10.08.2017 Views

Catalog DiaTehnik - Discuri diamantate 2017

Discurile Diatehnik au fost create pentru a veni în întâmpinarea nevoilor profesioniștilor și pentru a le oferi acestora un ajutor de încredere în activitatea de pe șantier. Pentru a beneficia de calitățile produsului DiaTehnik, consultanții în vânzări vă stau la dispoziție cu informații și recomandări personalizate.

Discurile Diatehnik au fost create pentru a veni în întâmpinarea nevoilor profesioniștilor și pentru a le oferi acestora un ajutor de încredere în activitatea de pe șantier. Pentru a beneficia de calitățile produsului DiaTehnik, consultanții în vânzări vă stau la dispoziție cu informații și recomandări personalizate.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CATALOG

DISCURI

DIAMANTATE


1


2


L E G E N D Ă P I C T O G R A M E

POLIZOR UNGHIULAR

TĂIERE USCATĂ

MOTODEBITATOR

TĂIERE UMEDĂ

MAȘINĂ DE DEBITAT PIATRĂ/

GRANIT STAȚIONARĂ

TĂIERE UMEDĂ/USCATĂ

MAȘINĂ DE TĂIAT PLĂCI

CERAMICE

MAȘINĂ DE TĂIAT

BETON/ASFALT

Ci ți cu atenție indicațiile pe care

le iden ficați pe discuri!

GHID PENTRU IDENTIFICAREA PICTOGRAMELOR PE DISCURILE DIATEHNIK

Nu folosiți discuri avariate

Nu apăsați

Montați discul corect

Nu se u lizează pentru tăieri într-o

parte

U lizați doar cu apărătoarea

montată

Nu neglijați etapa de răcire

Tăiați în unghi de 90°

Fiți atenți la viteza corectă de

rotație

Nu schimbați direcția de

tăiere

Vedeți normele de protecția

muncii

Diametru

în mm

Viteză

rpm max.

Viteză tăiere

m/sec.

Diametru

in mm

Viteză

rpm max.

Viteză tăiere

m/sec.

80 23.800 100 200 9.500 100

100 18.100 100 230 8.300 100

110 17.300 100 250 7.600 100

115 16.600 100 300 6.300 100

125 15.200 100 350 5.400 100

130 14.600 100 400 4.700 100

135 14.100 100 450 4.200 100

140 13.600 100 500 3.800 100

150 12.700 100 600 3.100 100

180 10.600 100

3


4


5


DISCURI DIAMANTATE

PENTRU TĂIAT

CERAMICĂ


C E R A M I C Ă

CERAMICS

H Dinte - 8 mm

Discul diamantat DiaTehnik

COD

Ø

(mm)

Ø

interior

Ceramics prezintă segment

con nuu și este alegerea perfectă

pentru tăierea fină și eficientă. Cu

MDCE-115-3

MDCE-125-3

115 22,23

125

22,23

diametre cuprinse între 115 și

350 mm, discul este recomandat

MDCE-150-3

150

22,23

pentru materiale precum: gresie,

MDCE-180-3

180

22,23

Gresie

Faință

Dale

beton

Țiglă

faianță, țiglă sau dale de beton.

MDCE-230-3

230

22,23

MDCE-200-6

MDCE-250-6

MDCE-300-6

MDCE-350-6

200

250

300

350

30-25,4

30-25,4

30-25,4

30-25,4

CERAMICS MAX

22,23

H Dinte - 10 mm

Discul diamantat DiaTehnik

Ceramics MAX este echipat cu o

lamă ultra-subțire ce permite

COD

MDCEMAX-115-3

Ø

(mm)

Ø

interior

115 22,23

u lizatorului să finalizeze lucrarea

în cel mai scurt mp. Găurile

existente pe suprafața discului

MDCEMAX-125-3 125

MDCEMAX-230-3

230

22,23

22,23

diamantat asigură o răcire rapidă,

Gresie

Faință

Beton

agregat

Granit

Piatră

fără a afecta performanța de

lucru.

8

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm


CERAMICS PRO

H Dinte - 5 mm

Discul diamantat DiaTehnik

COD

Ø

(mm)

Ø

interior

Ceramics PRO este aliatul ideal

pentru tăierea materialelor

ceramice, inclusiv gresie, faianță

MDCEPRO-115-3 115 22,23

MDCEPRO-125-3 125

22,23

sau piatră tare. Lama ultra-subțire

a discului asigură o viteză

constantă și o eficiență crescută

MDCEPRO-180-3

180

22,23

MDCEPRO-230-3 230 22,23

Gresie

Faință

Piatră

tare

Țiglă

în tăiere.

MDCEPRO-200-4

200

25,40

MDCEPRO-250-5

250

30

MDCEPRO-300-5

300 30

MDCEPRO-350-6 350 30-25.4

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

9


DISCURI DIAMANTATE

PENTRU TĂIAT

GRANIT


G R A N I T

GRANIT

H Dinte - 10/12* mm

Discul diamantat DiaTehnik Granit

este varianta ideală în tăierea

betonului universal și a granitului,

găurile existente pe suprafața

discului diamantat asigurând o

răcire rapidă a acestuia, fără a

afecta însă performanța de lucru.

COD

MDG-115-3

MDG-125-3

MDG-150-3

MDG-180-3

Ø

(mm)

125

150

180

Ø

interior

115 22,23

22,23

22,23

22,23

Granit

Beton universal

MDG-230-3

230

22,23

MDG-300-4

300*

25,40

MDG-350-4

350*

25,40

GRANIT MAX

H Dinte - 10 mm

Discul diamantat DiaTehnik Granit

MAX este prevăzut cu fante ce

asigură o răcire mai rapidă, ceea

ce face ca discurile diamantate

confere viteză de tăiere și

eficiență maximă.

COD

MDGMAX-125-3

MDGMAX-230-3

Ø

(mm)

125

230

Ø

interior

MDGMAX-115-3 115 22,23

22,23

22,23

MDGMAX-300-4 300 25,40

Granit

Beton universal

MDGMAX-350-4

350

25,40

MDGMAX-400-4

400

25,40

12

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm


GRANIT PRO

H Dinte - 7 mm

Discul diamantat DiaTehnik Granit

PRO este ideal pentru o tăiere

eficientă și curată. Găurile

existente la nivelul discului

COD

MDGPRO-125-3

Ø

(mm)

125

Ø

interior

MDGPRO-115-3 115 22,23

22,23

diamantat asigură o răcire op mă

și ajută la prelungirea duratei de

MDGPRO-150-3

150

22,23

Granit

Beton universal

viață prin evitarea supraîncălzirii

discului.

MDGPRO-180-3

MDGPRO-230-3

180

230

22,23

22,23

MDGPRO-300-4

MDGPRO-350-4

300

350

25,40

25,40

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

13


DISCURI DIAMANTATE

PENTRU TĂIAT

MULTICUT


M U LT I C U T

MULTICUT

H Dinte - 10 mm

Alei cu

piatră

Beton

universal

Marmură

Țiglă din

piatră

Discul diamantat DiaTehnik

Mul cut este un produs

recomandat pentru tăierea

materialelor precum: alei cu

piatră, beton universal, marmură

sau țiglă din piatră. Fantele

asigură o răcire rapidă și permit

u lizatorului să realizeze lucrarea

în siguranță.

COD

MDM-115-3 115 22,23

MDM-125-3

MDM-150-3

MDM-180-3

MDM-230-3

Ø

(mm)

125

150

180

230

Ø

interior

22,23

22,23

22,23

22,23

MDM-300-4

300

25,40

MDM-300-5

MDM-350-6

300

350

30

30-25,4

MULTICUT MAX

H Dinte - 5 mm

Lemn

Cărămidă

roșie

Discul diamantat DiaTehnik

Mul cut MAX se recomandă

profesioniș lor interesați de

tăierea unei game vaste de

materiale, de la beton vechi la

piatră. Cu dimensiuni ce variază

între 115 și 350, discul oferă o

COD

MDMMAX-115-3 115 22,23

MDMMAX-125-3

MDMMAX-180-3

performanță ridicată de tăiere.

PVC Piatră MDMMAX-300-2

Ø

(mm)

125

180

300

Ø

interior

22,23

22,23

MDMMAX-230-3 230 22,23

20

MDMMAX-350-2

350

20

MDMMAX-350-4 350 25,40

16

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm


MULTICUT PRO

H Dinte - 12 mm

Discul diamantat DiaTehnik

COD

Ø

(mm)

Ø

interior

Mul cut PRO este prevăzut cu

fante ce asigură o răcire mai

rapidă, ceea ce conferă discurilor,

MDMPRO-230-3 230 22,23

MDMPRO-300-4

300

25,40

pe lângă o durată mai lungă de

viață, și o viteză de tăiere op mă.

Discurile au o dimensiune ce

MDMPRO-300-5

300

30

MDMPRO-350-4 350 25,40

Alei

cu piatră

Beton

armat

Cărămidă

celulară

Granit

variază între 230mm și 450 mm.

MDMPRO-350-5

350

30

MDMPRO-400-4

400

25,40

MDMPRO-450-4 450 25,40

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

17


DISCURI DIAMANTATE

PENTRU TĂIAT

BETON


B E T O N

ST MAX

Beton universal Granit Mortar

Discul diamantat DiaTehnik ST

MAX este recomandat în special

pentru tăierea betonului, însă

poate fi u lizat cu succes și

pentru tăierea granitului.

Modelul este dotat cu fante de

răcire și cu segmenți turbo prin

procedura de sinterizare.

COD

MDSTMAX-115-3 115 22,23

MDSTMAX-125-3

MDSTMAX-150-3

MDSTMAX-180-3

MDSTMAX-230-3

Ø

(mm)

125

150

180

230

H Dinte - 12 mm

Ø

interior

22,23

22,23

22,23

22,23

MDSTMAX-300-4

MDSTMAX-350-4

300

350

25,40

25,40

ST PRO

H Dinte - 10 mm

Discul diamantat DiaTehnik ST

PRO este recomandat pentru

tăierea betonului universal.

Discul răspunde la necesitățile

profesioniș lor, întrucât oferă o

tăiere rapidă a materialului de

lucru și o rezistență crescută.

COD

MDSTPRO-115-3 115 22,23

MDSTPRO-125-3

MDSTPRO-150-3

MDSTPRO-180-3

Ø

(mm)

125

150

180

Ø

interior

22,23

22,23

22,23

Beton universal Cărămidă roșie Mortar

MDSTPRO-230-3

230

22,23

MDSTPRO-300-6

300

30-25,4

MDSTPRO-350-6

350

30-25,4

20

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm


BETON

H Dinte - 12 mm

Discul DiaTehnik Beton este

realizat prin sudură laser, ceea ce

îi conferă un randament ridicat de

tăiere. Acesta se caracterizează

printr-o durată de viață crescută,

u lizat în condiții normale.

COD

MDB-300-4

MDB-350-4

MDB-400-4

Ø

(mm)

300

350

400

Ø

interior

MDB-230-3 230 22,23

25,40

25,40

25,40

Beton universal Beton vechi MDB-450-4 450 25,40

BETON MAX

H Dinte - 10 mm

Tiglă

Dale

beton

Gresie

Faință

Discul diamantat Beton MAX

este un disc recomandat

profesioniș lor ce doresc o

tăiere eficientă. Cu dimensiuni

ce variază între 115 mm și 600

mm, acestea se recomandă

pentru folosirea pe polizoare,

motodebitatoare, mașini de

debitat staționare, dar și pe

mașinile de tăiat plăci ceramice.

MDBMAX-115-3

MDBMAX-125-3

MDBMAX-150-3

MDBMAX-180-3

MDBMAX-230-3

MDBMAX-250-6

MDBMAX-300-2

MDBMAX-300-6

MDBMAX-350-2

MDBMAX-400-2

MDBMAX-450-6

MDBMAX-500-4

MDBMAX-600-4

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

COD

MDBMAX-350-6

MDBMAX-400-6

Ø

(mm)

115

125

150

180

230

250

300

300

350

350

400

400

450

500

600

Ø

interior

22,23

22,23

22,23

22,23

22,23

30-25,4

20

30-25,4

20

30-25,4

20

30-25,4

30-25,4

25,40

25,40

21


B E T O N

BETON PRO

H Dinte - 12 mm

Discul diamantat DiaTehnik Beton

COD

Ø

(mm)

Ø

interior

PRO este un produs cu o

performanță de tăiere ridicată.

Cristalele de diamant prezente în

MDBPRO-115-3 115 22,23

MDBPRO-125-3

125

22,23

pas le sunt cele care realizează

operațiunea de mărunțire a

materialului tăiat, fiind

MDBPRO-150-3

MDBPRO-180-3

150

180

22,23

22,23

Beton agregat

Alei

cu piatră

Beton vechi

recomandat pentru materiale

precum: beton agregat, beton

MDBPRO-230-3

230

22,23

vechi sau alei cu piatră.

MDBPRO-300-4

300

25,40

MDBPRO-350-4

MDBPRO-400-4

MDBPRO-450-4

350

400

450

25,40

25,40

25,40

22

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm


Ș L E F U I R E B E T O N / P I AT R Ă

DryP

H Dinte - Y shape

Discul diamantat DiaTehnik DryP

este recomandat pentru șlefuirea

betonului și a pietrei. Cristalele de

diamant ajută la realizarea

operațiunii de șlefuire într-o

manieră extrem de precisă.

COD

MDDP-125-3

MDDP-150-3

MDDP-180-3

Ø

(mm)

MDDP-115-3 115 22,23

125

150

180

Ø

interior

22,23

22,23

22,23

Alei cu piatră

Beton universal

DryP MAX

H Dinte - BR shape

Discul diamantat DiaTehnik DryP

MAX este un disc special ce se

u lizează pentru șlefuirea

betonului. Modelul asigură o

șlefuire netedă, cu un nivel minim

de praf.

COD

MDDPMAX-125-3 125 22,23

MDDPMAX-150-3 150

MDDPMAX-180-3

Ø

(mm)

180

Ø

interior

22,23

22,23

Alei cu piatră

Beton universal

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

23


DISCURI

DIAMANTATE

COMBO


C O M B O

COMBO

H Dinte - 10 (13.5) mm

Discul diamantat DiaTehnik

Combo este un disc performant

realizat pentru o tăiere precisă în

beton, asfalt, cărămidă și piatră

COD

MDCO-230-3 230 22,23

MDCO-300-4

Ø

(mm)

300

Ø

interior

25,40

Ponce. Segmentele diamantate

sunt atașate de disc prin sudură

MDCO-350-4

350

25,40

Asfalt

Beton

vechi

Cărămidă

roșie plină

Piatră Ponce

laser, as el discurile au o durată

de viață mai îndelungată.

MDCO-400-4

MDCO-450-4

400

450

25,40

25,40

COMBO MAX

H Dinte - 10 mm

Discul diamantat DiaTehnik

COD

Ø

(mm)

Ø

interior

Combo MAX este un disc

performant recomandat pentru o

tăiere precisă în beton și

MDCOMAX-300-2 300

MDCOMAX-350-2

350

20,00

20,00

Asfalt

Beton

universal

Cărămidă

roșie plină

Piatră Ponce

materiale abrazive. Acestea sunt

recomandate pentru u lizarea pe

motodebitatoare și mașini de

tăiat beton/asfalt.

MDCOMAX-350-6

MDCOMAX-400-6

MDCOMAX-450-4

350

400

450

30-25,4

30-25,4

25,40

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

25


DISCURI DIAMANTATE

PENTRU TĂIAT

ASFALT


A S F A LT

ASPHALT MAX

Discul DiaTehnik Asphalt MAX se

caracterizează prin eficiență

ridicată la tăierea în materialul

abraziv, iar pas lele diamantate

sunt atașate de disc prin sudură

laser, ceea ce conferă discului

MDAMAX-300-4

MDAMAX-350-4

MDAMAX-400-4

MDAMAX-450-4

diamantat o durată de viață MDAMAX-500-4

Asfalt Beton proaspăt

crescută.

MDAMAX-600-4

COD

MDAMAX-700-4

MDAMAX-800-4

MDAMAX-900-4

Ø

(mm)

300

350

400

450

500

600

700

800

900

H Dinte - 10 mm

Ø

interior

25,40

25,40

25,40

25,40

25,40

25,40

25,40

25,40

25,40

ASPHALT PRO

H Dinte - 10 mm

Discurile diamantate DiaTehnik

Asfalt PRO se caracterizează prin

eficiență ridicată la tăierea în

materialul abraziv. Pas lele

diamantate sunt atașate de disc

prin sudură laser, ceea ce le oferă

o durată de viață mai crescută.

COD

MDAPRO-300-2

MDAPRO-300-6

MDAPRO-350-2

MDAPRO-350-6

MDAPRO-400-2

Ø

(mm)

300

300

350

350

400

Ø

interior

20

30-25,4

20

30-25,4

20

Asfalt Beton proaspăt Gresie calcaroasă

MDAPRO-400-6

400

30-25,4

MDAPRO-450-4

450

25,40

MDAPRO-500-4

500

25,40

MDAPRO-600-4

600

25,40

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

27


BURGHIE

DIAMANTATE

BURGHIU DIAMANTAT DTD

Burghiul diamantat DTD Diatehnik

COD

Ø

(mm)

pentru găurire uscată este un

produs adecvat pentru găurirea

ceramicii. Găurirea se realizează

extrem de precis și rapid, iar

burghiul diamantat are o

MDDTD-5

MDDTD-6

MDDTD-8

MDDTD-10

5

6

8

10

Granit

Gresie/Faianță

durabilitate crescută în ciuda

găuririi uscate.

MDDTD-12

MDDTD-14

12

14

MDDTD-15

15

MDDTD-16

16

28


B U R G H I E D I A M A N TAT E

BURGHIU DIAMANTAT CB

Burghiul diamantat CB Diatehnik

COD

Ø

(mm)

pentru găurire uscată este un

MDCB-5

5

produs adecvat pentru găurirea

MDCB-6

6

Gresie/ Faianță

Granit

materialelor precum: gresie,

faianță sau granit. Găurirea se

realizează extrem de precis și

rapid, iar burghiul diamantat are

o durabilitate crescută în ciuda

găuririi uscate.

MDCB-8

MDCB-9

MDCB-10

MDCB-11

MDCB-12

MDCB-13

8

9

10

11

12

13

MDCB-14

14

MDCB-15

15

MDCB-16

16

MDCB-18

18

MDCB-20

20

MDCB-22

22

MDCB-26

26

MDCB-27

27

MDCB-32

32

MDCB-35

35

MDCB-36

36

MDCB-40

40

MDCB-45

45

MDCB-50

50

MDCB-55

55

MDCB-58

58

MDCB-60

60

MDCB-65

65

MDCB-68

68

MDCB-70

70

MDCB-75

75

MDCB-80

80

MDCB-82

82

MDCB-85

85

MDCB-90

90

MDCB-100

100

MDCB-102

102

MDCB-110

110

MDCB-120

120

29


CAROTE

DIAMANTATE


C A R O T E D I A M A N TAT E

CAROTE

420 mm

Carota DiaTehnik 420 mm face

COD

Ø

(mm)

Ø

interior

parte din gama de carote

diamantate pentru găurirea

materialelor precum: beton

universal, piatră naturală sau

ar ficială. Segmentele carotelor

MDC-25

MDC-30

MDC-35

MDC-42

MDC-47

MDC-52

25

30

35

42

47

52

1-1/4"

1-1/4"

1-1/4"

1-1/4"

1-1/4"

1-1/4"

Beton universal

Alei cu piatră

Beton armat

DiaTehnik au în componența lor

diamante sinte ce de cea mai

MDC-56

MDC-66

56

66

1-1/4"

1-1/4"

bună calitate, ceea ce asigură o

eficiență crescută și o

durabilitate op mă.

MDC-72

MDC-76

MDC-82

MDC-86

72

76

82

86

1-1/4"

1-1/4"

1-1/4"

1-1/4"

MDC-92

92

1-1/4"

MDC-101

101

1-1/4"

MDC-112

112

1-1/4"

MDC-122

122

1-1/4"

MDC-132

132

1-1/4"

MDC-138

138

1-1/4"

MDC-142

142

1-1/4"

MDC-152

152

1-1/4"

MDC-162

162

1-1/4"

MDC-172

172

1-1/4"

MDC-182

182

1-1/4"

MDC-186

186

1-1/4"

MDC-200

200

1-1/4"

MDC-225

225

1-1/4"

MDC-250

250

1-1/4"

MDC-270

270

1-1/4"

MDC-276

276

1-1/4"

MDC-300

300

1-1/4"

MDC-350

350

1-1/4"

31


SPECIAL

CUT


S P E C I A L C U T

SPECIAL CUT

Lemn

Tuburi din

ceramică

vitrificată

Alamă

Discurile DiaTehnik SpecialCut

sunt recomandate pentru o gamă

vastă de materiale de tăiere. Se

recomandă u lizarea discurilor pe

circularele de mână și circulare

staționare. Nu se u lizează în

polizoare unghiulare! Tăiere fără

scântei.

COD

MDSC-160-2

MDSC-190-5

MDSC-230-6

MDSC-250-6

Nr

Dinți

40

48

48

48

Ø

(mm)

160

190

230

250

Ø

interior

20,00

30

30-25,4

30-25,4

Aluminiu

compozit

Cupru

34

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm


SPECIAL CUT MAX

Lemn

Tuburi din

ceramică

vitrificată

Alamă

Datorită gamei vaste de aplicații,

discul DiaTehnik SpecialCut MAX

nu trebuie schimbat atât de des.

Se recomandă u lizarea discurilor

pe circularele de mână și circulare

staționare. Nu se u lizează în

polizoare unghiulare!

COD

MDSCPMAX-160-1

MDSCPMAX-190-5

MDSCPMAX-230-6

MDSCPMAX-250-6

Nr

Dinți

42

48

54

54

Ø

(mm)

160

190

230

250

Ø

interior

20-16

30

30-25,4

30-25,4

Aluminiu

compozit

Cupru

SPECIAL CUT PRO

Lemn

Tuburi din

ceramică

vitrificată

Alamă

Discurile DiaTehnik SpecialCut

PRO sunt recomandate pentru o

gamă vastă de materiale de

tăiere, de la lemn până la cupru.

Se recomandă u lizarea discurilor

pe circulare staționare și de banc.

Tăiere rece.

COD

MDSCSPRO-305-5

MDSCSPRO-355-6

Nr

Dinți

60

72

Ø

(mm)

305

355

Ø

interior

30

30-25,4

Aluminiu

compozit

Cupru

-1=20-16mm; -2=20mm; -3=22.23mm; -4=25.4mm; -5=30mm; -6=30-25.4mm

35


Cum aleg discul diamantat?

Pentru o tăiere eficientă este important ca discul diamantat și materialul de tăiat să interacționeze corect. As el, există câțiva

factori pe care trebuie să îi luați în considerare atunci când doriți să achiziționați un disc diamantat:

Iden ficați corect materialul pe care doriți să îl tăiați

În funcție de materialul ce urmează a fi tăiat vă puteți orienta către discul diamantat op m, care să vă asigure o tăiere curată.

Țineți cont de diametrul materialului de tăiere, dar și de geometria și densitatea materialului.

Mașina-unealtă pe care o veți u liza

Echipamentul pe care îl veți u liza și starea fizică a acestuia va influența în mod decisiv viteza de tăiere.

Tăiere în trepte

Tăierea adâncă (o trecere) se execută lent, fără apăsare excesivă. Tăierea neconformă scurtează durata de viață a discului.

Tăiere umedă sau tăiere uscată?

Spre deosebire de tăierea umedă, în cazul căreia se u lizează apa ca lichid de răcire, tăierea uscată u lizează aerul pentru

răcirea lamei de diamant. În mpul tăierii uscate, operatorul trebuie să realizeze tăieri de adâncimi reduse pentru a permite

aerului să circule în jurul lamei de diamant.

Dacă un disc diamantat pentru tăiere umedă este folosit prin u lizarea unei can tăți necorespunzătoare de lichid de răcire sau

chiar pentru tăiere uscată, lama de diamant se supraîncălzește și se deteriorează sau, chiar mai rău, segmentul discului se poate

rupe și poate răni operatorul.


Tăierea betonului: factorii care pot afecta

performanța discului diamantat

Dimensiunea și pul agregatului u lizat

Betoanele sunt produse ar ficiale cu aspect de conglomerat care se obțin în urma întăririi unor amestecuri bine omogenizate de

liant, apă și agregate. În cazul unor agregate cu un nivel de duritate crescut, segmentele discului diamantat se tocesc mai rapid.

Rezistența la compresiune

Întrucât betonul este un material de construcții ar ficial, obținut din ciment, apă, agregate și uneori adaosuri, este important să

ș ți faptul că betonul poate avea o rezistență la compresiune diferită, fenomen măsurat în kilograme pe cen metru pătrat (PSI).

Tipul de nisip u lizat

Nisipul este o componentă importantă a mix-ului care determină nivelul de abrazivitate al betonului. Nisipul poate să fie

„ascuțit” (abraziv) sau „rotund” (non-abraziv).

Betonul armat

Armătura metalică face ca discul diamantat să pătrundă mai greu în material, mo v pentru care cu cât betonul conține mai

puțin oțel, cu atât viteza de tăiere a discului crește.

Beton întărit

Întărirea betonului influențează modul în care acesta va interacționa cu lama discului diamantat. As el, betonul proaspăt turnat

este mai moale și mai abraziv decât betonul întărit, ceea ce influențează performanța de tăiere a discului diamantat.

Atenție la factorii care pot afecta performanța discului diamantat

- lama trebuie să funcționeze la viteza corectă, mo v pentru care trebuie să existe suficientă putere disponibilă pentru a păstra

viteza în condiții de lucru;

- flanșele trebuie să fie curate, de dimensiunea corectă și aliniate corect la axul mașinii, se recomandă evitarea forței excesive;

- supraîncălzirea cauzează cele mai multe daune la nivelul lamei discului diamantat, as el că lichidul de răcire trebuie să fie

folosit ori de câte ori se poate;

- pentru a evita tensionarea discului de tăiere şi pentru a obţine o viteză de tăiere cât mai ridicată, ar trebui să se lucreze

întotdeauna perpendicular pe material şi în linie dreaptă;

-pentru a obţine o durată de viaţă şi o viteză de tăiere op mă, montaţi întotdeauna discul de tăiere în direcţia de rotaţie indicată

pe acesta.


PLOIEȘTI

Str. Poligonului, nr. 2

+ 40 244 598 277

office@metatools.ro

BUZĂU

Șoseaua Spătarului, nr. 5A

+ 40 755 062 462

buzau@metatools.ro

PITEȘTI

Str. Depozitelor, nr. 12

+40 348 419 315

pitesti@metatools.ro

www.metatools.ro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!