Views
1 year ago

Technomarket Agrotechnica nr. 4

editorial Fonduri

editorial Fonduri europene Editor: ArTech Tel.: 0760-28 41 80 Mobil: 0751-51 68 64 E-mail: redactia@technomarket.ro distributie@technomarket.ro O.P. 80, C.P. 60, Sector 3, Bucure¿ti pre¿edinte: George Rusu editor ¿ef: ing. Gabriela Rusu graficå/DTP: Andrei Avram editor foto: Paul Lovas distribu¡ie: Vlad Lazea referen¡i de specialitate: • Dr. Ing. Mihai Nicolescu – Secretar general ASAS „Gheorghe Ionescu-Sise¿ti” • Prof. dr. ing. Ion Pirna – Director General INMA • Dr. ing. Valentin Vlådu¡ – Director ªtiintific INMA • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Voicu – Decan ISB-UPB • Prof. univ. dr. ing. Sorin-ªtefan Biri¿ – Director department ISB-UPB • Prof. univ. dr. ing. Manole Constantin – ISB-UPB • Dr. ing. Eugen Marin – INMA; • Dr. ing. Gheorghe Ivan– INMA; • Dr. ing. Radu Ciupercå– INMA; • Dr. ing. Drago¿ Manea – INMA; • Dr. ing. Lucre¡ia Popa – INMA; • Dr. ing. Ani¿oara Påun– INMA; • Dr. ing. Cristian Sorica– INMA; • Dr. ing. Ancu¡a Nedelcu – INMA; • Dr. ing. Paul Gågeanu – INMA; • Dr. ing. Carmen Bracåcesu – INMA; • Dr. ing. Isabela Alexandru – INMA; • ªef de lucråri dr.ing. Victor-Viorel Safta – ISB-UPB • drd. ing. George Lazår – INMA; • drd. ing. Alexandru David – INMA; • drd. ing. Vasilica ªtefan – INMA; • drd. ing. Bogdan Ivancu – INMA; • drd. ing. Ana Zaica – INMA; • drd. ing. Mihai Matache – INMA; • drd. ing. Albert Petcu – INMA; • ing. Gheorghe Gabriel – INMA; • ing. Georgeta Gågeanu – INMA; • ing. Mariana Epure – INMA; Revistå editatå cu participarea Institutului Na¡ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ma¿ini ¿i Instala¡ii Destinate Agriculturii ¿i Industriei Alimentare – I.N.M.A. La tot pasul auzim de “accesarea fondurilor europene”, guvernan¡ii ne îndeamnå så depunem proiecte în acest sens, ni se tot spune cå sunt mul¡i bani pentru România, mai ales pentru agriculturå, bani care ne a¿teaptå så-i luåm. Dar cum? Ce trebuie så facem ¿i mai ales cum så facem? Dacå nu ¿tim cum este bine, så întrebåm un consultant, dar unde så-l gåsim? ªi cum ¿tim dacå este profesionist în ceea ce face? De obicei întâlnim a¿a-zi¿i consultan¡i, care dupå ce ne iau banii, ne pun un dosar în brate ¿i treaba noastrå cum ne descurcåm cu el. “Treaba cu proiectele de finan¡are europeanå nu e prea cu¿erå, mi-a spus mie un vecin ce a på¡it…”, auzim des acest lucru, iar fermierii, cu precådere cei mai mici, sau cei cu mai pu¡inå înclinare cåtre studiu ¿i cåutare pe internet, nu au încredere cå ar putea fi beneficiarii unui proiect de finan¡are europeanå. ”De asemenea este nevoie de finan¡are pentru cå întâi trebuie så faci cheltuialå ¿i apoi î¡i vin banii de la Uniunea Europeanå ¿i cum så ai încredere cå, dacå te împrumu¡i la bancå, aceasta nu vine så-¡i ia casa dupå un timp?” O altå problemå majorå ¿i greu de în¡eles ¿i controlat pentru unii. Din aceastå edi¡ie venim în sprijinul tuturor fermierilor care doresc så se orienteze cåtre aceste fonduri europene, oferindu-le informa¡ii despre cum så î¿i caute un consultant profesionist ¿i serios, cum trebuie så se pregåteascå în vederea întocmirii unui proiect de finan¡are ¿i cåtre ce så se orienteze, ce anume i se potrive¿te, care sunt pa¿ii de urmat. La rubrica ”consultan¡å” ve¡i gåsi aceste informa¡ii ¿i multe altele, într-un serial care începe în acest numår ¿i se va desfå¿ura tot anul viitor. De asemenea pute¡i trimite întrebårile dumneavoastrå legate de acest subiect, pe adresa redac¡iei: redactia@technomarket.ro Cu siguran¡å ve¡i primi råspuns printr-un mesaj ¿i/sau în edi¡ia urmåtoare a revistei ¿i ve¡i fi indruma¡i så gåsi¡i solu¡ia care råspunde cel mai bine nevoilor dumneavoastrå. Vå a¿teptåm întrebårile legate de fondurile europene! Acum este momentul! Nu mai a¿tepta¡i, lipsa de informare nu înseamnå cå nu se poate! Imagine copertå: Massey Ferguson – General Leasing Tipar: ArtPrint Responsabilitatea asupra autenticitå¡ii materialelor publicate revine unilate ral persoanelor fizice/juridice care semneazå materialul respectiv. Editorul nu î¿i asumå råspunderea materialå sau moralå pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar putea suferi în urma publicårii unui articol sau anun¡ în paginile revistei. Este interziså reproducerea integralå sau par¡ialå a materialelor din revistå, fårå acordul strict al redac¡iei. ISSN: 2360 – 4085 Revista se poate procura prin abonament, completând talonul inserat la ultima paginå. 2 technomarket – septembrie - octombrie 2014 Gabriela RUSU editor ¿ef

sumar echipamente speciale 1 INMA – INSTALAºIE DE ÎNCERCÅRI ÎN REGIM SIMULAT ªI ACCELERAT TIP HIDROPULS ma¿ini de lucrat solul 6 MAT CRAIOVA – GRAPA CU DISCURI INDEPENDENTE 8 ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU INDEPÅRTAREA PIETRELOR DE PE TERENURILE AGRICOLE autori: Drd. Ing. David Alexandru, Dr. Ing. Kolozsvari Constantina, Dr. Ing. Marinela Mateescu, Ing. Gheorghe Gabriel INMA Bucure¿ti echipamente de transport ¿i manipulare 13 REMORCI SPECIALIZATE FOLOSITE ÎN AGRICULTURÅ autori: Drd.Ing. ªtefan V., Dr. Ing. Popa L., Dr.Ing. Ciupercå R., Dr.Ing. Ciobanu V., Drd.Ing. Petcu A. INMA Bucure¿ti 12 BRIELMAIER – VARIANTE DE ECHIPARE ªI ACCESORII tractoare ¿i remorci 4 TENDINºE DE DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCºIA REMORCILOR CISTERNÅ autori: drd. ing. George LAZÅR, dr. ing. Radu CIUPERCÅ, Dr. ing. Ancu¡a NEDELCU, drd. ing. Vasilica ªTEFAN, drd. ing. Ana ZAICA, Dr. ing Codru¡ BODEA INMA Bucure¿ti ma¿ini de plantat ¿i recoltat 10 ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE RECOLTÅRII PLOPULUI ENERGETIC autori: Ing Gheorghe Gabriel, Drd. Ing. David Alexandru, Dr. Ing. Kolozsvari Constantina, Dr. Ing. Marinela Mateescu INMA Bucure¿ti 12 BRIELMAIER – VARIANTE DE ECHIPARE ªI ACCESORII echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat silozuri, celule de depozitare 19 INSTALAºII PENTRU DECONTAMINARE CU RADIAºIE NEIONIZANTÅ ULTRAVIOLETÅ UV-C, UTILIZATE ÎN DIFERITE DOMENII INDUSTRIALE Autori: Dr. Ing. Cristian SORICA, Prof. Dr. Ing. Ion PIRNA, Drd. Ing. Mihai MATACHE,Drd. Ing. Dan CUJBESCU, Dr. Ing. Eugen MARIN, Ing. Ion GRIGORE INMA Bucure¿ti sere ¿i solarii 24 UTILIZAREA METODELOR RAPIDE PENTRU DETERMINARE PH ªI NUTRIENºI AI SOLULUI ÎN SERE ªI SOLARII Autori: ing. GEORGETA GÅGEANU, ing. IULIA GÅGEANU, ing. ION GRIGORE INMA Bucure¿ti sisteme pentru industria alimentarå 28 ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE DOZÅRII MATERIALELOR GRANULARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÅ Autori: Drd. ing. Bogdan IVANCU, Dr. ing. Carmen BRACÅCESCU, ing. Dumitru MILEA, ing. George BUNDUCHI INMA Bucure¿ti energii regenerabile 32 ECOTEC – ENERGIE ªI PROFIT DIN DEªEURI ªI DEJECºII 33 SISTEME FOTOVOLTAICE - APLICAºII ÎN AGRICULTURÅ Autori: ing. EPURE Mariana, ing. DUMITRU Cristinel, ing. BUNDUCHI George INMA Bucure¿ti 16 ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE APLICÅRII TRATAMENTELOR FITOSANITARE ÎN PLANTAºIILE POMICOLE Autori: Dr. Ing. Manea Drago¿, Dr. Ing. Marin Eugen, Ing. Gheorghe Gabriel INMA Bucure¿ti echipamente de fertilizat 22 FERTILIZAREA VIILOR ªI LIVEZILOR CU ÎNGRŪÅMINTE ORGANICE SOLIDE Autori: Drd. ing. Vasilica ªTEFAN, dr. ing. Lucre¡ia Popa, dr. ing. Radu CIUPERCÅ, drd. ing. Albert PETCU INMA Bucure¿ti echipamente pentru zootehnie 26 ECHIPAMENTE TEHNICE UTILIZATE ÎN AERAREA FURAJELOR Autori: Drd. ing. ANA ZAICA, dr. ing. ANCUºA NEDELCU, drd.ing. ALEXANDRU ZAICA,drd. ing. ªTEFAN VASILICA INMA Bucure¿ti sisteme ecologice 30 CERTIFICAREA PRODUCºIEI ECOLOGICE Autor: Dr.ing. Isabela ALEXANDRU INMA Bucure¿ti fabricat în România 36 Institutul Na¡ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ma¿ini ¿i Instala¡ii Destinate Agriculturii ¿i Industriei Alimentare – I.N.M.A. Bucure¿ti – consultan¡å 38 FONDURI EUROPENE – Cum ne alegem consultantul Autor: Cristina Cåluianu septembrie - octombrie 2014 – technomarket 3

Septembrie - Octombrie 2013 [Nr. 158] - Market Watch
Buletin Statistic Lunar - Nr. 4/2013 - Institutul National de Statistica
dealerseptembrie-oct.. - Augsburg International
Adăugarea de valoare produselor locale de pescuit şi ... - Europa
Octombrie 2007 - FLP.ro
seria a treia, an V, nr. 3-4 martie-aprilie 2013 - Insemnari Iesene