Views
3 years ago

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes ...

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes ...

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes publicText în vigoare începând cu data de 29 iunie 2007REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢText actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelornormative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la26 iunie 2007:- Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26februarie 2002;- Legea nr. 371/2006;- Legea nr. 380/2006;- Legea nr. 188/2007.NOTĂ:Prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 au fost aprobate Normele metodologice deaplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAP. 1Dispoziţii generaleART. 1Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definiteastfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilordintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cudocumentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.ART. 2În sensul prezentei legi:a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţiepublică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regieautonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată subautoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, dupăcaz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşteactivităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice,indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind opersoană fizică identificată sau identificabilă.CAP. 2Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la ... - Ministerul Public
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de ... - Centre
LEGEA Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes ...
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la ...
LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la ...
Legea nr. 544 / 2001
Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
Ghidul cetateanului privind accesul la informaţiile de interes public
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul ...
Model cerere Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de ...
Parlamentul României Lege nr. 544 din 12/10/2001 privind liberul ...
Norme de aplicare pentru Legea 544/2001
Raport privind accesul la informaţiile de interes public - Consiliul ...
Raport privind accesul la informaţiile de interes public - Consiliul ...
Raportul privind Legea nr. 544/2001, aferent anului 2012 - Arad
accesul la informaţiile de interes public - Institutul Naţional al ...
Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul ...
Acces informaţii de interes public 2009 - Primăria Municipiului Slatina
Acces informaţii de interes public 2012 - Primăria Municipiului Slatina
Acces informaţii de interes public 2008 - Primăria Municipiului Slatina
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea ... - ArchaeoHeritage
Acces informaţii de interes public 2007 - Primăria Municipiului Slatina
Legea 198/2004 privind Unele masuri prealabile lucrarilor de ...
Analiza privind accesul la informatiile de interes ... - Valerian Stan
Lege nr. 550 din 14/10/2001 - republicata privind ... - Aquademica
LEGE Nr. 544 CAP. 1 Dispoziţii generale CAP. 2 Organizarea şi ...
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - Primaria Sulina