Views
7 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

107 ®

107 ® Linia verticală · uneşte punctele 1 şi 2 Limita superioară apa/mei ® Grila de dispunere a ·cvadrantelor L imita inferioară a patinei palmare / Fig. 9.2 Trasarea cvadrantelor: palmare cerneală şi lii1ia trasată cu catidca trebuie : văzut c a fiind curbura palmei, din perspectivă tridimensională. Din figma 9.3 se observă cum, cu cât este mai T t spaţiul dintre amprerită şi conturul mâinii (punctele A şi B), cu 'atât este mai accentllata curbura palmei. Prin comparatie, ·un spatiu îngust (punctele C şi D) indică o cui·bură mai slabă. Acest „spaiu alb" trebuie considerat drepfparte componentă a palmei pentru a putea stabili cu precizie punctul central al bazei acesteia. Figura 9.4 arată cum se poate determina centrul bazei palmare

108 A B C D Fig. 9.3 Cea de-a treia dimensiune a unei amprente palmare prin trasarea mentală a unor linii pe părţile laterale ale palmei, până la încheietura mâinii. Astfel se poate vedea cu ochiul liber unde se află punctul central al bazei palmare . Până dobândim experienta necesară găsirii,acestui punct central, este recomandabil să executăm operaţiunea chiar pe mâna subiectului, nu pe amprenta acesteia. După ce notăm locul punctului central fată de principalele linii ale palmei, vom încerca să-l localizăm corespunzător pe amprenta prelevată pe hârtie. Să ne întoarcem la figura 9.2. 3. Dese n a\i o linie verticală care să unească cele două puncte marcate în prealabil . Trasaţi linia până la marginea inferioară a amprentei de cerneală. · 4. Urmează determinarea centrului acestei linii verticale. Cu