tehnici moderne de evaluare

adlunap.ro

tehnici moderne de evaluare

3. Selectare tip intrebare din Tabloul de teste (Test Canvas) si apoi clic peRuleaza/Da-i drumul (GO).In funcţie de testul pe care îl creăm alegem dacă:• oferim / sau nu feedback pentru fiecare variantă de răspuns;• adăugăm imagini şi link-uri la întrebare şi/sau fiecare variantă derăspuns;• adăugăm categorii, nivele de dificultate cuvinte cheie la intrebare;• specificăm valoarea şi/sau credit parţial pentru întrebare;• specificăm ordonarea aleatoare a variantelor de răspuns, dispunereaorizontală/verticalăarăspunsurilor şi menţionarea numărului de opţiuni pentru variante.Se alege Aprobare /Anulare (Submit ICancel) dacă dorim salvarea /anularea modificărilor.4. Creare întrebare (exemplul este realizat pentru tipul de întrebareSau/Sau (Either/Or))Câmpurile cu * sunt obligatorii (numele cursului).1) Textul întrebării. Chenarul cuprinde butoane care oferă posibilitatea dea formata textul după preferinţe.Se specifică punctajul oferit întrebării.2) Opţiuni. Dispunerea variantelor de răspuns (orizontală/verticală).3) Variante de răspuns. Se alege tipul de variante de răspuns (Da/Nu -Yes/No- Acord/Dezacord -Agree/Disagree - Corect/Incorect -Righ/Wrong-Adevărat /Fals - True/False)4) Feedback. Sugestii cu privire la răspunsurile corecte/incorecte alestudenţilor(câmpul prezintă o meniu cu butoane cer ne permit formatareatextului).5) Categorii şi cuvinte cheie. Specificarea categoriei din care face partePage 3 of 14

More magazines by this user
Similar magazines