Views
1 year ago

Acces la Date

2iHH2yD

Ghidul DATA4ACTION de

Ghidul DATA4ACTION de Acces la Date Anexa 1: Termeni Tehnici Sursă: www.data4action.eu/glossary Inventarul de Bază al Emisiilor Un inventar de bază privind emisiile este o cuantificare a cantității de CO 2 emisă ca urmare a consumului de energie pe teritoriul unui semnatar al CoM în cursul unui an de referință. Acesta permite identificarea principalelor surse de emisii de CO 2 și potențialul corespunzător de reducere. Sensibilitatea Comercială a Datelor Se referă la date a căror divulgare ar putea fără îndoială să se materializeze într-o pierdere financiară sau materială, sau dimpotrivă, un câștig pentru persoana căreia i se adresează informațiile, sau ar putea prejudicia poziția concurențială a persoanei respective în exercitarea profesiei, activității sale sau a ocupației, într-un mod sau altul. Managementul Datelor Activitățile de management al datelor constau în toate acțiunile întreprinse în timpul fazelor de colectare a datelor, procesare, modelare și diseminare a lor. Aceste activități de management al datelor sunt necesare pentru a defini, implementa sau monitoriza Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă. Regulamentul și Confidențialitatea Datelor Toate măsurile de precauție necesare, impuse de către una dintre părți pentru a împiedica divulgarea de informații (cum ar fi un acord de confidențialitate, protecția datelor, de exemplu, prin criptare, etc.). Analiza calității datelor Analiza calității datelor energetice și comunicarea datelor către factorii de decizie sunt elemente esențiale pentru implementarea și monitorizarea unor acțiuni eficace din cadrul Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă. Calitatea datelor energetice la nivel de comunitate poate fi afectată de mai mulți factori externi (cum ar fi variații ale populației, creșterea economică), care ar putea duce la o analiză greșită a tendințelor și a factorilor determinanți. Furnizor de Date Energetice Un furnizor de date energetice sau o sursă de date, distribuie date autorităților publice pentru planificarea energiei. Furnizorii de date energetice sau sursele de date includ: companii de utilități energetice (operatori de sisteme de transport, operatori de sisteme de distribuție, vânzători de energie cu amănuntul), birouri de statistică, asociații de locuințe, asociații industriale, organizații de protecție a calității aerului, asociații SRE și altele. Inventarul de Monitorizare al Emisiilor Un inventar al emisiilor pe care autoritatea locală îl efectuează pentru a măsura progresul spre obiectivul țintă. Observator Regional Energetic și pentru Emisii de GES Un Observator Regional de Energie și Emisii de GES este o structură sau o organizație specifică în cadrul unei structuri existente ce are rolul de a colecta periodic date de la furnizorii de date energetice, de a le prelucra și apoi de a furniza în mod gratuit informații cu privire la energie și emisiile de GES către autoritățile regionale și locale sau comunități, pentru planificarea durabilă a energiei. De obicei, această structură este: ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ Guvernată de către un consorțiu local (incluzând furnizorii de date energetice și autorități publice locale); Susținută de către autoritățile publice și adeseori integrată în cadrul organizațiilor regionale existente (cum ar fi agenții de energie sau departamente ale autorității publice); Calificată din punct de vedere tehnic pentru a colecta, analiza și prelucra date, a asigura managementul parteneriatului și planificarea energetică; Oferă în mod gratuit „date comunitare” și servicii de date autorităților publice regionale și locale precum și comunităților. Aceste servicii includ de exemplu: Pagina 38

Anexe -- Procesarea (agregarea/dezagregarea) și modelarea datelor primare, distribuite de furnizorii de date la nivel național, regional și local; -- Identificarea surselor de date și a instrumentelor de comunicare de date pentru monitorizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă; -- Conceperea și implementarea acordurilor de colaborare cu furnizorii de date energetice de care pot beneficia un număr mai mare de autorități publice situate în aceeași regiune (efect multiplicator); -- Furnizarea de profiluri de energie și emisii de GES, actualizate periodic, necesare estimărilor BEI/MEI (Inventarul de Bază al Emisiilor / Inventarul de Monitorizare ale Emisiilor) la nivelul comunității locale sau regionale. Facilitatori Regionali pentru Planificarea Energetică Durabilă Fie că sunt agenții regionale de energie, coordonatori regionali ai Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, oficii regionale de statistică energetică, un departament al unei autorități publice, responsabili de informații sau consultanți în probleme de planificare energetică durabilă, facilitatorii regionali pentru planificarea energetică vor juca un rol de pivot în facilitarea și organizarea colaborării între furnizorii de date energetice și autoritățile publice implementând baze de date și promovând înființarea unor structuri dedicate cum ar fi observatoarele. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă Un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) este documentul-cheie în care semnatarul Convenției Primarilor descrie modul în care intenționează să își atingă obiectivul de reducere a emisiilor de CO 2 până în 2020/2030. Acest plan definește activitățile și măsurile stabilite pentru atingerea obiectivelor, împreună cu perioadele de timp și responsabilitățile atribuite. Semnatarii Convenției sunt liberi să aleagă formatul planului lor, atâta timp cât este în conformitate cu principiile stabilite în liniile directoare din cadrul Convenției Primarilor. Pagina 39

AL TREILEA RAPORT DE MONITORIZARE AL COR ... - Europa
Anexa 3 la HCL nr. 67 / 2012 - Primăria Sectorului 1
Impactul Investițiilor din Domeniul Energetic - Facultatea de ...
In doar trei luni de existenta ziuaveche.ro a ajuns la aproape 45.000 ...
considerente privind procesul de descentralizare în românia ...
Raportul societăţii civile - Decade of Roma Inclusion
Valori europene în guvernarea localå Valori europene în ...
Descarca raportul in format PDF - Asociatia Pro Democratia
Consiliul Local la ramp - Centrul de Resurse pentru participare publica
DE LA ANGAJAMENT LA ACŢIUNE
Activitatea de standardizare CEN/CLC în sprijinul politicii ... - URTP
Coruptibilitatea legislaţiei. Studiu de caz - utilizarea energiei eoliene ...
SCHEME DE FINANŢARE INSPIRATOARE - Covenant of Mayors
Practici europene pentru administratia publica romaneasca
Descarca raportul in format PDF
Raport - Decade of Roma Inclusion
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
Dezvoltarea unor norme la nivel regional şi European ... - SUSPLAN
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la ... - Ministerul Public
Proiect OUG ref cresterea performantei energetice a ... - araco
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la ...
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes ...
9 klarik.indd - RTSA
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de ... - Centre