01.09.2015 Views

Ofertă specială maşini şi scule pentru prelucrarea ţevilor REMS

La Metatools ai o gamă variată de mașini și scule pentru prelucrarea ţevilor REMS! Răsfoiește oferta și bucură-te de cele mai atractive prețuri!

La Metatools ai o gamă variată de mașini și scule pentru prelucrarea ţevilor REMS! Răsfoiește oferta și bucură-te de cele mai atractive prețuri!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ma<strong>şi</strong>ni <strong>şi</strong> <strong>scule</strong><br />

<strong>pentru</strong> <strong>prelucrarea</strong><br />

<strong>ţevilor</strong><br />

02 / 2015<br />

Promoţie<br />

NOU<br />

<strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V<br />

cu tehnologie 22 V<br />

(vedeţi pagina 27)<br />

MICĂ!<br />

RAPIDĂ!<br />

PERFORMANTĂ!<br />

for Professionals


<strong>REMS</strong> App – toate datele despre produsele<br />

noastre vă stau peste tot <strong>şi</strong> permanent<br />

la dispoziţie* – simplu <strong>şi</strong> rapid.<br />

Fie că vă aflaţi pe şantier, sau la distribuitor: toate cărţile<br />

tehnice, cataloagele de piese de schimb, informaţiile<br />

despre produs sau chiar <strong>şi</strong> videoclipurile de prezentare etc.<br />

pot fi vizualizate indiferent unde vă aflaţi.<br />

Aplicaţia gratuită poate fi descărcată <strong>pentru</strong> iOS din<br />

Apple AppStore, sau <strong>pentru</strong> Android din Google Play.<br />

Scanaţi logotipul sau fotografia produsului, codul QR<br />

sau calendarul de perete <strong>REMS</strong>.<br />

INFO<br />

Aplicaţia va afişa atunci descrieri de produse, cărţi<br />

tehnice, cataloage de piese de schimb, videoclipuri<br />

de prezentare produs <strong>şi</strong> multe altele.<br />

<strong>REMS</strong> App<br />

Aplicaţie software gratuită, disponibilă în Apple App Store<br />

sau Google Play <strong>pentru</strong> sistemele Android.<br />

* Posibil numai cu o conexiune de date în reţeaua celulară sau via WiFi.<br />

3


Un singur aparat cu peste 10 programe de spălare, dezinfecţie <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> controlul<br />

cu aer comprimat sau cu apă al presiunii din instalaţiile de distribuţie apă <strong>şi</strong><br />

<strong>pentru</strong> curăţarea <strong>şi</strong> conservarea instalaţiilor de încălzire ş.a.<br />

Meniu simplu, disponibil în 26 de limbi.<br />

Control permanent procese.<br />

Documentare.<br />

Interfaţă USB.<br />

EN 806-4<br />

ZVSHK 1)<br />

Curăţarea<br />

Curăţarea instalaţiilor de distribuţie a apei cu un amestec apă/aer <strong>şi</strong> aer comprimat intermitent în<br />

conformitate cu standardul european EN 806-4:2010 <strong>şi</strong> Prescripţiile tehnice „Curăţarea, dezinfecţia<br />

<strong>şi</strong> darea în exploatare a instalaţiilor de distribuţie a apei“ (august 2014) elaborate de Centrul<br />

german <strong>pentru</strong> instalaţii sanitare, încălzire, climatizare (ZVSHK), precum <strong>şi</strong> curăţarea sistemelor<br />

de încălzire cu radiatoare <strong>şi</strong> de suprafaţă. Şi <strong>pentru</strong> curăţarea reţelelor de conducte cu un amestec<br />

de apă/aer comprimat la presiune constantă.<br />

Dezinfecţia<br />

Grup de dezinfecţie <strong>REMS</strong> V-Jet TW <strong>pentru</strong> instalaţii de distribuţie apă, în conformitate cu standardul<br />

european EN 806-4:2010 <strong>şi</strong> prescripţiile tehnice „Curăţarea, dezinfecţia <strong>şi</strong> darea în exploatare<br />

a instalaţiilor de distribuţie apă“ (august 2014), elaborate de Centrul german <strong>pentru</strong> instalaţii<br />

sanitare, încălzire, climatizare (ZVSHK), precum <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> dezinfecţia altor sisteme de conducte,<br />

vezi accesorii.<br />

Curăţarea <strong>şi</strong> conservarea<br />

Grup de curăţare <strong>şi</strong> conservare <strong>REMS</strong> V-Jet H <strong>pentru</strong> curăţarea <strong>şi</strong> conservarea sistemelor de<br />

încălzire, vezi accesorii.<br />

Verifi carea cu aer comprimat a presiunii <strong>şi</strong> etanşeităţii<br />

Verificarea etanşeităţii cu aer comprimat a instalaţiilor de distribuţie apă, în conformitate cu<br />

prescripţiile tehnice „Verificarea etanşeităţii instalaţiilor de distribuţie a apei, cu aer comprimat,<br />

gaze inerte sau apă“ (ianuarie 2011), elaborate de Centrul german <strong>pentru</strong> instalaţii sanitare,<br />

încălzire, climatizare (ZVSHK), precum <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> alte sisteme de conducte <strong>şi</strong> recipiente.<br />

Verificarea cu aer comprimat a rezistenţei instalaţiilor de distribuţie apă, în conformitate cu „<br />

Verificarea etanşeităţii instalaţiilor de distribuţie a apei, cu aer comprimat, gaze inerte sau apă“<br />

(ianuarie 2011), elaborate de Centrul german <strong>pentru</strong> instalaţii sanitare, încălzire, climatizare<br />

(ZVSHK), precum <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> alte sisteme de conducte <strong>şi</strong> recipiente.<br />

Verificarea cu apă a presiunii <strong>şi</strong> etanşeităţii (SLW)<br />

<strong>REMS</strong> Multi-Push SLW cu pompă de apă hidro pneumatică <strong>pentru</strong> controlul hidrostatic cu apă a<br />

presiunii din instalaţiile de distribuţie a apei, în conformitate cu standardul european EN 806-4:2010,<br />

metoda de verificare A, B sau C, resp. metoda de verificare B, modificată în prescripţiile tehnice<br />

„Controlul etanşeităţii instalaţiilor de distribuţie apă, cu aer comprimat, gaze inerte sau apă"<br />

(ianuarie 2011), elaborate de Centrul german <strong>pentru</strong> instalaţii sanitare, încălzire, climatizare<br />

(ZVSHK), precum <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> controlul presiunii <strong>şi</strong> etanşeităţii altor sisteme de conducte <strong>şi</strong> recipiente.<br />

Pompă pneumatică<br />

Pompă de aer comprimat <strong>pentru</strong> umplerea controlată a recipientelor de orice tip cu aer comprimat<br />

la ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, cu oprire automată după atingere presiunii presetate, de ex. <strong>pentru</strong><br />

încărcarea vaselor de expansiune sau umflarea pneurilor.<br />

Utilizarea <strong>scule</strong>lor pneumatice<br />

Racord <strong>pentru</strong> <strong>scule</strong> pneumatice cu un debit necesar de aer de ≤ 230 Nl/min, cu reglare, <strong>pentru</strong><br />

adaptarea debitului de aer la electrică folosită. Manometru <strong>pentru</strong> control presiune aer comprimat<br />

furnizat din recipient. Furtun pneumatic cu cuple rapide de diametru nominal 7,2 – vezi accesorii.<br />

Documentare<br />

Rezultatele programelor de curăţare <strong>şi</strong> verificare vor fi salvate în limba selectată împreună cu data,<br />

ora <strong>şi</strong> numărul protocolului respectiv, aceste informaţii putând fi transferate pe o memorie USB sau<br />

scoase la o imprimantă, în vedere documentării lucrărilor efectuate. Datele salvate pot fi completate<br />

pe un alt periferic (PC, laptop, tabletă, smartphone etc.) cu diverse informaţii, de ex. numele clientului,<br />

numărul proiectului, verificatorul etc.<br />

4<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Verificarea cu apă a presiunii <strong>şi</strong> etanşeităţii<br />

Curăţarea radiatoarelor <strong>şi</strong> sistemelor<br />

de încălzire de suprafaţă<br />

Curăţarea reţelelor de distribuţie apă potabilă<br />

Dezinfecţia instalaţiilor de distribuţie<br />

a apei potabile<br />

<strong>REMS</strong> Multi-Push SL Set<br />

Pompă electronică cu compresor <strong>pentru</strong> curăţare <strong>şi</strong> verificare presiune instalaţii. Pentru spălarea<br />

cu apă sau amestec de apă/aer, <strong>pentru</strong> dezinfecţia, curăţarea, conservarea sistemelor de<br />

conducte, <strong>pentru</strong> verificarea cu aer comprimat a presiunii <strong>şi</strong> etanşeităţii sistemelor de conducte <strong>şi</strong><br />

recipientelor, utilizabilă ca pompă de aer comprimat <strong>pentru</strong> umplerea controlată a recipientelor<br />

de orice tip la p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> acţionarea <strong>scule</strong>lor pneumatice ≤ 230 Nl/min.<br />

Modul de programare <strong>şi</strong> control. Compresor cu pistoane <strong>şi</strong> mecanism bielă-manivelă, motor cu<br />

condensator 230 V, 50 Hz, 1500 W, comutator de protecţie utilizatori (PRCD). Batiu mobil, din<br />

profile tubulare. Capace <strong>pentru</strong> intrări/ie<strong>şi</strong>ri apă <strong>REMS</strong> Multi-Push. 2 buc. furtun de aspiraţie/<br />

refulare de 1", cu inserţie, 1,5 m lungime, cu racorduri filetate de 1" <strong>şi</strong> capace <strong>pentru</strong> intrări/<br />

ie<strong>şi</strong>ri. 1 buc. furtun pneumatic de 8 mm, 1,5 m lungime, cu cuplă rapidă DN 5 <strong>şi</strong> racord filetat de<br />

½", <strong>pentru</strong> verificarea presiunii cu aer comprimat. Furtun de legătură compresor/racorduri apă,<br />

0,6 m lungime, cu cuplă rapidă DN 7,2 <strong>şi</strong> racord filetat de 1'', niplu dublu de 1", <strong>pentru</strong> evacuarea<br />

apei rămase în <strong>REMS</strong> Multi-Push <strong>şi</strong> în furtunurile de aspiraţie/refulare după terminarea lucrării.<br />

Fără unitate de dezinfecţie, fără unitate de curăţare <strong>şi</strong> conservare. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 115610 R220# € 2.290,–<br />

SLW Set<br />

+ Set Starter TW-H gratuit <strong>pentru</strong> fiecare set cumpărat*<br />

1 <strong>REMS</strong> V-Jet TW<br />

2 <strong>REMS</strong> Peroxi Color<br />

1 <strong>REMS</strong> V-Jet H<br />

2 <strong>REMS</strong> CleanH<br />

2 <strong>REMS</strong> NoCor<br />

Preţ: € 663,–<br />

Art.-Nr. 1156X1 R220#€ 2.190,–<br />

<strong>REMS</strong> Multi-Push SLW Set<br />

Vezi art. 115610, în plus: pompă hidropneumatică de apă <strong>şi</strong> 1 buc. furtun de înaltă presiune ½",<br />

1,5 m lungime, cu racorduri filetate de ½"<strong>şi</strong> capace <strong>pentru</strong> intrare/ie<strong>şi</strong>re, <strong>pentru</strong> verificarea cu<br />

apă a presiunii <strong>şi</strong> etanşeităţii sistemelor de conducte <strong>şi</strong> a recipientelor.<br />

​Art.-Nr. 115611 R220# € 2.850,–<br />

Set Starter TW-H<br />

GRATUIT*<br />

de conductă de aprox. 100 l.<br />

​Art.-Nr. 115608 R# 115608 R#€ 42, 70 de curăţare <strong>şi</strong> verificare<br />

Substanţele active folosite la dezinfecţie, curăţare<br />

<strong>şi</strong> conservare au culori diferite. Colorarea<br />

acestora este necesară <strong>pentru</strong> a verifica dacă<br />

substanţele active au fost complet alimentate,<br />

resp. dacă s-au eliminat.<br />

<strong>REMS</strong> V-Jet TW<br />

Grup de dezinfecţie <strong>pentru</strong> instalaţii de distribuţie apă, prevăzut<br />

<strong>pentru</strong> alimentarea cu dezinfectantul folosit la dezinfecţie.<br />

​Art.-Nr. 115602 R# 115602 R#€ 199,–<br />

<strong>REMS</strong> Peroxi Color<br />

Flacon de 1l dezinfectant <strong>REMS</strong> Peroxi, <strong>pentru</strong> dezinfecţia unui volum de conductă<br />

de aprox. 100 l <strong>şi</strong> un flacon de 20 ml de colorant roşu <strong>REMS</strong> Color <strong>pentru</strong><br />

colorarea dezinfectantului, necesară la controlul nivelului de umplere <strong>şi</strong> golire.<br />

​Art.-Nr. 115605 R# 115605 R#€ 49, 90<br />

<strong>REMS</strong> V-Jet H<br />

Grup de curăţare <strong>şi</strong> conservare <strong>pentru</strong> sisteme de încălzire, prevăzut <strong>pentru</strong><br />

alimentarea cu soluţie de curăţat <strong>şi</strong> agent anticorosiv.<br />

​Art.-Nr. 115612 R# 115612 R#€ 199,–<br />

<strong>REMS</strong> CleanH<br />

Flacon de 1l soluţie de curăţat, <strong>pentru</strong> sisteme de încălzire, colorată în verde <strong>pentru</strong><br />

controlul nivelului de umplere <strong>şi</strong> golire, <strong>pentru</strong> un volum de conductă de aprox. 100 l.<br />

​Art.-Nr. 115607 R# 115607 R#€ 39, 90<br />

<strong>REMS</strong> NoCor<br />

Flacon de 1l agent anticorosiv <strong>pentru</strong> conservarea sistemelor de încălzire,<br />

colorat în albastru <strong>pentru</strong> controlul nivelului de umplere, <strong>pentru</strong> un volum<br />

Imprimantă<br />

<strong>pentru</strong> afişarea evenimentelor memorate în timpul programelor<br />

+ Set Starter TW-H gratuit <strong>pentru</strong> fiecare set cumpărat*<br />

1 <strong>REMS</strong> V-Jet TW<br />

2 <strong>REMS</strong> Peroxi Color<br />

1 <strong>REMS</strong> V-Jet H<br />

2 <strong>REMS</strong> CleanH<br />

2 <strong>REMS</strong> NoCor<br />

Preţ: € 663,–<br />

Art.-Nr. 1156X2 R220#€ 2.690,–<br />

<strong>pentru</strong> dezinfecţie,<br />

curăţare <strong>şi</strong><br />

conservare<br />

NOU: Cu sistem de<br />

codificare color!<br />

​Art.-Nr. 115604 R# 115604 R#€ 290,–<br />

1)<br />

Verificarea etanşeităţii instalaţiilor de apă potabilă cu aer comprimat în conformitate cu documentul de referinţă „Verificarea etanşeităţii instalaţiilor de apă potabilă” (ianuarie 2011), elaborat de Centrul<br />

german <strong>pentru</strong> Instalaţii Sanitare, Încălzire, Climatizare (ZVSHK). Dezinfecţia instalaţiilor de apă potabilă, în conformitate cu standardul european EN 806-4:2010 <strong>şi</strong> documentul de referinţă „Curăţarea,<br />

dezinfecţia <strong>şi</strong> darea în exploatare a instalaţiilor de apă potabilă“ (august 2014), elaborat de Centrul german <strong>pentru</strong> Instalaţii Sanitare, Încălzire, Climatizare (ZVSHK).<br />

5


<strong>REMS</strong> Solar-Push – <strong>pentru</strong> umplere, spălare <strong>şi</strong> aerisire într-o singură<br />

operaţiune. Cu autoamorsare. Debit de pompare ridicat.<br />

Ideală <strong>pentru</strong> instalaţii solare, geotermice <strong>şi</strong> încălziri prin pardosea.<br />

Spălare simplă <strong>şi</strong> umplere uşoară datorită în mod<br />

special deschiderii mari a rezervorului de plastic.<br />

Două mânere practice <strong>pentru</strong> transportul uşor<br />

al rezervorului de plastic.<br />

<strong>REMS</strong> Solar-Push K 60<br />

Pompă electrică <strong>pentru</strong> alimentarea, spălarea <strong>şi</strong> golirea simplă <strong>şi</strong> rapidă a circuitelor închise.<br />

Debit ≤ 36 l/min, capacitate rezervor 30 l. Cu pompă centrifugă, rezistentă la temperaturi, prevăzută<br />

<strong>pentru</strong> o sarcină permanentă ≤ 60°C. Presiune de pompare ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi.<br />

Motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 furtunuri cu inserţie textilă, flexibile, transparente,<br />

din PVC ½" T60, cu o lungime de 3 m, rezistente la temperaturi ≤ 60°C. În cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 115312 R220# € 599,–<br />

115312 R220#€ 489,–<br />

<strong>REMS</strong> Solar-Push I 80<br />

Pompă electrică <strong>pentru</strong> umplerea, spălarea <strong>şi</strong> aerisirea simplă <strong>şi</strong> rapidă a sistemelor închise.<br />

Debit ≤ 27 l/min, volumul rezervorului 30 l. Cu pompă cu rotor capsulat, rezistentă la temperaturi<br />

constante ≤ 80°C. Presiune de pompare ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motor condensator 230 V,<br />

50 Hz, 1000 W. Reductor de presiune. 2 furtune flexibile cu inserţie textilă din EPDM ½" T100,<br />

fiecare avand 3 m lungime, rezistente la temperaturi înalte ≤ 100°C. În cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 115311 R220# € 715,–<br />

115311 R220#€ 579,–<br />

Produs german de calitate<br />

Microfiltru cu colector de 70 μm<br />

alcătuit din capac cu filet <strong>pentru</strong> racord de retur, conductă de retur cu racord de ¾",<br />

adaptor, 1 buc. colector microfiltru 70 µm, <strong>pentru</strong> curăţarea sistemelor de încălzire<br />

în pardosea <strong>şi</strong> încălzire murală <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> eliminarea dopurilor de noroi<br />

​Art.-Nr. 115220# 115220#€ 62,–<br />

Microfiltru cu element filtrant de 90 μm<br />

lavabil, cu colector mare, racord de ¾" <strong>pentru</strong> conductă de retur,<br />

<strong>pentru</strong> curăţarea sistemelor de încălzire în pardosea <strong>şi</strong> încălzire murală<br />

<strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> eliminarea dopurilor de noroi<br />

​Art.-Nr. 115323 R# 115323 R#€ 144, 30<br />

Schimbător de sens<br />

complet cu furtun cu inserţie EPDM ½" T100, <strong>pentru</strong> curăţarea sistemelor<br />

de încălzire în pardosea <strong>şi</strong> încălzire murală <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> eliminarea eficientă<br />

a dopurilor de noroi cu şocuri de presiune la schimbarea sensului de curgere<br />

​Art.-Nr. 115326 R# 115326 R#€ 191, 80<br />

<strong>REMS</strong> Pull-Push – elimină rapid blocajele.<br />

Forţă mare de presare datorită mânerului frontal, manevrabil.<br />

Ajustare optimă în timpul operaţiei de curăţare prin 2 manşete:<br />

manşeta scurtă <strong>pentru</strong> lavoare <strong>şi</strong> căzi <strong>şi</strong> manşeta lungă<br />

<strong>pentru</strong> corpuri de toaletă.<br />

<strong>REMS</strong> E-Push 2 – pompă electrică<br />

<strong>pentru</strong> alimentare <strong>şi</strong> verificări.<br />

Pompă cu piston de înaltă performanţă.<br />

Debit mare: 6,5 l/min.<br />

Limitator de presiune reglabil.<br />

Furtun de înaltă presiune cu ecranare<br />

interioară <strong>pentru</strong> măsurări de precizie.<br />

Furtun de aspiraţie cu filtru.<br />

Max. 60 bar 1300 W.<br />

Cu autoamorsare.<br />

<strong>REMS</strong> Pull-Push<br />

Dispozitiv de curăţare cu aspiraţie <strong>şi</strong> spălare cu presiune <strong>pentru</strong> eliminarea rapidă a blocajelor.<br />

Cu manşetă scurtă <strong>şi</strong> lungă. În cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 170300 R# € 115,–<br />

170300 R#€ 92,– 115500<br />

<strong>REMS</strong> E-Push 2<br />

Pompă electrică de control presiune, cu manometru, <strong>pentru</strong> controlul presiunii <strong>şi</strong> etanşeităţii<br />

sistemelor de conducte <strong>şi</strong> a rezervoarelor până la 6 MPa/60 bar/870 psi, cu limitator de presiune<br />

reglabil. Agregat pompă cu motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 1300 W. Furtun de aspirare 1,5 m<br />

cu racord de ½". Furtun de înaltă presiune de 1,5 m, cu racord de ½". Supapă de sens. Livrat în<br />

cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 115500 R220# € 620,–<br />

R220#€ 529,–<br />

6<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


<strong>REMS</strong> Push – etanşeitate <strong>şi</strong> fiabilitate.<br />

Piston de presiune din alamă<br />

Capacitate rezervor 12 l<br />

max. 60 bar<br />

Rezervor din inox<br />

<strong>REMS</strong> Push<br />

Pompă manuală de control, cu manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, <strong>pentru</strong> verificarea presiunii<br />

<strong>şi</strong> etanşeităţii din conducte <strong>şi</strong> rezervoare, presiune max. 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervor metalic<br />

rezistent la coroziune, acoperit prin pulverizare, capacitate 12 l. Furtun de înaltă presiune de<br />

1,5 m, cu racord de ½". Livrat în cutie.<br />

​Art.-Nr. 115000 R# € 185,–<br />

115000 R#€ 145,– 115001<br />

<strong>REMS</strong> Push INOX<br />

Pompă manuală de control, cu manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, <strong>pentru</strong> verificarea presiunii<br />

<strong>şi</strong> etanşeităţii din conducte <strong>şi</strong> rezervoare, presiune max. 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervor<br />

din inox, capacitate 12 l. Furtun de înaltă presiune de 1,5 m, cu racord de ½". Livrat în cutie.<br />

​Art.-Nr. 115001 R# € 275,–<br />

R#€ 229,–<br />

Schimbare rapidă a sensului de rotaţie cu avans/<br />

retragere spirală, posibilă chiar <strong>şi</strong> la viteză maximă<br />

fără schimbarea sensului de rotaţie a motorului.<br />

Ma<strong>şi</strong>nă performantă, uşor de manevrat, folosită<br />

la intervenţii rapide în cazul înfundării <strong>ţevilor</strong><br />

din bucătărie, baie, WC.<br />

NOU<br />

Produs german de calitate<br />

0 – 550 min -1<br />

600 W, numai 5,2 kg<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Mini-Cobra S Set<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de curăţat ţevi cu avans <strong>şi</strong> retragere automată, <strong>pentru</strong> ţevi de Ø 20 – 50 (75) mm. Pentru<br />

spirale de Ø 8 <strong>şi</strong> 10 mm. Acţionare cu reductor cu zero mentenanţă, motor universal de 230 V,<br />

50 – 60 Hz, 600 W, cuplu motor extrem de puternic la turaţii mici, în ambele sensuri, buton de<br />

avans cu dispozitiv de protecţie. Regulator de turaţie electronic, continuu (tip „pedală de acceleraţie“).<br />

Tambur de înfăşurare spirală din material plastic rezistent <strong>şi</strong> armat cu fibră de sticlă.<br />

Spirală Ø 8 mm, cu miez , 7,5 m lungime. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 170023 R220# € 535,–<br />

170023 R220#€ 339,–<br />

<strong>REMS</strong> Mini-Cobra<br />

Sculă de curăţat ţevi de Ø 20 – 50 (75) mm, cu manivelă <strong>şi</strong> antrenor hexagonal cu acţionare<br />

normală (motor electric, ma<strong>şi</strong>nă de găurit cu viteză redusă <strong>şi</strong> acţionare fără trepte sau ma<strong>şi</strong>nă<br />

de găurit/înşurubat cu acumulator). Pentru spirale de Ø 6, 8 <strong>şi</strong> 10 mm. Tambur de înfăşurare<br />

spirală, din material plastic rezistent <strong>şi</strong> armat cu fibră de sticlă. Mandrină rapidă. Spirală Ø 8 mm,<br />

7,5 m lungime. Livrată în cutie.<br />

​Art.-Nr. 170010 R# € 129,–<br />

170010 R#€ 107,–<br />

Produs german de calitate<br />

Arbore capsulat <strong>pentru</strong><br />

protecţia motorului la<br />

acţiunea apei <strong>şi</strong> murdăriei.<br />

<strong>REMS</strong> Cobra 22 – <strong>pentru</strong> curăţarea<br />

simplă <strong>şi</strong> rapidă a <strong>ţevilor</strong>.<br />

Motor rapid cu spirale <strong>pentru</strong> lungimi de lucru<br />

de max. 70 m. Străpungere blocaje cu freză eficientă<br />

sau curăţare cu lanţ cu spirale în rotaţie la 740 min -1 .<br />

<strong>REMS</strong> Cobra 22 Set 16 + 22<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de curăţat ţevi Ø 20 – 150 mm. Acţionare cu curea de transmisie zero mentenanţă,<br />

motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 750 W, rotaţie în ambele sensuri, furtun de ghidare.<br />

Comutator de protecţie utilizatori (PRCD). 5 secţiuni de spirale 16 × 2,3 m pe tambur, spirală<br />

dreaptă 16, spirală bulb 16, burghiu perforator cu lamă dinţată 16/25, splint <strong>pentru</strong> spirale 16,<br />

5 secţiuni de spirale 22 × 4,5 m pe tambur, spirală dreaptă 22, spirală de recuperare 22, spirală<br />

conică 22, burghiu perforatorcu 2 lame dinţate 22/35, splint <strong>pentru</strong> spirale 22/32, 2 perechi mănu<strong>şi</strong><br />

de ghidare, trusă metalică <strong>pentru</strong> fiecare set de <strong>scule</strong>. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 172012 R220# € 1.649,–<br />

172012 R220#€ 1.199,–<br />

<strong>REMS</strong> Cobra 22 Set 22<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de curăţat ţevi Ø 20 – 150 mm. Pentru setul de livrare vezi mai sus. Cu set de <strong>scule</strong> 22.<br />

​Art.-Nr. 172011 R220# € 1.529,–<br />

172011 R220#€ 1.089,–<br />

7


<strong>REMS</strong> RAS P – tăietor de ţevi de înaltă rezistenţă, <strong>pentru</strong><br />

debitarea <strong>ţevilor</strong> din plastic <strong>şi</strong> materiale compozite.<br />

International<br />

Design Award<br />

Şurub conducător foarte stabil, ghidaj lung <strong>şi</strong> role de<br />

contrapresiune călite special. Acest lucru permite<br />

ghidarea corectă pe ţeavă, închiderea <strong>şi</strong> debitarea uşoară,<br />

precisă <strong>şi</strong> perpendiculară a ţevii. Deplasare rapidă cu<br />

şurub de închidere, în ambele sensuri.<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> RAS P 10 – 40<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 40 mm, ½ –1⅝".<br />

​Art.-Nr. 290050 R# € 99,90<br />

50<br />

290050 R#€ 81,<br />

290100 R#€ 126,<br />

Produs german de calitate<br />

290000 R#€ 89, 50 290200 R#€ 159,<br />

<strong>REMS</strong> RAS P 10 – 63<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 63 mm, ½ – 2"<br />

​Art.-Nr. 290000 R# € 107,70<br />

<strong>REMS</strong> RAS P 50 – 110<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 50 – 110 mm, 2 – 4"<br />

​Art.-Nr. 290100 R# € 155,–<br />

40<br />

<strong>REMS</strong> RAS P 110 – 160<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 110 – 160 mm, 4 – 6".<br />

​Art.-Nr. 290200 R# € 192,–<br />

50<br />

<strong>REMS</strong> ROS P – foarfecă manuală <strong>pentru</strong> debitarea precisă<br />

<strong>şi</strong> rapidă a <strong>ţevilor</strong> din plastic <strong>şi</strong> materiale compozite.<br />

Retragere<br />

automată<br />

<strong>REMS</strong> ROS P 26<br />

Debitare rapidă, dintr-o singură mişcare.<br />

Foarfecă de ţeavă utilizabilă cu o singură mână.<br />

Pentru ţevi de diametrul Ø ≤ 26 mm, 1".<br />

​Art.-Nr. 291240 R# € 38,60<br />

291240 R#€ 28,<br />

<strong>REMS</strong> ROS P 35<br />

Foarfecă cu retragere rapidă<br />

<strong>pentru</strong> ţevi Ø ≤ 35 mm, 1⅜".<br />

​Art.-Nr. 291200 R# € 41,30<br />

291200 R#€ 33,<br />

<strong>REMS</strong> ROS P 35 A<br />

Foarfecă cu retragere rapidă <strong>şi</strong> automată<br />

<strong>pentru</strong> ţevi Ø ≤ 35 mm, 1⅜".<br />

​Art.-Nr. 291220# € 51,70<br />

291220#€ 43,<br />

<strong>REMS</strong> ROS P 42<br />

Foarfecă cu retragere rapidă<br />

<strong>pentru</strong> ţevi Ø ≤ 42 mm, 1⅝".<br />

​Art.-Nr. 291250 R# € 72,40<br />

291250 R#€ 59, 50<br />

Pentru uşurarea<br />

extremă a debitării.<br />

60<br />

291000 RPS#€ 44, 80<br />

<strong>REMS</strong> ROS P 42 PS<br />

Foarfecă cu retragere rapidă<br />

<strong>pentru</strong> ţevi Ø ≤ 42 mm, 1⅝".<br />

​Art.-Nr. 291000 RPS# € 59,–<br />

<strong>REMS</strong> ROS P 63 P<br />

Foarfecă cu retragere rapidă<br />

<strong>pentru</strong> ţevi Ø ≤ 63 mm, 2".<br />

​Art.-Nr. 291270 R# € 116,90<br />

291270 R#€ 89,<br />

90<br />

80<br />

70<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX S – Dispozitiv de tăiat ţevi, de<br />

mare rezistenţă, cu rulmenţi cu ace, folosit la debitarea<br />

<strong>ţevilor</strong> din oţel inoxidabil, oţel carbon, cupru etc.<br />

Pentru debitarea extrem de uşoară a <strong>ţevilor</strong>.<br />

Role de contrapresiune pe rulmenţi<br />

cu ace. Disc de debitare pe rulmenţi<br />

cu ace .<br />

Deplasare rapidă şurub de avans,<br />

în ambele sensuri (<strong>REMS</strong> RAS<br />

Cu-INOX 8 – 64 S).<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini<br />

Cu rulmenţi cu ace. Pentru ţevi<br />

Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".<br />

​Art.-Nr. 113241 R# € 37,20<br />

113241 R#€ 30,<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 35 S<br />

Cu rulmenţi cu ace <strong>şi</strong> dispozitiv integrat de<br />

debavurat. Pentru ţevi Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜".<br />

​Art.-Nr. 113351 R# € 54,90<br />

113351 R#€ 39,<br />

90<br />

90<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 8 – 64 S<br />

Cu rulmenţi cu ace <strong>şi</strong> avans rapid.<br />

Pentru ţevi Ø 8 – 64 mm, ⅜ – 2½"<br />

​Art.-Nr. 113401 R# € 144,80<br />

113401 R#€ 105,–<br />

8<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


<strong>REMS</strong> RAS St – <strong>scule</strong> robuste <strong>şi</strong> de calitate <strong>pentru</strong><br />

debitarea <strong>ţevilor</strong>. Pentru lucrări pretenţioase<br />

<strong>şi</strong> o durată de viaţă lungă.<br />

<strong>REMS</strong> RAS St ⅛ – 2"<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø ⅛ – 2", 10 – 60 mm.<br />

​Art.-Nr. 113000 R# € 139,10<br />

113000 R#€ 114,<br />

Tăietor de ţevi din oţel.<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> RAS St 1¼ – 4"<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 1¼ – 4", 30 – 115 mm.<br />

​Art.-Nr. 113100 R# € 278,10<br />

113100 R#€ 229,<br />

90<br />

90<br />

113350 R#€ 27,<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX – tăietor de ţevi de mare rezistenţă,<br />

<strong>pentru</strong> debitarea <strong>ţevilor</strong> din oţel inoxidabil, oţel carbon,<br />

cupru, ş.a.m.d.<br />

International<br />

Design Award<br />

Ansamblu robust <strong>şi</strong> stabil, <strong>pentru</strong> solicitări extreme.<br />

Şurub conducător foarte stabil, ghidaj lung <strong>şi</strong> role<br />

de contrapresiune călite special. Acest lucru permite<br />

ghidarea corectă pe ţeavă, închiderea <strong>şi</strong> debitarea<br />

uşoară, precisă <strong>şi</strong> perpendiculară a ţevii.<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 16<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 3 – 16 mm, ⅛ – ⅝".<br />

​Art.-Nr. 113200 R# € 18,60<br />

113200 R#€ 15,<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 28 Mini<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".<br />

​A r t . - N r. 113 2 4 0 R# € 27,90<br />

113240 R#€ 23,<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 28<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".<br />

​Art.-Nr. 113300 R# € 21,50<br />

113300 R#€ 17,<br />

Produs german de calitate<br />

40 113400 R#€ 100,<br />

20<br />

80<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 6 – 64<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 6 – 64 mm, ¼ – 2½"<br />

​Art.-Nr. 113400 R# € 124,10<br />

90<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 35<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜",<br />

cu dispozitiv integrat de debavurare ţevi.<br />

​Art.-Nr. 113350 R# € 39,90<br />

40<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 6 – 42<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 6 – 42 mm, ¼ – 1⅝".<br />

​Art.-Nr. 113380 R# € 104,10<br />

113380 R#€ 86,<br />

60<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 42<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 3 – 42 mm, ⅛ – 1¾",<br />

cu dispozitiv integrat de debavurare ţevi.<br />

​Art.-Nr. 113330 R# € 51,20<br />

113330 R#€ 34,<br />

60<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu – tăietor de ţevi de înaltă rezistenţă,<br />

special <strong>pentru</strong> debitarea <strong>ţevilor</strong> de cupru<br />

International<br />

Design Award<br />

Cu ajustare rapidă,<br />

în ambele sensuri.<br />

Şurub conducător foarte stabil, ghidaj lung <strong>şi</strong> role<br />

de contrapresiune călite special. Acest lucru permite<br />

ghidarea corectă pe ţeavă, închiderea <strong>şi</strong> debitarea<br />

uşoară, precisă <strong>şi</strong> perpendiculară a ţevii.<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu 8 – 42<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 8 – 42 mm, ⅜ – 1⅝".<br />

​Art.-Nr. 113370 R# € 93,10<br />

113370 R#€ 77,<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu 8 – 64<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 8 – 64 mm, ⅜ – 2½"<br />

​Art.-Nr. 113410 R# € 111,90<br />

113410 R#€ 88,<br />

40<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu 3 – 35<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜",<br />

cu dispozitiv integrat de debavurare ţevi.<br />

​Art.-Nr. 113340 R# € 36,50<br />

<strong>REMS</strong> RAS Cu 3 – 42<br />

Tăietor <strong>pentru</strong> ţevi Ø 3 – 42 mm, ⅛ – 1¾",<br />

cu dispozitiv integrat de debavurare ţevi.<br />

​Art.-Nr. 113320 R# € 46,50<br />

113340 R#€ 27, 60<br />

113320 R#€ 34,<br />

50<br />

60<br />

9


Scule de calitate <strong>şi</strong> robuste <strong>pentru</strong><br />

lucrări grele, cu durată lungă de viaţă.<br />

Variantă robustă, executată din aliaj de crom-vanadiu,<br />

forjat, îmbunătăţit <strong>şi</strong> acoperit prin pulverizare.<br />

Dantură călită, cu rezistenţă înaltă la uzură.<br />

<strong>REMS</strong> Akku-ROS P 40 – <strong>pentru</strong> debitarea rapidă <strong>şi</strong> uşoară<br />

a <strong>ţevilor</strong>. Forţă mare de debitare, taie de ex. o ţeavă din<br />

materiale compozite de Ø 20 mm în numai 4 sec.<br />

Capacitate acumulator max. 200 de debitări!<br />

<strong>REMS</strong> Catch S 1" + S 1½" + W 240<br />

Cleşte suedez. DIN 5234 – tip C. Cleşte <strong>pentru</strong> ţevi<br />

cu articulaţie (<strong>pentru</strong> profesionişti), 7 poziţii de lucru. ISO 8976.<br />

​Art.-Nr. 116X01 R# € 98,30<br />

<strong>REMS</strong> Catch S 1" + S 1½" + S 2"<br />

Cleşte suedez. DIN 5234 – tip C.<br />

​Art.-Nr. 116X02 R# € 144,90<br />

116X01 R#€ 56,–<br />

116X02 R#€ 81,<br />

50<br />

Numai 1,2 kg!<br />

Lamă universală cu geometrie <strong>specială</strong> <strong>pentru</strong><br />

debitarea <strong>ţevilor</strong> de plastic <strong>şi</strong> din materiale compozite.<br />

<strong>REMS</strong> Akku-ROS P 40 Set<br />

Foarfecă electrică cu acumulator <strong>pentru</strong> debitarea rapidă <strong>şi</strong> uşoară a <strong>ţevilor</strong> de plastic <strong>şi</strong><br />

materiale compozite de Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1⅝", s ≤ 6,7 mm. Motor electric cu acumulator puternic<br />

de 9,6 V, 70 W, reductor cu zero mentenanţă, buton de avans cu dispozitiv de protecţie, buton<br />

pornire/oprire. Acumulator NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, încărcător NiMH 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 6 W.<br />

Cu lamă universala. Livrată în cutie.<br />

​Art.-Nr. 291310 R# € 112,90<br />

291310 R#€ 89,<br />

90<br />

<strong>REMS</strong> Helix VE – <strong>pentru</strong> găurit,<br />

înşurubat <strong>şi</strong> debavurat.<br />

Lampă de lucru integrată<br />

numai 1,3 kg<br />

GRATIS*<br />

<strong>REMS</strong> Burghiu <strong>pentru</strong> dale Set 6-8-10<br />

Burghie de carotaj uscat, diamantate, cu ceară <strong>specială</strong> de umplere. Pentru ceramică, gresie,<br />

granit, marmură <strong>şi</strong> alte materiale. 3 <strong>scule</strong> de găurit de Ø 6, 8, 10 mm, ajutor de găurire<br />

cu fixare prin vacuum. Cu acţionare electrică de la ma<strong>şi</strong>na de înşurubat/găurit.<br />

​Art.-Nr. 181700 R# € 154,30<br />

181700 R#€ 109,–<br />

<strong>REMS</strong> Helix VE Li-Ion Set<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de înşurubat/găurit cu acumulatori, cu sistem electronic Vario (VE), <strong>pentru</strong> găurire<br />

în metal, piatră, Ø ≤ 10 mm, lemn Ø ≤ 28 mm <strong>şi</strong> alte materiale <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> strângere/desfacere<br />

şuruburi Ø ≤ 7 mm. Sistem de acţionare cu mandrină rapidă, fără cheie, lungime de priză<br />

0,8 – 10 mm, sens de rotaţie stânga/dreapta. Sistem de acţionare electromecanic, cu motor<br />

puternic cu acumulator 14,4 V, 300 W, reductor planetar robust cu 2 trepte. 2 intervale de turaţie,<br />

cu reglare fără trepte, 0 – 300 min -1 <strong>şi</strong> 0 – 1250 min -1 , 25 trepte cuplu-motor plus treaptă găurire,<br />

cuplu-motor mare la turaţii mici: 31 Nm. Buton reversibil de siguranţă. Lampă de lucru integrată.<br />

Clemă de prins la curea. Acumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, încărcător rapid Li-Ion/Ni-Cd 230 V,<br />

50 – 60 Hz, 65 W. 1 adaptor bit dublu, drept/cruce, lungime 50 mm. Livrat în trusă portabilă.<br />

​Art.-Nr. 190010 R220# € 339,–<br />

+ pachet cadou în valoare de € 198,80<br />

1 set adaptoare gratis<br />

2. Acumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis<br />

1 vestă<br />

Art.-Nr. 190X02 R220# € 339,–<br />

<strong>REMS</strong> REG 10 – 54 E<br />

Dispozitiv debavurat exterior/interior ţevi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛".<br />

Cu acţionare electrică de la ma<strong>şi</strong>na de înşurubat/găurit.<br />

​Art.-Nr. 113835 R# € 91,60<br />

113835 R#€ 74,<br />

90<br />

Adaptor <strong>pentru</strong> <strong>REMS</strong> REG 10 – 42<br />

Cu acţionare electrică de la ma<strong>şi</strong>na de înşurubat/găurit.<br />

​Art.-Nr. 113815 R# 113815 R#€ 33, 90<br />

<strong>REMS</strong> REG 10 – 42<br />

Dispozitiv debavurat exterior/interior ţevi Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝".<br />

​Art.-Nr. 113810 R# 113810 R#€ 79, 90<br />

10<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Lampă portabilă sau fixă, extrem de puternică.<br />

Alimentare cu acumulator sau de la reţea.<br />

145°<br />

Acumulator (accesorii)<br />

Tehnologie LED cu intensitate luminoasă mare.<br />

Mâner ergonomic cu căptuşeală moale.<br />

Casetă acumulator integrată în mâner. Acumulatori Li-Ion 14,4 V sau alimentare<br />

de la reţea 230 V, în locul acumulatorului Li-Ion 14,4 V, vezi accesorii.<br />

Dispozitiv de agăţare practiv, rabatabil.<br />

Lampă cu cap rotativ până la 145°, <strong>pentru</strong> o iluminare mai eficientă.<br />

Încărcător rapid <strong>pentru</strong> o durată scurtă de încărcare (1 h), vezi accesorii.<br />

Acumulator de putere maximă, fără memory efect.<br />

Lampă <strong>REMS</strong> cu LED-uri <strong>şi</strong> acumulator Li-Ion<br />

Lampă portabilă sau fixă <strong>pentru</strong> acumulatori Li-Ion 14,4 V sau tensiune alimentare Li-Ion 230 V.<br />

Fără acumulator, fără încărcător rapid, fără sursă de alimentare. În ambalaj blister.<br />

​Art.-Nr. 175200 R#<br />

175200 R#€ 29,<br />

Cu dispozitiv de agăţat<br />

90<br />

<strong>REMS</strong> CleanM – mai curat nici că se<br />

poate. Curăţare extrem de eficientă.<br />

Produs german de calitate<br />

Primiţi 2,<br />

plătiţi 1!*<br />

*La cumpărarea unui flacon spray<br />

<strong>REMS</strong> CleanM se oferă gratis 1 flacon<br />

spray <strong>REMS</strong> CleanM.<br />

<strong>REMS</strong> CleanM<br />

Soluţie extrem de eficientă <strong>pentru</strong> curăţarea <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong>lor de ulei <strong>şi</strong> grăsimi.<br />

Flacon spray 500 ml.<br />

​Art.-Nr. 140119 R# 140119 R#€ 19, 90<br />

Stativ cu 3 picioare (accesoriu)<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Python – economisiţi fitingurile<br />

scumpe. Îndoaie foarte uşor ţevi<br />

de până la Ø 2", Ø 75 mm.<br />

<strong>REMS</strong> Python<br />

Îndoitor hidraulic <strong>pentru</strong> îndoirea cu precizie a <strong>ţevilor</strong> până la 90°. Ţevi din oţel EN 10225<br />

Ø ⅜ – 2", ţevi din material compozit Ø 32 – 75 mm. Motorul propriu-zis, suportul de alunecare <strong>şi</strong><br />

rolele de alunecare, segmente de îndoire St resp. V. Livrat în trusă rezistentă.<br />

<strong>pentru</strong> ţevi din oţel<br />

Set St ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1¼"<br />

​Art.-Nr. 590020 R# € 1.049,–<br />

<strong>pentru</strong> ţevi din oţel<br />

Set St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"<br />

​Art.-Nr. 590021 R# € 1.159,–<br />

<strong>pentru</strong> ţevi din material compozit<br />

Set V 40 - 50 - 63 mm<br />

​Art.-Nr. 590022 R# € 1.069,–<br />

590020 R#€ 899,–<br />

590021 R#€ 999,–<br />

590022 R#€ 949,–<br />

Stativ cu 3 picioare<br />

​Art.-Nr. 590150 R# 590150 R#€ 110, 50<br />

Segmentul de îndoire <strong>şi</strong> de alunecare 75 mm<br />

​Art.-Nr. 590063 R# 590063 R#€ 438,–<br />

<strong>REMS</strong> Swing – îndoiţi ţevile acolo<br />

unde se <strong>şi</strong> montează, max. Ø 32 mm.<br />

Timp redus de lucru datorită manetei multifuncţionale<br />

<strong>şi</strong> practice <strong>pentru</strong> avans <strong>şi</strong> retragere rapidă.<br />

Cremalieră din oţel călit.<br />

<strong>REMS</strong> Swing<br />

Îndoitor manual <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", max. 90°. Ţevi din cupru moale Ø 10 – 22 mm,<br />

Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, ţevi din cupru moale, învelite în manta Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm,<br />

ţevi din oţel carbon învelite în manta din sistemele de fitinguri prin presare Ø 12 – 18 mm, ţevi<br />

din oţel de precizie moale Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, ţevi din materiale compozite Ø 14 – 32 mm.<br />

Până la Ø 26 mm cu dispozitiv de antrenare, segmente de îndoire, suport universal <strong>pentru</strong><br />

segmente de alunecare, livrat în trusă/geantă metalică stabilă. Până la Ø 32 mm cu dispozitiv<br />

de antrenare, segmente de îndoire, 2 suporturi universale <strong>pentru</strong> segmente de alunecare, livrat<br />

în trusă stabilă.<br />

Produs german de calitate<br />

Ţevi din cupru ş.a.<br />

Set 12 - 15 - 18 - 22<br />

​Art.-Nr. 153025 R# € 239,–<br />

Ţevi din material compozit ş.a.<br />

Set 14 - 16 - 18 - 20 - 25 / 26<br />

​Art.-Nr. 153022 R# € 252,–<br />

Set 16 - 18 - 20 - 25 / 26 - 32<br />

​Art.-Nr. 153023 R# € 415,–<br />

153025 R#€ 199,–<br />

153022 R#€ 206,–<br />

153023 R#€ 345,–<br />

11


<strong>REMS</strong> Curvo – <strong>pentru</strong> îndoirea perfectă<br />

a <strong>ţevilor</strong> de max. Ø 40 mm, până la 180°.<br />

Îndoiţi ţeava, în loc să cumpăraţi fitinguri scumpe!<br />

<strong>REMS</strong> Curvo se amortizează deja după primele ţevi îndoite.<br />

Fără menghină. Dispozitivul poate fi folosit imediat,<br />

nu sunt necesare alte reglaje.<br />

3B<br />

1000 W – numai 8 kg<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Curvo<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de îndoit ţevi Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", max. 180°. Ţevi din cupru tare, semi-dur sau<br />

moale, <strong>şi</strong> cu perete subţire, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", ţevi din cupru moale, învelite în manta, <strong>şi</strong><br />

cu perete subţire, Ø 10 – 18 mm, ţevi din sisteme de fitinguri prin presare executate din oţel inox<br />

Ø 12 – 28 mm, oţel carbon, <strong>şi</strong> învelite în manta, Ø 12 – 28 mm, ţevi din oţel de precizie moale<br />

Ø 10 – 28 mm, ţevi de oţel DIN EN 10255 Ø ¼ – ¾", ţevi <strong>pentru</strong> instalaţii electrice EN 50086<br />

Ø 16 – 32 mm, ţevi din materiale compozite Ø 14 – 40 mm, ş.a. Acţionare cu reductor cu zero<br />

mentenanţă <strong>şi</strong> cuplă de siguranţă, motor universal de 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W. Buton de<br />

avans cu dispozitiv de protecţie, cu reglaj continuu <strong>pentru</strong> două sensuri de rotaţie. Viteză mare<br />

sau mică, <strong>pentru</strong> îndoirea precisă a <strong>ţevilor</strong>. Bolţ <strong>pentru</strong> segmentele de alunecare. Segmente de<br />

îndoire <strong>şi</strong> de alunecare. În trusă metalică rezistentă.<br />

Set 15 - 18 - 22<br />

​Art.-Nr. 580026 R220# € 1.269,–<br />

Set 15 - 22 - 28 R102<br />

​Art.-Nr. 580022 R220# € 1.299,–<br />

Set 15 - 18 - 22 - 28 R102<br />

​Art.-Nr. 580027 R220# € 1.385,–<br />

Set 15 - 18 - 22 - 28 R114<br />

​Art.-Nr. 580035 R220# € 1.499,–<br />

580026 R220#€ 999,–<br />

580022 R220#€ 1.135,–<br />

580027 R220#€ 1.199,–<br />

580035 R220#€ 1.299,–<br />

Suport ma<strong>şi</strong>nă 3B<br />

cu înălţime reglabilă, pe trepied<br />

​Art.-Nr. 586100 R# € 160,50 586100 R#€ 99,–<br />

<strong>REMS</strong> Sinus – <strong>pentru</strong> îndoirea <strong>ţevilor</strong><br />

fără cutare.<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Sinus Set<br />

Îndoitor manual <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", până la 180°. Ţevi din cupru dur, semidur<br />

<strong>şi</strong> moale, chiar <strong>şi</strong> cu perete subţire, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", ţevi de cupru moale, cu manta,<br />

chiar <strong>şi</strong> cu perete subţire, Ø 10 – 18 mm, ţevi din sistemele de fitinguri de presare din oţel inox,<br />

oţel carbon cu manta, Ø 12 – 18 mm, oţel carbon Ø 12 – 22 mm, ţevi din oţel de precizie moale<br />

Ø 10 – 20 mm, ţevi <strong>pentru</strong> instalaţii electrice EN 50086 Ø 16 – 20 mm, ţevi din material compozit<br />

Ø 14 – 32 mm, ş.a. Sistem de acţionare, bolţuri demontabile. Segmente de îndoire <strong>şi</strong> de alunecare.<br />

Spray <strong>REMS</strong> <strong>pentru</strong> îndoire. Livrat în trusă metalică rezistentă.<br />

Set 15-18-22<br />

​Art.-Nr. 154001 R# € 535,–<br />

Set 14-16-18<br />

​Art.-Nr. 154002 R# € 515,–<br />

Set 12-15-18-22<br />

​Art.-Nr. 154003 R# € 609,–<br />

Set 10-12-14-16-18-22<br />

​Art.-Nr. 154004 R# € 699,–<br />

154001 R#€ 399,–<br />

154002 R#€ 399,–<br />

154003 R#€ 459,–<br />

154004 R#€ 499,–<br />

12<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


<strong>REMS</strong> Curvo 50 – <strong>pentru</strong> îndoirea perfectă<br />

a <strong>ţevilor</strong> mari de până la Ø 50 mm, 90°.<br />

Fără menghină. Dispozitivul poate fi folosit imediat,<br />

nu sunt necesare alte reglaje.<br />

<strong>REMS</strong> Curvo 50 Basic-Pack<br />

Îndoitor electric <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 50 mm, max. 90°. Ţevi de oţel EN 10255 Ø ¼ – 1¼", ţevi de<br />

cupru dur, semidur, moale, Ø 10 – 42 mm, ţevi de cupru cu perete subţire Ø 10 – 35 mm, ţevi din<br />

sistemele de fitinguri de presare din oţel inox Ø 12 – 42 mm, oţel carbon Ø 12 – 35 mm, oţel carbon<br />

cu manta Ø 12 – 28 mm, ţevi din material compozit Ø 14 – 50 mm, ş.a. Ma<strong>şi</strong>nă de acţionare cu<br />

reductor cu zero mentenanţă <strong>şi</strong> cuplă de siguranţă, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W,<br />

fără trepte, buton de avans cu siguranţă, două sensuri de rotaţie. Bloc adaptor 35 – 50, suport<br />

35 – 50, (<strong>pentru</strong> segmente de îndoire <strong>şi</strong> segmente de alunecare Ø 35 R 100, Ø 42 R 140,<br />

Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), bolţuri demontabile. Livrat în ladă de transport stabilă.<br />

​A r t . - N r. 5 8 0 11 0 R220# € 2.339,–<br />

580110 R220#€ 1.990,–​<br />

1000 W<br />

Produs german de calitate<br />

Bloc adaptor 10 – 40, suport 10 – 40<br />

<strong>pentru</strong> segmente de îndoire <strong>şi</strong> segmente de alunecare <strong>pentru</strong> <strong>REMS</strong> Curvo,<br />

<strong>REMS</strong> Akku-Curvo, <strong>REMS</strong> Sinus, vezi tabel.<br />

​A r t . - N r. 5 8 2 12 0 R# 582120 R#€ 199,–<br />

Cu Cu-U St 10217 St 10305-U St 10305 St 10255 St 50086 V<br />

Segment de îndoire <strong>şi</strong><br />

segment de alunecare<br />

<strong>pentru</strong> ţevi Ø mm/ţoli<br />

R<br />

mm<br />

X<br />

mm<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

Sinus<br />

Curvo<br />

Akku-Curvo<br />

Curvo 50<br />

R mm Raza de curbură în mm a axei neutre a curburii (DVGW GW 392)<br />

X mm Corecţie mm<br />

1)<br />

Conform fişei de lucru DVGW: GW 392 <strong>pentru</strong> ţevi de cupru Ø 28 mm se impune<br />

o rază minimă de curbură 114 mm. Grosime perete ≥ 0,9 mm.<br />

2)<br />

Necesar bloc adaptor 10 – 40, suport 10 – 40 (cod art. 582120).<br />

3)<br />

Necesar bloc adaptor 35 – 50, suport 35 – 50 (cod art. 582110).<br />

Cu: ţevi din cupru dur, semidur <strong>şi</strong> moale, chiar <strong>şi</strong> cu perete subţire, EN 1057<br />

St 10217: ţevi din oţel inox cu manta, din sistemele de fitinguri cu presare EN 10217-7 (DIN 2463)<br />

St 10305 U: ţevi din oţel carbon cu manta, din sistemele de fitinguri cu presare EN 10305-3 (DIN 2394)<br />

St 10305: ţevi de precizie din oţel moale EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3<br />

(DIN 2391 – 2394), ţevi din oţel carbon EN 10305-3 (DIN 2394)<br />

St 10255: ţevi de oţel (ţevi filetate) EN 10255 (DIN 2440)<br />

St 50086: ţevi <strong>pentru</strong> instalaţii electrice EN 50086<br />

U: cu manta<br />

V: ţevi din material compozit, din sistemele de fitinguri cu presare<br />

Art.-Nr. €<br />

10 40 45 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581400 168,00<br />

12 45 49 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581410 115,00<br />

14, 10 U, ¼ (DN 6) 50 53 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581420 129,00<br />

15, 12 U 55 56 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581430 129,00<br />

16, 12 U 60 62 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581440 129,00<br />

17, 15 U 56 60 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581110 147,00<br />

18, 14 U, 15 U, ⅜ (DN 10) 70 75 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581450 129,00<br />

20, 16 U, 18 U 75 80 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581080 169,00<br />

22, 18 U, ½ (DN 15) 77 81 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) 581460 159,00<br />

22, 18 U, ½ (DN 15) 88 91 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) 581470 199,00<br />

24, 22 U 75 85 ● ● ● 2) ● ● ● 2) 581130 205,00<br />

25 98 103 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581180 269,00<br />

26 98 108 ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581270 254,00<br />

28, ¾ (DN 20) 102 1) 108 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581070 249,00<br />

28, ¾ (DN 20) 102 110 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581260 269,00<br />

28, ¾ (DN 20) 114 120 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581310 326,00<br />

30, 28 U 98 1) 105 ● ● 2) ● ● ● 2) 581150 269,00<br />

32 98 110 ● ● ● ● 2) 581280 279,00<br />

32 114 121 ● ● 2) ● ● ● ● ● 2) 581320 339,00<br />

35 100 105 ● 3) ● 3) ● 3) 581500 365,00<br />

35 140 150 ● ● 2) 581350 439,00<br />

40 140 148 ● ● 2) 581330 444,00<br />

42 140 155 ● 3) ● 3) ● 3) 581510 425,00<br />

50 135 143 ● 3) 581540 421,00<br />

⅜" (9,5 mm) 43 48 ● ● ● ● 2) 581200 146,00<br />

½" (12,7 mm) 52 60 ● ● ● ● 2) 581210 155,00<br />

⅝" (15,9 mm) 63 70 ● ● ● ● 2) 581220 176,00<br />

¾" (19,1 mm) 75 82 ● ● ● ● 2) 581230 182,00<br />

⅞" (22,2 mm) 98 107 ● ● ● ● 2) 581240 251,00<br />

1" (33,7 mm) 100 105 ● 3) 581520 365,00<br />

1" (25,4 mm) 101 112 ● ● ● 2) 581370 289,00<br />

1⅛" (28,6 mm) 102 110 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581260 269,00<br />

1⅛" (28,6 mm) 115 117 ● ● ● 2) 581380 346,00<br />

1¼" (31,8 mm) 114 123 ● ● 2) 581320 339,00<br />

1¼" (31,8 mm) 133 145 ● ● 2) 581390 470,00<br />

1¼" (42,4 mm) 140 150 ● 3) 581530 429,00<br />

1⅜" (34,9 mm) 140 150 ● ● 2) 581350 439,00<br />

La îndoirea la rece executată corespunzător este interzisă apariţia fisurilor sau formarea cutelor.<br />

Ţevile executate din materiale care nu asigură acest lucru nu se vor îndoi cu <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong>le <strong>REMS</strong> Sinus,<br />

<strong>REMS</strong> Curvo, <strong>REMS</strong> Curvo 50 <strong>şi</strong> <strong>REMS</strong> Akku-Curvo.<br />

13


Un sistem – 4 utilizări!<br />

Ideal <strong>pentru</strong> instalatori.<br />

... acum cu stativ de găurire <strong>REMS</strong> Titan – <strong>pentru</strong> cele<br />

mai mari exigenţe. Pentru carotaje de până la Ø 300 mm.<br />

Produs german<br />

de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Picus S2/3,5 – <strong>pentru</strong> găuriri în beton<br />

armat <strong>şi</strong> zidărie până la Ø 300 mm.<br />

<strong>REMS</strong> Picus SR Set Titan<br />

Ma<strong>şi</strong>nă electrică de carotat cu coroană diamantată <strong>şi</strong> viteză reglabilă. Pentru carotaje în beton,<br />

beton armat până la Ø 162 (200) mm, zidărie ş.a. până la Ø 250 mm. Utilizare universală <strong>pentru</strong><br />

carotaje umede <strong>şi</strong> uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Conexiune cu racord<br />

filetat UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu 2 trepte <strong>şi</strong> zero mentenanţă cu cuplă antiderapaj<br />

de siguranţă, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Reglare electronică continuă<br />

a turaţiei de la 200 – 500 min -1 (treapta 1), respectiv 500 – 1200 min -1 (treapta 2), protecţie la<br />

supraîncălzire. Sistem electronic multifuncţional cu demarare uşoară, cu limitator de turaţie de<br />

mers în gol, protecţie la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator<br />

de protecţie al operatorului (PRCD). Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil<br />

<strong>şi</strong> cuplă rapidă cu opritor de apă <strong>şi</strong> racord <strong>pentru</strong> furtun de ½". Contrapiesă. Set distanţiere.<br />

Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă. Standul de găurire <strong>REMS</strong> Titan inclusiv setul de<br />

fixare <strong>pentru</strong> beton armat <strong>şi</strong> zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj.<br />

​Art.-Nr. 183022 R220# € 2.319,–<br />

183022 R220#€ 1.749,–<br />

<strong>REMS</strong> Picus SR Set 62 - 82 - 132 Titan<br />

Ca <strong>şi</strong> art. nr. 183022, livrat cu coroane de carotaj <strong>REMS</strong> diamantate universale<br />

UDKB Ø 62, 82, 132 mm.<br />

​Art.-Nr. 183023 R220# € 2.922,–<br />

183023 R220#€ 2.089,–<br />

<strong>REMS</strong> Picus S2/3,5 Set Titan<br />

Ma<strong>şi</strong>nă electrică de carotat cu coroane diamantate <strong>pentru</strong> beton, beton armat, zidării de orice<br />

tip, piatră naturală, asfalt, şapă de orice tip, max. Ø 300 mm. Pentru carotaje umede sau<br />

uscate, cu stativ de lucru. Conexiune cu racord filetat UNC 1¼ exterior, reductor cu 2 trepte <strong>şi</strong><br />

zero mentenanţă cu cuplă antiderapaj de siguranţă, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W.<br />

Sistem electronic multifuncţional cu demarare uşoară, cu limitator de turaţie de mers în gol,<br />

protecţie la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Comutator basculant. Comutator de protecţie<br />

al operatorului (PRCD). Turaţie sub sarcină coloană de carotaj 320 min -1 , 760 min -1 . Dispozitiv<br />

de alimentare cu apă, cu robinet reglabil <strong>şi</strong> cuplă rapidă cu opritor de apă <strong>şi</strong> racord <strong>pentru</strong> furtun<br />

de ½". Inel demontabil. Cheie fixă de 32. Standul de găurire <strong>REMS</strong> Titan inclusiv setul de fixare<br />

<strong>pentru</strong> beton armat <strong>şi</strong> zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj.<br />

​Art.-Nr. 180030 R220# € 3.639,–<br />

180030 R220#€ 2.890,–<br />

<strong>REMS</strong> Picus S1 – cea mai ieftină variantă<br />

... acum cu stativ de găurire <strong>REMS</strong> Simplex 2<br />

Stand de găurire robust <strong>şi</strong> ergonomic, <strong>pentru</strong> carotaje de până la Ø 200 mm. Coloană<br />

de carotaj din profil pătrat din oţel de precizie de Ø 50 mm, rezistent la îndoire <strong>şi</strong> la torsiune,<br />

foarte stabil, cu toleranţă foarte mică, <strong>pentru</strong> ghidarea fără vibraţii a saniei de avans.<br />

<strong>REMS</strong> Picus S1 Set Simplex 2<br />

Ma<strong>şi</strong>nă electrică cu coroană diamantată <strong>pentru</strong> carotaje în beton, beton armat, până la<br />

Ø 102 (132) mm, zidărie ş.a. până la Ø 162 mm. Utilizare universală <strong>pentru</strong> găuriri umede<br />

<strong>şi</strong> uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Ma<strong>şi</strong>nă de acţionare cu racord<br />

filetat <strong>pentru</strong> coroane UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu zero mentenanţă cu cuplă<br />

de siguranţă antiderapaj, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Sistem electronic multifuncţional<br />

cu demarare uşoară, cu limitator de turaţie de mers în gol, protecţie la suprasarcină,<br />

dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecţie al operatorului (PRCD).<br />

Turaţia în sarcină a coroanei de găurire 580 min -1 . Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet<br />

reglabil <strong>şi</strong> cuplă rapidă cu opritor de apă <strong>şi</strong> racord <strong>pentru</strong> furtun de ½". Contrapiesă. Dispozitiv<br />

de centrare G ½ cu burghiu Ø 8 mm, ştift hexagonal de 3. Cheie fixă de 32. În trusă metalică<br />

rezistentă. Stativ de găurire <strong>REMS</strong> Simplex 2, incl. kit de fixare <strong>pentru</strong> zidărie <strong>şi</strong> beton.<br />

Fără coroane diamantate de carotaj.<br />

​Art.-Nr. 180032 R220# € 1.930,–<br />

180032 R220#€ 1.529,–<br />

14<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Set de pornire, la preţuri reduse.<br />

Ideal <strong>pentru</strong> instalatori.<br />

– 42 %<br />

<strong>REMS</strong> UDKB Set 62-82-132<br />

Ø 62, 82, 132 mm<br />

​Art.-Nr. 181101 R# € 603,–<br />

<strong>REMS</strong> UDKB LS Set 62-82-132<br />

Ø 62, 82, 132 mm<br />

​Art.-Nr. 181111 R# € 665,–<br />

181101 R#€ 349,<br />

181111 R#€ 385,<br />

70<br />

70<br />

Coroane de carotaj universale <strong>REMS</strong> cu segmente<br />

diamantate<br />

Lipite prin inducţie pe linii automate de lipire, <strong>pentru</strong> o calitate superioară constantă a îmbinărilor.<br />

Ţevile de carotaj cu segmente diamantate pot fi înlocuite printr-o simplă lipire dură.<br />

Utilizare universală <strong>pentru</strong> numeroase tipuri de materiale, <strong>pentru</strong> carotaje umede <strong>şi</strong> uscate,<br />

din mână sau cu stativ de găurire. Filet de racord standardizat UNC 1¼ interior. Adâncime<br />

de găurire 420 mm. Segmente diamantate cu profil ascuţit (”formă de acoperiş”) <strong>pentru</strong> carotaje<br />

rapide, uşoare <strong>şi</strong> fără vibraţii. Segmente diamantate speciale, de înaltă calitate, cu o pondere<br />

ridicată de diamant <strong>şi</strong> cu aliaj special de lipire, <strong>pentru</strong> o precizie excepţională <strong>şi</strong> o durată<br />

de viaţă lungă. Ideale <strong>pentru</strong> utilizarea universală la zidărie <strong>şi</strong> beton armat.<br />

Acţionare cu orice tip de motor <strong>REMS</strong> Picus sau cu motoare adecvate fabricate de alţi<br />

producători <strong>şi</strong> dotate cu filet UNC 1¼ exterior.<br />

– 30 %<br />

Produs german de calitate<br />

Ø × adâncime de găurire × racord Art.-Nr. €<br />

Preţ promoţional<br />

€<br />

UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 4 181010 R 106,00 74,20<br />

UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181015 R 123,00 86,10<br />

UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181020 R 128,00 89,60<br />

UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181025 R 156,00 109,20<br />

UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 7 181030 R 170,00 119,00<br />

UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181035 R 171,00 119,70<br />

UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181040 R 185,00 129,50<br />

UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 8 181045 R 190,00 133,00<br />

UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181050 R 215,00 150,50<br />

UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181057 R 249,00 174,30<br />

UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 11 181060 R 276,00 193,20<br />

UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 12 181065 R 314,00 219,80<br />

UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181070 R 337,00 235,90<br />

UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 12 181075 R 349,00 244,30<br />

UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 12 181080 R 358,00 250,60<br />

UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 13 181085 R 475,00 332,50<br />

UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 14 181090 R 535,00 374,50<br />

UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 22 181095 R 599,00 419,30<br />

Coroane de carotaj universale <strong>REMS</strong> cu segmente<br />

diamantate LS (LASER)<br />

Componente sudate cu laser pe linii automate de sudură, <strong>pentru</strong> o calitate înaltă <strong>şi</strong> constantă<br />

a îmbinărilor sudate. Rezistente la temperaturi înalte – chiar <strong>şi</strong> la temperaturi extreme segmentele<br />

nu se dezlipesc din cauza căldurii.<br />

Utilizare universală <strong>pentru</strong> numeroase tipuri de materiale, <strong>pentru</strong> carotaje umede <strong>şi</strong> uscate,<br />

din mână sau cu stativ de găurire. Filet de racord standardizat UNC 1¼ interior. Adâncime<br />

de găurire 420 mm. Segmente diamantate cu profil ascuţit (”formă de acoperiş”) <strong>pentru</strong> carotaje<br />

rapide, uşoare <strong>şi</strong> fără vibraţii. Segmente diamantate speciale, de înaltă calitate, cu o pondere<br />

ridicată de diamant <strong>şi</strong> cu aliaj special de lipire, <strong>pentru</strong> o precizie excepţională <strong>şi</strong> o durată<br />

de viaţă lungă. Ideale <strong>pentru</strong> utilizarea universală la zidărie <strong>şi</strong> beton armat.<br />

Acţionare cu orice tip de motor <strong>REMS</strong> Picus sau cu motoare adecvate fabricate de alţi<br />

producători <strong>şi</strong> dotate cu racord filet UNC 1¼ exterior.<br />

– 30 %<br />

Ø × adâncime de găurire × racord Art.-Nr. €<br />

Preţ promoţional<br />

€<br />

UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼ 1 181410 R 117,00 81,90<br />

UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181415 R 136,00 95,20<br />

UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181420 R 141,00 98,70<br />

UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181425 R 172,00 120,40<br />

UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼ 6 181430 R 187,00 130,90<br />

UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181435 R 189,00 132,30<br />

UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181440 R 204,00 142,80<br />

UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼ 9 181445 R 209,00 146,30<br />

UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181450 R 237,00 165,90<br />

UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181457 R 274,00 191,80<br />

UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼ 10 181460 R 304,00 212,80<br />

UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼ 11 181465 R 346,00 242,20<br />

UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181470 R 371,00 259,70<br />

UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼ 13 181475 R 384,00 268,80<br />

UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼ 14 181480 R 394,00 275,80<br />

15


<strong>REMS</strong> Pull – <strong>pentru</strong> aspirarea materialelor<br />

uscate <strong>şi</strong> umede.<br />

Putere de aspirare mare <strong>şi</strong> constantă, datorită filtrului cu<br />

autocurăţare continuă. Omologat <strong>pentru</strong> aspirarea pulberilor<br />

toxice conf. standardului european EN 60335-2-69 1) .<br />

<strong>REMS</strong> Pull<br />

Aspirator electric industrial <strong>pentru</strong> materiale umede <strong>şi</strong> uscate. Pentru aspirarea pulberilor,<br />

murdăriei <strong>şi</strong> lichidelor. Produs ideal <strong>pentru</strong> desprăfuire în timpul canelării, debitării, găuririi,<br />

carotării <strong>şi</strong> şlefuirii materialelor. Motor bypass 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Buton de pornire/oprire<br />

<strong>şi</strong> buton <strong>pentru</strong> curăţare automată filtru, cu LED verde integrat. Selector putere de aspirare,<br />

<strong>pentru</strong> reglare fără trepte debit aer ≤ 61 l/s. Limitator de nivel cu oprire automată. Filtru cu<br />

auto curăţare. Priză <strong>pentru</strong> <strong>scule</strong> electrice de max. 2200 W, cu sistem electronic de pornire/<br />

oprire. Rezervor marede 35 l, resp. 19 l <strong>pentru</strong> lichide. Mobil, 2 roţi, rolă/rolă cu frână. Cablu de<br />

alimentare 7,5 m, 1 buc. pungă de filtrare din hârtie, 1 buc. burduf de filtrare din hârtie. Furtun<br />

de aspirare 2,5 m, prelungitor furtun 2,5 m, mâner, 2 buc. tuburi metalice de aspiraţie de câte<br />

0,5 m. Cap de aspirare plan, <strong>pentru</strong> materiale umede/uscate, 300 mm, cu role, perii, racletă de<br />

cauciuc. Cap de aspirare <strong>pentru</strong> rosturi. Adaptor furtun de aspirare/sculă electrică. Suporturi<br />

integrate <strong>pentru</strong> cablul de alimentare, furtun de aspirare <strong>şi</strong> accesorii. Livrat în cutie de carton.<br />

<strong>REMS</strong> Pull L Set<br />

Aspirator <strong>şi</strong> desprăfuitor certificat <strong>pentru</strong> aspirarea pulberilor toxice din clasa L 1) .<br />

Limită de expunere/concentraţie limită la locul de muncă > 1 mg/m³, permitivitate ≤ 1 %.<br />

​Art.-Nr. 185500 R220# € 520,–<br />

185500 R220#€ 459,–<br />

<strong>REMS</strong> Pull L Set W<br />

<strong>REMS</strong> Pull L Set W – ideal <strong>pentru</strong> aspirarea noroiului în timpul găuririi umede cu standurile de<br />

găurire <strong>REMS</strong>. <strong>REMS</strong> Pull L Set cu filtru plat cutat rezistent la apă PES <strong>şi</strong> dispozitiv de<br />

absorbţie a apei.<br />

​Art.-Nr. 185503 R220# € 862,–<br />

185503 R220#€ 769,–<br />

Dispozitiv de absorbţie a apei<br />

Filtru plat cutat PES<br />

<strong>REMS</strong> Pull M Set<br />

Aspirator <strong>şi</strong> desprăfuitor certificat <strong>pentru</strong> aspirarea pulberilor toxice din clasa M 1) .<br />

Limită de expunere/concentraţie limită la locul de muncă > 0,1 mg/m³, permitivitate ≤ 0,1 %.<br />

Cu sistem antistatic. Sistem electronic de control volum, selector diametru furtun<br />

de aspirare, capac <strong>pentru</strong> racord furtun de aspirare.<br />

<strong>REMS</strong> Pull M cu sistem antistatic: electricitatea statică este deviată prin tuburi metalice de<br />

aspiraţie electrică conductoare, E mâner conductor electric, furtun de aspirare conducător de<br />

electri citate E, furtun de vacuum electric conducător de electricitate <strong>şi</strong> conexiune furtun de<br />

vacuum cu montarea pe garnitură de vid .<br />

​Art.-Nr. 185501 R220# € 699,–<br />

185501 R220#€ 629,–<br />

UNC 1¼ exterior<br />

G ½ exterior<br />

<strong>REMS</strong> Pull M Set D<br />

<strong>REMS</strong> Pull M Set D – ideal <strong>pentru</strong> aspirarea prafurilor periculoase rezultate prin găurire uscată<br />

cu <strong>REMS</strong> Picus S1, Picus SR, Picus S3, etc. <strong>REMS</strong> Pull M Set cu rotor de aspiratie <strong>pentru</strong><br />

aspirarea prafului.<br />

​Art.-Nr. 185504 R220# € 822,20<br />

185504 R220#€ 759,–<br />

Rotor de<br />

aspirat praf<br />

<strong>REMS</strong> Contact 2000 – cel mai mic, puternic<br />

<strong>şi</strong> rapid aparat din această categorie.<br />

Produs german de calitate<br />

Randament = putere de lipire = 2000 W!<br />

Timp de lipire de numai 18 sec.<br />

de ex. <strong>pentru</strong> o ţeavă Ø 18 mm.<br />

<strong>REMS</strong> Contact 2000 Super-Pack<br />

Ma<strong>şi</strong>nă <strong>pentru</strong> lipituri moi ale <strong>ţevilor</strong> din cupru de Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz,<br />

2000 W, tensiune de comandă 24 V. Cleşte de lipit cu cablu lung de 4 m, transformator de siguranţă,<br />

4 perechi electrozi prismatici, 2 electrozi lungi, 250 g aliaj de lipit moale <strong>REMS</strong> Lot Cu 3,<br />

250 g pastă de lipit moale <strong>REMS</strong> Paste Cu 3, 1 tăietor de ţeavă <strong>REMS</strong> RAS Cu-INOX 3 – 35,<br />

1 pachet de 10 bureti de curăţat <strong>REMS</strong> Cu-Vlies. Livrat în trusă metalică rezistentă<br />

​Art.-Nr. 164050 R220# € 659,–<br />

164050 R220#€ 589,–<br />

4 m<br />

16<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Aspirare pulberi toxice conf. standardului european EM 60335-2-69<br />

La <strong>prelucrarea</strong> de materiale minerale, cum ar fi beton, oţel, beton, zidărie, tencuială, cu un nivel ridicat de cuarţ, se produce<br />

praf care conţine minerale periculoase (siliciu cristalin). Inhalarea de praf de siliciu este dăunătoare. Conform EN 60335-2-69<br />

este prescris ca limită periculoasă expunerea la praf, cu un / o limită de expunere de cel putin > 0,1 mg/m³, trebuind prevăzut<br />

un aspirator de securitate clasa de praf M 1) . <strong>REMS</strong> Pull M, aspirator de materiale uscate <strong>şi</strong> umede, este omologat <strong>pentru</strong> aspirarea<br />

pulberilor toxice din clasa M, vezi stânga.<br />

<strong>REMS</strong> Krokodil – şliţuire în loc de dăltuire.<br />

Produs german de calitate<br />

+ pachet cadou în valoare de € 87,80*<br />

2 Freze diamantate universale <strong>REMS</strong> LS-Turbo Ø 180 mm<br />

+ pachet cadou în valoare de € 49,80*<br />

2 Freze diamantate universale <strong>REMS</strong> LS-Turbo Ø 125 mm<br />

GRATIS*<br />

GRATIS*<br />

<strong>REMS</strong> Krokodil 180 SR Basic-Pack<br />

Ma<strong>şi</strong>nă electrică de şliţuit <strong>şi</strong> debitat cu freză diamantată cu regulator de viteză (Speed Regulation).<br />

Pentru beton, beton armat, zidării de orice tip, piatră naturală, şape de orice tip. Adâncime<br />

rost ≤ 63 mm, reglabilă fără trepte. Lăţime canelare ≤ 62 mm, reglabilă în trepte cu distanţiere<br />

de 3, 6, 10, 20 mm. Sistem de acţionare cu arbore motor de Ø 22,2 mm, <strong>pentru</strong> 1, 2 sau 3 pânze<br />

diamantate conf. EN 13236, Ø ≤ 180 mm, reductor cu mentenanţă zero, motor universal 230 V,<br />

50 – 60 Hz, 2000 W. Sistem electronic multifuncţional cu pornire lentă, limitator de turaţie de mers<br />

în gol, protecţie la supra-sarcină <strong>şi</strong> la supra-încălzire. Buton de siguranţă cu revenire, cu dispozitiv<br />

de blocare împotriva pornirii accidentale. Turaţie în sarcină 5000 min -1 . Ştuţ <strong>pentru</strong> racord aspirator/desprăfuitor<br />

(de ex. <strong>REMS</strong> Pull M). Cheie fixă 13. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 185011 R220# € 899,–<br />

<strong>REMS</strong> Krokodil 125 Basic-Pack<br />

Ma<strong>şi</strong>nă electrică cu freză diamantată de şliţuit <strong>şi</strong> debitat, de ex. beton, beton armat, zidării de<br />

orice tip, piatră naturală, şape de orice tip. Adâncime rost ≤ 38 mm, reglabilă fără trepte. Lăţime<br />

canelare ≤ 43 mm, reglabilă în trepte cu distanţiere de 3, 6, 10, 20 mm. Sistem de acţionare<br />

cu arbore motor de Ø 22,2 mm, <strong>pentru</strong> 1 sau 2 pânze diamantate conf. EN 13236, Ø ≤ 125 mm,<br />

reductor cu mentenanţă zero, prevăzut cu cuplaj de fricţiune de înaltă siguranţă, motor universal<br />

230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Sistem electronic multifuncţional cu pornire lentă, limitator de turaţie<br />

la mers în gol, protecţie la suprasarcină. Buton de siguranţă cu revenire, cu dispozitiv de blocare<br />

împotriva pornirii accidentale. Turaţie în sarcină 5000 min -1 . Ştuţ <strong>pentru</strong> racord aspirator/desprăfuitor<br />

(de ex. <strong>REMS</strong> Pull M). Cheie fixă 13. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 185010 R220# € 749,–<br />

Art.-Nr. 185X03 R220# € 799,–<br />

Art.-Nr. 185X02 R220# € 669,–<br />

Freză diamantată universală <strong>REMS</strong> Eco Ø 180 mm<br />

Freză diamantată universală <strong>REMS</strong> Eco Ø 125 mm<br />

sinterizată, cu miez metalic conf. EN 13236<br />

sinterizată, rezistentă la temperaturi înalte, cu miez metalic conf. EN 13236<br />

​Art.-Nr. 185025 R# 185025 R#€ 18, 90<br />

​Art.-Nr. 185020 R# 185020 R#€ 7, 90<br />

Freză diamantată universală <strong>REMS</strong> LS-Turbo Ø 180 mm<br />

Freză diamantată universală <strong>REMS</strong> LS-Turbo Ø 125 mm<br />

sudată cu laser, rezistentă la temperaturi înalte, <strong>pentru</strong> debitarea<br />

sudată cu laser, rezistentă la temperaturi înalte, <strong>pentru</strong> debitarea<br />

rapidă a materialelor de dure, cu miez metalic conf. EN 13236<br />

rapidă a materialelor de dure, cu miez metalic conf. EN 13236<br />

​Art.-Nr. 185026 R# 185026 R#€ 43, 90<br />

​Art.-Nr. 185021 R# 185021 R#€ 24, 90<br />

Freză diamantată universală <strong>REMS</strong> LS H-P Ø 180 mm<br />

Freză diamantată universală <strong>REMS</strong> LS H-P Ø 125 mm<br />

High-Performance, sudată cu laser, rezistentă la temperaturi înalte,<br />

High-Performance, sudată cu laser, rezistentă la temperaturi înalte,<br />

<strong>pentru</strong> lucrări rapide <strong>şi</strong> debitare materiale extrem de dure,<br />

<strong>pentru</strong> lucrări rapide <strong>şi</strong> debitare materiale extrem de dure,<br />

durată de viaţă mare, cu suport metalic conf. EN 13236.<br />

durată de viaţă mare, cu suport metalic conf. EN 13236.<br />

​Art.-Nr. 185027 R# 185027 R#€ 84, 90 ​Art.-Nr. 185022 R# 185022 R#€ 49, 90<br />

1)<br />

Se vor respecta prevederile legale în vigoare privind aspirarea <strong>şi</strong> eliminarea pulberilor toxice.<br />

17


<strong>REMS</strong> CamScope / <strong>REMS</strong> CamScope S – fotografii <strong>şi</strong> imagini video<br />

excelente din cavităţi, canale <strong>şi</strong> conducte. Arhivare pe card MicroSD.<br />

Controler demontabil <strong>pentru</strong> transmisie<br />

semnale cu radiofrecvenţă!<br />

inclusiv<br />

card MicroSD 2 GB<br />

Data <strong>şi</strong> ora înregistrărilor se pot salva atât pe fotografie cât<br />

<strong>şi</strong> pe filmul video. Înregistrări cu posibilitate de redare imediată<br />

sau transmisie via card MicroSD pe alte periferice. Port USB<br />

<strong>pentru</strong> conexiune directă la PC sau laptop.<br />

Ø 16 mm<br />

90°<br />

Ø 16 mm Ø 9 mm Ø 4,5 mm<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Li-Ion<br />

Videoendoscop portabil, uşor manevrabil, cu transmisie prin radiofrecvenţă, folosit la vizitarea<br />

<strong>şi</strong> diagnoza tehnică în condiţii economice a unor locuri greu accesibile, cum ar fi cavităţile,<br />

canalele, conductele, etc. Salvează fotografii <strong>şi</strong> imagini video pe card de memorie MicroSD.<br />

Aparat portabil cu 4 baterii 1,5 V AA LR6. Controler demontabil cu modul de transmisie cu radiofrecvenţă,<br />

display color TFT LCD 3,5", slot card MicroSD, port USB, ie<strong>şi</strong>re video PAL/NTSC,<br />

acumulator integrat Li-Ion 3,7 V 1,2 Ah. Card MicroSD 2 GB. Sursă de alimentare/încărcător<br />

Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 W, <strong>pentru</strong> controler. Cablu USB, cablu video. Trusă rezistentă.<br />

La alegere, cu set de cabluri cameră video 4,5-1, set de cabluri cameră video 9-1 sau set de<br />

cabluri cameră video 16-1.<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Li-Ion Set 16-1<br />

Set cabluri cameră video color 16-1, alcătuit din cameră video color Ø 16 mm, 704 × 576 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător mulabil.<br />

Oglindă demontabilă, cârlig demontabil, magnet demontabil.<br />

​Art.-Nr. 175110 R220# € 342,90<br />

175110 R220#€ 299,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Li-Ion Set 9-1<br />

Set cabluri cameră video color 9-1, alcătuit din cameră video color Ø 9 mm, 640 × 480 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător mulabil.<br />

Oglindă demontabilă, cârlig demontabil, magnet demontabil.<br />

​Art.-Nr. 175111 R220# € 349,90<br />

175111 R220#€ 309,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Li-Ion Set 4,5-1<br />

Set cabluri cameră video color 4,5-1, alcătuit din cameră video color Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător flexibil.<br />

Ideal <strong>pentru</strong> inspectarea coturilor de ţeavă mici <strong>şi</strong> a locurilor înguste.<br />

​Art.-Nr. 175112 R220# € 401,90<br />

175112 R220#€ 349,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope S Li-Ion – înregistrare video cu sunet.<br />

Videoendoscop portabil, uşor manevrabil, cu transmisie prin radiofrecvenţă, folosit la vizitarea<br />

<strong>şi</strong> diagnoza tehnică în condiţii economice a unor locuri greu accesibile, cum ar fi cavităţile,<br />

canalele, conductele, etc. Arhivare fotografică <strong>şi</strong> video, cu înregistrare audio, pe card de memorie<br />

MicroSD. Aparat portabil cu 4 baterii 1,5 V AA LR6. Controler demontabil cu modul de transmisie<br />

cu radiofrecvenţă, display color TFT LCD 3,5", zoom digital triplu, slot card MicroSD,<br />

port USB, ie<strong>şi</strong>re video PAL/NTSC, acumulator integrat Li-Ion 3,7 V 1,2 Ah. Card MicroSD 2 GB.<br />

Sursă de alimentare/încărcător Li-Ion 100 – 240 V, 50-60 Hz, 9 W, <strong>pentru</strong> controler. Cablu USB,<br />

cablu video. Trusă rezistentă. La alegere, cu set de cabluri cameră video 4,5-1, set de cabluri<br />

cameră video 9-1 sau set de cabluri cameră video 16-1.<br />

<strong>REMS</strong> CamScope S Li-Ion Set 16-1<br />

Set cabluri cameră video color 16-1, alcătuit din cameră video color Ø 16 mm, 704 × 576 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător mulabil.<br />

Oglindă demontabilă, cârlig demontabil, magnet demontabil.<br />

​Art.-Nr. 175130 R220# € 426,90<br />

175130 R220#€ 379,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope S Li-Ion Set 9-1<br />

Set cabluri cameră video color 9-1, alcătuit din cameră video color Ø 9 mm, 640 × 480 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător mulabil.<br />

Oglindă demontabilă, cârlig demontabil, magnet demontabil.<br />

​Art.-Nr. 175131 R220# € 433,90<br />

175131 R220#€ 389,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope S Li-Ion Set 4,5-1<br />

Set cabluri cameră video color 4,5-1, alcătuit din cameră video color Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător flexibil.<br />

Ideal <strong>pentru</strong> inspectarea coturilor de ţeavă mici <strong>şi</strong> a locurilor înguste.<br />

​Art.-Nr. 175132 R220# € 485,90<br />

175132 R220#€ 429,–<br />

Prelungitor cablu extensibil 900 mm<br />

Set cabluri cameră video color 16-1 90°<br />

cuplabil până la o lungime de 4,5 m<br />

​Art.-Nr. 175105 R# 175105 R#€ 35, 50 cameră video color unghiulară 90°, Ø 16 mm, 640 × 480 pixeli,<br />

1 m cablu împingător mulabil.<br />

​Art.-Nr. 175106 R# 175106 R#€ 133, 50<br />

18<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


<strong>REMS</strong> CamScope Wi-Fi – fotografii <strong>şi</strong><br />

imagini video excelente din cavităţi,<br />

canale <strong>şi</strong> conducte.<br />

<strong>REMS</strong> CamSys – videoendoscop electronic<br />

<strong>pentru</strong> inspecţie <strong>şi</strong> diagnoză tehnică.<br />

Transfer fotografii <strong>şi</strong> imagini video la distanţă, pe smartphones/tablete<br />

cu sistem de operare Android sau iOS.<br />

30 H<br />

10 K<br />

Wi-Fi<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Wi-Fi – înregistrare video cu sunet.<br />

Videoendoscop portabil, uşor manevrabil, cu transfer date via Wi-Fi, folosit la vizitarea <strong>şi</strong> diagnoza<br />

tehnică în condiţii economice a unor locuri greu accesibile, cum ar fi cavităţile, canalele,<br />

conductele, etc. Transfer la distanţă fără cablu fotografii <strong>şi</strong> imagini video cu ton pe smartphones/<br />

tablete cu sistem de operare Android sau iOS*. Controler cu 4 baterii 1,5 V, AA, LR6. Trusă<br />

rezistentă. La alegere, cu set cabluri cameră video 4,5-1, set cabluri cameră video 9-1 sau set<br />

cabluri cameră video 16-1.<br />

20 H<br />

NOU<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Wi-Fi Set 16-1<br />

Set cabluri cameră video color 16-1, alcătuit din cameră video color Ø 16 mm, 704 × 576 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător mulabil.<br />

Oglindă demontabilă, cârlig demontabil, magnet demontabil.<br />

​Art.-Nr. 175140 R220# € 232,90<br />

175140 R220#€ 199,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Wi-Fi Set 9-1<br />

Set cabluri cameră video color 9-1, alcătuit din cameră video color Ø 9 mm, 640 × 480 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător mulabil.<br />

Oglindă demontabilă, cârlig demontabil, magnet demontabil.<br />

​Art.-Nr. 175141 R220# € 239,90<br />

175141 R220#€ 209,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope Wi-Fi Set 4,5-1<br />

Set cabluri cameră video color 4,5-1, alcătuit din cameră video color Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixeli,<br />

cu LED-uri albe reglabile <strong>şi</strong> funcţie „Fixed Focus“ <strong>şi</strong> 1 m de cablu împingător flexibil.<br />

Ideal <strong>pentru</strong> inspectarea coturilor de ţeavă mici <strong>şi</strong> a locurilor înguste.<br />

​Art.-Nr. 175142 R220# € 291,90<br />

175142 R220#€ 249,–<br />

<strong>REMS</strong> CamScope App<br />

*Aplicaţie software gratuită, disponibilă în Apple App Store<br />

sau Google Play <strong>pentru</strong> sistemele Android.<br />

<strong>REMS</strong> CamSys Li-Ion Set S-Color<br />

Videoendoscop electronic <strong>pentru</strong> inspecţie <strong>şi</strong> diagnoză tehnică. Documentaţie foto <strong>şi</strong> video pe<br />

card de memorie SD, cu menţionare dată <strong>şi</strong> oră. Controler cu microprocesor, display color TFT<br />

LCD 3,5'', slot card MicroSD, slot USB, ie<strong>şi</strong>re video PAL/NTSC, acumulator integrat Li-Ion 3,7 V<br />

2,5 Ah, în trusă stabilă <strong>şi</strong> rezistentă, din material impermeabil. Cablu de legătură, 2 m, de la<br />

controler la set cabluri video, sursă de alimentare/încărcător 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 13 W,<br />

card de memorie SD 2 GB, cablu USB, cablu video, în trusă stabilă. Set de cabluri <strong>pentru</strong> cameră<br />

video S-Color cu cameră <strong>specială</strong> video color, de înaltă rezoluţie, cu diametru Ø 25 mm, dotată<br />

cu fotosenzor CMOS <strong>şi</strong> cablu împins.<br />

<strong>REMS</strong> CamSys Li-Ion Set S-Color 10 K<br />

Cablu împins de 10 m, cu diametru Ø 4,5 mm cu marcarea lungimii, foarte flexibil, în coş de<br />

cablu. Pentru ţevi cu diametru mic <strong>şi</strong> coturi înguste, Ø (40) 50 – 150 mm, canale, puţuri, coşuri<br />

de fum <strong>şi</strong> alte cavităţi.<br />

​Art.-Nr. 175008 R220# € 1.609,–<br />

1 2 3<br />

<strong>REMS</strong> CamSys Li-Ion Set S-Color 20 H<br />

Cablu împins de 20 m, cu diametru Ø 4,5 mm, foarte flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic<br />

de măsurare a lungimii. Pentru ţevi cu diametru mic <strong>şi</strong> coturi înguste, cu diametru Ø (40)<br />

50 – 150 mm, canale, puţuri, coşuri de fum <strong>şi</strong> alte cavităţi.<br />

​Art.-Nr. 175007 R220# € 2.049,–<br />

1 2 3<br />

175008 R220#€ 1.390,–<br />

175007 R220#€ 1.749,–<br />

<strong>REMS</strong> CamSys Li-Ion Set S-Color 30 H<br />

Cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de<br />

măsurare a lungimii. Pentru ţevi cu diametru Ø 50 – 150 mm, canale, puţuri, coşuri de fum <strong>şi</strong><br />

alte cavităţi.<br />

​Art.-Nr. 175010 R220# € 2.119,–<br />

175010 R220#€ 1.849,–<br />

19


<strong>REMS</strong> Puma VE – fierăstrău electric<br />

universal, puternic, cu sistem antivibrator.<br />

Schimbare rapidă a pânzei, fără cheie.<br />

Talpă de sprijin reglabilă.<br />

Pânză inversabilă cu 180°.<br />

1300 W – 3,8 kg<br />

<strong>REMS</strong> Puma VE Set<br />

Fierăstrău-sabie electric universal, cu sistem electronic Vario (VE) <strong>pentru</strong> lucrul cu mână liberă,<br />

prevăzut cu sistem antivibrator. Sistem de acţionare cu „mâner de lopată“ cu manşetă moale,<br />

zero mentenanţă mecanism oscilator, motor universal puternic 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W,<br />

buton reversibil de siguranţă, cablu de alimentare 4 m. Reglaj electronic turaţie fără trepte<br />

(buton de acceleraţie) 0-2800 min -1 . Cursă 30 mm. Mandrină pânză cu sistem de schimbare<br />

rapidă. Talpă de sprijin reglabilă. 1 buc. pânză de ferăstrău <strong>REMS</strong> 210-1,8/2,5.<br />

Livrat în trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 560023 R220# € 279,–<br />

560023 R220#€ 189,–<br />

– 25 % – 25 % – 25 %<br />

Pânze de fierăstrău <strong>REMS</strong> <strong>pentru</strong> metale<br />

<strong>REMS</strong> Puma, <strong>REMS</strong> Cat, <strong>REMS</strong> Akku-Cat, <strong>REMS</strong> Tiger, etc.<br />

Denumire<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 150-1<br />

tablă, metale, inox, ≥ 1,2 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 200-1<br />

tablă, metale, inox, ≥ 1,2 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 90-1,4, profilată<br />

metale, inox, ≥ 1,5 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 150-1,4<br />

metale, inox, ≥ 1,5 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 200-1,4<br />

metale, inox, ≥ 1,5 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 100-1,8<br />

metale, inox, ≥ 2 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 150-1,8<br />

metale, inox, ≥ 2 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 200-1,8<br />

metale, inox, ≥ 2 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 200-2,5<br />

metale, inox, ≥ 3 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 280-2,5<br />

metale, inox, ≥ 3 mm<br />

Pânze de ferăstrău <strong>REMS</strong>, <strong>pentru</strong> lemn <strong>şi</strong> metal<br />

<strong>REMS</strong> Puma, <strong>REMS</strong> Cat, <strong>REMS</strong> Akku-Cat, <strong>REMS</strong> Tiger, etc.<br />

Denumire<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 210-1,8/2,5 vârfuri rotunjite, fără agăţare<br />

paleţi, lemn, lemn cu cuie, metale ≥ 2,5 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 150-2,5<br />

lemn, lemn cu cuie, paleţi, metale ≥ 3 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 225-2,5, super-groasă, <strong>pentru</strong> demontaje<br />

lemn, lemn cu cuie, metale ≥ 3 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 300-2,5, super-groasă, <strong>pentru</strong> demontaje<br />

lemn, lemn cu cuie, metale ≥ 3 mm<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 300-4,2<br />

lemn<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 225-3,2/5,0<br />

lemn, lemn cu cuie<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 290-5,0/6,35<br />

lemn verde<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 150-6,35<br />

lemn<br />

Pânze de ferăstrău <strong>REMS</strong>, <strong>pentru</strong> diverse scopuri<br />

<strong>REMS</strong> Puma, <strong>REMS</strong> Cat, <strong>REMS</strong> Akku-Cat, <strong>REMS</strong> Tiger, etc.<br />

Denumire<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 150-4,2<br />

beton poros, plăci de gips<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 225-8,5<br />

beton poros, lemn tare<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 300-8,5<br />

beton poros, lemn tare<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 400-8,5<br />

beton poros, lemn tare<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 235-12<br />

beton poros, piatră ponce, cărămizi<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 300-12<br />

beton poros, piatră ponce, cărămizi<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 300-12, pânză super-înaltă<br />

beton poros, piatră ponce, cărămizi<br />

Pânză de fierăstrău <strong>REMS</strong> 200<br />

fontă ş.a.<br />

Lungime<br />

mm<br />

Lungime<br />

mm<br />

210<br />

Lungime<br />

mm<br />

Pasul<br />

danturii mm<br />

Combo<br />

1,8/2,5<br />

150 2,5<br />

Pasul<br />

danturii mm<br />

Material*<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

Material*<br />

Dantură<br />

Dantură<br />

Cantitate<br />

Buc.<br />

ceaprăzuită 5 561113<br />

R05<br />

ceaprăzuită 5 561110<br />

R05<br />

225 2,5 HSS-Bi ondulată 3 561114<br />

R03<br />

300 2,5 HSS-Bi ondulată 3 561116<br />

R03<br />

300 4,2 WS ceaprăzuită 5 561111<br />

R05<br />

225<br />

290<br />

Pasul<br />

danturii mm<br />

150 1<br />

200 1<br />

Combo<br />

3,2/5,0<br />

Combo<br />

5,0/6,35<br />

Material*<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

Dantură<br />

Cantitate<br />

Buc.<br />

ondulată 5 561105<br />

R05<br />

ondulată 5 561106<br />

R05<br />

90 1,4 HSS-Bi ondulată 5 561107<br />

R05<br />

HSS-Bi<br />

150 1,4<br />

ondulată 5 561104<br />

flexiblă<br />

R05<br />

200 1,4<br />

100 1,8<br />

150 1,8<br />

200 1,8<br />

200 2,5<br />

280 2,5<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

* HSS-Bi: Bimetal <strong>pentru</strong> viteză mare de prelucrare; WS: oţel <strong>pentru</strong> <strong>scule</strong>; HM: carburi metalice; HM-G: granulat carburi metalice<br />

ondulată 5 561108<br />

R05<br />

ondulată 5 561101<br />

R05<br />

ondulată 5 561103<br />

R05<br />

ondulată 5 561102<br />

R05<br />

ceaprăzuită 5 561109<br />

R05<br />

ceaprăzuită 5 561112<br />

R05<br />

ceaprăzuită 5 561117<br />

R05<br />

WS ceaprăzuită 5 561118<br />

R05<br />

150 6,35 WS ceaprăzuită 5 561119<br />

R05<br />

Cantitate<br />

Buc.<br />

150 4,2 WS ceaprăzuită 5 561115<br />

R05<br />

225 8,5 HM ceaprăzuită 1 561120<br />

R01<br />

300 8,5 HM ceaprăzuită 1 561121<br />

R01<br />

400 8,5 HM ceaprăzuită 1 561122<br />

R01<br />

235 12 HM dreaptă 1 561123<br />

R01<br />

300 12 HM dreaptă 1 561124<br />

R01<br />

300 12 HM dreaptă 1 561125<br />

R01<br />

200 HM-G 2 561126<br />

R02<br />

Art.-Nr. €<br />

Art.-Nr. €<br />

Art.-Nr. €<br />

Preţ promoţional<br />

€<br />

18,20 13,65<br />

23,80 17,85<br />

15,10 11,33<br />

19,00 14,25<br />

23,80 17,85<br />

16,20 12,15<br />

19,00 14,25<br />

23,80 17,85<br />

23,80 17,85<br />

30,10 22,58<br />

Preţ promoţional<br />

€<br />

24,90 18,68<br />

18,20 13,65<br />

23,30 17,48<br />

31,00 23,25<br />

21,90 16,43<br />

27,60 20,70<br />

30,00 22,50<br />

12,70 9,53<br />

Preţ promoţional<br />

€<br />

15,80 11,85<br />

41,40 31,05<br />

49,40 37,05<br />

70,70 53,03<br />

57,20 42,90<br />

66,30 49,73<br />

78,90 59,18<br />

23,50 17,63<br />

20<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Pânze speciale de fierăstrău <strong>REMS</strong><br />

<strong>REMS</strong> Tiger, etc.<br />

Denumire<br />

Pânză <strong>specială</strong> de fierăstrău <strong>REMS</strong> 2"/140-2,5<br />

ţevi din oţel ≤ 2"<br />

Pânză <strong>specială</strong> de fierăstrău <strong>REMS</strong> 2"/140-3,2<br />

ţevi din oţel ≤ 2"<br />

Pânză <strong>specială</strong> de fierăstrău <strong>REMS</strong> 4"/200-3,2<br />

ţevi din oţel ≤ 4"<br />

Pânză <strong>specială</strong> de fierăstrău <strong>REMS</strong> 6"/260-3,2<br />

ţevi din oţel ≤ 6"<br />

Lungime<br />

mm<br />

Pasul<br />

danturii mm<br />

Material*<br />

Dantură<br />

Cantitate<br />

Buc.<br />

2"/140 2,5 HSS-Bi ondulată 5 561007<br />

R05<br />

2"/140 3,2 HSS-Bi ondulată 5 561001<br />

R05<br />

4"/200 3,2 HSS-Bi ondulată 5 561002<br />

R05<br />

6"/260 3,2 HSS-Bi ondulată 5 561008<br />

R05<br />

Pentru materiale greu prelucrabile prin aşchiere, de ex. ţevi de oţel inox, ţevi de fontă dură, în locul pânzelor speciale de fierăstrău <strong>REMS</strong> se va volosi pânza<br />

universală de fierăstrău <strong>REMS</strong> cu dantură fină pe un <strong>REMS</strong> Tiger ANC SR cu turaţie electronică reglabilă. * HSS-Bi: bimetal <strong>pentru</strong> viteze mari de prelucrare<br />

<strong>REMS</strong> Pânze universale de fierăstrău <strong>REMS</strong><br />

<strong>REMS</strong> Tiger, <strong>REMS</strong> Cat, <strong>REMS</strong> Akku-Cat, etc.<br />

Denumire<br />

Pânză universală de fierăstrău <strong>REMS</strong> 100-1,8/2,5<br />

<strong>pentru</strong> toate lucrările de tăiere<br />

Pânză universală de fierăstrău <strong>REMS</strong> 150-1,8/2,5<br />

<strong>pentru</strong> toate lucrările de tăiere<br />

Pânză universală de fierăstrău <strong>REMS</strong> 200-1,8/2,5<br />

<strong>pentru</strong> toate lucrările de tăiere<br />

Pânză universală de fierăstrău <strong>REMS</strong> 300-1,8/2,5<br />

<strong>pentru</strong> toate lucrările de tăiere<br />

Lungime<br />

mm<br />

100<br />

150<br />

Pasul<br />

danturii mm<br />

Combo<br />

1,8/2,5<br />

Combo<br />

1,8/2,5<br />

Combo<br />

1,8/2,5<br />

Combo<br />

1,8/2,5<br />

Material*<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

HSS-Bi<br />

flexiblă<br />

Dantură<br />

Cantitate<br />

Buc.<br />

ceaprăzuită 5 561006<br />

R05<br />

ceaprăzuită 5 561005<br />

R05<br />

ceaprăzuită 5 561003<br />

R05<br />

ceaprăzuită 5 561004<br />

R05<br />

Şi <strong>pentru</strong> lemn cu cuie, paleţi. Pentru materiale greu de prelucrat prin aşchiere, de ex. ţevi de oţel inox, ţevi de fontă dură se va lucra la turaţie mică, folosind de ex.<br />

<strong>REMS</strong> Tiger ANC SR cu turaţie electronică reglabilă. * HSS-Bi: bimetal <strong>pentru</strong> viteze mari de prelucrare<br />

200<br />

300<br />

Art.-Nr. €<br />

Art.-Nr. €<br />

Preţ promoţional<br />

€<br />

43,50 32,63<br />

41,30 30,98<br />

55,00 41,25<br />

69,80 52,35<br />

Preţ promoţional<br />

€<br />

28,40 21,30<br />

40,30 30,23<br />

53,70 40,28<br />

79,20 59,40<br />

– 25 % – 25 %<br />

<strong>REMS</strong> Cat ANC VE – taie orice, oriunde.<br />

Multifuncţional <strong>şi</strong> puternic.<br />

Robust <strong>şi</strong> uşor de manevrat.<br />

ANC – <strong>pentru</strong> cele mai mari exigenţe.<br />

Produs german de calitate<br />

1050 W – 3,0 kg<br />

<strong>REMS</strong> Cat ANC VE Set<br />

Ferăstrău electric universal cu variator electronic (VE), utilizabil cu o singură mână. Ma<strong>şi</strong>nă<br />

de acţionare cu mâner, zero mentenanţă, grup de acţionare oscilant cu protecţie la apă <strong>şi</strong> praf,<br />

transmisie cu bielă-manivelă pe rulmenţi cu ace (ANC), cursă orbitală agresivă, motor universal<br />

puternic 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, buton de avans cu dispozitiv de protecţie. Variator electronic<br />

reglabil continuu in intervalul 0 – 2400 min -1 <strong>pentru</strong> începerea precisă a tăierii. Dispozitiv<br />

universal de fixare a pânzei de ferăstrău. Cheie cu cap hexagonal. 1 pânză de ferăstrău universală<br />

<strong>REMS</strong> 150 mm. În trusă metalică rezistentă. 1 buc. pânză de ferăstrău universală <strong>REMS</strong><br />

150-1,8/2,5. Livrat în trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 560040 R220# € 399,–<br />

560040 R220#€ 289,–<br />

<strong>REMS</strong> Tiger ANC – fierăstrăul ideal <strong>pentru</strong> ţevi.<br />

Taie uşor, rapid, perpendicular.<br />

Turaţie invariabilă, optimă <strong>pentru</strong> debitarea <strong>ţevilor</strong> de oţel.<br />

Suport de ghidare <strong>pentru</strong> o forţă de debitare<br />

de 4 ori mai mare<br />

Produs german de calitate<br />

1050 W – numai 3 kg<br />

ANC – <strong>pentru</strong> cele mai mari exigenţe.<br />

<strong>REMS</strong> Tiger ANC Set<br />

Ferăstrău electric <strong>pentru</strong> debitarea uşoară, rapidă, perpendiculară a <strong>ţevilor</strong>, cu suport de ghidare,<br />

utilizabil <strong>şi</strong> cu o singură mână. Ma<strong>şi</strong>nă de acţionare cu mâner drept, zero mentenanţă, grup<br />

de acţionare oscilant cu protecţie la apă <strong>şi</strong> praf, transmisie cu bielă-manivelă pe rulmenţi cu ace<br />

(ANC), cursă orbitală agresivă, motor universal puternic 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, buton de<br />

avans cu dispozitiv de protecţie. Turaţie fixă, optimă <strong>pentru</strong> tăierea rapida <strong>şi</strong> fără efort a <strong>ţevilor</strong><br />

2400 min -1 . Protecţie la suprasarcină. Dispozitiv universal de fixare a pânzei de ferăstrău. Cheie<br />

cu cap hexagonal. Menghină-suport de ghidare până la 2". 2 pânze speciale de ferăstrău <strong>REMS</strong><br />

<strong>pentru</strong> 2"/140-3,2. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 560020 R220# € 509,–<br />

560020 R220#€ 419,–<br />

21


<strong>REMS</strong> Tiger ANC VE – fierăstrăul instalatorului.<br />

Taie uşor, rapid, perpendicular.<br />

Cu variator electronic <strong>şi</strong> mâner de acţionare.<br />

Suport de ghidare <strong>pentru</strong> o forţă de debitare<br />

de 4 ori mai mare<br />

Produs german de calitate<br />

1050 W – numai 3 kg<br />

ANC – <strong>pentru</strong> cele mai mari exigenţe.<br />

<strong>REMS</strong> Tiger ANC VE Set<br />

Ferăstrău electric universal cu variator electronic (VE), <strong>pentru</strong> debitarea uşoară, rapidă, perpendiculară<br />

a <strong>ţevilor</strong>, cu suport de ghidare, utilizabil <strong>şi</strong> cu o singură mână. Ma<strong>şi</strong>nă de acţionare<br />

cu mâner, zero mentenanţă, grup de acţionare oscilant cu protecţie la apă <strong>şi</strong> praf, transmisie<br />

cu bielă-manivelă pe rulmenţi cu ace (ANC), cursă orbitală agresivă, motor universal puternic<br />

230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, buton de avans cu dispozitiv de protecţie. Variator electronic reglabil<br />

continuu în intervalul 0 – 2400 min -1 <strong>pentru</strong> începerea precisă a tăierii. Dispozitiv universal de<br />

fixare a pânzei de ferăstrău. Cheie cu cap hexagonal. Menghină-suport de ghidare până la 2".<br />

2 pânze speciale de ferăstrău <strong>REMS</strong> <strong>pentru</strong> max. 2"/140-3,2. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 560027 R220# € 530,–<br />

560027 R220#€ 439,–<br />

<strong>REMS</strong> Tiger ANC SR – cu Regulator de turaţie.<br />

Taie uşor, rapid, perpendicular.<br />

Variator electronic.<br />

Ideal <strong>pentru</strong> debitarea <strong>ţevilor</strong> de oţel inoxidabil.<br />

Cu regulator electronic de turaţie.<br />

Suport de ghidare <strong>pentru</strong> o forţă de debitare<br />

de 4 ori mai mare<br />

Produs german de calitate<br />

1400 W – 3,1 kg<br />

ANC – <strong>pentru</strong> cele mai mari exigenţe.<br />

<strong>REMS</strong> Tiger ANC SR Set<br />

Ferăstrău electric universal cu variator speed (SR), <strong>pentru</strong> debitarea uşoară, rapidă, perpendiculară<br />

a <strong>ţevilor</strong>, cu suport de ghidare, utilizabil <strong>şi</strong> cu o singură mână. Ma<strong>şi</strong>nă de acţionare cu<br />

mâner drept, zero mentenanţă, reductor cu protecţie la apă <strong>şi</strong> praf, transmisie cu bielă-manivelă<br />

pe rulmenţi cu ace (ANC), cursă orbitală fixă, motor universal puternic 230 V, 50 – 60 Hz,<br />

1400 W, buton de avans cu dispozitiv de protecţie. Regulator electronic de viteză cu demarare<br />

uşoară, cu tahometru electronic, control de temperatură, dispozitiv antiblocaj 700 – 2400 min -1 .<br />

Dispozitiv universal de fixare a pânzei de ferăstrău. Cheie cu cap hexagonal. Menghină-suport<br />

de ghidare până la 2". 2 pânze speciale de ferăstrău <strong>REMS</strong> <strong>pentru</strong> max. 2"/140-3,2.<br />

În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 560026 R220# € 596,–<br />

560026 R220#€ 499,–<br />

<strong>REMS</strong> Aquila 3B<br />

Staţie portabilă de prelucrat ţevi. Strângere perfectă<br />

ţevi de până la 6''. Utilizabilă pretutindeni.<br />

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"<br />

<strong>REMS</strong> Aquila WB<br />

Strângere perfectă ţevi de până la 6''.<br />

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Aquila 3B<br />

Staţie de prelucrat ţevi, cu mandrină cu lanţ <strong>pentru</strong><br />

strângerea <strong>ţevilor</strong> de Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Masă de<br />

lucru cu mandrină cu lanţ integrată, cu bacuri duble, suport<br />

de ţeavă, suport port-sculă, 3 dispozitive de îndoire ţevi<br />

Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", cap de strângere.<br />

Batiu rabatabil cu 3 picioare, cu placă de suport.<br />

Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 120270 R# € 349,–<br />

120270 R#€ 289,– 120250<br />

<strong>REMS</strong> Aquila WB<br />

Mandrină cu lanţ performantă, <strong>pentru</strong> strângerea <strong>ţevilor</strong> de Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Placă de<br />

bază cu mandrină cu lanţ integrată, bacuri duble, suport ţeavă, dispozitiv de îndoire. Pentru<br />

bancul de lucru. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 120250 R# € 206,–<br />

R#€ 165,–<br />

22<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Sculă ideală <strong>pentru</strong> sistemele de fitinguri prin presare.<br />

<strong>REMS</strong> Turbo Cu-INOX – zero bavuri, viteză<br />

mare, debitare perfect perpendiculară.<br />

de ex. taie o ţeavă de Ø 22 mm în numai 4 sec.<br />

<strong>REMS</strong> Turbo Cu-INOX Basic<br />

Fierăstrău circular <strong>pentru</strong> ţevi cu menghină dublă universală, <strong>pentru</strong> debitarea fără bavuri, perfect<br />

perpendiculară <strong>şi</strong> rapidă a <strong>ţevilor</strong>. Produs ideal <strong>pentru</strong> ţevi din oţel inoxidabil <strong>şi</strong> ţevi de cupru din<br />

sistemele de fitinguri prin presare. Tăiere cu freză-disc <strong>REMS</strong> de Ø 225 mm. Reductor cu zero<br />

mentenanţă, motor universal de calitate 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W, întrerupător de siguranţă cu<br />

revenire, apărătoare pânză de debitat. Turaţie 60 rot/min. Cheie tubulară. Ştift cu cap hexagonal.<br />

Fără freză-disc. Pentru banc de lucru sau cu montare pe suport. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 849006 R220# € 899,–<br />

GRATIS*<br />

+ pachet cadou în valoare de € 378,70*<br />

1 freză-disc metalică <strong>REMS</strong> HSS-E (din cobalt aliat),<br />

dantură fină, 225 × 2 × 32, 220 dinţi, durată foarte<br />

lungă de exploatare.<br />

1 suport<br />

Art.-Nr. 849X01 R220#€ 889,–<br />

Pentru tăiere perpendiculară sau în unghi de până la 45°.<br />

<strong>REMS</strong> Turbo K – zero bavuri, viteză mare,<br />

debitare perfect perpendiculară.<br />

de ex. taie o ţeavă de oţel 2" în numai 5 sec.<br />

Cu dispozitiv automat<br />

de ungere <strong>şi</strong> răcire<br />

<strong>REMS</strong> Turbo K Basic<br />

Ferăstrău universal cu dispozitiv automat de ungere <strong>şi</strong> răcire. Pentru tăiere perpendiculară<br />

sau în unghi de până la 45°. Tăiere cu freză-disc <strong>REMS</strong> Ø 225 mm. Reductor cu zero mentenanţă,<br />

motor universal puternic 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, buton de avans cu siguranţă, apărătoare pânză<br />

de debitat, opritor lungime. Dispozitiv de strângere <strong>pentru</strong> ţevi cu perete subţire. Turaţie 115 rot/min.<br />

Cheie tubulară. Ştift cu cap hexagonal. 1 bidon cu lichid de răcire <strong>şi</strong> ungere <strong>REMS</strong> Spezial.<br />

Fără freză-disc. Pentru bancul de lucru sau cu montare pe un batiu. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 849007 R220# € 1.220,–<br />

GRATIS*<br />

+ pachet cadou în valoare de € 266,70<br />

1 freză-disc metalică <strong>REMS</strong> HSS, dantură fină,<br />

225 × 2 × 32, 120 dinţi, durată foarte<br />

lungă de exploatare.<br />

1 suport<br />

Art.-Nr. 849X02 R220#€ 999,–<br />

Masă de lucru 1100 × 700 mm<br />

Înălţime de lucru 800 mm<br />

Greutate<br />

28 kg<br />

Sarcină utilă ≤ 300 kg<br />

<strong>REMS</strong> Jumbo – uşor de manevrat,<br />

greutate redusă. Montare <strong>şi</strong> demontare<br />

ultrarapidă.<br />

Masă de lucru 800 × 600 mm<br />

Înălţime de lucru 800 mm<br />

Greutate <br />

23 kg<br />

Sarcină utilă ≤ 300 kg<br />

<strong>REMS</strong> Jumbo<br />

Banc de lucru rabatabil cu pârghie de înzăvorâre. Masă<br />

de lucru conform DIN 68 705. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 120200 R# € 296,–<br />

<strong>REMS</strong> Jumbo E<br />

Banc de lucru rabatabil cu pârghie de înzăvorâre. Masă<br />

de lucru conform DIN 68 705. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 120240 R# € 199,–<br />

120200 R#€ 229,–<br />

120240 R#€ 159,–<br />

23


<strong>REMS</strong> DueCento – debitare ţevi până<br />

la Ø 225 mm.<br />

Debitare perpendiculară. Fără tensionare. Pregătire perfectă<br />

<strong>pentru</strong> sudură. Debitare rapidă. Fără bavură exterioară.<br />

Uscat. Ma<strong>şi</strong>nă universală <strong>pentru</strong> numeroase tipuri de ţevi.<br />

<strong>REMS</strong> DueCento Basic<br />

Ma<strong>şi</strong>nă electrică de debitat ţevi, <strong>pentru</strong> tăierea rapidă, perpendiculară a <strong>ţevilor</strong> de Ø 40 – 225 mm,<br />

fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fitinguri presate, executate din oțel inoxidabil,<br />

oțel carbon, cupru, Ø 54 – 225 mm. Pentru ţevi de oţel EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150,<br />

Ø 2 – 6", fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastic SDR 11, grosime perete<br />

s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, materiale compozite Ø 40 – 110 mm. Reductor cu zero mentenanţă,<br />

motor universal de calitate 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Turaţie 115 rot/min. Role din oţel de<br />

precizie supus unui tratament special de călire <strong>pentru</strong> ţevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Pedală<br />

de siguranţă. Cheie tubulară. Fără disc de debitare. 2 buc. suporturi de ţeavă reglabile <strong>pentru</strong><br />

Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 845004 R220# € 1.990,–<br />

Produs unic! Brevet EP 1 782 904<br />

Disc de tăiere antrenat <strong>şi</strong> avans liniar <strong>pentru</strong> debitare rapidă.<br />

până la<br />

Ø 225 mm<br />

Produs german de calitate<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> Cu-INOX<br />

<strong>pentru</strong> ţevile din sistemele de fitinguri presate<br />

din oţel inoxidabil, cupru, oţel carbon<br />

​Art.-Nr. 845050 R# 845050 R#€ 72, 40<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> Cu<br />

<strong>pentru</strong> ţevile din sistemele de fitinguri presate din cupru<br />

​Art.-Nr. 845053 R# 845053 R#€ 72, 40<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> St<br />

<strong>pentru</strong> ţevi de oţel, ţevi turnate (SML)<br />

​Art.-Nr. 845052 R# 845052 R#€ 72, 40<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> V, s 10<br />

<strong>pentru</strong> ţevi de plastic <strong>şi</strong> din materiale compozite, grosime perete s ≤ 10 mm<br />

​Art.-Nr. 845051 R# 845051 R#€ 72, 40<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> P, s 21<br />

<strong>pentru</strong> ţevi de plastic <strong>şi</strong> din materiale compozite, grosime perete s ≤ 21 mm<br />

​Art.-Nr. 845057 R# 845057 R#€ 91, 60<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> C-SF<br />

special <strong>pentru</strong> ţevi din oţel carbon din sistemul de fitinguri prin presare/fitinguri<br />

demontabile, cu execuţia simultană a unei te<strong>şi</strong>turi<br />

​Art.-Nr. 845055 R# 845055 R#€ 72, 40<br />

Adaptor role<br />

<strong>pentru</strong> debitare ţevi Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"<br />

​Art.-Nr. 845060 R# 845060 R#€ 159, 80<br />

Suport <strong>pentru</strong> ţevi Ø 40 – 100 mm<br />

reglabil, <strong>pentru</strong> ţevi Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"<br />

​Art.-Nr. 845230 R# 845230 R#€ 102, 50<br />

Suport <strong>pentru</strong> ţevi Ø 100 – 225 mm,<br />

reglabil, <strong>pentru</strong> ţevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6"<br />

​Art.-Nr. 845220 R# 845220 R#€ 102, 50<br />

GRATIS*<br />

<strong>Ofertă</strong> excepţională!*<br />

La cumpărarea unei <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong> <strong>REMS</strong> DueCento Basic se oferă gratis 3 discuri de debitare<br />

la alegerea clientului! În felul acesta puteţi economisi între € 217,20 <strong>şi</strong> € 274,80.<br />

Art.-Nr. 845X03 R220# € 1.990,–<br />

Ultra-rapid, de ex: ţeavă din inox Ø 54 mm<br />

în numai 4 secunde.<br />

Produs unic! Brevet EP 1 782 904<br />

Disc de tăiere antrenat <strong>şi</strong> avans liniar <strong>pentru</strong> debitare rapidă.<br />

<strong>REMS</strong> Cento – Debitare <strong>şi</strong> debavurare<br />

ţevi de până la Ø 115 mm.<br />

În unghi drept. Fără deformare. Fără bavură exterioară.<br />

Uscat.<br />

1200 W<br />

numai 17 kg<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Cento Basic<br />

Ma<strong>şi</strong>nă electrică de debitat ţevi, <strong>pentru</strong> tăierea rapidă <strong>şi</strong> în unghi drept a <strong>ţevilor</strong> de Ø 8 – 115 mm,<br />

fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fitinguri presate, executate din oțel inoxidabil,<br />

oțel carbon, cupru, Ø 8-108 mm. Pentru ţevi de oţel EN 10255 (DIN 2440) DN 10 – 100, Ø ¼ – 4",<br />

fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastic SDR 11, grosime perete s ≤ 10 mm,<br />

Ø 10 – 110 mm, materiale compozite Ø 10 – 110 mm. Reductor cu zero mentenanţă, motor<br />

universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Turaţie 115 min -1 . Role de contrapresiune din oţel de<br />

precizie călit <strong>pentru</strong> ţevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ –4". Pedală de siguranţă.Cheie tubulară. Fără disc<br />

de debitare. Pentru bancul de lucru sau cu montare pe un batiu. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 845001 R220# € 999,–<br />

GRATIS*<br />

Gratis: 1 disc de tăiere <strong>REMS</strong> Cu-INOX!<br />

Preţ € 72,40<br />

Art.-Nr. 845X02 R220# € 929,–<br />

24<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Produs unic! Brevet EP 1 782 904<br />

Disc de tăiere antrenat <strong>şi</strong> avans liniar <strong>pentru</strong> debitare rapidă.<br />

NOU<br />

<strong>REMS</strong> Cento RF – <strong>pentru</strong> debitarea<br />

conductelor / burlanelor de scurgere<br />

sudate executate din oţel inox (EN 1124)<br />

Ø 40 – 110 mm.<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Cento RF Set<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de debitat ţevi <strong>pentru</strong> tăierea rapidă <strong>şi</strong> perpendiculară a <strong>ţevilor</strong> de oţel inox sudate pe<br />

lungime EN 1124 (burlane) Ø 40 – 110 mm. Vezi art. 845001, dar cu role din poliamidă <strong>şi</strong> ghidaje<br />

de ţeavă de Ø 75 <strong>şi</strong> 110 mm. Pedală de siguranţă. Cheie tubulară. Cu disc de debitare RF.<br />

Pentru banc de lucru sau cu montare pe un batiu. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 845003 R220# € 1.630,–<br />

845003 R220#€ 1.450,–<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> Cu-INOX<br />

<strong>pentru</strong> ţevile din sistemele de fitinguri presate<br />

din oţel inoxidabil, cupru, oţel carbon<br />

​Art.-Nr. 845050 R# 845050 R#€ 72, 40<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> Cu<br />

<strong>pentru</strong> ţevile din sistemele de fitinguri presate din cupru<br />

​Art.-Nr. 845053 R# 845053 R#€ 72, 40<br />

Suport<br />

Herkules 3B<br />

Herkules Y<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> St<br />

<strong>pentru</strong> ţevi de oţel, ţevi turnate (SML)<br />

​Art.-Nr. 845052 R# 845052 R#€ 72, 40<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> V, s 10<br />

<strong>pentru</strong> ţevi de plastic <strong>şi</strong> din materiale compozite, grosime perete s ≤ 10 mm<br />

​Art.-Nr. 845051 R# 845051 R#€ 72, 40<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> C-SF<br />

<strong>pentru</strong> debitarea tevilor din oţel carbon folosite la sudura conică simultană<br />

​Art.-Nr. 845055 R# 845055 R#€ 72, 40<br />

Jumbo<br />

Herkules 3B<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> RF<br />

<strong>pentru</strong> tăierea cu <strong>REMS</strong> Cento RF a <strong>ţevilor</strong><br />

din oţel inox sudate pe lungime EN 1124 (burlane).<br />

​Art.-Nr. 845054 R# 845054 R#€ 72, 40<br />

Herkules 3B<br />

Set accesorii 1<br />

alcătuit din suport <strong>şi</strong> <strong>REMS</strong> Herkules 3B<br />

​Art.-Nr. 120X01 R# € 367,60 120X01 R#€ 315,–<br />

Set accesorii 2<br />

alcătuit din Jumbo, Herkules 3B <strong>şi</strong> Herkules Y<br />

​Art.-Nr. 120X02 R# € 651,80 120X02 R#€ 499,–<br />

Set accesorii 3<br />

alcătuit din Jumbo E <strong>şi</strong> Herkules 3B<br />

​Art.-Nr. 120X03 R# € 421,90 120X03 R#€ 315,–<br />

Jumbo E<br />

Sculă de debavurat interior ţevi de până<br />

la Dn 100 – ideală <strong>pentru</strong> ţevile din<br />

sistemele cu fitinguri prin presare ş.a.<br />

<strong>REMS</strong> REG 28 – 108<br />

Sculă de debavurat interior <strong>pentru</strong> ţevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".<br />

Cu acţionare electrică de la ma<strong>şi</strong>na de debitat ţevi <strong>REMS</strong> Cento.<br />

​Art.-Nr. 113840 R# € 219,–<br />

113840 R#€ 189,–<br />

Model german înregistrat!<br />

Brevet EP înregistrat!<br />

<strong>REMS</strong> REG 10 – 54 E – <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> antrenare electrică<br />

Sculă de debavurat interior/exterior <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Şi cu acţionare electrică<br />

de la <strong>REMS</strong> Helix (vezi pag. 10) <strong>şi</strong> alte <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong> de înşurubat/găurit (turaţie ≤ 300 min -1 ), de la<br />

ma<strong>şi</strong>na de debitat ţevi <strong>REMS</strong> Cento (începând cu dată fabricaţie 09/2011) sau de la ferăstrăul<br />

circular <strong>pentru</strong> ţevi <strong>REMS</strong> Turbo Cu-INOX (începând cu dată fabricaţie 09/2011).<br />

​Art.-Nr. 113835 R# € 91,60<br />

113835 R#€ 74, 90<br />

25


Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Akku-Nano – Debitare<br />

până la Ø 40 mm.<br />

Ultra-uşor. Rapid. În unghi drept. Fără deformare.<br />

Fără bavură exterioară. Uscat.<br />

Produs unic! Brevet EP 2 077 175<br />

Disc de debitat cu punct de atac optim pe ţeava de prelucrat.<br />

numai 2,1 kg<br />

<strong>REMS</strong> Akku-Nano Basic-Pack<br />

Tăietor cu acumulator <strong>pentru</strong> debitarea rapidă <strong>şi</strong> în unghi drept a <strong>ţevilor</strong> de Ø 10 – 40 mm,<br />

fără bavură exterioară. Pentru ţevi din sistemele de fitinguri prin presare din oţel inoxidabil,<br />

oţel carbon Ø 12 – 28 mm, cupru Ø 10 – 35 mm, materiale compozite Ø 10 – 40 mm. Reductor<br />

cu zero mentenanţă, motor cu acumulator 10,8 V, 270 W. Turaţie 130 min -1 . Buton de avans<br />

cu dispozitiv de protecţie. Acumulator Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, încărcător rapid Li-Ion 230 V,<br />

50 – 60 Hz, 65 W. Contrarole din oţel de precizie călit. Cheie fixă de 8. Fără disc de debitare.<br />

În geantă de transport.<br />

​Art.-Nr. 844011 R220# € 499,–<br />

844011 R220#€ 399,–<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> Cu-INOX<br />

<strong>pentru</strong> ţevi din sistemele de fitinguri din oţel inoxidabil,<br />

oţel carbon, cupru ​Art.-Nr. 844050 R# 844050 R#€ 24, 80<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> V<br />

<strong>pentru</strong> ţevi din materiale compozite ​Art.-Nr. 844051 R# 844051 R#€ 24, 80<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Nano – Debitare până la Ø 40 mm.<br />

Ultra-uşor. Rapid. În unghi drept. Fără deformare.<br />

Fără bavură exterioară. Uscat.<br />

Produs unic! Brevet EP 2 077 175<br />

Disc de debitat cu punct de atac optim pe ţeava de prelucrat.<br />

numai 1,9 kg<br />

<strong>REMS</strong> Nano Basic-Pack<br />

Tăietor electric <strong>pentru</strong> debitarea rapidă <strong>şi</strong> în unghi drept a <strong>ţevilor</strong> de Ø 10 – 40 mm, fără bavură<br />

exterioară. Pentru ţevi din sistemele de fitinguri prin presare din oţel inoxidabil, oţel carbon<br />

Ø 12 – 28 mm, cupru Ø 10 – 35 mm, materiale compozite Ø 10 – 40 mm. Reductor cu zero<br />

mentenanţă, motor de curent continuu 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Turaţie 130 min -1 . Buton de<br />

avans cu dispozitiv de protecţie. Cheie fixă de 8. Fără disc de debitare. În geantă de transport.<br />

​Art.-Nr. 844010 R220# € 359,–<br />

844010 R220#€ 319,–<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> Cu-INOX<br />

<strong>pentru</strong> ţevi din sistemele de fitinguri din oţel inoxidabil,<br />

oţel carbon, cupru ​Art.-Nr. 844050 R# 844050 R#€ 24, 80<br />

Disc de tăiere <strong>REMS</strong> V<br />

<strong>pentru</strong> ţevi din materiale compozite ​Art.-Nr. 844051 R# 844051 R#€ 24, 80<br />

<strong>REMS</strong> REG – sculă de calitate, robustă<br />

<strong>pentru</strong> debavurarea exterioară <strong>şi</strong> interioară<br />

a <strong>ţevilor</strong>.<br />

Pentru ţevi din oţel inoxidabil <strong>şi</strong> alte oţeluri,<br />

ţevi de cupru, alamă, aluminiu <strong>şi</strong> plastic.<br />

<strong>REMS</strong> REG 8 – 35<br />

Sculă de debavurat interior/exterior <strong>pentru</strong> ţevi Ø 8 – 35 mm, ⅜ – 1⅜".<br />

​Art.-Nr. 113825 R# € 43,60<br />

113825 R#€ 33,<br />

<strong>REMS</strong> REG 10 – 54<br />

Sculă de debavurat interior/exterior <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛".<br />

​Art.-Nr. 113830 R# € 49,90<br />

113830 R#€ 39,<br />

90<br />

90<br />

Model german înregistrat!<br />

Brevet EP înregistrat!<br />

<strong>REMS</strong> REG 10 – 54 E – <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> antrenare electrică<br />

Sculă de debavurat interior/exterior <strong>pentru</strong> ţevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Şi cu acţionare electrică<br />

de la <strong>REMS</strong> Helix (vezi pag. 10) <strong>şi</strong> alte <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong> de înşurubat/găurit (turaţie ≤ 300 min -1 ), de la<br />

ma<strong>şi</strong>na de debitat ţevi <strong>REMS</strong> Cento (începând cu dată fabricaţie 09/2011) sau de la ferăstrăul<br />

circular <strong>pentru</strong> ţevi <strong>REMS</strong> Turbo Cu-INOX (începând cu dată fabricaţie 09/2011).<br />

​Art.-Nr. 113835 R# € 91,60<br />

113835 R#€ 74,<br />

90<br />

26<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


NOU<br />

1,5 Ah / 2,5 Ah<br />

• Acumulatori Li-Ion 21,6 V cu capacitate de 1,5 sau 2,5 Ah <strong>şi</strong> durată lungă de funcţionare.<br />

• Productivitate excelentă: cu 50 % mai multe presări! 2)<br />

• Acumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah <strong>pentru</strong> aprox. 250 presări cu Viega Profipress DN 15 cu acumulator încărcat.<br />

• Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah <strong>pentru</strong> aprox. 390 presări cu Viega Profipress DN 15 cu acumulator încărcat.<br />

• Greutate redusă.<br />

• Temperaturi de lucru admisibile – 10 ... + 60 °C.<br />

• Protecţie la descărcare completă <strong>şi</strong> supraîncărcare, cu sistem de control baterii.<br />

• Control temperatură în timpul încărcării.<br />

• Durată redusă de încărcare.<br />

<strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC – adevărata presă radială acţionată<br />

cu o singură mână! Numai 2,5 kg! Universală până la Ø 40 mm.<br />

Ultra-uşoară. Extrem de mică. Super ergonomică.<br />

Ultra-rapidă. Unghi de rotaţie 360°.<br />

Foarte „mini“<br />

< 31 cm (V 15)<br />

cu retur automat<br />

Produs german de calitate<br />

NOU<br />

Control electronic<br />

al încărcării<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de acţionare cu falcă de<br />

presare V 15, de numai 31 cm lungime.<br />

Utilizare universală, cu o singură<br />

mână, la înălţime peste cap, în locuri<br />

extrem de înguste.<br />

Fălci de presare <strong>REMS</strong> Mini<br />

cu formă constructivă extrem<br />

de compactă <strong>şi</strong> greutate redusă,<br />

datorită modului special<br />

de dispunere a racordului<br />

(brevet EP 1 952 948).<br />

numai 2,5 kg<br />

Lampă de lucru<br />

cu LED-uri<br />

Fălci de presare profilate <strong>pentru</strong><br />

ghidarea în siguranţă a conturului<br />

de îmbinare <strong>şi</strong> presarea exactă<br />

a pieselor (brevet EP 2 347 862).<br />

Indicator gradat de încărcare<br />

acumulator, cu LED-uri color<br />

<strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC Li-Ion Basic-Pack<br />

Presă radială cu acumulator, cu retur automat, <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor presate de Ø 10 – 40 mm,<br />

Ø ⅜ – 1 ¼". Pentru acţionarea fălcilor de presare <strong>REMS</strong> Mini. Dispozitiv rotativ de strângere a<br />

capetelor de presare cu blocare automată. Acţionare electro-hidraulică cu motor cu acumulator<br />

de putere, 21,6 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric <strong>şi</strong> sistem<br />

hidraulic compact de înaltă performanţă, buton de avans, oprire de urgenţă. Lampă de lucru<br />

cu LED-uri, integrată. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, încărcător rapid Li-Ion 230 V, 50-60 Hz,<br />

70 W. Livrată în trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 578010 R220# € 1.299,–<br />

GRATIS*<br />

<strong>Ofertă</strong> excepţională!*<br />

La cumpărarea unei <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong> Mini-Press 22 V ACC Li-Ion Basic-Pack se oferă gratis 3 cleşti de presare<br />

de max. 35 mm, la alegerea clientului. În felul acesta puteţi economisi intre € 251,70 <strong>şi</strong> € 299,70.<br />

Art.-Nr. 578X05 R220#€ 1.119,–<br />

1) <br />

Pentru Condiţiile de garanţie <strong>şi</strong> înregistrarea <strong>pentru</strong> prelungirea garanţiei oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.<br />

2)<br />

Acumulator Li-Ion 21,6 V în comparaţie cu acumulator Li-Ion 14,4 V.<br />

27


cu retur automat<br />

Produs german de calitate<br />

Control electronic<br />

al încărcării<br />

Numai 2,4 kg! Universală până la Ø 40 mm.<br />

Unghi de rotaţie 360°.<br />

<strong>REMS</strong> Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack<br />

Presă radială cu acumulator <strong>şi</strong> retur automat după terminarea operaţiunii de presare (retragere<br />

forţată), <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor prin presare de Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼".Pentru acţionarea<br />

fălcilor de presare <strong>REMS</strong> Mini. Dispozitiv rotativ de strângere a fălcilor de presare cu blocare automată.<br />

Acţionare electrohidraulică, motor cu acumulator puternic de 14,4 V, 420 W, transmisie<br />

planetară robustă, pompă cu piston excentric <strong>şi</strong> sistem hidraulic compact de înaltă performanţă,<br />

buton de avans cu dispozitiv de protecţie. Lampă de lucru cu LED-uri, integrată. Acumulator<br />

Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, încărcător rapid Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W.<br />

Livrată în trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 578012 R220# € 1.069,–<br />

<strong>Ofertă</strong> excepţională!*<br />

La cumpărarea unei <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong> <strong>REMS</strong> Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack se oferă gratis<br />

3 cleşti de presare de max. 35 mm, la alegerea clientului. În felul acesta puteţi economisi<br />

intre € 251,70 <strong>şi</strong> € 299,70.<br />

numai 2,4 kg<br />

Lampă de lucru cu LED-uri<br />

GRATIS*<br />

Art.-Nr. 578X04 R220#€ 959,–<br />

cu retur automat<br />

Produs german de calitate<br />

numai 4,3 kg<br />

Lampă de lucru cu LED-uri<br />

Control electronic<br />

al încărcării<br />

Universală până la Ø 110 mm. Compactă.<br />

Uşor de manevrat. Unghi de rotaţie 360°.<br />

<strong>REMS</strong> Akku-Press Li-Ion Basic-Pack<br />

Presă radială cu acumulator, cu semnal de oprire după terminarea operaţiunii de presare,<br />

<strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Acumulator Li-Ion 14,4 V,<br />

3,0 Ah, încărcător rapid Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. Livrată în trusă metalică<br />

rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 571013 R220# € 1.069,–<br />

Art.-Nr. 571X01 R220# € 989,–<br />

<strong>REMS</strong> Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack<br />

Presă radială cu acumulator <strong>şi</strong> retur automat după terminarea operaţiunii de presare (retragere<br />

forţată), <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".<br />

Pentru setul de livrare vedeţi mai sus.<br />

​Art.-Nr. 571014 R220# € 1.229,–<br />

Art.-Nr. 571X02 R220# € 1.069,–<br />

GRATIS*<br />

+ pachet cadou <strong>pentru</strong> fiecare pachet de bază:<br />

1 lampă <strong>REMS</strong> cu LED-uri <strong>şi</strong> acumulator Li-Ion – gratis<br />

2. Acumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah – gratis<br />

Valoare € 188,90<br />

Power Edition – cu alimentare de la reţea.<br />

Prevăzută <strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> acumulator.<br />

Universală până la Ø 110 mm. Compactă.<br />

Uşor de manevrat. Unghi de rotaţie 360°.<br />

cu retur automat<br />

Produs german de calitate<br />

numai 4,5 kg<br />

Lampă de lucru cu LED-uri<br />

Basic-Pack <strong>pentru</strong> alimentare de la reţea:<br />

<strong>REMS</strong> Akku-Press ACC Power-Edition<br />

Presă radială electro-hidraulică, cu retur automat după terminarea operaţiunii de presare<br />

(retragere forţată), <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Pentru<br />

acţionarea capetelor/inelelor de presare <strong>REMS</strong> <strong>şi</strong> a unor produse similare furnizate de alte<br />

firme. Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare cu blocare automată. Acţionare<br />

electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 14,4 V, 380 W, transmisie planetară<br />

robustă, pompă cu piston excentric <strong>şi</strong> sistem hidraulic compact de înaltă performanţă, buton de<br />

avans cu dispozitiv de protecţie. Tensiune Li-Ion 230 V <strong>pentru</strong> alimentare de la reţea, în locul<br />

acumulatorului Li-Ion 14,4 V. Livrat în trusă metalică stabilă.<br />

​Art.-Nr. 571015 R220# € 1.269,–<br />

Accesorii <strong>pentru</strong> prese cu acumulator:<br />

571015 R220#€ 939,–<br />

Acumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah<br />

​Art.-Nr. 571555 R14# 571555 R14#€ 159,–<br />

Încărcător Li-Ion/Ni-Cd 230 V<br />

Art.-Nr. 571560 R220# 571560 R220#€ 129,–<br />

28<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


Universală până la Ø 110 mm. Compactă.<br />

Uşor de manevrat. Unghi de rotaţie 360°.<br />

cu retur automat<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Power-Press Basic-Pack<br />

Presă radială electrohidraulică, cu semnal de oprire după terminarea operaţiunii de presare,<br />

<strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor prin presare de Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Pentru acţionarea<br />

capetelor/inelelor de presare <strong>REMS</strong> <strong>şi</strong> a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv<br />

rotativ de strângere a fălcilor de presare cu blocare automată. Acţionare electrohidraulică, cu<br />

motor universal de 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston<br />

excentric <strong>şi</strong> sistem hidraulic compact de înaltă performanţă, buton de avans cu dispozitiv de<br />

protecţie. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 577011 R220# € 929,–<br />

577011 R220#€ 829,–<br />

numai 4,7 kg<br />

<strong>REMS</strong> Power-Press ACC Basic-Pack<br />

Presă radială electrohidraulică, cu retur automat după terminarea operaţiunii de presare<br />

(retragere forţată), <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor prin presare de Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".<br />

Pentru setul de livrare vedeţi mai sus.<br />

​Art.-Nr. 577010 R220# € 1.029,–<br />

577010 R220#€ 919,–<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Power-Press SE – presă universală<br />

<strong>pentru</strong> Ø max. 110 mm. Presare extrem<br />

de rapidă <strong>şi</strong> sigură.<br />

numai 4,7 kg<br />

<strong>REMS</strong> Power-Press SE Basic-Pack<br />

Presă electrică radială <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor presate de Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".<br />

Pentru acţionarea capetelor/inelelor de presare <strong>REMS</strong> <strong>şi</strong> a unor produse similare furnizate de<br />

alte firme. Dispozitiv de strângere a capetelor de presare cu blocare automată. Acţionare<br />

electromecanică, cu motor universal de 230 V, 50-60 Hz, 450 W, reductor cu zero mentenanţă<br />

cu cuplă antipatinare de siguranţă <strong>şi</strong> sistem de avans cu şurub conducător cu filet trapezoidal.<br />

Protecţie suprasarcină, buton de avans cu dispozitiv de protecţie. Livrat în trusă metalică<br />

rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 572111 R220# € 719,–<br />

572111 R220#€ 629,–<br />

<strong>REMS</strong> Eco-Press – presă<br />

universală până la Ø 26 mm.<br />

Pentru presare rapidă <strong>şi</strong> sigură.<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> <strong>pentru</strong> piese de mari<br />

dimensiuni. Aplică. Presează. Gata.<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> (PR-3S) cu 3 segmente rezemate pe un inel articulat, <strong>pentru</strong> presarea<br />

de precizie a pieselor de mari dimensiuni. Presare optimă cu deplasarea radială controlată a<br />

segmentelor de presare. Contur de presare M <strong>pentru</strong> Geberit Mapress <strong>şi</strong> alte sisteme adecvate.<br />

Produs german de calitate<br />

Brevet EP 1 223 008<br />

Inel de presare <strong>REMS</strong> M 42 (PR-3S) ​Art.-Nr. 572706 R# € 489,95<br />

Inel de presare <strong>REMS</strong> M 54 (PR-3S) ​Art.-Nr. 572708 R# € 489,95<br />

Cleşte adaptor Z2 <strong>pentru</strong> acţionarea inelelor<br />

de presare <strong>REMS</strong> (PR-3S) 42 – 54 mm ​Art.-Nr. 572795 RX# € 99,95​<br />

Trusă metalică ​Art.-Nr. 572810 R# € 68,–<br />

Set complet inele de presare ​Art.-Nr. 572060 R# € 1.147,85<br />

numai 1,6 kg<br />

<strong>REMS</strong> Eco-Press<br />

Presă radială manuală cu dispozitiv de blocare, <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor prin presare<br />

a <strong>ţevilor</strong> de plastic <strong>şi</strong> din materiale compozite de Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1". Pentru acţionarea<br />

fălcilor de presare <strong>REMS</strong>. Cu braţe tubulare articulate.<br />

Livrat în ambalaj protector.<br />

​Art.-Nr. 574000 R# € 135,–<br />

574000 R#€ 109,–<br />

Produs german de calitate<br />

572060 R#€ 979,–<br />

1) <br />

Pentru Condiţiile de garanţie <strong>şi</strong> înregistrarea <strong>pentru</strong> prelungirea garanţiei oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.<br />

29


Fălci de presare <strong>REMS</strong> – încercate de milioane de ori.<br />

Pentru toate sistemele de fitinguri prin presare.<br />

Produs unic!<br />

Brevet EP 1 223 008<br />

Fălcile de presare <strong>REMS</strong> marcate în catalog<br />

cu o steluţă * sunt prevăzute cu un racord<br />

suplimentar, putând fi folosite <strong>şi</strong> la presa<br />

radială manuală <strong>REMS</strong> Eco-Press. Posibilitate<br />

simplă <strong>şi</strong> economică de gestionare a stocurilor.<br />

Fălci de presare de mare rezistenţă, executate prin sudare din oţel aliat extrem de dur.<br />

Conturul executat de capetele de presare <strong>REMS</strong> depinde de sistem, corespunzând conturului<br />

de presare de la sistemul respectiv de fitinguri presate. Aceasta permite presarea fitingurilor<br />

conform specificaţiilor fiecărui sistem. Bacuri <strong>şi</strong> capete de presare cu contururi de lucru prelucrate<br />

<strong>şi</strong> finisate pe <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong> cu comandă numerică de înaltă precizie. De aici rezultă o toleranţă de<br />

fabricaţie mult mai mică decât la contururile de presare executate prin turnare.<br />

Trasabilitate conform standardului european<br />

EN 1775:2007<br />

Fălcile <strong>şi</strong> inelele de presare <strong>REMS</strong> cu contur de presare M, V, SA, B, HR <strong>şi</strong> UP sunt prevăzute<br />

pe conturul de presare cu un marcaj specific, care aplică pe fitingul presat în timpul operaţiunii<br />

de îmbinare o amprentă remanentă. Acest lucru permite utilizatorului să verifice ulterior,<br />

dacă la îmbinarea fitingurilor s-a folosit falca, resp. inelul de presare prevăzut.<br />

Produs german de calitate<br />

Fălci de presare <strong>REMS</strong> / Fălci de<br />

presare Mini M, V până la 35 mm 578312#€ 83,<br />

Alte fălci de presare <strong>REMS</strong> / Fălci de<br />

presare Mini până la 35 mm<br />

de ex:. F, G, HR, TH, U, UP, VP, VRX<br />

578476#€ 99,<br />

90<br />

90<br />

Această trasabilitate a produselor <strong>REMS</strong> este<br />

recomandată de standardul european EN 1775:2007<br />

<strong>pentru</strong> instalaţiile de gaz cu sisteme de fitinguri presate.<br />

Exemplu de falcă de presare <strong>REMS</strong> tip M: Amprenta „M“<br />

pe fitingul presat, necesară <strong>pentru</strong> respectarea trasabilităţii<br />

produselor prevăzută de standardul EN 1775:2007<br />

<strong>REMS</strong> - inele de presare 45° (PR-2B) – soluţia ideală<br />

<strong>pentru</strong> execuţie în locuri greu accesibile.<br />

de ex. în zidării, la ţevi scoase la vedere, în spaţii strâmte<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> V 12 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574502 R# 574502 R#€ 59, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> V 15 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574504 R# 574504 R#€ 64, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> V 18 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574506 R# 574506 R#€ 69, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> V 22 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574508 R# 574508 R#€ 74, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> V 28 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574510 R# 574510 R#€ 79, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> V 35 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574512 R# 574512 R#€ 84, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> M 12 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574520 R# 574520 R#€ 59, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> M 15 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574522 R# 574522 R#€ 64, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> M 18 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574524 R# 574524 R#€ 69, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> M 22 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574526 R# 574526 R#€ 74, 95<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> M 28 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574528 R# 574528 R#€ 79, 95<br />

Produs german de calitate<br />

Inelele de presare <strong>REMS</strong> M 35 45° (PR-2B)<br />

​Art.-Nr. 574530 R# 574530 R#€ 84, 95<br />

Adaptor Mini Z1<br />

<strong>pentru</strong> acţionarea inelelor de presare <strong>REMS</strong> 45° (PR-2B).<br />

Pentru <strong>REMS</strong> Mini-Press ACC, <strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC.<br />

​Art.-Nr. 578558 R# 578558 R#€ 99, 95<br />

Adaptor Z1<br />

<strong>pentru</strong> acţionarea inelelor de presare <strong>REMS</strong> 45° (PR-2B). Pentru toate presele<br />

radiale <strong>REMS</strong> (cu excepţia <strong>REMS</strong> Mini-Press ACC, <strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC).<br />

​Art.-Nr. 574500 R# 574500 R#€ 99, 95<br />

Trusă metalică<br />

cu inserţie (<strong>pentru</strong> cleşte adaptor Mini Z1, cleşte adaptor Z1 <strong>şi</strong> 6 buc. inele de<br />

strângere <strong>REMS</strong> V 12 – 35 45° (PR-2B) resp. M 12 – 35 45° (PR-2B)).<br />

​Art.-Nr. 574516 R# 574516 R#€ 68,–<br />

30<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


RX#€ 249, 95 <strong>pentru</strong> acţionarea fălcilor de presare <strong>REMS</strong> VF/VR 64 – 108 mm (PR-3B)<br />

​Art.-Nr. 572802 RX# 572802<br />

Fălci de retezare <strong>REMS</strong> M – <strong>pentru</strong><br />

debitare tije filetate. Viteză extremă.<br />

Produs unic! – Brevet EP 1 223 008<br />

Fălcile de retezare M, marcate în catalog cu o steluţă *, sunt prevăzute cu un racord suplimentar,<br />

putând fi folosite <strong>şi</strong> la presa radială manuală <strong>REMS</strong> Eco-Press. Posibilitate simplă <strong>şi</strong> economică<br />

de gestionare a stocurilor.<br />

Fălci de retezare cu 1 pereche pastile demontabile <strong>pentru</strong> oţel, oţel inox, M 6 – M 12,<br />

clasa maximă rezistenţă 4.8 (400 N/mm²).<br />

Pentru <strong>REMS</strong> Mini-Press ACC, <strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC:<br />

Fălci de retezare <strong>REMS</strong> Mini – rapid, termină în numai 2 sec.!<br />

M 6 ​Art.-Nr. 578620#<br />

M 8 ​Art.-Nr. 578621#<br />

M 10 ​Art.-Nr. 578622# preţ vechi € 159,95 preţ nou<br />

Pentru prese radiale <strong>REMS</strong> (cu excepţia <strong>REMS</strong> Mini-Press ACC, <strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC)<br />

<strong>şi</strong> alte prese radiale compatibile:<br />

Fălci de retezare <strong>REMS</strong><br />

M 6* ​Art.-Nr. 571890#<br />

M 8* ​Art.-Nr. 571895#<br />

M 10 ​Art.-Nr. 571865#<br />

M 12 ​Art.-Nr. 571870# preţ vechi € 159,95 preţ nou<br />

Produs german de calitate<br />

Brevet EP 1 952 948 571890#€ 149,–<br />

Fălci de presare <strong>REMS</strong> 64 – 108 mm <strong>pentru</strong> sisteme Viega<br />

Fălci de presare <strong>REMS</strong> (PR-3B) cu 3 bacuri, <strong>pentru</strong> lucrări de precizie la piese de mari dimensiuni. Presare optimă<br />

cu deplasarea radială controlată a bacurilor de strângere. Pentru acţionarea cleştilor de presat este necesar un adaptor.<br />

Acţionare cu toate presele radiale <strong>REMS</strong> (cu excepţia <strong>REMS</strong> Mini-Press ACC, <strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC) <strong>şi</strong> alte prese<br />

radiale compatibile.<br />

Fălci de presare <strong>REMS</strong> (PR-3B)<br />

Sistem Profil de compresie Art.-Nr. € Sistem Profil de compresie Art.-Nr. €<br />

Viega Copatin VR 76,1 (PR-3B) 572822 R 439,95 Viega Sanpress VR 76,1 (PR-3B) 572822 R 439,95<br />

VR 88,9 (PR-3B) 572823 R 459,95<br />

VR 88,9 (PR-3B) 572823 R 459,95<br />

VR 108,0 (PR-3B) 572824 R 459,95<br />

VR 108,0 (PR-3B) 572824 R 459,95<br />

Viega Prestabo VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95 Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95<br />

VF 76,1 (PR-3B) 572816 R 439,95 Sanpress Inox VF 76,1 (PR-3B) 572816 R 439,95<br />

VF 88,9 (PR-3B) 572817 R 459,95<br />

VF 88,9 (PR-3B) 572817 R 459,95<br />

VF 108,0 (PR-3B) 572818 R 459,95<br />

VF 108,0 (PR-3B) 572818 R 459,95<br />

Viega Profipress VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95 Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95<br />

Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95 Sanpress Inox G VF 76,1 (PR-3B) 572816 R 439,95<br />

Profipress G<br />

VF 88,9 (PR-3B) 572817 R 459,95<br />

VF 108,0 (PR-3B) 572818 R 459,95<br />

Adaptor Z5<br />

Foarfeci <strong>REMS</strong> <strong>pentru</strong> cabluri – <strong>pentru</strong><br />

tăierea uşoară a cablurilor electrice.<br />

Executate prin forjare dintr-un aliaj special de oţel extrem de dur. Lame demontabile cu formă geometrică<br />

executată cu mare precizie pe centre de prelucrare automată CNC <strong>pentru</strong> o lungă durată de<br />

viaţă. Lungime utilă mare.Acţionare cu prese radiale electrice <strong>REMS</strong> (cu excepţia <strong>REMS</strong> Mini-Press<br />

ACC, <strong>REMS</strong> Mini-Press 22 V ACC) sau cu alte prese radiale compatibile.<br />

Produs german de calitate<br />

Foarfeci <strong>REMS</strong> <strong>pentru</strong> cabluri<br />

Foarfeci <strong>pentru</strong> cabluri cu 2 lame demontabile, <strong>pentru</strong> tăierea cablurilor electrice<br />

≤ 300 mm² (Ø 30 mm). Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 571887# € 309,–<br />

571887#€ 199,–<br />

31


numai 2,9 kg<br />

cu retur automat și<br />

control electronic al încărcării<br />

REHAU, TECE …<br />

de ex.<br />

aquatherm,<br />

IVT,<br />

Prandelli,<br />

REHAU,<br />

REVEL,<br />

ROTEX,<br />

TECE,<br />

Würth<br />

<strong>REMS</strong> Ax-Press 25 ACC – Universală până la Ø 40 mm.<br />

Cu retur automat. Sortiment complet de capete de presare<br />

<strong>REMS</strong> cu schimbare rapidă.<br />

<strong>REMS</strong> Ax-Press 25 ACC Basic-Pack<br />

Presă axială cu acumulator <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor cu bucşe de presare Ø 12 – 40 mm.<br />

Cursă de 40 mm, <strong>pentru</strong> execuţia îmbinărilor cu bucşe de presare, cu distanţă de prindere<br />

≤ 82 mm. Pentru acţionarea capetelor de presare <strong>REMS</strong>. Acţionare electro-hidraulică cu retur<br />

automat, cu motor cu acumulator puternic de 14,4 V 420 W, transmisie planetară robustă,<br />

pompă cu piston excentric <strong>şi</strong> sistem hidraulic compact de înaltă performanţă, buton de avans cu<br />

siguranţă, dispozitiv de presare rotativ. Lampă de lucru cu LED-uri, integrată. Acumulator Li-Ion<br />

14,4 V, 1,5 Ah, încărcător rapid Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W. Fără capetele de presare.<br />

Livrat în trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 573033 R220# € 1.069,–<br />

<strong>Ofertă</strong> excepţională!*<br />

La cumpărarea unui set Basic-Pack primiţi gratuit 3 seturi de capete de presare la alegere.<br />

În felul acesta se pot economisi în plus € 217,20 <strong>şi</strong> € 325,80.<br />

Produs german de calitate<br />

Lampă de lucru cu LED-uri<br />

GRATIS*<br />

Art.-Nr. 573X01 R220#€ 899,–<br />

până la<br />

2"<br />

<strong>REMS</strong> Eskimo – <strong>pentru</strong> îngheţarea<br />

<strong>ţevilor</strong>, fără golire. Îngheţarea ultrarapidă<br />

a <strong>ţevilor</strong> de până la 2". Alimentare<br />

automată agent frigorific.<br />

Manşete de îngheţare extrem de înguste, de mare<br />

rezistenţă. Putere frigorifică mare, îngheaţă<br />

de ex. o ţeavă de oţel de ¾" în numai 5 min.*<br />

Produs german de calitate<br />

*Temperatură ambiantă/apă cca. 18°C.<br />

<strong>REMS</strong> Eskimo Set<br />

Agregat frigorific de îngheţare ţevi cu dioxid de carbon. Pentru ţevi de oţel, cupru, plastic <strong>şi</strong><br />

material compozit, Ø ⅛ – 2'', Ø 10 – 60 mm. Set de 2 manşete de îngheţare de 10 mărimi diferite<br />

<strong>pentru</strong> întregul domeniu de lucru, racord butelie cu distribuitor T, capac filetat, 2 mânere cu<br />

injector, 2 furtunuri de înaltă presiune. Trusă rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 130002 R# € 410,–<br />

130002 R#€ 299,–<br />

până la<br />

2"<br />

Putere frigorifică mare,<br />

îngheaţă de ex. o ţeavă de<br />

oţel de ¾" în numai 9 min*.<br />

<strong>REMS</strong> Frigo 2 – <strong>pentru</strong> îngheţarea<br />

rapidă a <strong>ţevilor</strong>, în loc de golire.<br />

Îngheţare ultrarapidă până la 2".<br />

Produs unic! Brevet EP 1 108 944<br />

Capete monobloc de îngheţare <strong>pentru</strong> domeniul principal de lucru Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm,<br />

inclusiv reducţiile necesare. Capete de îngheţare extrem de compacte, prevăzute cu caneluri<br />

speciale <strong>pentru</strong> diametrul respectiv al ţevii. Lăţime foarte mică, doar 50 mm. Pentru intervenţii<br />

<strong>şi</strong> în locurile cele mai strâmte. Nu este necesară nici o pastă sau agent de ungere.<br />

<strong>REMS</strong> Frigo 2 Set<br />

Agregat criogenic electric cu circuit închis <strong>pentru</strong> agentul frigorific. Pentru ţevi de oţel, cupru,<br />

plastic <strong>şi</strong> din materiale compozite, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Agregat frigorific 230 V, 50 Hz, 430 W,<br />

2 furtunuri de agent frigorific, 2 coliere, 2 termometre digitale LCD, flacon de stropit.<br />

Echipament <strong>pentru</strong> ţevi Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 131011 R220# € 1.195,–<br />

131011 R220#€ 899,–<br />

Produs german de calitate<br />

*Temperatură ambiantă/apă cca. 18°C.<br />

Set extensie 1½ – 2" / 54 – 60 mm<br />

​Art.-Nr. 131160 R# € 195,– 131160 R#€ 149,–<br />

32<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


<strong>REMS</strong> EMSG 160 – <strong>pentru</strong> sudare automată.<br />

Controler electronic. Control<br />

acustic <strong>şi</strong> optic al operaţiunii de sudare.<br />

<strong>REMS</strong> MSG – suduri economice<br />

prin polifuziune<br />

Termoelemente conform normelor DVS.<br />

Strat de acoperire PTFE de înaltă calitate.<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> EMSG 160<br />

Aparat de sudură cu mufă electrică, 230 V, 50 Hz, 1150 W, <strong>pentru</strong> îmbinarea prin sudură a <strong>ţevilor</strong><br />

de canalizare cu ajutorul mufelor electrice de polifuziune din PE furnizate de firmele Akatherm-<br />

Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro, Ø 40 – 160 mm. Cu controler electronic<br />

<strong>şi</strong> supraveghere acustică <strong>şi</strong> optică a operaţiunii de sudare. Livrat în trusă de plastic stabilă <strong>şi</strong><br />

rezistentă la şocuri, prevăzută cu centură. Cablu de sudură de 4,40 m.<br />

Livrat în cutie de carton.<br />

​A r t . - N r. 2 6 1 0 0 1 R220# € 515,–<br />

261001 R220#€ 449,–<br />

<strong>REMS</strong> MSG 63 FM Set 20 - 25 - 32<br />

Aparat de sudură prin polifuziune <strong>pentru</strong> ţevi de plastic <strong>şi</strong> fitinguri din PB, PE, PP, PVDF.<br />

Termoelement 230 V, coliere acoperite cu strat de PTFE, bucşe de sudură <strong>pentru</strong> Ø 20, 25,<br />

32 mm. 260°C - temperatură presetată <strong>pentru</strong> ţevi de PP, cu regulator mecanic de temperatură.<br />

Stand de lucru. Suport <strong>pentru</strong> fixarea aparatului pe bancul de lucru, în poziţie orizontală<br />

sau verticală. Ştift cu cap hexagonal <strong>pentru</strong> montarea <strong>şi</strong> demontarea colierelor <strong>şi</strong> bucşelor<br />

de sudare. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 256231 R220# € 349,–<br />

256231 R220#€ 239,–<br />

Ideal <strong>pentru</strong> instalatori!<br />

Element de încăzire conform DVS.<br />

Regulator electronic de temperatură.<br />

Dispozitiv de prindere rapidă <strong>pentru</strong> lipiri unghiulare.<br />

<strong>REMS</strong> SSM 160RS<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de sudură cap-la-cap <strong>pentru</strong> ţevi din plastic <strong>şi</strong> fitinguri din PB, PE, PP, PVDF. PE Ø<br />

40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm<br />

SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Aparat de sudură cap la cap cu termoelement acoperit<br />

cu PTFE, 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Temperatură reglabilă între 180 – 290°C, presetată <strong>pentru</strong><br />

ţevi din PE. Regulator electronic de temperatură. Apărătoare <strong>pentru</strong> termoelement. Făţuitor<br />

electric 230V, 50-60 Hz, 500 W. Dispozitiv de fixare. Dispozitiv rapid de strângere, utilizabil <strong>şi</strong><br />

la lipiri unghiulare, alcătuit din 2 mandrine cu câte 2 bacuri de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110,<br />

125, 135, 140, 160 mm. 2 suporţi de ţeavă Ø 160 mm cu adaptoare de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90,<br />

110, 125, 135, 140 mm. Cheie de serviciu. Soclu din tablă cu sertar integrat <strong>pentru</strong> coliere<br />

<strong>şi</strong> inserţii. Batiu compact din tablă = Suport = Ladă <strong>pentru</strong> transport.<br />

​Art.-Nr. 252026 R220# € 3.770,–<br />

252026 R220#€ 2.590,–<br />

<strong>REMS</strong> Tornado – î<strong>şi</strong> defineşte propria clasă.<br />

Produs german de calitate<br />

Mandrină automată.<br />

Cap de filetat universal, automat.<br />

Ungere <strong>şi</strong> răcire automată.<br />

<strong>REMS</strong> Tornado 2000<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de filetat ţevi ( 1 /16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, prezoane (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Angrenaj cu zero<br />

mentenanţă, pedală de siguranţă cu oprire de urgenţă, 2 mandrine automate, ungere <strong>şi</strong> răcire<br />

automată. Cu set de <strong>scule</strong> alcătuit din: cap de filetat universal, automat <strong>pentru</strong> toate tipurile de<br />

filete inclusiv <strong>pentru</strong> filete lungi, cu deschidere automată, cu dispozitiv automat <strong>pentru</strong> filete conice,<br />

bacuri de prelucrat filete de ţeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ <strong>şi</strong> R 1 – 2,<br />

tăietor de ţeavă, dispozitiv de debavurat interior, manetă de strângere. Suport <strong>pentru</strong> ţeavă cu<br />

înălţime reglabilă. Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, 53 min -1 . Varianta portabilă,<br />

cu stativ-tripod, tavă de recuperare ulei <strong>şi</strong> colector de şpan demontabilă. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 340200 R220# € 3.434,–<br />

340200 R220#€ 2.370,–<br />

1) <br />

Pentru Condiţiile de garanţie <strong>şi</strong> înregistrarea <strong>pentru</strong> prelungirea garanţiei oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.<br />

33


Cu cap de filetat universal <strong>şi</strong> automat,<br />

cu deschidere automată.<br />

Produs german de calitate<br />

Pornire foarte<br />

simplă.<br />

<strong>REMS</strong> Magnum – ma<strong>şi</strong>nă compactă<br />

<strong>pentru</strong> max. 2”.<br />

<strong>REMS</strong> Magnum 2000 L-T<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de filetat ţevi ( 1 /16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, filete de bolţ (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Angrenaj cu zero<br />

mentenanţă, pedală de siguranţă cu oprire de urgenţă, mandrină rapidă cu servomecanism de<br />

închidere, mandrină de centrare spate, ungere <strong>şi</strong> răcire automată. Cu set de <strong>scule</strong> alcătuit din:<br />

cap de filetare universal, automat, <strong>pentru</strong> filete conice, bacuri de prelucrat filete de ţeavă conice<br />

ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ <strong>şi</strong> R 1 – 2, de dreapta, tăietor de ţeavă, dispozitiv<br />

de debavurat interior, manetă de strângere. Trusă <strong>pentru</strong> <strong>scule</strong>. Variantă uşoară L-T cu tavă<br />

de recuperare ulei <strong>şi</strong> colector de şpan demontabilă Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W.<br />

23 min -1 . Pentru banc de lucru, carucior sau cărucior mobil <strong>şi</strong> rabatabil sau cărucior mobil cu<br />

rafturi. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 340226 R220# € 3.467,–<br />

340226 R220#€ 2.370,–<br />

Cărucior mobil <strong>şi</strong> rabatabil<br />

(accesoriu)<br />

Cărucior fix ​Art.-Nr. 344105 R# 344105 R#€ 195,–<br />

Cărucior mobil ​Art.-Nr. 344100 R# 344100 R#€ 319,–<br />

Cărucior mobil <strong>şi</strong> rabatabil ​Art.-Nr. 344150 R# 344150 R#€ 440,–<br />

Cu cap de filetat universal <strong>şi</strong> automat,<br />

cu deschidere automată.<br />

Produs german de calitate<br />

Pornire foarte<br />

simplă.<br />

<strong>REMS</strong> Magnum – super ma<strong>şi</strong>na <strong>pentru</strong><br />

ţevi de 3". Filete extrem de corect<br />

profilate <strong>şi</strong> precise, diametre de max. 3",<br />

cu 5 bacuri de filetat.<br />

<strong>REMS</strong> Magnum 3000 L-T<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de filetat ţevi ( 1 /16) ½ – 3", 16 – 63 mm, prezoane (6) 20 – 60 mm, ½ – 2". Angrenaj cu zero<br />

mentenanţă, pedală de siguranţă cu oprire de urgenţă, mandrină rapidă cu servomecanism de<br />

închidere, mandrină de centrare spate, ungere <strong>şi</strong> răcire automată. Ma<strong>şi</strong>nă completă, cu seturi<br />

de <strong>scule</strong> <strong>pentru</strong> 1 /16 – 2" <strong>şi</strong> 2½ – 3", alcătuite din: cap de filetat universal, automat, <strong>pentru</strong> toate<br />

tipurile de filet inclusivi <strong>pentru</strong> filete lungi, cu deschidere automată, cu dispozitiv automat <strong>pentru</strong><br />

filete conice, bacuri de prelucrat filete de ţeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R,<br />

tăietor de ţeavă, dispozitiv de debavurat interior, manetă de strângere. Trusă <strong>pentru</strong> <strong>scule</strong>.<br />

Variantă uşoară L-T cu tavă de recuperare ulei <strong>şi</strong> colector de şpan demontabilă Motor universal<br />

230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min -1 . Pentru banc de lucru, batiu, cu cărucior mobil <strong>şi</strong> rabatabil<br />

sau cu cărucior mobil cu rafturi. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 380309 R220# € 4.791,–<br />

380309 R220#€ 3.620,–<br />

Cărucior mobil<br />

(accesorii)<br />

Cărucior fix ​Art.-Nr. 344105 R# 344105 R#€ 195,–<br />

Cărucior mobil ​Art.-Nr. 344100 R# 344100 R#€ 319,–<br />

Cărucior mobil <strong>şi</strong> rabatabil ​Art.-Nr. 344150 R# 344150 R#€ 440,–<br />

Cu cap de filetat universal <strong>şi</strong> automat,<br />

cu deschidere automată.<br />

Produs german de calitate<br />

Pornire foarte<br />

simplă.<br />

<strong>REMS</strong> Magnum – super ma<strong>şi</strong>na <strong>pentru</strong><br />

ţevi de 4". Filete extrem de corect<br />

profilate <strong>şi</strong> precise, diametre de max. 4",<br />

cu 6 bacuri de filetat.<br />

<strong>REMS</strong> Magnum 4000 L-T<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de filetat ţevi ( 1 /16) ½ – 4", 16 – 63 mm, prezoane (6) 20 – 60 mm, ½ – 2". Angrenaj cu zero<br />

mentenanţă, pedală de siguranţă cu oprire de urgenţă, mandrină rapidă cu servomecanism<br />

de închidere, mandrină de centrare spate, ungere <strong>şi</strong> răcire automată. Cu seturi de <strong>scule</strong> <strong>pentru</strong><br />

1<br />

/16– 2" <strong>şi</strong> 2½ – 4", alcătuite din: cap de filetat universal, automat, <strong>pentru</strong> toate tipurile de filet,<br />

<strong>şi</strong> <strong>pentru</strong> filete lungi, cu deschidere automată, cu dispozitiv automat <strong>pentru</strong> filete conice, bacuri<br />

de prelucrat filete de ţeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, de dreapta, tăietor<br />

de ţeavă, dispozitiv de debavurat interior, manetă de strângere. Trusă <strong>pentru</strong> <strong>scule</strong>. Variantă<br />

uşoară L-T cu tavă de recuperare ulei <strong>şi</strong> colector de şpan demontabilă. Motor universal 230 V,<br />

50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min -1 . Pentru banc de lucru, batiu, cu cărucior mobil <strong>şi</strong> rabatabil sau<br />

cu cărucior mobil cu rafturi. Livrat în cutie de carton.<br />

​Art.-Nr. 380444 R220# € 5.572,–<br />

380444 R220#€ 4.950,–<br />

Cărucior mobil<br />

(accesorii)<br />

Cărucior fix ​Art.-Nr. 344105 R# 344105 R#€ 195,–<br />

Cărucior mobil ​Art.-Nr. 344100 R# 344100 R#€ 319,–<br />

Cărucior mobil <strong>şi</strong> rabatabil ​Art.-Nr. 344150 R# 344150 R#€ 440,–<br />

34<br />

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.


<strong>REMS</strong> Collum RG – Canelare<br />

electrică ţevi până la 12".<br />

<strong>REMS</strong> Collum RG<br />

Ma<strong>şi</strong>nă de canelat ţevi <strong>pentru</strong> sistemele de îmbinare cu cuplinguri rapide DN 25 – 200 (300),<br />

1 – 8" (12"). Dispozitiv de canelat, pompă hidraulică manuală integrată, şaibă de reglaj<br />

<strong>pentru</strong> oprire automată la atingere adâncime canelură, 1 set role de canelat (rolă de presiune,<br />

contrarolă), 2 – 6", cheie cu cap hexagonal. 3 <strong>ma<strong>şi</strong>ni</strong> de acţionare, la alegere, cu reductor cu<br />

zero mentenanţă, motor universal puternic, buton de siguranţă cu revenire. Pentru bancul de<br />

lucru sau cu montare pe un batiu. Livrat în cutie de carton.<br />

Suport mobil<br />

(accesoriu)<br />

<strong>REMS</strong> Herkules 3B<br />

(accesorii)<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Collum RG<br />

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W,<br />

cu disjunctor de protecţie la suprasarcină. 29 min -1 .<br />

​Art.-Nr. 347006 R220# € 2.060,– 347006 R220#€ 1.699,–<br />

<strong>REMS</strong> Collum RG 2<br />

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min -1<br />

​Art.-Nr. 347008 R220# € 2.360,– 347008 R220#€ 1.899,–<br />

<strong>REMS</strong> Collum RG 2 Compact<br />

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W,<br />

cu disjunctor de protecţie la suprasarcină. 26 min -1<br />

​A r t . - N r. 3 47 0 0 9 R220# ​€ 2.360,– 347009 R220#€ 1.899,–<br />

Suport fix ​Art.-Nr. 849315 R# 849315 R#€ 144, 70<br />

Suport mobil ​Art.-Nr. 849310 R# 849310 R#€ 226, 60<br />

<strong>REMS</strong> Herkules 3B<br />

Suport cu înălţime reglabilă, <strong>pentru</strong> ţevi<br />

DN 25 – 150, Ø 1 – 6" ​Art.-Nr. 120120 R# 120120 R#€ 222, 90<br />

<strong>REMS</strong> Amigo 2 – super putere până la 2".<br />

1700 W<br />

numai 6,5 kg<br />

Produs german de calitate<br />

+<br />

<strong>REMS</strong> Amigo 2 Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2<br />

Clupă electrică de filetat cu capete de filetat cu schimbare rapidă. Pentru filetat ţevi de ⅛ – 2",<br />

16 – 50 mm, prezoane 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta <strong>şi</strong> de stânga. Acţionare<br />

cu angrenaj cu zero mentenanţă, motor universal de putere 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, buton<br />

de avans cu dispozitiv de protecţie, perii colectoare cu reglaj automat continuu de putere la<br />

schimbarea sensului de rotaţie, cu două sensuri de rotaţie. Menghină-suport <strong>pentru</strong> ambele<br />

sensuri de rotaţie. Capete de filetat cu schimbare rapidă <strong>pentru</strong> filete conice de ţeavă ISO 7-1,<br />

EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾-1 - 1¼ - 1½ - 2, de dreapta. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 540020 R220# € 1.170,–<br />

540020 R220#€ 899,–<br />

<strong>REMS</strong> Amigo 2 Set + <strong>REMS</strong> Aquila 3B<br />

Valoare € 1.519,–<br />

Art.-Nr. 540X01 R220#€ 1.165,–<br />

<strong>REMS</strong> Amigo – cea mai mică, uşoară,<br />

puternică <strong>şi</strong> rapidă până la 1¼".<br />

1200 W<br />

numai 3,5 kg<br />

Produs german de calitate<br />

<strong>REMS</strong> Amigo Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼<br />

Clupă electrică de filetat cu capete de filetat cu schimbare rapidă. Pentru filetat ţevi de ⅛ – 1¼",<br />

16 – 40 mm, prezoane 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta <strong>şi</strong> de stânga. Acţionare cu<br />

angrenaj cu zero mentenanţă, motor universal de putere 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, buton de<br />

avans cu dispozitiv de protecţie, perii colectoare cu reglaj automat continuu, cu două sensuri<br />

de rotaţie. Putere consumată max. 1800 W. Pentru filete de dreapta <strong>şi</strong> de stânga, cu disjunctor<br />

de protecţie. Menghină-suport <strong>pentru</strong> ambele sensuri de rotaţie. Capete de filetat cu schimbare<br />

rapidă <strong>pentru</strong> filete conice de ţeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼, de<br />

dreapta. În trusă metalică rezistentă.<br />

​Art.-Nr. 530020 R220# € 739,–<br />

530020 R220#€ 570,–<br />

35


<strong>REMS</strong> eva – clupa <strong>pentru</strong> profesionişti.<br />

Levier cu clichet din oţel, cu inveliş gros din plastic.<br />

<strong>REMS</strong> Eva Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼<br />

16 – 50 mm, prezoane 6 – 30 mm, ¼ –<br />

de dreapta. În trusă metalică rezistentă.<br />

Art.-Nr. 520015# € 319,–<br />

<strong>REMS</strong> Eva Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2<br />

În trusă metalică rezistentă.<br />

Art.-Nr. 520017# € 495,–<br />

Produs german de calitate<br />

– 2",<br />

520015#€ 245,–<br />

520017#€ 385,–<br />

<strong>REMS</strong> GmbH & Co KG, Waiblingen. Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoţie până la 31.12.2015.<br />

<strong>REMS</strong> S<br />

Brevet EP 0 875 327<br />

Soluţia perfectă <strong>pentru</strong> lucrul în locuri greu accesibile,<br />

de ex. în trecerile prin perete, la ţevile <strong>şi</strong> în canalele<br />

decopertate. Ghidare precisă a ţevii pe partea capacului<br />

(brevet EP 0 875 327) <strong>pentru</strong> centrarea perfectă<br />

Produs german de calitate<br />

Art.-Nr. 520026 R# € 432,–<br />

<strong>REMS</strong> S Set R ½ - ¾ - 1"<br />

520026 R#€ 371,–<br />

de înaltă calitate.<br />

pe bază de uleiuri minerale, lavabil cu apă.<br />

<strong>REMS</strong> Spezial 5 l bidon<br />

Art.-Nr. 140100 R# € 47,20 140100 R#€ 37, 80<br />

<strong>REMS</strong> Spezial 600 ml spray<br />

Art.-Nr. 140105 R# € 15,50 140105 R#€ 12, 40<br />

<strong>REMS</strong> Sanitol –<br />

Produs german de calitate<br />

7808-649 W 1.303 DW-0201AS2032<br />

Complet solubil în apă.<br />

Corespunde prescripţiilor tehnice DVGW, ÖVGW, SVGW.<br />

<strong>REMS</strong> Sanitol 5 l bidon<br />

Art.-Nr. 140110 R# € 64,20 140110 R#€ 49, 90<br />

<strong>REMS</strong> Sanitol 600 ml spray<br />

Art.-Nr. 140115 R# € 16,80 140115 R#€ 13, 50<br />

Vânzare numai prin magazine<br />

de specialitate.<br />

SC METATOOLS SRL<br />

Str. Poligonului, nr. 2<br />

100070, Ploiești<br />

Județul Prahova<br />

Telefon: 0244 598 277<br />

E-mail: office@metatools.ro<br />

www.metatools.ro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!