Views
1 month ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

11 I

11 I Margine laterală Stabilirea din ochi a centrului bazei palmei Margine laterală Fig. 9.4 Stabilirea punctului central al bazei palmei posibilităti nebănuite. Nu de putine ori subiectul caută să îl regăsească în cadrul relatiilor cu cei din jur. Corespondentul acestui element este Apa Divină sau Lumea Celestă.

112 3. Cel de-al treilea cvadrant mare Elementul predominant regăsit în acest cvadrant reprezintă potentialul interior al subiectului. Acest element reprezintă tărâmul cunoaşterii la care·o persoană poate accede liber_ Când este bine dezvoltat, acest element poate fi uşor exteriorizat Multi oameni conştientizează în cele din urmă amprenta pe care o pune asupra personalităţii lor. Dat fiind că prezenta sa este uşor percepută, acest element se combină de obicei cu primul element, influentând împreună alegerea vocatiei şi a modului de viaţă al individului. Corespunde Aerului Divin sau Lumii Intelectuale. 4. Cel mai mic cvadrant Elernentul predominant din acest cvadrant corespunde laturii celei mai putin dezvoltate a personalită\ii individului. Calităţile induse de elementul respectiv îi lipsesc cu desăvârşire persoanei respective . To tuşi, constituie o sferă a ţelurilor şi idealurilor, o viziune a aspiraţiilor subiectului_ Deoarece prezenta sa este cea mai slabă, acesta este elementul necesar pentru a restabili echilibrul cu celelalte trei, favorizând astfel schimbarea. Deseori, rezolvarea · situaţiilor critice rezidă tocmai în dezvoltarea acestei laturi. Corespunde Focului Divin - Tărâmul Luminii. Există douăzeci Şi patru de posibile combinaţii diferite ale manifestării elementelor. Pe ntru a ilustra modul în care se exprimă o anumită combinaţie de elemente, prezentăm exemplul de mai jos, bazat pe combinatia redată în figura 9.2. O exemplificare a manifestării elementale ._ :„ 1. Cel mai mare cvadrant - Apă. 2. Al doilea mare cvadrant - Pământ. 3. Al treilea mare cvadrant Aer. 4. Cel mai mic cvadrant - Foc. I. Cel mai mare cvadrant - Apă Dacă se regăseşte în cel mai mare cvadrant, Apa este elementul cu care subiectul se identifică în .cel mai înalt grad. În consecinţă,