorii pebază de clor sau perborat nu trebuie utilizaţi!Normal➡Modificator “Grad de murdărie”• Adaptează durata p<strong>ro</strong>gramului la gradul de murdărie al rufelor dv.= Normal / = Murdare / = Foarte murdareMEMORAREA PROGRAMELOR FAVORITEDacă există o setare a unui p<strong>ro</strong>gram pe care o utilizaţi în modfrecvent, mașină de spălat rufe oferă posibilitatea de amemora câte o setare pentru fiecare p<strong>ro</strong>gram, astfel încât săpoată fi utilizată din nou, doar prin apăsarea unui buton.• Selectaţi p<strong>ro</strong>gramul dorit, temperatura, viteza decentrifugare și opţiunile/modificatorii.Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul “Favorite” timp de câtevase<strong>cu</strong>nde; se aprinde indicatorul luminos și se aude un semnala<strong>cu</strong>stic când setarea p<strong>ro</strong>gramului este memorată.Data următoare când doriţi să utilizaţi setarea p<strong>ro</strong>gramuluidv. individual, <strong>ro</strong>tiţi selectorul de p<strong>ro</strong>grame pe p<strong>ro</strong>gramuldorit, apăsaţi s<strong>cu</strong>rt pe butonul “Favorite” și porniţiapăsând pe “Start (Pauză)” .Dacă doriţi să înlo<strong>cu</strong>iţi setarea memorată <strong>cu</strong> alta:• Selectaţi p<strong>ro</strong>gramul dorit și noile setările pentrutemperatură, centrifugare, opţiuni/modificatori.• Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul “Favorite” cel puţin 3se<strong>cu</strong>nde; setarea memorată anterior va fi înlo<strong>cu</strong>ită de cea nouă.PORNIREA CU ÎNTÂRZIEREOpţiunea “Pornire <strong>cu</strong> întârziere” permite pornirea mașiniidupă pla<strong>cu</strong>l utilizatorului, de exemplu noaptea, cândelectricitatea este mai ieftină.• Selectaţi p<strong>ro</strong>gramul, temperatura și opţiunile/modificatorii dorite.• Apăsaţi pe butonul “Pornire <strong>cu</strong> întârziere” pentru aselecta întârzierea de la 1 la 24 de ore.• Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul “Start (Pauză)” ; începenumărătoarea inversă pentru pornirea <strong>cu</strong> întârziere. Indicatorulluminos al butonului “Pornire <strong>cu</strong> întârziere” va continua săclipească intermitent, până la pornirea p<strong>ro</strong>gramului.• Indicaţia <strong>cu</strong> timpul de întârziere dispare când p<strong>ro</strong>gramulpornește și este înlo<strong>cu</strong>ită de timpul rămas.Pentru anularea opţiunii de “Pornire <strong>cu</strong> întârziere”:• Apăsaţi pe butonul “Reset (Eva<strong>cu</strong>are)” cel puţin 3se<strong>cu</strong>nde, sau setaţi timpul de pornire <strong>cu</strong> întârziere la“0:0” - timpul de pornire <strong>cu</strong> întârziere dispare de pe afișajdupă câteva se<strong>cu</strong>nde.PORNIREA PROGRAMULUIDeschideţi <strong>ro</strong>binetul, apăsaţi și ţineţi apăsat butonul “Start(Pauză)” - indicatorul luminos al butonului nu mai clipeșteintermitent, ci rămâne aprins permanent; va mai dura puţinpână când apa va intra în mașina de spălat rufe.Indicatorul pentru etapele de desfășurare ale p<strong>ro</strong>gramului depe afișaj arată etapa din p<strong>ro</strong>gram la care s-a ajuns. Dupăpornirea p<strong>ro</strong>gramului, indicaţia se va deplasa de la stânga ladreapta, prin “Adăugare rufe”, prespălare, spălare, clătire,centrifugă. Când o etapă din p<strong>ro</strong>gram s-a terminat, simbolulcorespunzător se stinge.Afișajul indică timpul rămas din p<strong>ro</strong>gram. Datorită variaţiilor înceea ce privește încărcătura și temperatura apei dealimentare, timpul rămas este cal<strong>cu</strong>lat din nou în anumiteetape ale p<strong>ro</strong>gramului. În acest caz, pe afișaj apare oanimaţie, iar simbolul “6 th Sense” se aprinde.ADĂUGARE RUFE/UȘĂ BLOCATĂImediat ce p<strong>ro</strong>gramul începe, simbolul “Ușă blocată” seaprinde pe afișaj.Puteţi întrerupe p<strong>ro</strong>gramul apăsând pe “Start (Pauză)” -indicatorul luminos clipește intermitent. Simbolul “Ușăblocată” de pe afișaj se stinge și puteţi deschide ușa. Înanumite etape din p<strong>ro</strong>gram, simolul “Ușă blocată” rămâneaprins, pentru a arăta că ușa nu poate fi deschisă în timpulrespectivei etape din p<strong>ro</strong>gram, de ex. când nivelul apei esteprea mare sau în timpul centrifugării.Atâta timp cât simbolul “Adăugare rufe” este aprins peafișaj, puteţi să mai adăugaţi rufe: apăsaţi pe “Start (Pauză)”, deschideţi ușa, adăugaţi rufe, închideţi ușa și apăsaţi iarpe “Start (Pauză)” pentru a continua p<strong>ro</strong>gramul.TERMINAREA PROGRAMULUIPe afișaj apare “Terminare” și se aude un semnal a<strong>cu</strong>stic.1. Opriţi mașina de spălat apăsând pe “Pornit/Oprit” .2. Închideţi <strong>ro</strong>binetul și deschideţi ușa pentru a scoaterufele. Lăsaţi ușa deschisă câtva timp, astfel încâtinteriorul mașinii de spălat rufe să se poată usca.SCHIMBAREA PROGRAMULUI, ATEMPERATURII, A OPŢIUNILOR DUPĂPORNIREA PROGRAMULUI1. Apăsaţi pe butonul “Start (Pauză)” pentru aîntrerupe p<strong>ro</strong>gramul. Indicatorul luminos clipește.2. Selectaţi noul p<strong>ro</strong>gram, temperatura și opţiunile/modificatorii doriţi.3. Apăsaţi pe butonul “Start (Pauză)” din nou. Noulp<strong>ro</strong>gram continuă din același punct în care p<strong>ro</strong>gramulprecedent a fost întrerupt. Nu adăugaţi detergent pentruacest p<strong>ro</strong>gram.RESETAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DEDESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINAREApăsaţi și ţineţi apăsat butonul “Reset (Eva<strong>cu</strong>are)” câtevase<strong>cu</strong>nde; indicatorul luminos clipește. Va mai dura câtva timppână când apa existentă este eva<strong>cu</strong>ată, iar ușa poate fi deschisă(până la 10 minute). Atenţie, rufele pot fi încă fierbinţi!<strong>Whirlpool</strong> is a registered trademark of <strong>Whirlpool</strong> USA<strong>5019</strong> <strong>301</strong> <strong>15244</strong>


INSTRUCŢIUNI PENTRU ALIMENTAREACU APĂ RECE / CALDĂRacordarea la alimentarea <strong>cu</strong> apăcaldă și rece (Fig. 1):1. Fixaţi furtunul de alimentare <strong>cu</strong> apă <strong>cu</strong>banda <strong>ro</strong>șie la supapa <strong>ro</strong>șie a mașinii despălat rufe și la <strong>ro</strong>binetul de apă caldă.2. Fixaţi furtunul de alimentare <strong>cu</strong> apă <strong>cu</strong>banda albastră la supapa albă a mașiniide spălat rufe și la <strong>ro</strong>binetul de apărece.Pentru performanţe optime, trebuie săfolosiţi atât alimentarea <strong>cu</strong> apă caldă, cât șipe cea <strong>cu</strong> apă rece.Verificaţi dacă:a) Racordurile sunt etanșe, dar nu lestrângeţi prea tare <strong>cu</strong> ajutorul uneiunelte.b) Nu inversaţi poziţia acestora(de exemplu: alimentarea <strong>cu</strong> apă rece lasupapa de apă caldă și invers).c) Vezi în instrucţiunile de utilizare“Racordarea furtunului de alimentare <strong>cu</strong>apă”.Vă rugăm reţineţi faptul că ambele supape de admisie (<strong>ro</strong>șie șialbă) ale mașinii de spălat rufe trebuie racordate la alimentarea <strong>cu</strong>apă. Există două moduri diferite de a face acest lucru:Alimentare <strong>cu</strong> apă receSupapă deadmisie albăSupapă deadmisie <strong>ro</strong>șieAlimentare <strong>cu</strong> apă caldăSupapă deadmisie albăSupapă deadmisie <strong>ro</strong>șieFig. 1 Fig. 2Alimentare<strong>cu</strong> apă receAdaptor în formă de YNu permiteţi copiilor să utilizeze, să se urce sau să se as<strong>cu</strong>ndă înap<strong>ro</strong>pierea sau în interiorul mașinii de spălat rufe.Este necesară o supraveghere sporită a copiilor atunci cândaparatul este folosit în ap<strong>ro</strong>pierea lor.Racordarea numai la apă rece(Fig. 2):Aveţi nevoie de un adaptor în formă de Y,care poate fi obţinut de la Serviciul nostruPost-Vânzare sau de la magazinele despecialitate.1. Fixaţi adaptorul în formă de Y la<strong>ro</strong>binetul de apă rece.2. Racordaţi cele două supape de admisiedin partea din spate a mașinii laadaptorul în formă de Y <strong>cu</strong> ajutorulfurtunurilor respective furnizate. Fixaţifurtunul marcat <strong>cu</strong> <strong>ro</strong>șu la supapa deadmisie <strong>ro</strong>șie, iar furtunul marcat <strong>cu</strong>albastru la supapa de admisie albă amașinii de spălat rufe.Verificaţi dacă:a) Toate racordurile sunt etanșe.b) Nu aţi inversat poziţiile acestora (deexemplu: alimentarea <strong>cu</strong> apă rece lasupapa de apă caldă și invers).Adaptorul în formă de Y nu trebuie să fieracordat la <strong>ro</strong>binetul de apă caldă.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!