Views
1 year ago

Acces la Date

2iHH2yD

Ghidul DATA4ACTION de

Ghidul DATA4ACTION de Acces la Date Pagina 6

2: Contextul European 2: Contextul European În martie 2009 a fost adoptată o legislație obligatorie printr-un pachet privind clima și energia, pentru a îndeplini obiectivele 20-20-20. Acest pachet legislativ stabilește politici specifice pentru atingerea acestor obiective și ținte anuale de reducere a emisiilor de GES. Cu acest suport, Cadrul 2030 pentru Climă și Energie stabilește obiective pentru anul 2030. Subiect Planificare energetică la nivel sub-național Acces la date de consumuri Directiva UE Directiva 2012/27/EU: Eficiență Energetică Directiva 2009/28/EC: Energie Regenerabilă Directiva 2012/27/EU: Eficiență Energetică Directiva 2010/31/EU: Performanța Energetică a Clădirilor Directiva 2009/72/EU: Piața Internă de Electricitate și Gaze Directiva 2009/73/EU: Piața Internă de Electricitate și Gaze Colectarea datelor de către Statele Membre Directiva 2012/27/EU: Eficiență Energetică Protecța datelor Directiva 2002/58/EU: Confidențialitate și Comunicații Electronice Directiva 95/46/EC: Protecția Datelor Personale Acces la date spațiale de mediu Directiva 2007/2/EU: Infrastructura pentru Informații Spațiale în CE Recunoscând rolul esențial al guvernanței regionale și locale în atingerea obiectivelor convenite, UE încurajează regiunile și municipalitățile sale să dezvolte și să pună în aplicare strategii pentru combaterea si adaptarea la schimbările climatice prin lansarea unor inițiative precum Convenția Primarilor privind Clima și Energia. Stadiul actual al eforturilor depuse pentru colectarea și diseminarea datelor la nivel național privind producția și consumul de energie și emisiile de GES, nu este suficient în general, sau nu este suficient de exact pentru a ajuta regiunile și municipalitățile să definească și să monitorizeze strategii la nivel regional sau local. Cadrul 2030 pentru Climă și Energie Cadrul UE 2030 pentru Climă și Energie stabilește trei obiective cheie pentru acel an: 1. O reducere de cel puțin 40% a emisiilor de gaze (raportat la nivelurile din 1990); 2. O cotă minimă de cel puțin 27% pentru de energia din surse regenerabile; și 3. O îmbunătățire cu cel puțin 27% a eficienței energetice. Pentru ca acest Cadru UE 2030 privind Clima și Energia să acționeze cu succes către o economie bazată pe emisii scăzute de dioxid de Pagina 7

AL TREILEA RAPORT DE MONITORIZARE AL COR ... - Europa
Activitatea de standardizare CEN/CLC în sprijinul politicii ... - URTP
DE LA ANGAJAMENT LA ACŢIUNE
Coruptibilitatea legislaţiei. Studiu de caz - utilizarea energiei eoliene ...
Anexa 3 la HCL nr. 67 / 2012 - Primăria Sectorului 1
Impactul Investițiilor din Domeniul Energetic - Facultatea de ...
In doar trei luni de existenta ziuaveche.ro a ajuns la aproape 45.000 ...
considerente privind procesul de descentralizare în românia ...
Raportul societăţii civile - Decade of Roma Inclusion
Valori europene în guvernarea localå Valori europene în ...
Descarca raportul in format PDF - Asociatia Pro Democratia
SCHEME DE FINANŢARE INSPIRATOARE - Covenant of Mayors
Consiliul Local la ramp - Centrul de Resurse pentru participare publica
Practici europene pentru administratia publica romaneasca
Descarca raportul in format PDF
Raport - Decade of Roma Inclusion
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la ... - Ministerul Public
Dezvoltarea unor norme la nivel regional şi European ... - SUSPLAN
Proiect OUG ref cresterea performantei energetice a ... - araco
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la ...
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes ...
9 klarik.indd - RTSA
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de ... - Centre