Views
3 years ago

Nr. 29 - Pro Didactica

Nr. 29 - Pro Didactica

Nr. 29 - Pro

Nr. 52 - Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
REVISTĂ DE TEORIE ŞI PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ - Pro Didactica
2009 – Anul European al Creativităţii şi Inovării - Pro Didactica
DIDACTICA MATEMATICII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
ANUL 5 • NR. 28-29 • MARTIE-APRILIE • 2012 NUL - Liviu Ioan Stoiciu
Nr. 4 (29) anul VIII / octombrie-decembrie 2010 - ROMDIDAC