Views
3 years ago

CONTRACTULUI de Servicii de Audit Financiar - Banca Transilvania

CONTRACTULUI de Servicii de Audit Financiar - Banca Transilvania

CONTRACTULUI de Servicii de Audit Financiar - Banca

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII,FAMILIEI ŞIPROTECŢIEI SOCIALEAMPOSDRUFondul Social EuropeanPOSDRU 2007-2013Instrumente Structurale2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII,FAMILIEI ŞIPROTECŢIEI SOCIALEOIRPOSDRU Nord-VestBANCATRANSILVANIAS.C. Banca Transilvania S.A.Nr. de inregistrare 95334/08.11.2010DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A“CONTRACTULUI de Servicii de AuditFinanciar’’Cod CPV 79212100-4 : Servicii de auditare financiaraPrin procedura de atribuire: Procedura competitivaAuditul financiar are loc in cadrul proiectului „Formare profesionala continua pentru angajatii dindomeniul financiar-bancar – ADAPTIBA TEAM”, finantat de catre Fondul Social European – FSE sibugetul national prin Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane –2007-2013”.Finantarea acestui proiect este acordata de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prinDirectia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „DezvoltareaResurselor Umane”_______________________________________________________________________________Proiect cofinanţat din Fondul Social Europeanprin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Investeşte în oameni!

Completeaza cererea deschidere cont aici - Banca Transilvania
Manual audit perform + coperta_v1 - Curtea de Conturi
Servicii de informare și asistență ale UE
Servicii Fotogrametrie UAV: Cai de comunicatie - International ...
Servicii de asistenta pentru batrani - Fii Antreprenor
sERviCii DE PRoiECTARE - Pentair Thermal Controls
ghid de servicii pentru HTC Touch Dual - Orange
de resurse şi servicii împotriva violenţei de gen în Vitoria-Gasteiz
Sinagogi în Transilvania itinerare de 2-3 zile - Jewish Romania
Transilvania - Țara de dincolo de păduri
Servicii oferite de ANCIC
ghidul auditului financiar al datoriei publice.pdf - Curtea de Conturi
DALMAÅ¢IA DE NORD - Transilvania Tourist Service
dalmaţia de nord - Transilvania Tourist Service
Servicii publice de asistenta si protectie sociala.Unitati - Consiliul ...
InfoREGIO, iunie 2012 - Europe Direct Transilvania de Nord - ADR ...
Arta germană din Transilvania în colecţia Muzeului de
InfoREGIO, decembrie 2011 - Europe Direct Transilvania de Nord
Contract de prestari servicii pentru audit financiar - Societatea de ...
Invitatie de participare achizitie servicii audit financiar extern, proiect ...
Achiziţie servicii de audit financiar - Camera de Comert si Industrie a ...
CONTRACTULUI de Servicii de Formare Profesionala pentru ...
Studii Postuniversitare de Masterat AUDIT FINANCIAR ... - Hipo.ro
Manual de Audit Financiar şi Regularitate - Curtea de Conturi