Views
1 year ago

76903885-38129766-Anul-2012-Teodor-Rosca

1

 • Page 2 and 3: CUPRINS 1. O Privire De Ansamblu...
 • Page 4 and 5: 1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU Suntem în
 • Page 6 and 7: naturale, debalansată ecologic, pe
 • Page 8 and 9: ezolvă toate paradoxurile şi toat
 • Page 10 and 11: 10
 • Page 12 and 13: 2. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIA
 • Page 14 and 15: ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca
 • Page 16 and 17: adiaŃii. Liniile discrete ale spec
 • Page 18 and 19: Oare mai era ceva ce fizicienii nu
 • Page 20 and 21: instantaneu. Nu este vorba de o com
 • Page 22 and 23: Ceea ce vedem, în figura de mai su
 • Page 24 and 25: nu este în nici un caz determinist
 • Page 26 and 27: este că materia nu este o substan
 • Page 28 and 29: că, materia este punctul focal al
 • Page 30 and 31: Acesta este cel mai elocvent experi
 • Page 32 and 33: 2.10 Experimentul lui DePalma Ca s
 • Page 34 and 35: ExplicaŃia acestui fenomen este c
 • Page 36 and 37: 2.13 Experimentul AntigravitaŃiona
 • Page 38 and 39: arătat că simplu, prin scuturarea
 • Page 40 and 41: Pe măsura deplasării particulelor
 • Page 42 and 43: a eterului, nemaifiind perceptibil
 • Page 44 and 45: Ciclurile petelor solare, apar dup
 • Page 46 and 47: Fiecare număr din acest şir, se o
 • Page 48 and 49: una şi cinci zile, apoi odată pla
 • Page 50 and 51: într-un spaŃiu cosmic întunecat
 • Page 52 and 53:

  În ciuda infinităŃii numărului

 • Page 54 and 55:

  Dr. Dyatlov a arătat că aceste fo

 • Page 56 and 57:

  adevăr cel real, ar trebui să gă

 • Page 58 and 59:

  fiecare galaxie, stea şi planetă,

 • Page 60 and 61:

  - Ritmul de creştere al larvelor d

 • Page 62 and 63:

  gândurile şi sentimentele noastre

 • Page 64 and 65:

  dematerializarea obiectelor, capaci

 • Page 66 and 67:

  utoane. După câteva minute de con

 • Page 68 and 69:

  Unul a relatat experienŃa ca embri

 • Page 70 and 71:

  vizualizarea are un enorm efect asu

 • Page 72 and 73:

  latentă (adormită). Cercetările

 • Page 74 and 75:

  poza bolnavului, dând tratamentele

 • Page 76 and 77:

  spirituală, având diferite frecve

 • Page 78 and 79:

  Încă mai credeŃi că evoluŃia e

 • Page 80 and 81:

  dezvoltare liniară.dffdddfdfdfdfdf

 • Page 82 and 83:

  ÎnvăŃătorii esoterici şi spiri

 • Page 84 and 85:

  stelele ce au ars. Ele reprezintă

 • Page 86 and 87:

  Cercetătorii presupun că dacă oa

 • Page 88 and 89:

  de ENERGIE UNIVERSALĂ, care este I

 • Page 90 and 91:

  În 6,2 milioane de ani fiecare pla

 • Page 92 and 93:

  grâu, mesaje codate de la fiinŃe

 • Page 94 and 95:

  timpul este extins. Einstein a lans

 • Page 96 and 97:

  se urcă spre glanda pineala, punct

 • Page 98 and 99:

  cuneiforme. Care să fie oare legă

 • Page 100 and 101:

  spirituale, etc. În interiorul să

 • Page 102 and 103:

  ancnotei de un dolar şi anume ochi

 • Page 104 and 105:

  doi copii care găsesc un cub venit

 • Page 106 and 107:

  gheaŃa din Antarctica, pentru a nu

 • Page 108 and 109:

  - Legătura între Creator şi oame

 • Page 110 and 111:

  Misticismul Creştin: - Adevăruril

 • Page 112 and 113:

  spatele creaŃiei. Totul fiind perf

 • Page 114 and 115:

  trunchi şi căŃărându-te în co

 • Page 116 and 117:

  figurile geometriei sacre. CreaŃia

 • Page 118 and 119:

  noi astăzi.!!! Simbolul acesta rep

 • Page 120 and 121:

  istoria rasei noastre şi să înŃ

 • Page 122 and 123:

  adică “baza personală de date

 • Page 124 and 125:

  3. CREATORUL ŞI CREAłIA 3.1 Puter

 • Page 126 and 127:

  pat cu ochii închişi şi visăm c

 • Page 128 and 129:

  3.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃ

 • Page 130 and 131:

  naştere aşa ziselor particule sub

 • Page 132 and 133:

  măsura trecerii timpului, toŃi ce

 • Page 134 and 135:

  schimba şi o pace mentală nemaiî

 • Page 136 and 137:

  eîntoarce înapoi la Sursă şi de

 • Page 138 and 139:

  De deasupra, privind peste veacuri,

 • Page 140 and 141:

  de energie din corpul nostru este s

 • Page 142 and 143:

  Ele s-au transmis din generaŃie î

 • Page 144 and 145:

  144

 • Page 146 and 147:

  4. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłI

 • Page 148 and 149:

  şi-au ales experienŃe de viaŃă

 • Page 150 and 151:

  4.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi D

 • Page 152 and 153:

  comunicarea cu lumile superioare.

 • Page 154 and 155:

  Contele de Saint Germain, de exempl

 • Page 156 and 157:

  aproximaŃie cam când avea să se

 • Page 158 and 159:

  şi pe regi, de aceea a fost pornit

 • Page 160 and 161:

  acuzau din nou reciproc, de practic

 • Page 162 and 163:

  mai potrivit pentru el. Foarte mul

 • Page 164 and 165:

  adevărurile vieŃii. Religia este

 • Page 166 and 167:

  5. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5.1

 • Page 168 and 169:

  humanoizi. Deci deschideŃi-vă min

 • Page 170 and 171:

  nivelul spiritual al fiecăruia. Î

 • Page 172 and 173:

  exterioare voinŃei proprii ne diri

 • Page 174 and 175:

  espiraŃii adânci, începeŃi rela

 • Page 176 and 177:

  miza este mai mare ca orice recompe

 • Page 178 and 179:

  memoria mirosului, memoria durerii,

 • Page 180 and 181:

  trebuie să ne luptăm cu ele. Să

 • Page 182 and 183:

  de vicii, sedentarism, vorbitul pre

 • Page 184 and 185:

  Ceea ce ne distruge este faptul că

 • Page 186 and 187:

  diferite, fiecăreia fiindu-i asoci

 • Page 188 and 189:

  ceilalŃi şi să fim buni oratori.

 • Page 190 and 191:

  cea a coroanei. Alte metode uzuale

 • Page 192 and 193:

  • AbundenŃă: Citrine • Sedati

 • Page 194 and 195:

  prin intrarea în corp şi acŃiona

 • Page 196 and 197:

  tău. Nu există cu adevărat o lum

 • Page 198 and 199:

  6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Uni

 • Page 200 and 201:

  siunea a 3 a. Noua lume va fi în a

 • Page 202 and 203:

  proces se desfăşoară în etape,

 • Page 204 and 205:

  vederii fizice şi vei începe să

 • Page 206 and 207:

  să ne schimbăm viaŃa! Desigur, s

 • Page 208 and 209:

  Astfel, Universul, asemenea zânei

 • Page 210 and 211:

  BIBLIOGRAFIE 1. CărŃi Seth Speaks

 • Page 212 and 213:

  Physics of the Impossible (Michio K

 • Page 214 and 215:

  Zen (Kenneth Kraft) When Science Me

 • Page 216 and 217:

  MovingThrough Time and Space(Chanta

 • Page 218 and 219:

  218

Nr. 2 (23) anul VII / aprilie - iunie 2009 - ROMDIDAC
Revista Toamna Cugireana 2012 - Primăria Cugir
Nr. 1 (10) anul IV / ianuarie-martie 2006 - ROMDIDAC
Nr. 2 (35) anul X / aprilie-iunie 2012 - ROMDIDAC
Anul I, nr. 2 (42), 20 2 BISTRIŢA X 1 Anul I, nr. 2 (42), 20 2 BISTRIŢA ...
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...
Insemnari iesene, ianuarie 2012 - Liviu Ioan Stoiciu
Nr. 4 (05) anul II / octombrie-decembrie 2004 - ROMDIDAC
Nr. 2 (19) anul VI / aprilie-iunie 2008 - ROMDIDAC
Nr. 3 (08) anul III / iulie-septembrie 2005 - ROMDIDAC
Insemnari iesene, nr 2 2012 - Liviu Ioan Stoiciu
Nr. 2 (07) anul III / aprilie-iunie 2005 - ROMDIDAC
Nr. 1 (06) anul III / ianuarie-martie 2005 - ROMDIDAC
PIRAMIDA NR 15 - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"