Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

123

123 Liniile încep să se formeze aproximativ la vârsta de şapte săptămâni de dezvoltare embrionară, iar la zece săptămâni sunt deja perfect conturate. Muşchii de la încheietura mâinii se d'ezvoltă abia după douăsprezece săptămâni, permitând schiţarea primelor mişcări primitive ale palmei.19 Această constatare infirmă ideea potrivit căreia liniile palmare sunt pliuri formate ca urmare a mişcărilor mecanice ale mâinii. Energia eterică ce se scurge prin liniile palmei nu poate fi percepută îri mod direct, pri ! 1 simţurile fizice. Totuşi, acest lucru se poate realiza prin folosirea imaginapei şi, implicit, prin cultivarea cunoştinţelor simbolice, un chiromant priceput reuşind să creioneze un portret fidel al caracterului unei persoane, pe baza configuraţiei liniilor sale palmare. Interpretarea liniilor Planetele care guvernează liniile palmare . Prirnut"paf În interpretarea _liniilor constă îh determinarea plaetelor care le guvernează. În mod clasic, cele Şapte planete - Saturn,Jupite'r, Marte, Soarele, Venus, Mercur şi Luna - guvernează ·· Lumea Celestă. În palmă, Lumii Ceieste îi orespund liniile, de aceea unele ·nume 'de planete se regăsesc printre denumirile acestora. Iniţial, toate liniile purtau ntimele câte Linei planete. Denumiri de planete; ca Sattirn, Marte , Apolo (Soarele) şi Luna, folosite înca în a1ta chirorriantiei, sunt vestigii ale modului originar de denumire . . Numirea unei' linii după o anumită plaetă este deterfoată-de traseul său în raport cu un anumit munte. . În figura l LI se prezintă relaţia c!'asită dintre 'linii' Şi munţi. Toate linille palmare, cu excepţiajiniei capului, pornesc de pe, trec peste sau în -jurul unui anumit munte ori se ·sfârşes'c în acel punct Prin contactul cfrmunte!e, energia care frece prin linia respec.tivă capătă carâcteristicile plarietei care o guverri.ează. Spre. exemplu, linia lui !\forte; car porneşte de pe muntele foi Marte,' capătă ' ' culoarea energiei marţiene. La fel, linia lui Saturn, care se îndreaptă spre muntele cu acelaşi nume, are tonalitatea proprie energiei ;.. ;:. .

124 Mercur Linia capu lui Muntele lui Jupiter ' -===- ;:- Muntele lui Saturn - Muntele Soarelui Linia lui Marte \ > Linia lui Saturn · Fig I I.I Relaţiile clasice dintre linii şi munfii palmari saturniene. Un amănunt important ce trebuie notat referitor la toate diagramele liniilor palmare este acela că există o imensă diversitate ,a modelelor' regăsite efectiv în palmă. Diagramele sunt pur < reprezentative, având scopul de a demonstra amplasarea clasică a liniilor şi forţa care le guvernează. Fără îndoială, mulţi vor constata că diagramele rn,J se potrivesc cu ceea ce văd în propria palmă. I I I I · 1

Ce Profit Aduce Cultura Rosiei in Romania
Finanțe pentru nefinanțiști
c isi In stru m e - AMTEST-PL
Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
m a ste r o f a d va n ce d stu d ie s cu ltu ra l/g e n d e r stu d ie ...
Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
Page 1 r U .1..- .E. in A C JI ...H . nu . Ring 9 Page 2 Airborne ...
INSTRUMENTE DE SCRIS - Faber-Castell Online
Sfaturi practice pentru cei ce lucreaza in constructii - La Repubblica
CE&TRADE digitalmarkt 4/2007
CE&TRADE digitalmarkt 11/2006
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Sfaturi practice pentru cei ce lucreaza in constructii - La Repubblica
Revista Tinerilor Economişti - Universitatea din Craiova
Ghidul Investitorului - Bursa de valori Bucure?ti
CODRISeCODRIS—E Fotona'
Chasse marée - Aranui
Ce categorie îţi lipseºte? Nu ai permis? Ce mai aºtepţi?! - AUTO spot.ro