Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

JOI

JOI Sinteza datelor privind forma mâinii şi Jextura pielii Pe baza celor două modele elementale, respectiv forma mâinii - şi textura pielii, putem face o comparaţie. Trebuie examinat dacă cele două elemente care domină fiecare din aceste două trăsături sunt compatibile sau nu. Ideal ar fi ca între ele să existe o oarecare co cordantă , doarece facilitează 'desluşirea config:uratiei tempramen tale a prsoanei respective., Frecvent, cele două elemente sunt incomptibile, ceea ce generează o stare de cohflict. ' De exemplu! dacă mâna Foc are pielea dominată de acelaşi element, atunci caracterul energic Şidinamic al acestora este cornplţtat de capac/tatea de a reacţiona spontan la stimulii mediului-Pe de altă parte, dacă mâna Foc are pielea dominată de elementul Apă; conflictul dintre cele două elemente va duce la situaţia în care firea · · · ;lor potenţial dinamică este derutată de sensibilitatea acestora. Concentrarea tensiunii interioare îi fae pe aceşti oameni extrem de sensibili la mediul înconjurător. Reacţia lor este pur emoţională., fără să-şi poată da seama exact de ce; deseori se simt depăşiţi şi obosip de situaţie -cazul lipie al Fn cului care încălzeşte Apa, respectiv ' al Apei care stinge Foctil. c· c

102 Capitolul 9 Cvadrantele palmare Cvadrantele palmare indică modul în care o persoană percepe Lumea Elementală. Tehnica constă în proiectarea Crucii materiei : pe palmă, împărţind-o în patru, secţiuni numite „cvadrante". Fiecare cvadrant corespunde unui element. Aprecierea dimensiunii relative şi a gradului de dezvoltare a fiecărui cvadrant dezvăluie modul de manifestare , a fiecărui element în_ temperamentul uri ei persoane. Înainte de a explica cum se trasează cvadrantele în palmă, trebuie să enuntăm princfpiile de bază pe care se sprijină ac.eastă afirmatie. Principiile cvadranturii Privi!) figura 9.1. Examinati mai întâi diviziunea verticală care . începe de la mijlocul bazei palmei şi se termină la baza degetului mijlociu. Jumătatea palmei c;Iinspre degetul mare are caracter so­ . Iar, în tiinp ce partea dinspre degetul mic este guvernată de Lună. ' .. R.a.J s9arelui' lu1T1inează lumea şi creează co,ndiţiile neceare desfăşurii activitătii. La fel, partea solară a palmei corespunde yjzibljţilui, ,explicitului, asp.ectull,Ji exterior al unei persoan şi energi i pe cry o exprimă aceasta î.n activităVle cotidiene. Seara, când lumea este . luinată de Lună, se desfăşoară doar putine aţtivităti, la adăpostul umbrelor. Partea palmei care este guvernată de Lună sugerează aspectele ascunse, neexplicite, viata interioară a unei persoane şi include visele, icjeaJurile şi motivatiile profunde. Denumirea diviziunii verticale a palmei după numele celor doi aştri a fost descrisă ante1ior, când am examinat dispunerea stâlpilor din

Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
Download catalog in format PDF - Brancusi
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
De ce Malus Dacus - Dacia.org
De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
(„BU E“ ŞI „RELE“) ALE LITERA - Oglinda literara
Ghid metodologic pentru personalul didactic - "Creaza-ti mediul!"
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....