Views
1 year ago

Raport verificare Ceprocim

Raport verificare

Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620; CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203 phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93. fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94. http://www.ceprocim.ro e-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro RAPORT DE VERIFICARE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ DIN SURSE REGENERABILE Beneficiar : CARBON SOLUTIONS GLOBAL Ltd Contract :1200/2016 Termen predare: 15.10.2016 DIRECTOR ŞTIINŢIFIC, dr. ing. Doru Vladimir Puşcaşu ŞEF DEPARTAMENT PROCESE TEHNOLOGICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, ing. Elena Rădulescu RESPONSABIL TEMĂ, ing. Ana Maria Dragomir ing. Laurenţiu Dragu BUCUREŞTI -octombrie 2016-