Views
1 year ago

Acces la Date

2iHH2yD

Ghidul DATA4ACTION de

Ghidul DATA4ACTION de Acces la Date Pagina 22

6: Observatoare Regionale de Energie și Emisii de GES 6: Observatoare Regionale de Energie și Emisii de GES Uniunea Europeană conduce lupta globală împotriva schimbărilor climatice, făcându-și din asta o prioritate de top. Țările UE au convenit asupra unui nou cadru pentru climă și energie până în 2030, inclusiv obiective la nivelul UE și obiective de politică pentru perioada cuprinsă între 2020 și 2030. Aceste obiective au ca scop să ajute UE să obțină un sistem energetic mai competitiv, sigur și durabil și să își îndeplinească obiectivul său de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung (2050). Autoritățile publice și factorii interesați sunt angajați sa sprijine atingerea acestor ținte. Observatoarele Regionale pentru Energie și Emisii GES sunt proiectate special pentru a monitoriza și interpreta situația locală și pentru a furniza informații credibile necesare deciziilor politice strategice. Un număr tot mai mare de autorități publice sunt implicate în dezvoltarea politicilor și planurilor pentru energie durabilă. Majoritatea încep prin a crea inventarul de bază al emisiilor pentru a putea identifica cele mai bune Oportunități de îmbunătățire a nivelului de emisii se ivesc cu ocazia fiecărui proiect nou de dezvoltare aprobat de autoritățile publice. Impactul pierderii unei astfel de oportunități poate fi semnificativ și poate dura mult timp. Prin urmare, un plan energetic asigură că asemenea oportunități sunt identificate într-un stadiu incipient și că proiectele se concentrează pe reducerea efectivă a emisiilor de CO 2 la nivel local și a consumului final de energie de către utilizatorii finali din sectorul public și privat. Angajament Politic 1 Propunere Sprijinul Actorilor 2 Inventar de Bază Planificare Planuri de Acțiune Obiective 3 Implementare Progres Înregistrare 4 Monitorizare Analiză Succese 5 Verifcare/trimitere Provocări Îmbunătățiri Obiectiv: Reducerea Emisiilor de GES domenii de acțiune și oportunități pentru atingerea unui obiectiv convenit de reducere a emisiilor de CO 2 . Apoi este dezvoltat un plan energetic, care definește măsuri concrete de reducere, împreună cu termene și responsabilități atribuite, care traduc politici strategice pe termen lung în acțiuni specifice În imagine se află etapele cheie în realizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă. Este de așteptat ca deseori autoritățile publice să joace un rol exemplar, implementând măsuri care vizează clădirile, facilitățile și parcurile de vehicule ale acestor autorități. Pagina 23

AL TREILEA RAPORT DE MONITORIZARE AL COR ... - Europa
Anexa 3 la HCL nr. 67 / 2012 - Primăria Sectorului 1
Impactul Investițiilor din Domeniul Energetic - Facultatea de ...
In doar trei luni de existenta ziuaveche.ro a ajuns la aproape 45.000 ...
considerente privind procesul de descentralizare în românia ...
Raportul societăţii civile - Decade of Roma Inclusion
Valori europene în guvernarea localå Valori europene în ...
Descarca raportul in format PDF - Asociatia Pro Democratia
Consiliul Local la ramp - Centrul de Resurse pentru participare publica
DE LA ANGAJAMENT LA ACŢIUNE
Activitatea de standardizare CEN/CLC în sprijinul politicii ... - URTP
Coruptibilitatea legislaţiei. Studiu de caz - utilizarea energiei eoliene ...
SCHEME DE FINANŢARE INSPIRATOARE - Covenant of Mayors
Practici europene pentru administratia publica romaneasca
Descarca raportul in format PDF
Raport - Decade of Roma Inclusion
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
Dezvoltarea unor norme la nivel regional şi European ... - SUSPLAN
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la ... - Ministerul Public
Proiect OUG ref cresterea performantei energetice a ... - araco
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la ...
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes ...
9 klarik.indd - RTSA
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de ... - Centre