Views
7 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

. " 9 Partea a II-a

. " 9 Partea a II-a Descifrarea mâinii Capitolul 6. Prelevarea amprentelor mâinii ..••..•.•.••.•.•...•. 78 Materiale necesare ....................... . ...... .. ............................ 78 Operapuni preliminare .............. . ........ ..................... . . . ..... . 78 Procedeul de prelevare a amprentei . .............................. 79 Indicatii suplimentare ... ....................... ......................... .... 82 Decupaje ... .. ... ...... .. „ .... „. Organizarea unei cartoteci a amprentelor ........ ... : Capitolul 7. Forma mâinii - partea I .....•....••..•.•..••........••. 83 ......... 84 . 86 Forma mâinii şi Cele Trei Lumi .......... . ...... ........ ...... ........ . 87 Personalităţi elementale ............. ... .... . .................. ..,., Forme complexe de mână ....... . . ....... . ..... . .... ..... ............... 95 Capitolul 8. Textura pielii ....•..................••.......•..•.....•.•....... ....... 88 97 Pielea Apă ............................................ ............................. . 99 Pielea Foc ... .................. ............ ............... ... ...................:.... 99 Pielea Aer ... ........ ..... .. ...... ........... .. .. ........... ........;.............. 100 Pielea Pământ ......... ... .. „ ...... ............. ... ,„„,,........ ; .. ;.....•... 100 Sin te za datelor privind forma mâinii şi textura pielii ... I O 1 Capitolul 9. Cvadrantele palmare .........• •:.... .......•..•...•..•• 102 Principiile cvadranturii ... . ........ ..... .......:.........:................. 102 Repartizarea elementelor . .... .. ................ ...... ................,. 104 Semnificaţia cvadrantelor . ... ..... ...... .... ....................... .... I 04 Trasarea cvadrantelor palmare . .. .. ..... . .. . „ .•.•••••••.••••••••••• 106 Manifestarea elementelor ...... ....... ... .. . ........................ ... 109 O exemplifica r e a manifestării elementale ······'········ ... 112 Capitolul I O. Munţii ...•.... „ ...•..................•• .•.....•..•....• ; ••..•.• 116 Muntele l u i Venus .... .......... ... ... .. ..... .......... .................... ... 118 Munţii lui Marte ......... ...... . · Muntele lui Jupiter . . ····················. ·· ········ -··············· 118 ..... ...... . . .. .. .................. ........ . ............. 119 Muntele lui Saturn .... ... ........ . ..... ........ ... ... „ ••.•••••.• •••••..• „ .. 119 Muntele Soarelui . . ..... ..... ........ ... .. . ......... . .......................... 119 Muntele lui Mercur ..................................................... :.... 120 Muntele Lunii ... .............. .. ........ .. . ............ ... .... . ................ 120

10 Capitolul I I. Liniile palmare „.• „ •.•••••.. „„.•„„.•.•..•• „•.„„.• 122 Formarea liniilor .„ ....„.......... „..... ........................„ ...„„„. 1 22 Interpretarea liniilor „„..„„„„.. „„ .. „„„„„„„.......„.....„„„ 123 Cronologia liniilor ... „ ..„.„.„„ .....„.. „„„„„„„„„„.„.. .. „...„ 135 Interpretarea temporală a semnelor de pe liniile palmare ..„„„.„.....„„„. .....„ .. „ „„.„ „..........„.. ....... „ 137 Capitolul 12. Guvernarea planetară a liniilor „•.. „••.„.„. 139 Linia lui Venus (linia vietii sau a vitalităţii) . ..... „ .. ..„.„.. 142 Linia lui Marte (linia caracterului) „„„ „„„.„...... „. „„..... 154 Linia lui Jupiter (linia inimii) ....„.„.„„... „„...„.„„.„ ........ 158 Linia simiană .. „ .. „. „...„.„„..„....„. „. „„.„„„„„..„„..„„.. „. 165 Linia lui Saturn (linia carierei ori a sortii) „„„„„..„„„„. 168 Linia Soarelui (linia lui Apolo) .„.„„„„.„„..„„„„„.„.„„„ 172 Linia Lunii (linia intuitiei) „. „.„ „. .„ „„„„„„.„„ .„„„„ „„„. 174 Linia lui Mercur (linia capului) „. „ „„„ „„...„„ „„... „ ...„ „ I 76 Linia lui Uranus (linia sănătăţii) .... . .. „.„ „ . ........ ....„.„.„ .. 190 Linia lui Neptun (inelul lui Venus) . . „.„.„„„..........„„„„. 196 Linia lui Pluto (Via Lascivia). „„...„„„„„..„„.„„„... „„„„ 201 Capitolul 13. Degetele „„„„„„ ••„.„ „... „„„„„„„„ ..„.•„...„.. 204 Lumea Intelectuală şi degetele „.„„.„„ „„„.... „.„ .. „ ... „ .. 204 Simbolismul zodiacal şi degetele „„„.„„ .. „„ .. „„„.„;.„„ 206 Guvernarea zodiacală a falangelor „„„.„„„ ................:„ 208 Interpretarea fiecărui deget în pa11e .„„„„„.. „„„.„ ...„„ 209 Arătătorul ..„„. . „. „. „. „. „. „ „. . „ ..„....„„. „„„„„„„„„„ „....„„ 209 Degetul mijlociu „„„„„...... .. „„.„ ..„„„„.„..„.„.„ .... „......„ 215 Degetul inelar (annularis)„ .. „„„ .......„„„„...........„ ..„...„219 Degetul mic (auricularis) „ ....„ .... „ ..„„..„„........ „.„ ....„ ... 222 Cu.vinte-cheie pentru falange „....„ ... „ •.... „.....„„„„„.„„. 226 Interpretarea falangelor : .„.„.„.„.„..„„. ..... „.. „„ .........„.„ 228 Exemple de combinaţii ale falangelor „„„„.„.„.„ ..„„„. 234 Gesturile „ „„ „. .. „„..... „..„ „.. „....„. „. „ „..... „ „.......„ „. ..„..„ 236 Distanţele dintre degete ....... . „ „ „„ „. „„„..... „....„ ...„. „ .. „ 237 Curburi ale degetelor ..„..... „.„ .. ..„...„„„ ....„..... „ ... „ .. „.„ 239 Capitolul 14. Degetul mare (policar) .. „••.„.„.•„.„••••„„••. 240 Dezvoltarea falangelor „„„.„ ...„.„„..„„„„„„„._. .„„„.„„.„ 240 Dispunerea „.. . „.„„„..„„„„.„.. „„.. „„.„„ ... „..........„. .„„.„. 242 Interpretarea degetului mare .„ ..„„. „„... „„ ...„.„„„„...... 242

 • Page 2 and 3: CE ŢI-E SCRIS ÎN PALMĂ ŢI-E PUS
 • Page 4 and 5: D. Warren-Davis CE ŢI-E SCRIS ÎN
 • Page 6 and 7: 5 Cuvânt înainte de Olivia Barcla
 • Page 8 and 9: 7 ceva?! Astfel, cu toate că uneor
 • Page 12 and 13: Unghiul de dispunere a degetului ma
 • Page 14 and 15: 13 materială contemplată. Studiul
 • Page 16 and 17: 15 teoretică. Aşa cum sunt explic
 • Page 18 and 19: 17 Capitolul 1 Perspectiva cultural
 • Page 20 and 21: ( 19 secolµlui al XVI-iea, nutrea
 • Page 22 and 23: i1 spatele practicării sale şi ca
 • Page 24 and 25: 23 pra unei maimuţe şi Triunghiul
 • Page 26 and 27: 25 divin „apă" . În sfârşit,
 • Page 28 and 29: 27 este semnul planetar al lui Merc
 • Page 30 and 31: 29 O idee centrală a filozofiei er
 • Page 32 and 33: 31 aj uta să pătrundeţi în prof
 • Page 34 and 35: I 33 Capitolul 3 Simbolismul elemen
 • Page 36 and 37: 35 Fig. 3, 1 Cele cinci simboluri e
 • Page 38 and 39: 37 Personificat Emotie, sentiment,
 • Page 40 and 41: 39 uscat sau umed. Aceste calităţ
 • Page 42 and 43: 41 Capitolul 4 Simbolismul planetar
 • Page 44 and 45: 43 receptivitatea Eterului fată de
 • Page 46 and 47: 45 ermetică, magie, pricepere, inv
 • Page 48 and 49: 47 pământeană, tot aşa el simbo
 • Page 50 and 51: 49 vitală eterică ce circulă pri
 • Page 52 and 53: 51 Lumea . Intelectuală '\J Recept
 • Page 54 and 55: 53 Jupiter () Simbolul lui Jupiter,
 • Page 56 and 57: 55 Tărâmul Luminii Lumea Intelect
 • Page 58 and 59: 57 Trei Lumi. Crucea materiei este
 • Page 60 and 61:

  59 Sirnbolisrµul planetar prezenta

 • Page 62 and 63:

  61 telescop. Această descoperire a

 • Page 64 and 65:

  63 se găsea într-un „vid". Supr

 • Page 66 and 67:

  65 este un fenomen electric. As tfe

 • Page 68 and 69:

  67 ' şi Leverrier, ambii ajungând

 • Page 70 and 71:

  69 ( ' . 1 În figura 5.1, simbolul

 • Page 72 and 73:

  71 de cer studiat la telescop. A re

 • Page 74 and 75:

  73 care i-a preocupat pe filozofii

 • Page 76 and 77:

  75 care este partial captată de Se

 • Page 78 and 79:

  77 ! Partea a li-a -- ( '- Descifr

 • Page 80 and 81:

  79 mai multă uşurintă, va trebui

 • Page 82 and 83:

  81 Fig. 6. 1 Procedeul de prelevare

 • Page 84 and 85:

  83 âteodată, liniile nu se imprim

 • Page 86 and 87:

  85 amprente permite compararea ·cu

 • Page 88 and 89:

  87 anumit element, astfel încât s

 • Page 90 and 91:

  89 Fig. 7.2 Mâna-Pământ de exper

 • Page 92 and 93:

  91 . ·Fig. 7} Mâna-Aer relaţii a

 • Page 94 and 95:

  93 În, general; persoanele Foc sun

 • Page 96 and 97:

  95 rareori se izolează. Ocupaţiil

 • Page 98 and 99:

  97 Capitolul 8 Textura pielii · Î

 • Page 100 and 101:

  99 Pielea Apă La palpare, această

 • Page 102 and 103:

  JOI Sinteza datelor privind forma m

 • Page 104 and 105:

  Guvernare solară - - - - - - - 103

 • Page 106 and 107:

  JOS degetul mic. Fiecare cvadrant r

 • Page 108 and 109:

  107 ® Linia verticală · uneşte

 • Page 110 and 111:

  109 ; ajutorul riglei, măsuraţi l

 • Page 112 and 113:

  11 I Margine laterală Stabilirea d

 • Page 114 and 115:

  113 persoanele respective sunt pute

 • Page 116 and 117:

  JJS de care dispun, fiind de regul

 • Page 118 and 119:

  117 noastră. Energia Eterică, com

 • Page 120 and 121:

  119 cruzime, viol, boală venerică

 • Page 122 and 123:

  121 corespunzătoare asupra caracte

 • Page 124 and 125:

  123 Liniile încep să se formeze a

 • Page 126 and 127:

  125 Despre aceste variaţii vom dis

 • Page 128 and 129:

  127 Lăţimea Apă Lăţimea Aer L

 • Page 130 and 131:

  129 gândi şi de a comunica nu a

 • Page 132 and 133:

  131 se pot schimba, aşa cum arată

 • Page 134 and 135:

  133 liniei palmare principale cu ad

 • Page 136 and 137:

  135 Concluzia ce se desprinde din c

 • Page 138 and 139:

  137 evenimente. După cum reiese di

 • Page 140 and 141:

  . 139 Capitolul 1 2 Guvernarea plan

 • Page 142 and 143:

  141 semnificaţiei linii'lor, un ch

 • Page 144 and 145:

  143 talentele, prin urmare va accep

 • Page 146 and 147:

  145 Fig. 12.2 Variaţii ale liniei

 • Page 148 and 149:

  147 Pe de altă parte, o linie slab

 • Page 150 and 151:

  .- -· 149 zil.e. Nu suportă inact

 • Page 152 and 153:

  151 prima sectiune a liniei cu indi

 • Page 154 and 155:

  153 În figura 12.4, se prezintă,

 • Page 156 and 157:

  155 pozitivă. · Când este canali

 • Page 158 and 159:

  157 relaţii ce scoate în evidenţ

 • Page 160 and 161:

  159 care asigură respiratia. Aceas

 • Page 162 and 163:

  I I / , I !I I I I ' i ? t Lăfimea

 • Page 164 and 165:

  163 că persoana respectivă este f

 • Page 166 and 167:

  . 165 se regăseşte foarte frecven

 • Page 168 and 169:

  1 .· 167 Modul în care prezenta l

 • Page 170 and 171:

  169 Sub influenţa lui Saturn, for

 • Page 172 and 173:

  171 influentă familială asupra oc

 • Page 174 and 175:

  173 sufletul său în munca pe care

 • Page 176 and 177:

  175 Fig 12./6Varia/ii ale liniei Lu

 • Page 178 and 179:

  177 că au aceeaşi rădăcină, pr

 • Page 180 and 181:

  179 Fig 12. 17 Originile'liiliei .

 • Page 182 and 183:

  181 aceşti munţi. Linia care porn

 • Page 184 and 185:

  183 diplomate şi pline de tact. De

 • Page 186 and 187:

  185 I I I pare a fi „o prostie".

 • Page 188 and 189:

  187 partea interioară subiectivă

 • Page 190 and 191:

  189 şi a unui scop în viată, cee

 • Page 192 and 193:

  191 cuvântul „problemă", cuvân

 • Page 194 and 195:

  193 forma unei linii mai adânci su

 • Page 196 and 197:

  195 În acest fel, linia „sănăt

 • Page 198 and 199:

  197 în Lumea Elementelor, în simb

 • Page 200 and 201:

  199 Linia lui Neptun . )-J Unia lui

 • Page 202 and 203:

  201 Linia lui Pluto ('.f) (Via Lasc

 • Page 204 and 205:

  203 .t-) \ Unia lui Saturn A. Linia

 • Page 206 and 207:

  205 şi Jessica, în piesa „Negus

 • Page 208 and 209:

  207 Tărâmul luminii Lumea Intelec

 • Page 210 and 211:

  I I I Interpretarea fiecărui deget

 • Page 212 and 213:

  211 intereseze, în special, de cee

 • Page 214 and 215:

  213 falanga superioară. Această a

 • Page 216 and 217:

  215 deget .scurt. Amprenta redată

 • Page 218 and 219:

  21 7 scopul propus. Datorită nehot

 • Page 220 and 221:

  219 superioară depăşeşte net v

 • Page 222 and 223:

  221 de plăcerile vietii. Energiile

 • Page 224 and 225:

  223 Lipsiti de subtilitatea energie

 • Page 226 and 227:

  225 În vremurile când documentele

 • Page 228 and 229:

  22 7 Degetul mijlociu Falanga Capri

 • Page 230 and 231:

  229 facem deosebirea între lungime

 • Page 232 and 233:

  231 aparitia diverselor inhibiţii.

 • Page 234 and 235:

  233 astfel, vârful degetelor este

 • Page 236 and 237:

  235 l_ __ J 1. Falangă Taur ,---.

 • Page 238 and 239:

  23 7 liberei exprimări, se pot în

 • Page 240 and 241:

  239 aceasta fiind singura cale de a

 • Page 242 and 243:

  241 · . acea forţă care permite

 • Page 244 and 245:

  243 Cel mai frecvent, falanga super

 • Page 246 and 247:

  245 care precede punerea în aplica

 • Page 248 and 249:

  247 Capitolul 15 Forma mâinii - pa

 • Page 250 and 251:

  249 Saturn, sau s.-ar putea termina

 • Page 252 and 253:

  251 în poziiie mijlocie pe latura

 • Page 254 and 255:

  253 muntelui Soarelui este însotit

 • Page 256 and 257:

  255 Pozitia retinută a degetelor s

 • Page 258 and 259:

  257 Partea a III-a Sinteza şi apli

 • Page 260 and 261:

  259 telurile şi să nu realizeze n

 • Page 262 and 263:

  261 cunoştinţe altor persoane. Î

 • Page 264 and 265:

  263 vin în - minte şi ceea ce în

 • Page 266 and 267:

  265 compasiune fată de semeni? Lin

 • Page 268 and 269:

  267 la Cele Tre i Lumi reprezentate

 • Page 270 and 271:

  269 Degetul mic Degetul este lung s

 • Page 272 and 273:

  271 Capitolul I 7 A d apt'-' e A tA

 • Page 274 and 275:

  273 depăşirea traumelor şi temer

 • Page 276 and 277:

  ---;\ 275 pământeană aflată ded

 • Page 278 and 279:

  277 Fig. 18.2 I m agine după o ilu

 • Page 280 and 281:

  279 la această dilemă îl găsim

 • Page 282 and 283:

  281 ,,În palma dreaptă Epatica (l

 • Page 284 and 285:

  283 deoarece aceasta nu ajunge pân

 • Page 286 and 287:

  285 După ce a examinat poziţia tu

 • Page 288 and 289:

  287 Capitolul 19 Un exemplu al modu

 • Page 290 and 291:

  289 dedicându-se cu precădere stu

 • Page 292 and 293:

  291 întâmpină serioase dificult

 • Page 294 and 295:

  293 vârstei de 34 de ani. Aceasta

 • Page 296 and 297:

  295 cuvine pentru munca sa. Aceast

 • Page 298 and 299:

  297: Al treilea deget predominant -

 • Page 300 and 301:

  299 Pozitia dominantă a degetului

 • Page 302 and 303:

  301 marcată de câteva dungi cu l

 • Page 304 and 305:

  303 iar el a fugit de acasă. În a

 • Page 306 and 307:

  305 că secţiunea de la început n

 • Page 308 and 309:

  307 MC 6° § 55' Fig. 19. 6 Harta

 • Page 310 and 311:

  309 disipare a energiilor vitale, d

 • Page 312 and 313:

  311 sugerează că persoana dispune

 • Page 314 and 315:

  313 Fig. 20. 1 „Christian Astrolo

 • Page 316 and 317:

  315 sunt îndreptati spre dumneavoa

 • Page 318 and 319:

  31 7 Referinţe 1; F.A. 't.ltes, ,;

 • Page 320 and 321:

  319 Bibliografie . Agrippa, H:-e. "