Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

125 Despre aceste

125 Despre aceste variaţii vom discuta mai pe larg în cele ce \Urmează. Linia capului este guvernată de Mercur, pentru că nu atinge nici unul .d intre munţi'. Aceasta pentru că, aşa cum s-a arătat mai înainte, Mercur este sinonim cu Eterul. Într-un anumit sens, Mercur guvernea z_ toate liniile din palmă. Totuşi, o dată ce una dintre linii vine în contact cu energia planetară a unui munte, ac;cesta din urmă preia controlul sau colorează energiile emanate de,Hiâ respectivă. Deşi este posibil ca unele ramificaţii ale liniei capului să atingă mai mulţi munţi palmari, practic nu vine în contact direct cu nici unul dintre aceştia. Astfel, energia acestei linii rămâne pur mercuriană. O dată ce o linie este supusă unei anumite guvernări planetare, înţelesul ei este descifrat cu aj utorul simbolismului planetar; Înţelesurile mai profunde ale liniilor pot fi desluşite în funcţie de lăţimea, lungimea lor şi (j_e diferitele semne care Ie intersectează. . Mai· multe amănunte vor fi prezentate în capitolul următor. i · O dată cu declinul artei chiromanţiei, semnificaţia guvernării pl;metare a liniilor palmare a devenit din':'ce în ce mai obscură. Denumiri ca ,,linia capului", „linia vieţii" şi „linia inimii" au înlocuit treptat numele planetelor. Prin reinvocarea acestui simbolism planetar, vechile denumiri vor putea fi văute într-o lumină nouă. / Manifestarea liniilor Liniile palmare au fost prezentate drept fluxuri de energie eterică. Dacă dorim să interpretăm liniile, analogia cu cursul unui râu poate constitui un instrument util pentru vizualizarea fluxului de energie ce traversează întindera palmei. Lungimea relativă, lăţimea, accentuarea, claritatea, gradul de curbură şi orientarea reprezintă lemente importante în interpretarea liniilor palmare. · Toate aceste trăsături constituie mijloace specifice de percepere a experienţei de viaţă a unei persoane. Lungimea liniilor Cu cât o linie este mai lungă, cu atât este 'm ai puternic fluxul de energie care o străbate. Prin urmare, reflectă un grad mai mare de competenţă în acea latură a personalităţii care este guvernată

126 · de linia respectivă. O linie scurtă semnifică un nivel mai redus de competentă în sfera dominată de aceasta. De exemplu, o linie a lui Mercur cu lungime mare indică o mare diversitate îh modul de gândire al subiectului, în timp ce o linie scurtă sugerează un mod de gândire limitat. ' Lungimea liniei sugerează de asemenea viteza de reacţie a persoanei respective. În cazul unei linii lungi, impulsul este nevoit să străbată o distanţă mai mare de la un capăt la altul, prin urmare reacţia va fi rhai lentă. OJinie scurtă semnifică o m