numărul 2/2011 - Revista de chirurgie oro-maxilo-facială și ...

revistaomf.ro

numărul 2/2011 - Revista de chirurgie oro-maxilo-facială și ...

www.revistaomf.roEle pot fi asimptomatice sau pot fi însoțite dedurere și tumefacție locală a părților moi, otită.Localizarea de la nivelul mandibulei este însoțităde durere și tumefacție facială, tumefacție și inflamațiegingivală, adenopatie cervicală evoluândspre pierderea dinților. Leziunea cu astfel delocalizare poate produce aspectul de dinți flotanți.Leziunile se depistează prin radiografie standardsau tomografie computerizată. Dacă leziunilesunt multifocale diagnosticul diferențial nu estedificil. În schimb leziunile unifocale pot simulatumora brună, osteomielita, sarcomul Ewing,hemangiomul, etc Diagnosticul definitiv estecel histopatologic și pune în evidență granuleleBirbeck și antigenul CD1a.Lucrarea de față prezintă cazul unui copil de9 ani, cu o formațiune tumorală mandibularădreaptă, dificultățile de diagnostic întâlnite, lacare după extirparea formațiunii, examenul histopatologicconfirmă diagnosticul de histiocitoza Xcu celule Langerhans, respectiv pune în discuțietratamentul complex chirurgical și chimioterapic.47. Metode moderne de identificareprecoce a leziunilor orale cupotențial de degenerare malignă(poster)A: C P, C SA: C C O MF, U M F „G. T. P”, IIdentificarea precoce a leziunilor cu potențialde degenerare malignă, cât și surprinderea momentuluide transformare a acestora în cancer,reprezintă deziderate greu de atins. Simpla examinarevizuală și tactilă, sub lumină incandescentăsau halogen, nu poate distinge cu acuratețe leziunilebenigne de cele premaligne sau cu displaziisevere. Rezultă, deci, o întârziere în diagnosticareapacientului și, de aici, un prognostic nefavorabil.Pentru a îmbunătăți decelarea precoce a acestorleziuni, a apărut astfel o tehnologie simplă, noninvazivă,bazată pe reflexia țesuturilor în luminachemoluminescentă, combinată cu colorația cualbastru de toluidină (sistemul VizilLite Plus).Scopul acestui studiu a fost acela de a evaluaeficiența reală atât a clătirilor cu acid acetic 1% șiluminii chemoluminiscente, cât și a colorantuluiwww.revistaomf.roalbastru de toluidină, folosind dispozitivul Vizi-Lite Plus, aprobat de FDA, ca o metodă ajutătoarela examinarea standard cu lumină incandescentă.Studiul clinic a fost efectuat în Ambulatorul deChirurgie Orală și Maxilo-Facială, Iași, în intervalul2008–2009, pe un eșantion de 362 de pacienți,diagnosticați cu diferite afecțiuni ale mucoaseiorale, cu și ără potențial de degenerare malignă.S-au luat în discuție 106 pacienți cu leziuni dediferite tipuri: keratoze fricționale, cheilite, ulcerațiicronice, lichen plan, leucoplazii omogene șineomogene, eritroplazii, care au fost descrise dinpunct de vedere al factorilor favorizanți, tipuluide leziune, localizării, numărului, dimensiunilor,vizibilității și limitelor. Chemoluminescența oralăa detectat preferențial leziunile cu componentaalbă ( 38 cazuri ), ce au apărut ca „aceto-albe”,comparativ cu leziunile roșii în totalitate. Biopsiaincizională a fost efectuată doar într-un număr micde cazuri (2) pentru un diagnostic de certitudine.Examinarea prin iluminare ViziLite nu a modificatdiagnosticul prezumtiv și nici nu a alterat loculde biopsie. A avut însă doar o valoare orientativă,nerealizând o distincție clară între leziunile keratozice,inflamatorii sau cu potențial de degeneraremalignă. Soluția de acid acetic 1% a îmbunătățitvizibilitatea leziunilor, iar lumina chemoluminiscentăa amplificat-o fiind absorbită de țesuturilenormale într-o nuanță albăstruie. Astfel leziunileau apărut mai strălucitoare putând fi astfeldepistate și cele care nu au fost vizibile în luminăincandescentă. Includerea albastrului de toluidinăa fost un alt avantaj al sistemului ViziLite Pluscare ne-a orientat spre leziunile posibil maligne.În concluzie, acesta este un dispozitiv ușor dewww.revistaomf.rowww.revistaomf.rofolosit, care nu necesită o tehnică specială, putândfi utilizat cu succes în cabinetul stomatologic, caun test de screening, la pacienții cu risc crescut îna dezvolta astfel de leziuni orale.48. Hemangiom cu localizare parotidiană— observații pe margineaunui caz clinicA: E P, V. V. C, V T, D T, D. N,N. D, O B, N FA : U M F „G. T. P”, Iwww.revistaomf.ro№ 2/2011 www.revistaomf.ro 45

More magazines by this user
Similar magazines