Views
3 years ago

Sibiu 100, Nr. 14-2008.pdf

Sibiu 100, Nr. 14-2008.pdf

Pagina 2Nu se înghesuie

Pagina 2Nu se înghesuie la doctorSibiu• Mai mult de 230.000 de sibieni au trecut pe la medicul de familie în ultimul an de zile pentrua vedea cum stau cu sănătatea. Potrivit reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări deSănătate (CJAS), procentul de peste 50 la sută al celor care şi-au făcut investigaţii în cadrulProgramului de Evaluare a Stării de Sănătate a Populaţiei (PESSP) situează Sibiul la nivelulmediei naţionale. Cei care nu s-au grăbit să-şi verifice sănătatea mai au timp să o facă pânăla sfârşitul anului.În judeţul Sibiu, PESSP se deruleazăprin intermediul celor 235 decabinete de medicină de familie şi19 laboratoare de analize medicalecare au încheiat contracte cu CJASSibiu. „Programul va continua pânăla sfârşitul acestui an. În aceastăperioadă va fi verificată starea desănătate a restanţierilor, persoane caredin diverse motive nu s-au prezentatla medic în luna în care s-au născut.În cel de-al doilea trimestru al acestuian au fost evaluate peste 53.000 depersoane, iar medicii de familie aurecomandat mai mult de 286.000 deinvestigaţii”, a declarat pentru Sibiu100% Simona Berariu, purtătorulde cuvânt al Autorităţii de SănătatePublică (ASP) Sibiu.Statisticile nu sunt delocîmbucurătoare. Mai mult de 19.000dintre sibienii care au fost evaluaţiîn al doilea trimestru din 2008 auaflat că riscă să sufere de diferiteboli. Potrivit specialiştilor, cei maimulţi, aproximativ 17.000, ar puteaface diabet. Totodată, peste 400 desibience au aflat că riscă să suferede cancer de col uterin, iar alte 380de cancer la sân. În plus, mai multde 2000 de sibieni sunt predispuşila afecţiuni cardiovasculare. În urmaexamenelor de specialitate, aproape1400 de persoane au fost diagnosticatecu diferite boli.De la începutul programului deevaluare şi până acum, la sediul CJASau fost returnate mai mult de 50.000de taloane nominale. Sibienii carenu au primit documentele acasă potverifica, accesând site-ul instituţiei,dacă taloanele au fost returnate depoştă la sediul CJAS. Până în prezentau fost predate sibienilor aproape1800 de taloane. „Toate taloanelenominale returnate au fost scanate şia fost creată o bază de date la nivelulCAS Sibiu. Informaţii privind situaţiatalonului se pot obţine şi telefonicla numărul 0269/214.279, int. 133sau 128. Programul de predare ataloanelor returnate este zilnic întreorele 14-15.30 la sediul CAS Sibiu,camera 215. În perioada următoare,listele cu taloanele sibienilor dinmediul rural returnate vor fi transmiseprin intermediul ASP asistenţilorcomunitari pentru a intensificaactivitatea de distribuire a acestora”,a declarat Lăcrămioara Bogdan,S-au înmulţit radarele• Dacă aveţi drum pe DN 1 şi DN 7 nu apăsaţi preatare pedala de acceleraţie. Poliţiştii au amplasat maimulte radare fixe în zonele în care se produc celemai multe accidente.Nu mai puţin de 4 radare fixe au fost montate la Boiţa, Tălmaciu,Cristian şi Miercurea Sibiului. Potrivit oamenilor legii, aparatelesunt omologate şi ar putea deveni funcţionale în următoareledouă săptămâni. Radarele instalate pe DN 1 ŞI DN 7 suntunele de ultimă generaţie şi pot înregistra orice abatere de laregimul legal de viteză, chiar şi în cazul unor condiţii meteonefavorabile. Totodată, în perioada următoare, la sediul IPJ vafi amenajat un dispecerat, de unde va fi monitorizat traficul.Acesta este, de fapt, şi motivul pentru care radarele nu au fostpuse în funcţiune imediat după instalare. Radarele au dreptscop descurajarea celor care uită să mai ridice piciorul de pepedala de acceleraţie. Viteza este considerată principala cauzăcare duce la producerea accidentelor pe sectoarele de drumnaţional. Anual, în zonele numite de oamenii legii „punctenegre”, îşi pierd viaţa în accidente zeci de oameni. Potrivitstatisticilor, de la începutul lui 2008, pe raza judeţului Sibiu au avut loc 25 de accidente gravesoldate cu mai mult de 30 de răniţi grav şi 5 morţi. Oamenii legii susţin că de obicei se circulă cuviteză mai mare pe porţiunile de drum care au câte două benzi pe sens. (A.M.)Învăţaţi să luăm crediteRomânii vor fi informaţi asupra modului în carepot să-şi economisească banii. Persoanele carevor să facă un credit bancar pe termen lung vor ficonsiliate de specialiştii în probleme financiaredin cadrul Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor (ANPC). Astfel, oamenii vorafla cum pot să-şi planifice bugetul familieipentru a putea să plătească ratele la timp şi caresunt regulile pentru obţinerea unui împrumut.Activitatea de consiliere va fi inclusă în campanianaţională de informare „Bugetul familiei”, careva fi realizată în colaborare cu Asociaţia pentruProtecţia Consumatorilor (APC). Campania se vadesfăşura în toate reşedinţele de judeţ din ţară.Potrivit unui proiect de modificare a legiiconsumatorului, în momentul în care vomsolicita un credit, banca respectivă trebuie să neprezinte o simulare de costuri şi un exemplaral contractului înainte de a-l semna. Astfel,actele pot fi studiate amănunţit, iar clientulpoate negocia cu banca anumite menţiuni. Înplus, toate comisioanele aferente credituluivor fi scrise cu litere mari, nu pot apărea unelenoi şi nici nu pot fi majorate decât dacă sunteţianunţaţi cu o lună înainte. În cazul în care bancascumpeşte creditul, clientul are dreptul să-lramburseze sau să-l mute la o alta, fără să fiepenalizat. Totodată, nu mai putem fi raportaţiBiroului de Credit fără să fim anunţaţi de acestlucru înainte. (A.M.)purtătorul de cuvânt al CJAS Sibiu.Potrivit reprezentanţilor ASP, pentrumediul urban listele cu documentelecare se află la Casa de Asigurări vorfi publicate în presa locală.PESSP este finanţat integral deMinisterul Sănătăţii Publice şise adresează tuturor cetăţenilor,indiferent dacă aceştia au sau nucalitatea de asigurat. Astfel, cetăţeniibeneficiază gratuit de o consultaţieclinică şi un set gratuit de analize caresă ajute la depistarea unor eventualeafecţiuni cardiace, hepatice, renale,diabet, anemii etc. Fiecare persoanăprimeşte acasă o scrisoare cu paşii deurmat şi cu două taloane nominale.(A.M.)Accesul tău la informaţieSala Transilvania... în toamnă• Lucrările de modernizare la Sala Sporturilor Transilvaniaar fi trebuit încheiate până la sfârşitul lunii iulie. Firma dinVâlcea, cu care s-a semnat contractul, întârzie finalizareaacestora. Năpăstuiţii sunt jucătorii de la CSU Sibiu.Contractul de renovare în valoare de 2,8 milioane de lei fără TVA, a fost semnatîn 20 iunie cu o firmă din Vâlcea, iar termenul de finalizare a lucrărilor era de5 săptămâni de la semnarea acestuia, adică sfârşitul lunii iulie. Firma care acâştigat licitaţia şi care s-a angajat să ducă la bun sfârşit demersul conformcontractului, nu a făcut mai nimic. Trebuia mărită şi reparată suprafaţa dejoc, majorată capacitatea sălii de la 1800 de locuri la 1960, refăcute sistemelede ventilaţie, de iluminat şi sonorizare, modernizate instalaţiile electrice,vestiarele şi anexele şi, nu în ultimul rând, reamenajate cabinele de transmisieşi zona pentru presă. Responsabil de acest proiect, din partea ConsiliuluiJudeţean Sibiu, este vicepreşedintele Gheorghe Dicu. Acesta a lăsat problemaîn grija lui Victor Cornea, directorul Sălii Transilvania, care la rândul lui s-avăzut neputincios în a grăbi evoluţia lucrărilor. Reprezentanţii firmei dinVâlcea nu dau detalii despre stadiul în care se află modernizarea, iar primarulKlaus Iohannis nu s-a declarat deloc surprins de întârzierea lucrărilor la SalaTransilvania. În aceste condiţii, cei mai năpăstuiţi sunt baschetbaliştii de laCSU Sibiu, pentru că nu au unde să se pregătească în vederea competiţiilor şievenimentelor care au fost deja programate. Surse neoficiale spun că cel maiprobabil lucrările vor fi finalizate la începutul lunii septembrie. (D.L.)Programa şcolară se aeriseşte• Din toamnă elevii vor sta mai puţin timp pe băncile şcoliişi vor avea mai puţine teme. Ministerul Sănătăţii a aprobato serie de reguli pentru creşterea randamentului elevilor şiîmbunătăţirea normelor de igienă.Potrivit unui ordin aprobat la începutul săptămânii trecute de MinisterulSănătăţii numărul orelor de studiu pentru învăţământul preuniversitar va firedus. Astfel, şcolarii vor sta în clasă cel mult patru ore pe zi, elevii degimnaziu maxim cinci ore, iar liceenii şase ore. De asemenea, elevii nu vormai avea două ore consecutive la aceeaşi materie, nu vor da mai mult dedouă teze pe sptămână, iar lunea şi vinerea vor scăpa de lucrări de control.În ceea ce priveşte educaţia fizică, acest curs nu va mai putea fi programatultimul într-o zi, iar orele de desen vor fi stabilite în aşa fel încât elevii săbeneficieze de lumină naturală. Totodată, în vederea creşterii randamentuluielevilor, va fi redus şi numărul temelor pentru acasă. „Elevii vor avea maipuţin de învăţat pentru a înţelege încă din clasă ce li se predă. Vom reducela maximum şi volumul de teme pentru acasă, astfel încât numărul total deore de lucru ale elevului să fie cât mai mic”, a declarat Zvetlana Preoteasa,secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale. Ministerul Sănătăţii a avutîn vedere şi normele de igienă din unităţile de învăţământ privind protecţia,educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. Astfel, s-a stabilit un număr maximde 20 de copii într-o grupă de grădiniţă şi 25 de elevi într-o clasă din ciclulprimar. (B.A.)Reabilitare termică, facturi mai mici• Programul de reabilitare termică a blocurilor nu se bucură de foarte maresucces în provincie. Cele mai multe cereri depuse la Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor sunt din Bucureşti. Potrivit specialiştilor,reabilitarea termică a locuinţelor poate reduce valoarea facturilor laîntreţinere cu până la 35 la sută.Conform programului de reabilitare termicăa clădirilor, costul lucrărilor este suportat înproporţie de 34 la sută de stat, 33 la sută deautorităţile locale şi 33 la sută de asociaţia deproprietari. Mai mult decât atât, proprietariisunt scutiţi de plata autorizaţiei de construcţiedacă acceptă să îşi reabiliteze clădirea din punctde vedere termic. Costurile pe care trebuie să lesuporte locatarii au fost estimate la 1.000-1.500de euro, în funcţie de suprafaţa apartamentuluişi măsurile care sunt luate. Reabilitarea termicăa unui bloc presupune îmbrăcarea clădirii înpoliester, montarea de geamuri termopan, dar şiefectuarea unor lucrări la terasă sau în subsol.De la începutul lui 2007 şi până acum au fostprimite aproximativ 6.000 de cereri pentruacest program, dintre care 500 de solicitări doardin Capitală.Potrivit legii 230 din 2007, proprietarii suntobligaţi să ia măsuri pentru consolidarea saumodernizarea clădirii, pentru reabilitareatermică şi eficienţa energetică, iar pentruclădirile afectate de seisme, trebuie să iamăsuri urgente pentru consolidare, cu sprijinulautorităţilor competente. În cadrul programuluimultianual, pot fi înscrise numai blocurileconstruite între 1950 şi 1990, indiferent desistemul de încălzire al acestora.Primul Plan de Acţiune privind EficienţaEnergetică transmis de România ComisieiEuropene estimează că prin aplicarea măsurilorde reabilitare termică la blocurile de locuinţeincluse în Programul multianual vor fi realizateeconomii de energie de circa 25 la sută faţă desituaţia actuală. (A.M.)

Săptămânal gratuit de informaţii şi publicitate • Nr. 14 / 18-24 august 2008Poliţia Comunitară, mai eficientă• Cu aproape 85.000 de lei Poliţia Comunitară din Sibiu a devenit unul dintre cele mai performanteservicii de intervenţie din ţară. După Inspectoratul de Poliţie Bucureşti, Serviciul Public dePoliţie Comunitară (SPPC) Sibiu este primul din România care deţine un soft modern pentrumonitorizarea echipajelor şi identificarea incidentelor.Recent, dispeceratul Poliţiei Comunitare din Sibiu a fostdotat cu două noi aplicaţii pentru eficientizarea serviciilorde protecţie a bunurilor şi cetăţenilor. În valoare totală de83.300 de lei, investiţia de modernizare a serviciului permite,potrivit reprezentanţilor SPPC Sibiu, deschiderea în timp reala unei fişe a incidentelor raportate, mobilizarea imediată aAţi întrebat, vă răspundemGratuitate doar petransportul urbanLa solicitarea unui penbsionar privindgratuitatea pe transportul către Răşinariasigurat de S.C. Tursib S.A., vărăspundem:Societatea de transport sibianăefectuează curse în regim degratuitate pentru pensionarii lalimită de vârstă doar în municipiulSibiu. Cum localitatea Răşinari nuaparţine municipiului Sibiu, nu veţibeneficia de gratuitate pe aceastărută. „Gratuitatea transportuluipentru pensionarii la limită de vârstăeste asigurată de societatea noastră,doar în mediul urban. Întrucâtcomuna Răşinari nu este arondatămunicipiului Sibiu, pensionarii nupot beneficia de aceleaşi condiţii detransport şi pe ruta exterioară Sibiu– Răşinari şi retur. De pildă, pentruruta Sibiu – Poplaca, pensionarii şiauachiziţionat abonamente”, ne-ainformat Horaţiu Sasu, purtător decuvânt al Tursib.Potrivit hotărârii 154 a ConsiliuluiLocal, începând cu data de01.05.2008, pensionarii la limită devârstă cu domiciliul în Sibiu, circulăgratuit numai în oraşul Sibiu, pe bazabuletinului sau a cărţii de identitateşi a cuponului de pensie. Din bugetullocal este alocată suma de 18 lei/persoană/lună pentru transportulgratuit al pensionarilor la limităde vârstă aflaţi în evidenţa CaseiJudeţene de Pensii Sibiu. (D.L.)Ăla-i om, care răceşte varaechipajelor şi permanenta actualizare a unei hărţi criminogenea Sibiului.„Serviciul electronic pentru monitorizarea resurselor mobile– Soluţia Geospaţială pentru Poliţia Comunitară”, folositpână acum în România doar de Inspectoratul de Poliţie dinBucureşti, contribuie la gestionarea echipelor mobile şiîmbunătăţirea timpului de reacţie la incident a acestora, iar„Sistemul de Gestiune Incidente”, cea de-a doua aplicaţieachiziţionată, oferă posibilitatea realizării de analize, statisticişi elaborarea de tactici pentru rezolvarea problemelor.Sistemul permite, de asemenea, şi urmărirea maşinilor depoliţie prin GPS. Dispeceratul SPPC Sibiu utilizează şi cele13 camere de supraveghere funcţionale din centrul oraşuluipuse la dispoziţie de Primărie. „Urmărim o eficientizare aactivităţii Poliţiei Comunitare. Noile sisteme ne permitalocarea celor mai apropiate resurse de locul incidentelorşi localizarea tuturor incidentelor”, a declarat Adrian Aldea,director executiv SPPC Sibiu. În cadrul prezentării softuluia fost simulată o intervenţie a poliţiştilor comunitarila un scandal în Piaţa Mare. Deşi se aflau destul de departede incident, echipajele au ajuns la locul de desfăşurare aevenimentului în aproximativ opt minute. (B.A.)• Temperaturile ridicate din timpul verii nu ne feresc de răceală, oricât de convinşi am fi deacest lucru. De ce? Din cauza aerului condiţionat, a scăldatului în apă extrem de rece, altfelspus, a diferenţelor de temperatură la care ne expunem şi care slăbesc capacitatea de apărarea organismului.În mod surprinzător, vara se întâmplă destul de des sărăcim, să tuşim şi să suferim de dureri de gât. Medicii spuncă nu-i nimic suprinzător în acest fenomen. Diferenţele detemperatură la care ne supunem organismul cu bună ştiinţăfac ca sistemul de apărare al acestuia să slăbească şi săne alegem cu simptomele neplăcute ale răcelii. Potrivitreprezentanţilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu,în ultima săptămână s-au înregistrat la Unitatea de PrimiriUrgenţe (UPU) aproape 20 de cazuri de viroze. Numărul loreste de fapt mult mai mare, însă cele mai multe dintre ele n-aufost semnalate de către pacienţi.Medicii spun că apa este importantă în lupta împotriva răcelii.Dacă bem suficiente lichide, preferabil apă, cel puţin doi litrizilnic, şi băuturi fără cofeină, ajutăm organismul să se protejezede viruşi. Este recomandat să mâncăm fructe proaspete, înloc să bem sucuri îndulcite şi pline de conservanţi. Cerealeleintegrale, precum cele conţinute de musli, sunt mult maisănătoase pentru că au o concentraţie mai mare de nutrienţişi vitamine, spre deosebire de cerealele procesate. Se ştieDin nou la Consiliul Judeţean• Din 1 septembrie, Iosif Moldovan se va întoarce la ConsiliulJudeţean Sibiu. Fostul vicepreşedinte al instituţiei, preţ de douămandate, a câştigat joi concursul pentru postul de administratorpublic.Fost membru al PartiduluiConservator, Iosif Moldovana fost vicepreşedinte alConsiliului Judeţean în perioadaiunie 2000 - iunie 2008, submandatele conduse de EftimieCosteiu, Constantin Morar şiMartin Bottesch. Întrucât laalegerile locale partidul dincare a făcut parte nu a obţinutniciun mandat de consilierjudeţean, acesta n-a putut intraîn legislativul judeţului, şi prinurmare din 19 mai s-a întors laDirecţia Generală a FinanţelorPublice, în postul de directorexecutiv adjunct. Se despărţeaatunci de Consiliul Judeţean, mulţumit deproiectele la care a pus umărul o perioadăsemnificativă de timp.Postul de administrator public, constituieinterfaţa dintre preşedintele MartinBottesch şi vicepreşedinţii GheorgheDicu şi Ioan Banciu. Iosif Moldovan erape punctul să aibă un contracandidat, însăacesta nu a întrunit condiţiile impuse deconcurs. Atribuţiile administratoruluipublic se concretizează în îndeplinireaatribuţiilor de coordonare delegate decătre preşedintele Consiliului JudeteanSibiu în baza contractului de managementprivind coordonarea aparatului despecialitate şi a serviciilor publice deinteres judeţean, precum şi propunerea desoluţii pentru îmbunătăţirea funcţionăriiaparatului de specialitate. AdministratorulIosif Moldovan va primi o parte dincorespondenţă, va repartiza sarcini şi vaurmări rezolvarea lor. Va face propunerireferitoare la asigurarea şi managementulresurselor umane, financiare, tehnice şi/saumateriale ale Consiliului Judeţean, pe carele gestionează în limita competenţelor ceîi sunt delegate de preşedinte, va propuneplanuri de acţiune pentru implementareastrategiilor Consiliului Judeţean şi vaurmări realizarea acestora şi nu în ultimulrând va reprezenta instituţia la diferiteevenimente, prin delegare din parteapreşedintelui. (D.L.)foarte bine că vitamina C conţinută de portocale (şi în generalde citrice) are capacitatea de a lupta împotriva răcelilor. Osingură portocală pe zi asigură doza zilnică recomandată devitamina C. Carnea slabă de vită păstrează celulele sănătoaseşi capabile să lupte împotriva răcelilor, fiind o sursă importantăde proteine, zinc şi seleniu.În cazul răcelilor, simtomele devin din ce în ce mai„zgomotoase”, atingând apogeul în circa trei zile de laexpunerea la virusul care le-a produs. Cel mai adesea, seîntâmplă ca răceala să nu ne dea pace în sezonul toamnăiarnă,însă nici vara nu este exclusă. Simptomele persistăîn medie cinci, până la şapte zile. Tratamentul recomandatde specialişti constă în antihistaminice, decongestionanteşi antiinflamatoare nesteroidiene. Virozele netratate potdezvolta infecţii ale sinusurilor, infecţii ale urechii mijlociisau bronşite. Pentru a preveni contactarea sau răspândireavreunui virus care provoacă răceala, este recomandatăspălarea pe mâini cât mai des şi evitarea contactului direct cupersoanele bolnave. (D.L.)Mai puţini şomeriPagina 3Numărul sibienilor care nu au un loc de muncă a scăzut. Astfel, la sfârşitul lunii iulie,în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) erauînscrişi mai mult de 4.600 de someri, cu 40 mai puţini decât în luna anterioară.Potrivit reprezentanţilor AJOFM, luna trecută rata şomajului în rândul femeilor nu s-amodificat, înregistrând valoarea de 2,7%. Astfel, aceasta rămâne în continuare maimare decât rata şomajului în rândul bărbaţilor. Majoritatea celor care nu au de lucrusunt muncitori. Din totalul şomerilor, mai puţin de jumătate primesc indemnizaţie.Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în rândulpopulaţiei stabile, grupa de vârstă 18 – 62 de ani sunt: Alţâna, Chirpăr , Iacobeni,Şeica Mică, Bruiu si Brădeni. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilorse află localitatea Marpod. Luna trecută, prin intermediul serviciilor de medierederulate de agenţie au fost angajate mai mult de 500 de persoane. „Un număr de 56persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor învârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale,8 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte deexpirarea şomajului şi 16 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prinsubvenţionarea locurilor de muncă. Alte 218 persoane s-au încadrat pe parcursullunii iulie prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interescomunitar”, spune Aniela Corlăteanu, purtătorul de cuvânt al AJOFM Sibiu. Tot peparcursul lunii trecute aproape 400 de sibieni şi-au găsit de lucru prin intermediulserviciilor de informare şi consiliere profesională ale agenţiei. (A.M.)Le-au dat o mână de ajutorSute de cutii şi geamantane cu haine, alimente şi baxuri de apă au plecat săptămânatrecută către sinistraţii din satul Baranca, judeţul Botoşani. În urma inundaţiilor deluna trecută în această zonă au fost evacuate 212 persoane din 52 de locuinţe.Campania de strângere de ajutoare pentru locuitorii din zonele afectate de inundaţiia fost coordonată de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şis-a încheiat marţi, 12 august. „În urma apelului adresat sibienilor, s-au strâns pânăîn acest moment: aproximativ 1.500 de saci, 200 de cutii şi 100 de geamantanecu haine, încălţăminte, pături şi perne; 5 saltele şi 70 de pături din lână noi, 200de baxuri de apă şi sute de kilograme de alimente: zahăr, făină, mălai, ulei, orez,paste făinoase, cartofi, sare şi conserve. Aducem mulţumiri cetăţenilor, instituţiilor şisocietăţilor comerciale care au răspuns cu promptitudine şi interes acestui apel lasolidaritate, iniţiat de Prefectura Sibiu, în colaborare cu ISU Sibiu”, a declarat DianaLazăr, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu. Ajutoarele au fost transportate în Moldovacu două TIR-uri. (A.M.)Cabana de 3 steleCabana Paltinul, fosta vilă a lui Nicolae Ceauşescu de la Bâlea Lac va intra oficial încircuitul turistic în septembrie, când va deveni cabană de 3 stele. Potrivit lui MariusOlariu, managerul Bâlea Lac SA, deschiderea oficială a cabanei Paltinul va avealoc luna viitoare, când totul va fi gata. Probabil că în cea de a doua jumătate a luniiseptembrie vom face recepţia oficială la această locaţie”, a declarat Olariu.Cabana Paltinul va avea 12 camere noi, o terasă acoperită, parcare proprie pentruturişti un garaj pentru ATV-uri, o sală de conferinţe, restaurant, internet şi televiziuneprin satelit. În apropierea cabanei va funcţiona începând cu această iarnă şi o pârtienouă de schi dotată cu baby-lift.Investiţiile finale la vilă vor fi de un milion de lei, iar finanţarea a provenit din crediteşi din fonduri SAPARD. (D.L.)Campioana olimpică la SibiuJudoka Alina Dumitru a câştigat titlul olimpic la categoria 48 kg la Jocurile Olimpicede la Beijing, aducând prima medalie de aur pentru delegaţia României la competiţiadin China. Alina Dumitru a învins-o în finală pe cubaneza Yanet Bermoy.La sfârşitul lunii august, campiona olimpică va avea parte de o sărbătoare oficialăla Sibiu. Sportiva română, care va împlini 26 de ani în 30 august, este de cinciori campioană europeană, însă nu avea în palmares nicio medalie olimpică, dupăce la Atena, în 2004, a ratat podiumul terminând pe locul cinci. Pe lângă titlurileeuropene, Alina Dumitru mai are în palmares două medalii de bronz la CampionateleMondiale, în 2005 şi în 2007. Medalia de aur obţinută de Alina Dumitru este primapentru România în istoria acestei discipline. (D.L.)Curtean în curtea granzilor?Trei goluri şi o pasă decisivă. Doar de atât a fost nevoie pentru ca marile echipe defotbal din Liga I să se arate interesate de Alex Curtean. Medieşeanul a contribuit dinplin la obţinerea primei victorii după opt ani pentru Gaz Metan Mediaş în prima ligăde fotbal după ce a marcat trei dintre cele cinci goluri în meciul cu F.C. Timişoara şi adat pasa decisivă la golul lui Prodan. La scurt timp după încheierea partidei, oficialiide la Dinamo şi de la Steaua s-au declarat interesaţi de serviciile lui Curtean. Deasemenea, Emil Săndoi, selecţionerul naţionalei de tineret, a spus că se gândeşteserios la convocarea medieşeanului pentru meciul cu Ţara Galilor. Cristi Pustai,antrenorul Gazului, se gândeşte mai departe şi îl vede pe Alex Curtean, în scurttimp, la naţionala mare. (B.A.)Surpriza lui Edvin MartonEdvin Marton va concerta la Sibiu luna viitoare. Artistul va fi prezent în ţara noastrăîn luna septembrie pentru un turneu cu spectacolul „Stradivarius Concert Show”.Câştigător la Eurovision 2008, Marton a anunţat că pregăteşte o surpriză pentrupublicul din Cluj, Sibiu, Timişoara şi Târgu-Mureş, oraşele în care va susţine turneuldin luna septembrie. Artistul a ales o melodie a unui compozitor clasic român pecare o va interpreta în premieră în timpul show-ului său. „Vreau să fie o surpriză. Nuvoi spune nici numele piesei şi nici compozitorul. Acesta va fi cadoul meu specialpentru un public minunat, aşa cum este cel din România. Abia astept să revin înaceast ţară şi să simt din nou căldura şi entuziasmul celor care iubesc muzica meaşi sunetul Stradivarius-ului”, a declarat Edvin Marton. Edvin Marton şi Orchestra dinMonte-Carlo vor încânta publicul sibian 18 septembrie la Sala Transilvania. (A.M.)Târgul din DumbravăZeci de meşteri populari din toate regiunile ţării s-au strâns wekendul acesta la Sibiula cea de-a 25-a ediţie a Târgul Creatorilor Populari din România. Manifestareaa reunit reprezentanţi ai tuturor meşteşurgurilor tradţionale: ţesut, brodat, olărit,încondeiat ouă, sculptură în lemn şi os, pictură de icoane, cojocărit, confecţionatmăşti, podoabe, păpuşi, instrumente muzicale şi împletituri de fibre vegetale.Atmosfera specifică târgului a fost completată de nelipsitele standuri de turtădulce ce au făcut deliciul vizitatorilor. Manifestarea a devenit deja o tradiţie şi esteconsiderată un punct de atracţie atât pentru publicul sibian, cât şi pentru turiştiiromâni şi străini. Sâmbătă în muzeu a fost organizat şi un spectacol de dansuri şicântece populare susţinut de ansamblul Tulnicul din Blăjeni, judeţul Hunedoara.„În lumea satului românesc târgul de ţară, bâlciul, iarmarocul reprezintă elementuldefinitoriu al întâlnirii comunităţilor rurale: la târg se vinde şi se cumpără, serealizează schimburi de produse şi bunuri de orice natură şi, mai ales, se întâlnescoameni, se creează legături. Este locul în care localnici sau venetici, producători,cumpărători sau simpli «gură-cască» intră în contact, socializează”, a declaratmuzeograful Mirela Creţu. Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 15-17 august înMuzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. (A.M.)

Parcări „privatizate” în Sibiu - Sibiu 100
World Challenge Day: Sibienii contra sârbilor şi ... - Sibiu 100
Afaceri deocheate, sub ochii autorităţilor - Sibiu 100
Sibiu 100% premiat pentru promovarea voluntariatului
Starea civilă pentru perioada 26.04.2010 - Sibiu 100
2008 - un an cu bune şi cu rele - Sibiu 100
Descarca nr. 1181 - Ziarul Mara
Sibiu 100, Nr. 18-2008.pdf
Sibiu 100, Nr. 11-2008.pdf
Sibiu 100, Nr. 5-2008.pdf
Pericole mortale - Sibiu 100
Sinteza săptămânii - Sibiu 100
Sibiu 100, Nr. 2-2008.pdf
Ştrand sau pădure în Dumbrava? - Sibiu 100
Echipaţi pentru performanţă - Sibiu 100
•Plasma Termică •Tradex - Sibiu 100
Alegerile ameninţate de protestele bugetarilor - Sibiu 100
În Sibiu nu există carne infestată - Sibiu 100
Sindicaliştii şi-au pierdut răbdarea - Sibiu 100
Parchetul şi Judecătoria Agnita propuse pentru ... - Sibiu 100