Anuarul Brandurilor Romanesti - editia 2016

branduriromanesti

Prima editie ANUARUL BRANDURILOR ROMANESTI, editata de Asociatia Romana de Brand si Branding, a iesit de la tipar.
Beneficiind de participarea unora dintre cele mai reprezentative branduri romanesti, acest anuar se doreste a fi o reflectare a valorii brandurilor romanesti.
Tiparita in conditii grafice excelente, lucrarea reprezinta un punct de referinta in promovarea brandurilor romanesti.

The first edition YEARBOOK ROMANIAN brands published by the Romanian Association of Brands and Branding, came off the presses.
With the participation of some of the most representative Romanian brands, this directory is intended to be a reflection of the Romanian brand value.
Printed in excellent graphic conditions, the book represents a milestone in promoting Romanian brands.

The first edition YEARBOOK ROMANIAN brands published by the Romanian Association of Brands and Branding, came off the presses.
With the participation of some of the most representative Romanian brands, this directory is intended to be a reflection of the Romanian brand value.
Printed in excellent graphic conditions, the book represents a milestone in promoting Romanian brands.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C u v â n t î n a i n t e . . .

România are numeroase motive de mândrie. Nu există domeniu al

vieţii culturale, economice sau politice,militare sau sportive pe care

români de geniu să nu-l marcheze prin realizările lor. Avem un tezaur

inestimabil, un pantheon naţional care dăinue peste timp şi vremuri.

Am demarat acest proiect cu intentia de a scoate în evidenţă valoarea

brandurilor româneşti, multe cu o activitate ce acoperă trei secole de

istorie.

Având ca obiectiv declarat dorinţa de a încuraja şi susţine tradiţia,

competivitatea, dar mai ales dezvoltarea celor care fac performanţă şi

care se încăpăţânează, în pofida tuturor vitregiilor, să producă şi să ofere

locuri de muncă în România, aceast anuar al brandurilor româneşti se

doreşte a fi acea oglindă în paginile căreia se reflectă producători,

produse şi servicii a căror origine este românească.

Prin ANUARUL BRANDURILOR ROMÂNEŞTI, vreau să accentuez

un fapt, esenţial pentru bunăstarea noastră, şi anume importanţa

susţinerii producţiei locale, producţia făcută în România şi implicit

necesitatea consumului de produse fabricate în România. Produse care

folosesc cu preponderenţă materie primă românească, inteligenţă

românească, forţă de muncă românească, plus valoare autohtonă şi

care, contribuie astfel la creşterea nivelului de trai al românilor.

Exporturile şi încurajarea consumului produselor româneşti, prin

programe de fidelizare care fac apel la sentimentele generate de

apartenenţa la un spaţiu cultural, social, istoric, economic românesc

poate fi un mod prin care brandurile româneşti vor genera plusvaloare.

Îmi doresc să fiu martorul unor situaţii în care români aflaţi în

magazine din Spania, Italia, Anglia, sau Dumnezeu ştie pe unde mai

suntem răspândiţi în lume, să caute şi să cumpere ostentativ produsele

româneşti aflate în rafturi. Îmi doresc ca obiceiurile de consum ale

românilor din România să fie preponderent axate spere produsele şi

serviciile româneşti.

Cristian Cărămidă

Presedintele

Asociaţiei Române

de Brand şi Branding

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 0 1


A Z U R . E V R I K A

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 0 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A Z U R . Q T E K

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 0 3


AGERPRES, actualizează lumea.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 0 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

AGERPRES, actualizează lumea.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 0 5


BORSEC, 210 ani de tradiţie şi prestigiu.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 0 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

BORSEC, 210 ani de tradiţie şi prestigiu.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 0 7


A Q U AT I Q U E . Un produs ROMAQUA GROUP BORSEC.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 0 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

ALBACHER Premium. Un produs ROMAQUA GROUP BORSEC.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 0 9


D o m e n i i l e S â m b u r e ş t i

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 1 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

D o m e n i i l e S â m b u r e ş t i

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 1 1


A Q U A C A R PAT I C A

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 1 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A Q U A C A R PAT I C A

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 1 3


P R U T U L , din 1893. Tradiţia care obligă.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 1 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

P R U T U L , din 1893. Tradiţia care obligă.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 1 5


P R O D A L C O M

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 1 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

B I L A N C I A

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 1 7


Asociaţia Română pentru Transporturi Internaţionale - G R U P U L A R T R I

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 1 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

Asociaţia Română pentru Transporturi Internaţionale - G R U P U L A R T R I

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 1 9


P O L I C O L O R , din 1965

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 2 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

P O L I C O L O R , din 1965

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 2 1


P O L I C O L O R , din 1965

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 2 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

P O L I C O L O R , din 1965

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 2 3


P O L I C O L O R , din 1965

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 2 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

P O L I C O L O R , din 1965

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 2 5


C E M A C O N

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 2 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C E M A C O N

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 2 7


A S T R A VA G O A N E C Ă L ĂT O R I - Performanţă în confort.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 2 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

B A N C A C O M E R C I A L Ă F E R O V I A R Ă

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 2 9


C R O C O , împreună de 21 ani!

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 3 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C R O C O , împreună de 21 ani!

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 3 1


S P R I N G H A R G H I TA

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 3 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

S P R I N G H A R G H I TA

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 3 3


A L P I N 5 7 L U X

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 3 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A L P I N 5 7 L U X

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 3 5


I N T E R O P T I K

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 3 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A X A P O R C E L A I N E

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 3 7


A G R O V E T , servicii complete în agricultură.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 3 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A P I D AVA

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 3 9


E u g e n i a O r i g i n a l de la D O B R O G E A . Bun dintotdeauna.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 4 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

E u g e n i a O r i g i n a l de la D O B R O G E A . Bun dintotdeauna.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 4 1


D O B R O G E A , din 1961.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 4 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A L C E D O . Prietenul recoltelor sănătoase.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 4 3


A R T & C R A F T - ROMANIAN SOUVENIRS!

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 4 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A R T & C R A F T - ROMANIAN SOUVENIRS!

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 4 5


FA R M E X I M - Oamenii fac diferenţa. Din 1990.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 4 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

H E L P N E T - o farmacie care te ştie!

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 4 7


G R U P H O T E L I E R P O S A D A - E S C A L A D E

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 4 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

G R U P U L I N D U S T R I A L C O M P O N E N T E - 40 ani de tradiţie în industria automobilului.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 4 9


Îngheţata I C E D Y P

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 5 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A L LT U R , de 13 ani agentul tău de turism.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 5 1


H O T E L PA L A C E , B Ă I L E G O V O R A

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 5 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A U R A . Legătura perfectă.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 5 3


A U R O R A , după reţete vechi.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 5 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A U R O R A , după reţete vechi.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 5 5


E X P U R , U n t d e l e m n d e l a B u n i c a .

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 5 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

E X P U R , U n t d e l e m n d e l a B u n i c a .

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 5 7


B U C O V I N A - Echilibru din inima Bucovinei

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 5 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

P a r a l e l a 4 5

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 5 9


L A R O P H A R M - Industrie Farmaceutică

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 6 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A D R E M

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 6 1


C A R B O C H I M - ABRAZIVE PROFESIONALE

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 6 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C O N E S T

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 6 3


R I F I L din 1973

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 6 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C A N G U R O - G O L D YA R N S T E X T I L E

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 6 5


M A G I U N D E P R U N E T O P O L O V E N I . T O P O L O V E A N A .

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 6 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

M A G I U N D E P R U N E T O P O L O V E N I . T O P O L O V E A N A .

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 6 7


T U R B O M E C A N I C A

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 6 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

T U R B O M E C A N I C A

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 6 9


T M K R E Ş I ŢA - 245 de istorie şi experienţă

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 7 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

T M K A R T R O M

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 7 1


I R U M din 1953. Trage şi face. Cel mai mare producător de tractoare româneşti

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 7 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C A R PAT S P O R T. B I C I C L E TA R O M Â N I L O R

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 7 3


S O C E R A M

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 7 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

T R A N S I LVA N I A P R O D U C T I O N

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 7 5


I N V I C T U S

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 7 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

N U FĂ R U L . 56 ANI DEDICAŢI CLIENŢILOR SĂI.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 7 7


V E L P I TA R . Cel dintâi brutar.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 7 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

V E L P I TA R . Cel dintâi brutar.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 7 9


V E L P I TA R . Cel dintâi brutar.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 8 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

N E G R O 2 0 0 0 . G U S T U L C A L I TĂŢ I I .

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 8 1


R E C O N

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 8 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

R E C O N

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 8 3


P R O I N V E S T - Unlimited Steel Solutions

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 8 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

S M A R T I D - MOBILITY. OPTIMIZED.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 8 5


A L E X A N D R I O N G R U P R O M Â N I A . B R Â N C O V E A N U .

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 8 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A L E X A N D R I O N G R U P R O M Â N I A . S A B E R .

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 8 7


A L E X A N D R I O N G R U P R O M Â N I A .

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 8 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A L E X A N D R I O N G R U P R O M Â N I A .

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 8 9


C L U J A N A

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 9 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C O N T E D

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 9 1


A P S - Partenerul tău de încredere IT&C

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 9 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

L I F E I S H A R D

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 9 3


N O A H - W O O D WAT C H E S

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 9 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

D A N T E T R AV E L

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 9 5


T U D I A - LACTATE DIN BUCOVINA

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 9 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

D O C T O R F U R S E C .

S e c r e t u l B u n i c i i - Bunătăţi ca odinioară.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 9 7


TÂ R N AVA S I G H I Ş O A R A din 1949

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

0 9 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

E M A Tr i c o t a j e - din 1907

Asociaţia Română de Brand şi Branding

0 9 9


C E P R O I N V

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 0 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

M A R I A P R O D U C T I O N

Asociaţia Română de Brand şi Branding

1 0 1


D O R I P E S C O - D E LTA D I N C A R PAŢ I

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 0 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

D O R I P E S C O - A PA A R M O N I A . Starea ta de bine.

Asociaţia Română de Brand şi Branding

1 0 3


S I T E M A N I

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 0 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

C O M T I M . Din tradiţia familiei tale!

Asociaţia Română de Brand şi Branding

1 0 5


S M I R O D AVA - Confecţii şi Tricotaje.

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 0 6

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A S I L G R O U P R O M Â N I A . G R A N D E G L O R I A .

Asociaţia Română de Brand şi Branding

1 0 7


A S I L G R O U P R O M Â N I A .

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 0 8

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

A S I L G R O U P R O M Â N I A

Asociaţia Română de Brand şi Branding

1 0 9


A S I L G R O U P R O M Â N I A

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 1 0

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

ANumele S I L G Rbrandului/companiei

O U P R O M A N I A

Asociaţia Română de Brand şi Branding

1 1 1


A R A M I S

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 1 2

Asociaţia Română de Brand şi Branding


A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

B I T T N E T

Asociaţia Română de Brand şi Branding

1 1 3


C A R A N D A

A n u a r u l B r a n d u r i l o r R o m â n e ş t i , E d i ţ i a 2 0 1 6

1 1 4

Asociaţia Română de Brand şi Branding

Similar magazines