Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

JJS de care dispun,

JJS de care dispun, fiind de regulă „sufletul" oricărei întruniri. Pe de altă parte, dacă în mâna cu formă Foc elemei;itul Foc este dispus în al · patrulea· cvadrai:1t, subiectul va avea mari difLcultăti în a:şi exprima . liber energia şi în a-şi atinge ţelurile. În mod inevitabil, va î!lcerca un sentiment copleşitor de frustrare, care va conduce treptat la ,, acumula1·ea unei mari tensiuni interioare. La rândul su, acastă tensiune va amplifica starea conflietuală dintre celelalte elemente componente. Această îmbinare subtilă a elementelor şi examinarea modului în care interacţionează, completându-se sauj_nhîbându-se, permite aprecierea exactă a temperamentului unei persoane. Cuvântul în . sine - „temperament" - implică evaluarea gradului qe manifestare a elementelor în personalitatea unui individ, ştiut fiind că ter[J),nul provine din latină şi înseamnă „a respecta măsura cuvenită, a amesteca în proporpi corespunzătoare". Pornind de la reprezentarea real a temperamentului unei persoane, este posibilă depistarea eleme_nte!or ascnse - în poziţiile 2 şi 4 ale cvadranturii palmare . Acestea indică laturile şi însuşirile pe care trebuie să Ie dezvolte ifldividul pentru a pune în valoare întregul potenpal de care dispune. Ac,tivarea.acestor elemente slabe creează o refaţie mai echilibrată între ele;Astfel se creează condipile necesare aparitiei celui de-al cincilea element Eterul - forţa vitală care străbate psihicul. Cu ct este mai mare echilibrul dintre cele patru elemente, cu atâteste mai favorizată curgerea Eterului: Inversa este tot atât de valabilă:, cu cât sunt mai dezmembrate elementele, cu atât este mai îngreunată circulaţia Eterului. / în capitolul 11, care se ocupă de liniile palmare, .ţ;terul va fi corelat cu scurgerea energiei prin acestea. Suma interacţiunilor dintre elementele care formează temperamentul unei persoane se nHlectă în miriadul de formaţiuni ale liniilor palmare.

116 Capitolul 1 O Munţii Munţii reprezintă acele portiuni din palmă care, cu exceptia muntelui Lunii şi a celor doi munti ai lui Marte, se află imediat la baza unu,ra ·dintre cele patru degete ori a degetului mare. Muntii poartă această denumire deoarece atunci când sunt bin conturati apar ca nişte ridicături pe întinderea neţ_edă a palmei. Dispunerea clasică a munţilor, guvernati de anumite planete, este prezentată în figura 1 O. I. De foarte multă vreme aceste mici protuberanţe au fost învestite cu conotatii mitologice, fiind asociate cu câte o zeitate de pe . Muntele· Olimp. În conceptia ermetică privind Cele Trei Lumi, ' vârful muntelui care se ridică deasupra suprafetei pământului este văzut ca străpungând Lumea Celestă, guvernată de cele şapte planete cunoscute. Muntii reprezintă locul ţn care influenta p·lanetelor devii:ie, prin intermediul Eterului, sesizabilă în Lumea Elementală a palmei. Una dintre temele centrale ale filozofiei ermetice este credinţa că, „omul a fost plămadit după imaginea Celui din Ceruri". Ideea influentei exercitate de cef.uri asupra formei şi structurii corpului este surprinsă în următorul citat aparţinând filozofului ermetic ' Cornelius Agrippa: .tonformatia, gestµrile, mişcarea, pozitia, aspectul corpului, fiind întâmplătoare pentru noi, sunt daruri cereşti care ne supun vointei unor corpt1ri superioar şi care produc asupra noastră anumite efecte"18• „Corpurile superioare" sunt planetele iar „darurile cereşti" sugerează influenta pe care o exercită adesea Lumea Celestă asupra i I I l I ! I I I I / I I I