Raport de activitate 2016-2017

cristina.catana1987

Raportul primului an de activitate privind implementarea proiectului Școala Româno-Britanică.

RAPORT ANUAL

2016 - 2017


CUPRINS

• SECȚIUNEA 1 – ARTI ȘI SRB

• SECȚIUNEA 2 - ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ

• SECȚIUNEA 3 – VOLUNTARI

• SECȚIUNEA 4 – BUGET

• SECȚIUNEA 5 – SURSE DE FINANTARE 2017-2018

• SECȚIUNEA 6 – MULȚUMIRI


Secțiunea 1

ARTI ȘI SRB

• Asociația Romană a Tinerilor cu Inițiativă și-a propus dezvoltarea

unui model educațional aplicat ce ilustrează bunele practici din

sistemul de învățământ al Marii Britanii, Franței, Suediei și Statelor

Unite ale Americii, adaptate contextului național și particularităților

regionale și locale.

Coerență în

sistemul de

obiective și

indicatori

Implicarea

comunității în

înființarea li

dezvoltarea

școlii

Dezvoltarea

unui sistem de

monitorizare a

ratei de

progres

Reproiectarea

manageriala a

unității de

învățământ

Resurse umane

suficiente, bine

pregătite și

orientate către

dezvoltarea

integrală a

elevului


Scopul și obiectivele proiectului SRB

etapa 1 – 2016 – 2021

Scopul proiectului este acela de a construi un model educațional sub forma unui

concept replicabil integral sau parțial în rândul comunității locale craiovene.

Principalele obiective urmărite pentru atingerea scopului sunt:

Obiectivul 1

• Înființarea Școlii Româno-Britanice în anul 2016, având un plan de școlarizare

inițial ce cuprindea 2 clase pregătitoare, a câte 14 copii.


Obiectivul 2

• Reproiectarea modului de planificare, implementare și evaluare a

conținuturilor educaționale studiate în etapa primară, pe parcursul a 5 ani, în

intervalul 2016 – 2021.

Obiectivul 3

• Formarea profesională a 100 de cadre didactice din Craiova în vederea

asigurării unui proces instructiv-educativ atractiv, participativ, urmărind

stilurile de învățare predominante pentru realizarea fixării/aplicării și

dezvoltând constant inteligențele intra și inter-personale ale propriilor elevi,

pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.


Obiectivul 4

• Creșterea dragostei de învățătură a 140 de copii din Craiova prin

dezvoltarea încrederii în școală, în importanța ei, în contribuția

pe care aceasta o aduce viitorului lor prin aplicabilitatea și

transpunerea în realitate a conținuturile educaționale

reproiectate, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.


Obiectivul 5

• Educarea a 240 de părinți cu privire la importanța școlii și

a educației în general ca principală achiziție în viață a

copiilor, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.

Obiectivul 6

• Implicarea a 50 companii în susținerea constantă a

proiectului cu resurse umane, informaționale, materiale și

financiare, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021,

în vederea consolidării sustenabilității lui în comunitatea

craioveană.


Obiectivul 7

• Implicarea a 10 organizații neguvernamentale în

susținerea constantă a proiectului cu resurse umane,

informaționale, materiale și financiare, pe parcursul a 5

ani, în intervalul 2016 – 2021, în vederea dezvoltării prin

activități extra-curriculare și de voluntariat a conceptelor

studiate.

Obiectivul 8

• Implicarea a 14 instituții publice în susținerea proiectului

cu resurse umane și logistice, pe parcursul a 5 ani, în

intervalul 2016 – 2021, în vederea susținerii conceptelor

studiate de către copii prin vizite de studiu.


Obiectivul 9

• Dezvoltarea unui sentiment de apartenență în

rândul a 140 de cupluri de părinți, din Craiova,

ce urmează să contribuie în mod direct la

înființarea, funcționarea și dezvoltarea școlii, pe

parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 1 – Grad de realizare 100%

Rezultat:

Înființarea Școlii Româno-Britanice s-a definitivat

prin emiterea OMENCȘ 5864/28.11.2016 privind

autorizarea unității de învățământ pentru nivel

primar.

Impact:

• Constituirea primei structuri educaționale de tipul “community based

organisation” din Craiova

• Creșterea numărului de unități de învățământ în Municipiul Craiova.

• Creșterea interesului unităților de învățământ deja existente de a-și

reactualiza ofertele educaționale, ca urmare a ridicării standardului de

servicii furnizate elevilor.


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 2 – Grad de realizare 20%

Rezultat:

Ghidul pentru învățătorii care inspiră - Reproiectarea

modului de planificare, implementare și evaluare a

conținuturilor educaționale studiate în clasa

pregătitoare.

Impact:

• În anul școlar 2017-2018 Școala Gimnazială Drăgotești va implementa

curriculum de clasa pregătitoare dezvoltat de Școala Româno-Britanică

fiindu-le oferite ghidul de implementare, lecțiile, pregătire cadrului

didactic și materialele necesare de care nu dispun

• Standardizarea nivelului de achizitii necesare minime dobândite pe

parcursul clasei pregătitoare, facilitând procesul instructiv-educativ al

tuturor învățătorilor și oferind o cheie de control directorilor

educaționali și părinților.


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 3 – Grad de realizare 14%

Rezultat:

- 14 profesori instruiți prin Training Inițial, Neuroștiința

educației, Eu și rolul meu profesional, Primajutor,

ISU, PSI-SSM

Impact:

• Ridicarea standardului în privința calității personalului didactice și a

tipurilor de abilități fundamentale necesare

• Realizarea unei proceduri de gestionare a comportamentelor bazate pe

conceptul disciplinării pozitive și valorizării elevilor, fără etichetări,

condiționări, pedepse sau recompense.

• Solicitarea de către Asociația Învățătorilor a organizării în parteneriat a

unui seminar privind combaterea violenței în școli.


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 4 – Grad de realizare 13.57%

Rezultat:

- 19 copii au absolvit clasa pregătitoare la sfârșitul anului

de școlarizare 2016-2017 (6 etapa 1 de înscriere, 10 transferuri până la

începutul anului școlar și 3 transferuri în timpul anului școlar). 100% din elevi

declară că le place să învețe și vor avea foarte mare nevoie de școală pe măsură

ce cresc, 94,74% se consideră fericiți la școală (18 din 19), iar 100% se simt în

siguranță în spațiul școlar.

Impact:

• 19 copii vin cu drag la școală și așteaptă cu nerăbdare începerea anului

școlar.

• Creșterea așteptărilor părinților care nu au copii la SRB cu privire la

modalitățile de apropiere a acestora de procesul instructiv-educativ,

înțelegând că școala poate să fie frumoasă, interesantă, atractivă,

reprezentând astfel o presiune pentru furnizorii educaționali de a găsi soluții.


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 5 – Grad de realizare 15,83%

Rezultat:

- 38 de părinți au participat la ședințele anuale, rapoartele

de progres semestriale și sesiunile de consultații, punând

astfel accentul pe importanța procesului educațional în

viața copiilor.

Impact:

• Creșterea cotei de încredere publică a școlii de la 4% în septembrie 2016 la

86% în iunie 2017 (părinții care au împărtășit din experiențele școlare ale

propriului copil au contribuit major prin transferul de încredere)

• Din păcate, a crescut și gradul de nemulțumire privind condițiile de acces la

școală, fiind extraordinar de mulți oameni care își susțin și își valorizează

copiii, dar care nu dispun de resursele necesare pentru asigurarea contibuției

fără de care școala nu poate funcționa. S-au identificat astfel potențiali

finanțatori pentru acordarea de Burse complete copiilor din familii

dezavantajate, dar cu potențial deosebit.


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 6 – Grad de realizare 64%

Rezultat:

- 30 de companii de la nivel local s-au implicat în

dezvoltarea cardului de beneficii extra-salariale

EduBenefits

- 2 companii s-au implicat în dezvoltarea unui Board

de finanțatori

Impact:

• Lansarea singurului card de beneficii extrasalariale complexe din

Romania și de altfel primul instrument de marketing comunitar

dezvoltat în țara noastră.

• Dezvoltarea unei strategii de asigurare a sustenabilității financiare


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 7 – Grad de realizare 80%

Rezultat:

- Implicarea a 2 ONG-uri pentru dezvoltarea de

extracurriculare: teatru forum și activitățile voluntarilor

străini

- Implicarea a 2 ONG-uri în formarea cadrelor didactice:

prim-ajutor și reacție situații de urgență

- Implicarea a 2 ONG-uri pentru field-tripurile: Noi și

Europa și Săptămâna Națiunilor Unite

Impact:

• Creșterea intersului comunității locale cu privire la activitățile ONG-urilor

colaboratoare

• Promovarea teatrului forum ca metodă de intervenție socială ce poate fi

utilizată în școli

• Asigurarea unei aplicabilități directe a elementelor studiate de copii prin

procesele instructiv-educative


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 8 – Grad de realizare 85,71%

Rezultat:

- Implicarea a 12 instituții publice prin intermediul

field-tripurilor, a protocolului de colaborare cu ISU

pentru exercițiile pentru situații în caz de urgență,

cu IPJ pentru proiectele de combatere a violenței și

bullyingului în școli

Impact:

• Creșterea implicării intituțiilor publice în educație

• Apropierea instituțiilor publice de comunitatea pe care o reprezintă

• Dezvoltarea unui sentiment de înredere și respect în rândul copiilor față

de instituțiile vizitate

• Creșterea vizibilității școlii în rândul instituțiilor publice partenere


Stadiul de îndeplinire a

obiectivelor

Obiectivul 9 – Grad de realizare 28,57%

Rezultat:

- 40 de cupluri au devenit parte din sistemul Școlii

Româno-Britanice în anul de școlarizare 2016-2017,

contribuind cu suma de 895 162 lei

- 19 cupluri (din cele 40) au fost prezenți și i-au susținut

pe copii în activităților lor caritabile: Târgul de Crăciun și

Charity Shop

Impact:

• Înființarea și funcționarea Școlii Româno-Britanice

• Creionarea unei legături consolidate între copii și părinți, neexintând

interferențe de roluri, manifestând chiar un sentiment de recunoștiință

reciprocă.

• Dezvoltarea de către alte unități de învățământ primele ediții de acțiuni

similare de implicare a părinților și copiilor.


Secțiunea 2

Școala Româno-Britanică

MISIUNEA

• Creșterea dragostei de învățătură a copiilor!

Ținte 2016-2021

1. Creșterea capacității instituționale de proiectare,

implementare și evaluare a curriculumului

combinat româno-britanic, utilizând elementele

specifice modelului creat.

2. Asigurarea eficacității educaționale ale

procesului instructiv-educativ.


Rata de progres

Ținta 1 – Implementare în progres – 35%

Rezultat:

- Realizarea unui set de proceduri ce vizează managementul strategic și

operațional al școlii.

- Dezvoltarea bazei materiale prin investiții de 710 791 lei în renovare spațiu,

echipamente, mobilier, securitate, amenajare zone de învățare.

- Consolidarea unei echipe alcătuite din 14 cadre didactice bine pregătite pentru

formarea cărora s-au investit 6600 de lei și s-a alocat un buget de resurse umane

de 575 160 lei .


Rata de progres

Ținta 2 – Implementare în progres – 20%

Rezultat:

- Oferta educațională a Școlii Româno-Britanice.

- Respectarea curriculumului național prin adaptarea activităților școlare noului

model educațional pentru clasa pregătitoare

- Derularea zilnică a activităților de cercetare documentatie didactica si planificare

metodică.


Ce am mai realizat în anul școlar 2016-2017?

• Am format 19 elevi de clasă pregătioare

în anul școlar 2016-2017 care au prins

dragoste de învățătură


REZULTATE CURRICULARE

Evaluari semestrul 1

• 63,16% din evaluări au

fost rezolvate complet

• 89.47% au atins nivelul

standard de evaluare

Evaluări semestrul 2

• 89.47% din evaluări au fost

rezolvate complet

• 94,73% au atins nivelul standard de

evaluare

• 52,63% au parcurs independent

itemii de evaluare

Alte cifre importante:

• 1.93% rata de absenteism

• 0% rata abandon școlar


REZULTATE de implicare comunitară

• 17 copii din familii defavorizate au

petrecut sărbătorile de iarnă alături

de elevii SRB fiindu-le oferite daruri

ca urmare a organizării Târgului de

Crăciun.


• O familie alcătuită dintr-o bunică și 3

copii școlari a primit din partea

copiilor o capră cu 2 iezișori,

alimente și jucării ca urmare a

evenimentului organizat de elevii

SRB: CHARITY SHOP


• 20 de copii din familiile defavorizate au fost sprijiniți de

către elevii SRB în procesul instructiv educativ (în luna

iulie derulându-se un program de alfabetizare în rândul

copiilor din familii sărace din zonele limitrofe ale Craiovei.

Programul este finanțat din punctele de casă acumulate

de către elevii SRB ca urmare a evaluărilor săptămânale,

aceștia alegându-și cum pot să valorifice punctele

obținute de întreaga clasă)


Secțiunea 3

Voluntari

• 27 de voluntari pentru amenajare școală

• 3 voluntari străini prin programul de

mobilitate Erasmus

• 1 voluntar de la Asociatia ProCivica pentru

activitatile de teatru forum

• 2 voluntari Crucea Roșie

• 2 voluntari activități didactice, viitori

animatori socio-educativi


Secțiunea 4

BUGET

Tipuri de cheltuieli

Cheltuieli field-trip

Cheltuieli catering

Cheltuieli extracurriculare si tabara

Cheltuieli organizare evenimente

Cheltuieli formare profesionala

Cheltuieli fond carte/auxiliare

Cheltuieli materiale consumabile

Cheltuieli utilitati

Cheltuieli cu chiria

Cheltuieli externalizate (medic, consilier)

Cheltuieli resurse umane

Cheltuieli investitii

16000

98685

12000

6600

3000

30000

60000

108000

15000

168000

575160

710791

• BUGETUL TOTAL PENTRU ANUL 2016-2017 a fost

de 1 796 636 lei.


SURSE DE FINANȚARE 2016-2017

Creditare

27%

Baza materiala ARTI

12%

Barter

5%

Sponsorizari

6%

Contributie PARINTI AN 1

si AN 2 (taxa dosar,

inmatriculare si

scolarizare, JDS 2016)

47%

Donatii/Voluntariat

3%


Tipuri de creditori

50%

50%

Creditori

terti

Creditare

personala


Secțiunea 5

SURSE DE FINANȚARE 2017-2018


Secțiunea 6 - MULȚUMIRI

PARTENERILOR

www.edubenefits.info


Mulțumim...

SPONSORILOR

LOCUL TĂU POATE FI AICI!

AFLĂ CUM TE POȚI IMPLICA PE

www.scoalabritanica.ro


Mulțumim...

...celor care le-au fost alături elevilor în filtrip-uri sau vizite speciale!


Mulțumim...

…celor care au scris sau povestit de noi

LOCUL TĂU POATE FI AICI!

Implică-te!


Mulțumim...

COLABORATORILOR

LOCUL TĂU POATE FI AICI!

Implică-te!


CLICK AICI


CLICK AICI


Alege un abonament lunar pentru

primul card de beneficii extrasalariale

complexe din România și

susține astfel Școala Româno-

Britanică, 100% din încasări fiind

redirecționate către acest proiect.

CLICK AICI

More magazines by this user
Similar magazines